Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương với phong trào “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”