PC Hải Dương: Tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2016)

Thư viện Video