Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH CẮT ĐIỆN TUẦN 11 TỪ NGÀY 13/03/2023 ĐẾN 19/03/2023

STT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 14/03

1

Huyện Kim Thành

08h30

   10h00

* Xã: Kim Liên.

* KH:

 

Công tác theo kế hoạch

 

10h30

12h00

* Xã: Kim Liên.

* KH:

2

Huyện Ninh Giang

07h30

 

11h30

Công ty Sees Vina

Công tác theo kế hoạch

09h30

10h30

Thôn Hữu Trung Xã Tân Phong

XN KTCTTL Ninh Giang

10h30

11h30

Thôn Xuyên Hử Xã Đông Xuyên

XN KTCTTL Ninh Giang

12h30

13h30

Thôn Đông Cao Xã Đông Xuyên

XN KTCTTL Ninh Giang

13h00

16h30

Công ty Cổ phần XD và TM Thịnh Đạt

13h00

16h30

XNTD Vận Tải Hồng Lạc (Vũ Thị Huân)

14h30

15h30

Thôn Đông Cao Xã Đông Xuyên

Ngày 15/03

1

Huyện Kim Thành

08h30

10h00

* Xã: Kim Đính.

* KH:

Công tác theo kế hoạch

10h30

12h00

* Xã: Bình Dân.

* KH:

2

Huyện Ninh Giang

08h30

 

09h30

Thôn Vĩnh Xuyên Xã Vĩnh Hoà

Công tác theo kế hoạch

09h30

 

10h30

Xóm 1 +4 Thôn Ngọc Hoà Xã Vĩnh Hoà

10h30

11h30

Xóm 6 + 5 Thôn Ngọc Hoà Xã Vĩnh Hoà

11h30

12h30

Xóm 2 Thôn Ngọc Hoà Xã Vĩnh Hoà

12h30

13h30

Thôn Đô Chàng Xã Hồng Dụ

13h30

14h30

Thôn Thượng Đồng Xã Hồng Dụ

14h30

15h30

Thôn Tranh Xuyên Xã Đồng Tâm

16h30

17h30

Đường Khúc Thừa Dụ -Thị Trấn Ninh Giang

Ngày 16/03

1

Huyện Tứ Kỳ

07h30

08h30

Cắt điện TBA 320kVA Lạc Dục 4 lộ 373E8.13

Xã: Hưng Đạo

Cty:

Công tác theo kế hoạch

09h00

09h40

Cắt điện TBA 560kVA Lạc Dục  lộ 373E8.13

Xã: Hưng Đạo

Cty:

09h50

10h50

Cắt điện TBA 250kVA Quang Phục lộ 373E8.13

Xã: Quang Phục

Cty:

11h00

11h45

Cắt điện TBA 320kVA Mạc Xá lộ 373E8.19

Xã: Quang Phục

Cty:

13h15

14h00

Cắt điện TBA 180kVA An Nhân 4 lộ 373E8.19

Xã: TT Tứ Kỳ

Cty:

14h15

15h00

Cắt điện TBA 320kVA An Nhân 2 lộ 373E8.19

Xã: TT Tứ Kỳ

Cty:

15h15

16h00

Cắt điện TBA 400kVA Toại An lộ 373E8.19

Xã: Chí Minh

Cty:

16h10

17h00

Cắt điện TBA 180kVA Toại An 3 lộ 373E8.19

Xã: Chí Minh

Cty:

07h30

08h30

Cắt điện TBA 320kVA Lạc Dục 4 lộ 373E8.13

Xã: Hưng Đạo

Cty:

2

Huyện Kim Thành

08h30

10h00

* Xã: Đồng Cẩm.

* KH:

Công tác theo kế hoạch

10h30

12h00

* Xã: Thượng Vũ.

