Hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày thương binh liệt sỹ.