Dịch vụ thí nghiệm, kiểm định thiết bị điện

Đối với dịch vụ thí nghiệm, kiểm định thiết bị điện.

Công ty Điện lực Hải Dương nhận thí nghiệm toàn bộ các thiết bị điện trên lưới điện.

Sau đây là một số hạng mục thí nghiệm thường gặp:

 

STT

MÃ HIỆU

TÊN HẠNG MỤC

1

EA.21110

MBA 3 pha ≤ 110KV, 3 cuộn dây, S ≤ 16 MVA

2

EA.21120

MBA 3 pha ≤ 110KV, 3 cuộn dây, S ≤ 25 MVA

3

EA.21130

MBA 3 pha ≤ 110KV, 3 cuộn dây, S ≤ 40 MVA

4

EA.21140

MBA 3 pha ≤ 110KV, 3 cuộn dây, S ≤ 100 MVA; 

5

EA.22110

MBA 3 pha ≤ 1 MVA; U: 22-35/0,4 KV 

6

EA.22110

MBA 3 pha ≤ 1 MVA; U: 35(22)/0,4 KV 

7

EA.22120

MBA3 pha > 1 MVA; U: 22-35/0,4 KV 

8

EA.22120

MBA 3 pha > 1 MVA; U: 35(22)/0,4 KV 

9

EA.22210

MBA 3 pha ≤ 1 MVA; U: 3-15/0,4 KV 

10

EA.22210

MBA 3 pha ≤ 1 MVA; U: 10(35) hoặc 10(22)/0,4 KV 

11

EA.22220

MBA3 pha > 1 MVA; U: 3-15/0,4 KV 

12

EA.22220

MBA 3 pha > 1 MVA; U: 10(35) hoặc 10(22)/0,4 KV 

13

EA.31010

Máy biến điện áp 1 pha phân áp = tụ điện 66-110kV

14

EA.31010

3 máy biến điện áp 1 pha (1 bộ )phân áp = tụ điện 66-110kV

15

EA.32010

Máy biến điện áp cảm ứng 1 pha 66-110kV

16

EA.32010

3 máy biến điện áp cảm ứng 1 pha (1 bộ ) 66-110kV

17

EA.33010

Máy biến điện áp 1 pha 22 - 35 kV

18

EA.33010

3 máy biến điện áp 1 pha (1 bộ) 22-35kV

19

EA.33030

Máy biến điện áp 1 pha ≤ 15 kV

20

EA.33030

3 máy biến điện áp 1 pha ( 1 bộ ) ≤ 15 kV

21

EA.41010

Máy biến dòng điện 1 pha 66-110kV

22

EA.41010

3 máy biến dòng điện 1 pha (1 bộ ) 66-110kV

23

EA.42010

Máy biến dòng điện  1 pha ≤ 1 kV

24

EA.42010

3 máy biến dòng điện 1 pha ( 1 bộ ) ≤ 1 kV

25

EA.42020

Máy biến dòng điện 1 pha ≤ 15 kV

26

EA.42020

3 máy biến dòng điện 1 pha  ( 1 bộ ) ≤ 15 kV

27

EA.42030

Máy biến dòng điện 1 pha 22-35kV

28

EA.42030

3 máy biến dòng điện 1 pha ( 1 bộ ) 22-35kV

29

EB.11030

Máy ngắt khí SF6 điện áp 66-110 kV 3 pha

30

EB.11040

Máy ngắt khí SF6 điện áp ≤ 35 kV 3 pha

31

EB.12020

Máy ngắt dầu điện áp 66-110 kV 3 pha

32

EB.12030

Máy ngắt dầu điện áp ≤ 35 kV 3 pha

33

EB.13020

Máy ngắt không khí điện áp 66-110 kV 3 pha

34

EB.13030

Máy ngắt không khí điện áp 35 kV 3 pha

35

EB.14010

Máy ngắt chân không điện áp 35 kV 3 pha

36

EB.21030

Dao cách ly thao tác bằng điện điện áp 66-110 kv 3 pha chưa có tiếp đất

37

EB.22040

Dao cách ly thao tác bằng cơ khí điện áp ≤ 35 kv 3 pha chưa có tiếp đất

38

EB.22040*0,4

Dao phụ tải thao tác bằng cơ khí điện áp ≤ 35 kv 3 pha chưa có tiếp đất

39

EB.22040*0,1

Cầu chì tự rơi 3 pha

40

EB.30030

Thanh cái điện áp 66-110 kV

41

EB.30040

Thanh cái điện áp ≤ 35kV

42

EB.41010

Cách điện đứng điện áp 66-500 kV tại hiện trường

43

EB.41010

Cách điện đứng điện áp 66-500 kV tại XTN

44

EB.41020

Cách điện đứng điện áp 3-35 kV tại hiện trường

45

EB.41020