* KH:

Ngày 17/03

1

Huyện Tứ Kỳ

07h30

08h30

 Cắt điện TBA 200kVA Kiêm Tân 3 lộ 373E8.7

Xã: Quảng Nghiệp

Cty

Công tác theo kế hoạch

09h00

09h40

Cắt điện TBA 560kVA Bơm Gồm lộ 373E8.7

Xã: Quảng Nghiệp

Cty

09h50

10h50

Cắt điện TBA 400kVA Kiêm Tân  lộ 373E8.7

Xã: Quảng Nghiệp

Cty

11h00

11h45

Cắt điện TBA 320kVA Kiêm Tân 2 lộ 373E8.7

Xã: Quảng Nghiệp

Cty

13h15

14h00

Cắt điện TBA 320kVA Thôn Mạc lộ 373E8.7

Xã: Quảng Nghiệp

Cty

14h15

15h00

Cắt điện TBA 400kVA Bơm Đò Bía lộ 373E8.7

Xã: Quảng Nghiệp

Cty

15h15

16h00

Cắt điện TBA 400kVA Mỹ Đức lộ 373E8.7

Xã: Quảng Nghiệp

Cty

16h10

17h00

Cắt điện TBA 560kVA Quảng Giang lộ 373E8.7

Xã: Đại Hợp

Cty:

2

Huyện Kim Thành

08h30

10h00

* Xã: Tuấn Việt.

* KH:

Công tác theo kế hoạch

10h30

12h00

* Xã: Cổ Dũng.

* KH:

Ngày 18/03

1

TP Hải Dương

07h00

13h00

- Mất điện một phần khu vực phía Tây Nam Cường, Khu 8 Tân Bình, Khu Đàm Lộc Đức Minh.

 

- Mất điện TBA chuyên dùng : Sen Tím, Bệnh Viện DND, BIDV Thành Đông, Đồng Anh, Hóa Dầu T&T, CHXD Đường 52 ( Trạm xạc Vinfast ) .

Công tác theo kế hoạch .

2

Huyện Tứ Kỳ

07h15

12h15

Cắt điện ĐZ E8.19 từ sau CD nhánh Bơm Quang Trung đến hết .

Xã: Quang Trung

Cty: CP Trung Kiên

Công tác theo kế hoạch

Ngày 19/03

1

TX Kinh Môn

06h00

06h20

Xã: Một phần xã Thượng Quận (TBA Thượng Quận 1)

Công ty: Thành Dũng, Phú Hưng, Minh Tuấn, Long Thành

Chuyển phương thức cấp điện kế hoạch

16h30

16h50

2

Huyện Ninh Giang

02h40

 

03h00

 

Xã: Ứng Hoè; Vạn Phúc; Hồng Đức; An Đức; Tân Quang; Văn Hội

Công ty: WingsBurg; Tân Long; SeesVina; Hộ KD Phạm Thành Lập

Chuyển phương thức cấp điện kế hoạch

16h20

16h40

Xã: Ứng Hoè; Vạn Phúc; Hồng Đức; An Đức; Tân Quang; Văn Hội

Công ty: WingsBurg; Tân Long; SeesVina; Hộ KD Phạm Thành Lập

3

Huyện Kim Thành

06h00

06h20

·  ĐZ372E8.6 :

 * Xã: Tuấn Hưng I+F, Cam Đông 2

* Công ty:  Vĩnh Lộc, Than Việt Phát

Chuyển phương thức cấp điện kế hoạch

16h30

16h50

·  ĐZ372E8.6 :

 * Xã: Tuấn Hưng I+F, Cam Đông 2

* Công ty:  Vĩnh Lộc, Than Việt Phát

06h00

06h20

· ĐZ371E8.22:

 * Xã: Kim Xuyên, Phúc Thành, Kim Anh

* Công ty:   , Tuabin T1+3+5, Quỳnh Khê C 560, Trung Kiên B+C 1000+1500, Trung Kiên D 1500+2000, Đoàn Kết 320, Phú Thành 750, XD Phú Thái 50, Cường Ngoan 560, Anh Tuấn 250, Nhật Nam 250, Bệnh Viện KT 630, , Phúc Sơn KT 320, Trung Kiên B, Thiện Đáp C 630, Kho Bạc Kim Thành 5

16h30

16h50

· ĐZ371E8.22:

