Tin Hải Dương PC

Công ty Điện lực Hải Dương tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2020

Sáng ngày 14/5, tại trụ sở Công ty Điện lực Hải Dương đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2020. Về dự với Hội nghị có các đại diện cho Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc: Ông Hồ Mạnh Tuấn – Thành viên Hội đồng thành viên, ông Nguyễn Đức Thiện – Phó Tổng Giám đốc, ông Trịnh Quang Minh Chủ tịch Công đoàn. Nhất là Hội nghị còn có sự góp mặt của hơn 200 đại biểu đại diện cho người lao động Công ty Điện lực Hải Dương.

Ông Trần Văn Cường - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại Hội nghị

Ông Trần Văn Cường – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty đã nêu toàn văn bản báo cáo về các kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2019. Theo báo cáo Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số mục tiêu chung như sau: đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân, lấy khách hàng là trung tâm trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh; tiếp tục thực hiện các đề án quan trọng do Tổng công ty chỉ đạo; thực hiện tốt chủ đề năm 2019 Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện của EVN; đẩy mạnh thực thi Văn hóa doanh nghiệp, đổi mới tư duy, hành động, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, qua đó nâng tầm vị thế và uy tín của Công ty trong xu thế hội nhập và phát triển; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong các mặt hoạt động; nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập bình quân cho người lao động, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động và thiết bị trong sản xuất kinh doanh. Cụ thể: điện thương phẩm năm 2019 Công ty đạt 5,804 tỷ kWh tăng trưởng 10,08% so với kế hoạch; tỷ lệ tổn thất thực hiện 3,84% giảm 0,21% so với kế hoạch, đây là hai chỉ tiêu hết sức quan trọng trong sản xuất kinh doanh Công ty đã thực hiện về đích trước một năm so với kế hoạch 5 năm 2016-2020; giá bán điện bình quân thực hiện đạt 1.709,69 đ/kWh tăng 1,34 đ; tỷ lệ thu nộp tiền điện đạt 100,03% đây là con số khá cao trong Tổng Công ty; năng suất lao động theo khách hàng đạt 487KH/ LĐ; năng suất lao động theo thương phẩm đạt 4,865 triệu kWh/ LĐ; thu nhập bình quân của người lao động tăng 17,05 %. Trong báo cáo cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế qua đó Công ty đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2020 cũng như kế hoạch 5 năm 2016-2020. Thực hiện chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020và xuất phát từ tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019, Công ty xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020. Theo đó năm 2020 Công ty phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định; không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng với phương châm lấy khách hàng là trung tâm cho sự phát triển của Công ty; sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì tài chính lành mạnh, minh bạch và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với việc đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm của người lao động; đẩy mạnh thực thi văn hoá doanh nghiệp và các chỉ thị triển khai VHDN, nâng tầm vị thế và uy tín của Công ty trong xu thế hội nhập và phát triển; Ứng dụng khoa học công nghệ, từng bước hiện đại hóa lưới điện ; thực hiện tốt quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng, lãng phí tại đơn vị.

Ông Phạm Tuấn Ngọc - PGĐ, CT Công đoàn PCHD báo cáo tại Hội nghị

Ông Phạm Tuấn Ngọc – Chủ tịch Công đoàn – Phó Giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo đánh giá việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; việc thực hiện chế độ chính sách với người lao động và việc thực hiện các nội quy, quy chế của Công ty; việc sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng, các quỹ do người lao động đóng góp. Theo nội dung báo cáo người lao động trong toàn Công ty được bố trí đầy đủ việc làm, đảm bảo thu nhập, được nghỉ phép theo kế hoạch đã đăng ký; người lao động được trả lương trực tiếp đầy đủ, đúng thời hạn theo hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương; định mức lao động theo quy định và hướng dẫn của EVN, NPC, không trái với quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch; thu nhập bình quân tăng 17,05%; Công ty đã tổ chức đào tạo, thi nâng bậc cho 34 CBCNV thuộc diện thi nâng bậc năm 2018 của Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Hải Dương, tổ chức thi sát hạch nghề cho 341 CBCNV, thi giữ bậc thợ cho 136 CBCNV thuộc diện thi năm 2019, tổ chức thi nâng bậc cho 150 CBCNV thuộc diện thi nâng bậc năm 2019; người lao động được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, huấn luyện đầy đủ về ATVSLĐ; 100% người lao động được khám sức khỏe định kỳ; Chính quyền đã phối hợp với Công đoàn đồng cấp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan học tập... cho người lao động. Bên cạnh đó năm 2019 Công ty đã quản lý và sử dụng các quỹ đúng theo các quy chế đã ban hành, chi đúng mục đích, đối tượng, nội dung, mức chi.

Ông Nguyễn Đức Thiện - PTGĐ NPC  phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Đức Thiện – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả Công ty Điện lực Hải Dương đạt được trong năm 2019 cũng như 5 năm 2016 – 2020. Ngoài ra ông cũng nhấn mạnh để đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, Công ty Điện lực Hải Dương cần đánh giá, cải thiện các chỉ tiêu chưa đạt theo kế hoạch Tổng Công ty giao. Đối với chỉ tiêu độ hài lòng của khách hàng, PC Hải Dương cần đánh giá lại từng khâu từ Trung tâm chăm sóc khách hàng đến khâu trực tiếp quản lý vận hành và dịch vụ điện. Đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng nhận tin nhắn qua Zalo và thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Đối với công tác quản lý kỹ thuật vận hành cần đưa nhiều giải pháp nâng cao chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện; quyết liệt huy động mọi nguồn lực, mọi biện pháp để giảm số lượng trạm biến áp có tỷ lệ tổn thất trên 10%; thực hiện tốt hơn nữa công tác 5S trên lưới điện nhằm giảm xuất sự cố; đồng thời cần sự vào cuộc của tất cả các phòng, ban, đơn vị trong việc đẩy mạnh các dịch vụ điện tăng doanh thu sản xuất khác. Ông nhấn mạnh Hải Dương là đơn vị có đóng góp quan trọng trong tình hình phát triển chung của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, ông mong rằng trong năm 2020 tập thể Lãnh đạo và người lao động Công ty cùng chung sức đồng lòng phấn đấu hoàn thiện toàn diện các chỉ tiêu đã được giao.

Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty Điện lực Hải Dương đã diễn ra trong không khí dân chủ, các đại biểu đều được tham gia góp ý kiến vào thỏa ước lao động tập thể; về cơ bản Hội nghị đã ghi nhận sự thống nhất cao các góp ý đúng quy định của Luật Lao động và phù hợp với quyền lợi của người lao động. Cuối thời gian làm việc Hội nghị cũng đã bầu đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu Người Lao động Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Trung Hiếu – PC Hải Dương

Tác giả: Trung Hiếu - PCHD ; xuất bản: 14/05/2020 05:39
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

Thư viện Video