Cách điện đứng điện áp 3-35 kV tại XTN

46

EB.41030

Cách điện treo, để rời từng bát với SL ≤ 100 bát tại hiện trường

47

EB.41030

Cách điện treo, để rời từng bát với SL ≤ 100 bát tại XTN

48

EB.41040

Cách điện treo, đã lắp thành chuỗi tại hiện trường

49

EB.41040

Cách điện treo, đã lắp thành chuỗi tại XTN

50

EB.50010

Tụ điện độc lập điện áp > 1000V

51

EB.50020

Tụ điện độc lập điện áp ≤ 1000V

52

EB.60020

Cáp khô 66-110 kV, cáp 1 ruột

53

EB.60020

Cáp khô 66-110 kV, cáp từ 2 ruột trở lên

54

EB.60020

Cáp khô 66-110 kV, cáp 1 ruột dài >50m mà đầu kia bị khuất

55

EB.60020

Cáp khô 66-110 kV, cáp 2 ruột dài >50m mà đầu  kia bị khuất

56

EB.60030

Cáp khô 1-35 kV, cáp 1 ruột

57

EB.60030

Cáp khô 1-35 kV, cáp từ 2 ruột trở lên

58

EB.60030

Cáp khô 1-35 kV, cáp 1 ruột dài >50m mà đầu  kia bị khuất

59

EB.60030

Cáp khô 1-35 kV, cáp 2 ruột dài >50m mà đầu  kia bị khuất

60

EB.60040

Cáp khô ≤ 1000 V, cáp 1 ruột

61

EB.60040

Cáp khô ≤ 1000V, cáp từ 2 ruột trở lên

62

EB.60040

Cáp khô ≤ 1000 V, cáp 1 ruột dài >50m mà đầu  kia bị khuất

63

EB.60040

Cáp khô ≤ 1000V, cáp từ 2 ruột trở lên dài >50m mà đầu  kia bị khuất

64

EB.72040

Aptomat và khởi động từ 3 pha ≤ 10 A

65

EB.72030

Aptomat và khởi động từ 3 pha ≤ 50 A

66

EB.72020

Aptomat và khởi động từ 3 pha ≤ 100 A

67

EB.72010

Aptomat và khởi động từ 3 pha ≤ 300 A

68

EB.71040

Aptomat và khởi động từ 3 pha 300 - < 500 A

69

EB.71030

Aptomat và khởi động từ 3 pha 500 - < 1000 A

70

EB.71020

Aptomat và khởi động từ 3 pha 1000 - 2000 A

71

EB.71010

Aptomat và khởi động từ 3 pha > 2000 A

72

EB.71020*1,2

Máy cắt hạ thế 1600 - 2000 A

73

EB.71010*1,2

Máy cắt hạ thế > 2000 A

74

EC.11030

Chống sét van 1 pha điện áp 66-110 kV

75

EC.11030

3 bộ chống sét van 1 pha điện áp 66-110 kV

76

EC.11040

Chống sét van 1 pha điện áp 22-35 kV

77

EC.11040

3 bộ chống sét van 1 pha điện áp 22-35 kV

78

EC.12010

Chống sét van 1 pha điện áp 10-15 kV

79

EC.12010

3 bộ chống sét van 1 pha điện áp 10-15 kV

80

EC.12030

Chống sét van 1 pha điện áp ≤1 kV

81

EC.12030

3 bộ chống sét van 1 pha điện áp  ≤1 kV

82

EC.21030

Tiếp đất trạm biến áp điện áp 66-110 kV

83

EC.21040

Tiếp đất trạm biến áp điện áp ≤35 kV

84

EC.22010

Tiếp đất của cột điện bằng thép

85

EC.22020

Tiếp đất của cột điện bằng bê tông

86

ED.13020

Rơ le điện áp - Kỹ thuật số

87

ED.13040

Rơ le dòng điện - Kỹ thuật số

88

EE.10010

Ampemet loại AC

89

EE.10030

Vômet loại AC

90

EE.40010

Công tơ 1 pha điện từ

91

EE.40020

Công tơ 1 pha điện tử

92

EE.40030

Công tơ 3 pha điện từ

93

EE.40040

Công tơ 3 pha KTS lập trình

94

EH.10000

Điện áp xuyên thủng dầu MBA

95

EH.20010

Tính chất hóa học mẫu dầu MBA

 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

Thư viện Video