Hạ áp

Giấy đề nghị mua điện sinh hoạt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN

SỬ DỤNG MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

 

Kính gửi: ............................................................

1.Họ và tên: .........................................(1)

2.Số CMND/Hộ chiếu/CMCAND/CMQĐND/ Số thẻ căn cước...: ..............Cơ quan cấp…….......................................................……ngày…...tháng.......năm…...

3.Địa điểm đăng ký sử dụng điện:…........................................................................

..................................................................................................................................

4.Số điện thoại liên hệ và nhận nhắn tin (SMS):..............................;

5.Fax................................. ; 6.Email………...................……...............................(2)

7.Công suất đăng ký sử dụng:......................kW;  8.Số hộ dùng chung:………..

9.Tình trạng sử dụng điện hiện tại: Chưa có điện  £; Đang dùng công tơ chung £:

10.Tên chủ hộ dùng chung/số HĐMBĐ/mã số KH/địa chỉ………........………(3).

                                                       ........., ngày..........tháng..........năm...........

                                                                                Bên mua điện

                                                                                (ký, ghi rõ họ và tên)

 

HƯỚNG DẪN

1. Ghi tên Khách hàng là cá nhân, hoặc tên đại diện của hộ dùng chung

2. Khách hàng cung cấp thông tin để nâng cao chất lượng dịch vụ.

3. Trường hợp đang dùng chung có thêm 01 trong những thông tin liên quan đến Chủ hộ dùng chung

Download file tại đây

Tác giả: Theo phòng kinh doanh ; xuất bản: 22/11/2017 04:22
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

Thư viện Video