Cơ cấu tổ chức của Công ty

BỘ MÁY TỔ CHỨC:
- Ban giám đốc Công ty (Chủ tịch kiêm Giám đốc, 03 Phó Giám đốc)
- Văn phòng Công ty và 11 phòng chuyên môn nghiệp vụ:
     + Văn phòng;
     + Phòng Kế hoạch & Vật tư;
     + PhòngTổ chức & Nhân sự;
     + Phòng Kỹ thuật;
     + PhòngTài chính kế toán;
     + Phòng Quản lý đấu thầu;
     + Phòng Kinh doanh;
     + Phòng Quản lý đầu tư;
     + Phòng An toàn;
     + Phòng Thanh tra bảo vệ & Pháp chế;
     + Phòng Công nghệ thông tin;
     + Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện.
- 01 Trung tâm (Trung tâm Điều khiển xa Hải Dương)
- 01 Xí nghiệp (Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hải Dương)
- 01 Ban quản lý dự án
- 01 Đội (Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Hải Dương)
- 12 Điện lực trực thuộc:
     + Điện lực TP Hải Dương;
     + Điện lực Chí Linh;
     + Điện lực Kinh Môn;
     + Điện lực Kim Thành;
     + Điện lực Nam Sách;
     + Điện lực Thanh Hà;
     + Điện lực Cẩm Giàng;
     + Điện lực Bình Giang;
     + Điện lực Thanh Miện;
     + Điện lực Ninh Giang;
     + Điện lực Tứ Kỳ;
     + Điện lực Gia Lộc.
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ:
- Ban chấp hành Đảng ủy Công ty;
- Ban chấp hành Công đoàn Công ty;
- Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty;
- Hội cựu chiến binh Công ty.

 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

Thư viện Video