Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH CẮT ĐIỆN TUẦN 10 TỪ NGÀY 06/03/2022 ĐẾN 12/03/2023

 

STT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 07/03

1

Huyện Ninh Giang

07h30

 

11h30

 

Công ty Sees Vina

 

Công tác theo kế hoạch

 

13h00

14h30

Công ty Cổ phần XD và TM Thịnh Đạt

 

Công tác theo kế hoạch

 

14h30

16h30

XNTD Vận Tải Hồng Lạc (Vũ Thị Huân)

 

Công tác theo kế hoạch

 

2

Huyện Thanh Hà

07h30

11h00

Công ty Xốp Phúc Cường

 

Công tác kế hoạch

Ngày 08/03

1

TP Hải Dương

05h00

05h20

Mất điện một phần khu vực phường Việt Hòa.

Chuyển phương thức

2

Huyện Nam Sách

05h00

05h20

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: : Nước sạch Thái Tân; Gốm Chu Đậu, Hapro Chu Đậu, Bê tông Thăng Long, Minh Hiệp, Nam Khê

 

+ Mất điện các khách hàng SH  xã:  An Sơn, Thái Tân, Minh Tân, Hồng Phong

Chuyển phương thức cấp điện

3

Thành Phố Chí Linh

05h00

05h20

- Mất điện khu vực phường Cổ Thành, xã Nhân Huệ và một phần khu vực Phường Phả Lại, Phường Văn An.

Chuyển phương thức vận hành đường dây

Ngày 09/03

1

Huyện Kim Thành

08h30

   10h00

TBA Đình Giọng -180kVA ÎĐZ375E8.22

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện: Xử lý khiếm khuyết thay nivo báo dầu của MBA Đình Giọng - 180kVA

10h30

12h00

TBA Kiến Đức A -400kVA ÎĐZ377E8.22

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện: Xử lý khiếm khuyết thay nivo báo dầu của MBA Đình Giọng - 180kVA

Ngày 10/03

1

Thanh Miện

 

08h00

 

 

13h00

 

- Mất điện KH sinh hoạt:  một phần xã Thanh Tùng, Đoàn Tùng; Phạm Kha.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Kim Thành

08h30

10h00

TBA Bơm Tam Kỳ - 250kVA ÎĐZ377E8.22

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện: Xử lý khiếm khuyết thay nivo báo dầu của MBA Bơm Tam Kỳ - 250kVA

10h30

12h00

TBA Bơm Úng Đại Đức - 1.000kVA ÎĐZ377E8.22

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện: Xử lý khiếm khuyết thay nivo báo dầu của MBA Bơm Úng Đại Đức - 1.000kVA

Ngày 11/03

1

Huyện Nam Sách

06h30

13h50

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: : Điện Nam Hồng, điện An Sơn, TTGD thường xuyên, TT y tế huyện nam

 

+ Mất điện các khách hàng SH  xã:  TT Nam Sách

Công tác theo kế hoạch

06h30

11h50

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân, Long Thuận, Hoàng Thanh, Điện Quốc Tuấn,Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Đài Viễn Thông Nam Chính, Nguyễn Văn Huy, Minh Du, Amafarm, Hải Tân,  Tùng Lộc, Điện bến thành,

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:  Quốc Tuấn, Thanh Quang, Nam Tân, Nam Hưng, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Chính., TT Nam sách, Nam trung,

Chuyển phương thức cấp điện

06h30

11h50

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân, Long Thuận, Hoàng Thanh, Điện Quốc Tuấn,Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Đài Viễn Thông Nam Chính, Nguyễn Văn Huy, Minh Du, Amafarm, Hải Tân,  Tùng Lộc, Điện bến thành,

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:  Quốc Tuấn, Thanh Quang, Nam Tân, Nam Hưng, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Chính., TT Nam sách, Nam trung,

Chuyển phương thức cấp điện

Ngày 12/03

1

Huyện Bình Giang

02h20

17h00

02h40

17h20

*  Cty :

     -  Trần Văn Thành, XN KTCTTL huyện Bình Giang

*  Xã:

 • Xã Hùng Thắng…

Một phần xã Long Xuyên, Tân Việt, Hồng Khê ( TBA An Dật )

Chuyển phương thức cấp điện kế hoạch

2

Thanh Miện

 

05h30

 

 

12h00

 

 

- KH chuyên dùng: Công ty Vietstar.

 

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Kim Thành

06h00

12h20

·  ĐZ370E8.6 ÷ CD127

 * Xã: Thượng Vũ D, Việt Hưng C

* Công ty:

ĐL Kim Thành thi công hạng mục SCTX năm 202

 

06h00

06h20

· ĐZ 370E8.6 nhánh Móc Lèo:

* Xã:

* Công ty: Thành Phát, Hải Âu, Tuylen, Phú Minh, Trung Kiên A, Lê Vũ Long, Nguyễn Quốc Tuấn

Chuyển phương thức vận hành

12h00

12h20

· ĐZ 370E8.6 nhánh Móc Lèo:

* Xã:

* Công ty: Thành Phát, Hải Âu, Tuylen, Phú Minh, Trung Kiên A, Lê Vũ Long, Nguyễn Quốc Tuấn

Chuyển phương thức vận hành

06h00

06h20

·  ĐZ372E8.6 nhánh cầu Phú Thái 2:

 * Xã:

* Công ty: Vĩnh Lộc, Than Việt Phát

Chuyển phương thức vận hành

12h00

12h20

·  ĐZ372E8.6 nhánh cầu Phú Thái 2:

 * Xã:

* Công ty: Vĩnh Lộc, Than Việt Phát

Chuyển phương thức vận hành

06h00

12h20

·  ĐZ372E8.6 ÷ CD127:

 * Xã: Tuấn Hưng I+F, Cam Đông 2

* Công ty:

ĐL Kim Thành thi công hạng mục SCTX năm 202

 

06h00

06h20

 ·  ĐZ 373E8.22:

* Xã: Thị trấn Phú Thái, Phúc Thành, Kim Liên

* Công ty: CS Cầu Thái 100, Nam Tài I 1500, Nam Tài T 1500, Nam Tài K 2000, Nam Tài M 1500, Vận Tải Trường An 1500, Kiến Hoa Đất Việt 2500+1000, Song Toàn 400, Phúc An A 400, Huy Văn E 630, Huy Văn D 630, Huy Văn C 630, Phúc Sơn 1500, Hoàng Giang 400, Hoàng Giang B 750,Đình Phú 180, Nam Linh 630, Đóng Tàu Hoàng Gia 630, Giầy Bình Dương 560, Hùng Ngọc 750, Cty 01-6 180, Hoàng Trường 630, Nam Tài P 1500, Nam Tài o 1500, Nam Tài L 1500, Nam Tài S 1500, Nam Tài R 1500, Nam Tài Q 1500, Cơ khí Thắng Lợi 320, Nam Tài G 1000, Nam Tài E 1500, InJaViNa 630+400, Nam Tài C 1000, May Đông Tài 1500, Nam Tài B 1000, Nam Ninh 560, XD Trung Kiên B 30, CS QL5 Phú Thái 50, BĐ Phú Thái 100, Nhà Máy NC Phú Thái 180 A, Nhà Máy NC Phú Thái 180 B, Viễn Thông KT 50 Ngân Hàng 100, Chi Cục Thuế 100, Nam Tài A 500, Huy Văn F, Sơn Globalite 320, Hướng dẫn viên du lịch 180, Hưng Long B 320, Nam Tài X 2000+1000, Nam Tài Y 1000, XD Kim Lương 25, Yvone 800, Huy Hoàng 800, Phúc An B 560, Nam Tài F 1000, Nam Tài D 2000,  BCH 700, Vinh Phát 1600, Đóng tàu Hoàng Gia A 1250.

Chuyển phương thức vận hành

12h00

12h20

 ·  ĐZ 373E8.22:

* Xã: Thị trấn Phú Thái, Phúc Thành, Kim Liên

* Công ty: CS Cầu Thái 100, Nam Tài I 1500, Nam Tài T 1500, Nam Tài K 2000, Nam Tài M 1500, Vận Tải Trường An 1500, Kiến Hoa Đất Việt 2500+1000, Song Toàn 400, Phúc An A 400, Huy Văn E 630, Huy Văn D 630, Huy Văn C 630, Phúc Sơn 1500, Hoàng Giang 400, Hoàng Giang B 750,Đình Phú 180, Nam Linh 630, Đóng Tàu Hoàng Gia 630, Giầy Bình Dương 560, Hùng Ngọc 750, Cty 01-6 180, Hoàng Trường 630, Nam Tài P 1500, Nam Tài o 1500, Nam Tài L 1500, Nam Tài S 1500, Nam Tài R 1500, Nam Tài Q 1500, Cơ khí Thắng Lợi 320, Nam Tài G 1000, Nam Tài E 1500, InJaViNa 630+400, Nam Tài C 1000, May Đông Tài 1500, Nam Tài B 1000, Nam Ninh 560, XD Trung Kiên B 30, CS QL5 Phú Thái 50, BĐ Phú Thái 100, Nhà Máy NC Phú Thái 180 A, Nhà Máy NC Phú Thái 180 B, Viễn Thông KT 50 Ngân Hàng 100, Chi Cục Thuế 100, Nam Tài A 500, Huy Văn F, Sơn Globalite 320, Hướng dẫn viên du lịch 180, Hưng Long B 320, Nam Tài X 2000+1000, Nam Tài Y 1000, XD Kim Lương 25, Yvone 800, Huy Hoàng 800, Phúc An B 560, Nam Tài F 1000, Nam Tài D 2000,  BCH 700, Vinh Phát 1600, Đóng tàu Hoàng Gia A 1250.

Chuyển phương thức vận hành

4

TP Hải Dương

02h00

02h20

Mất điện khu vực phường Tứ Minh.

Chuyển phương thức

17h30

17h50

 

05h00

06h00


Mất điện khu vực phường Tứ Minh

Công tác kế hoạch

13h00

16h00

 

03h00

03h50

Mất điện khu vực phường Tứ Minh

Chuyển phương thức

16h00

16h20

 

5

Huyện Cẩm Giàng

03h30

16h30

Công ty: Kefico(lộ 478E8.11), SD Global

Phục vụ công tác tại trạm 110kV Đại An

05h00

13h00

06h20

16h20

Công ty: Massan(lộ 477E8.11)

Phục vụ công tác tại trạm 110kV Đại An

03h30

16h00

03h50

16h20

Công ty: Poongsan Việt Nam, Vina Solar Metal, CTKF

Chuyển PTVH

03h10

16h20

03h30

16h40

Công ty:  KPF, NamYang, Myongshin

Tech Vina, DS Global, LMS, SEPYUNG ENC, SUNTEL, SamSong, PTHT Đại An

 (TBA 500+ Xử lý nước thải 400), DOOSAN ELECTRO - MATERIALS Việt Nam(TBA ILSHIN ELECTRONIC VINA)

 

 

Chuyển PTVH

02h40

08h00

16h40

03h00

10h20

17h00

Công ty: Sumidenso  VN, Trancy Distribution, Thiên Sư, Prettl, Masan, CCL Design Việt Nam(Hinsítu Screen), Mực in Seiko, TOMOKEN, Wonderful, TaiShoDo

Phục vụ công tác tại trạm 110kV Đại An

02h40

16h40

03h00

17h00

Công ty:  ShinHeung VN

 (Name Vina), Đông Bang,  GESHEN VN, CHEMILENS, Liên Đại, Aureole mitani (Hóa chất môi trường), Silkroad

 

Chuyển PTVH

02h00

17h30

02h20

17h50

Xã: Thị trấn Lai Cách (Thôn Tiền, Thôn Trụ, Trằm 3, Hoàng Đường)

Chuyển PTVH

02h20

17h00

02h40

17h20

Công ty:  XN Giống lúa Lai Cách, PTHT KCN Đại An 180kVA,  Tokomimtech,Hồng Trí, Sambound, Super Foam,Hitachi, ICS, IKKA, Nishoku,  XD Quý Dương, AJINOMOTO, Máy Brother, Cám CP, Hitachi Cable

(TBA Hitachi 3, UMC

(MBA 2x2500+2x2000), Iriso

Giống gia cầm Cẩm Bình, Tung Yang(TBA TUNGKUANG), Tung Yang, SHINSOUNG VINA            

(TBA Tiến Đạt 560kVA), Tiến Đạt, Chi cục dự trữ CB.

Xã:  Cẩm Đông ( TBA Cẩm Đông A, B, C, D, E, F, G); Cẩm Đoài ( TBA Cẩm Đoài A, Hòa Bình), TT Lai Cách ( CQT Thôn Năm),  Tân Trường (TBA Tràng Kỹ, CQT Tràng Kỹ, CQT Tràng Kỹ C), Cẩm Phúc(TBA Phúc Cầu, Phúc Cầu 2)

 

Chuyển PTVH

6

TX Kinh Môn

06h00

12h00

Một phần xã Thượng Quận (gồm TBA Thượng Quận F, Thượng Quận 1, Thượng Quận 2)

Công tác theo .kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 06/03/2023 10:31
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

 • Diễn tập PCCC năm 2021

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

Thư viện Video