 * Xã: Kim Xuyên, Phúc Thành, Kim Anh

* Công ty:   , Tuabin T1+3+5, Quỳnh Khê C 560, Trung Kiên B+C 1000+1500, Trung Kiên D 1500+2000, Đoàn Kết 320, Phú Thành 750, XD Phú Thái 50, Cường Ngoan 560, Anh Tuấn 250, Nhật Nam 250, Bệnh Viện KT 630, , Phúc Sơn KT 320, Trung Kiên B, Thiện Đáp C 630, Kho Bạc Kim Thành 5

06h00

06h20

·  ĐZ374E8.6 :

* Xã:  Tuấn Hưng,Cổ Dũng, Kim Xuyên , Ngũ Phúc F,Thượng Vũ

* Công ty:  Nếm Thơm, Trần Công Quyền, Bắc Bình, Vinaso, Nguyễn Văn Nam, Phân bón Sơn Trang, APT Serraphin A+B, Nhà máy xử lý rác thải A+B, Trần Công Quynh, Nguyễn Quang Kiên. Huy Văn A 400, , RiCo 560, Thượng Vũ E 250, , Bùi Đình Tú 400, Mai Hương 250, Mạnh Hoạch A 100, Bơm úng Quảng Đạt B, Viet Home 630, May Mặc NKD 630, , Trần Đình Trọng 400, Bùi Đình Tú 250, Huy Văn B 400, Bơm úng Quảng đạt A 560, , Trần Đình Trọng 2 400, Bùi Đình Tú 3 630

16h30

16h50

·  ĐZ374E8.6 :

* Xã:  Tuấn Hưng,Cổ Dũng, Kim Xuyên , Ngũ Phúc F,Thượng Vũ

* Công ty:  Nếm Thơm, Trần Công Quyền, Bắc Bình, Vinaso, Nguyễn Văn Nam, Phân bón Sơn Trang, APT Serraphin A+B, Nhà máy xử lý rác thải A+B, Trần Công Quynh, Nguyễn Quang Kiên. Huy Văn A 400, , RiCo 560, Thượng Vũ E 250, , Bùi Đình Tú 400, Mai Hương 250, Mạnh Hoạch A 100, Bơm úng Quảng Đạt B, Viet Home 630, May Mặc NKD 630, , Trần Đình Trọng 400, Bùi Đình Tú 250, Huy Văn B 400, Bơm úng Quảng đạt A 560, , Trần Đình Trọng 2 400, Bùi Đình Tú 3 630

06h00

06h20

 ·  ĐZ 373E8.22:

* Xã: Thị trấn Phú Thái, Phúc Thành, Kim Liên

* Công ty: CS Cầu Thái 100, Nam Tài I 1500, Nam Tài T 1500, Nam Tài K 2000, Nam Tài M 1500, Vận Tải Trường An 1500, Kiến Hoa Đất Việt 2500+1000, Song Toàn 400, Phúc An A 400, Huy Văn E 630, Huy Văn D 630, Huy Văn C 630, Phúc Sơn 1500, Hoàng Giang 400, Hoàng Giang B 750,Đình Phú 180, Nam Linh 630, Đóng Tàu Hoàng Gia 630, Giầy Bình Dương 560, Hùng Ngọc 750, Cty 01-6 180, Hoàng Trường 630, Nam Tài P 1500, Nam Tài o 1500, Nam Tài L 1500, Nam Tài S 1500, Nam Tài R 1500, Nam Tài Q 1500, Cơ khí Thắng Lợi 320, Nam Tài G 1000, Nam Tài E 1500, InJaViNa 630+400, Nam Tài C 1000, May Đông Tài 1500, Nam Tài B 1000, Nam Ninh 560, XD Trung Kiên B 30, CS QL5 Phú Thái 50, BĐ Phú Thái 100, Nhà Máy NC Phú Thái 180 A, Nhà Máy NC Phú Thái 180 B, Viễn Thông KT 50 Ngân Hàng 100, Chi Cục Thuế 100, Nam Tài A 500, Huy Văn F, Sơn Globalite 320, Hướng dẫn viên du lịch 180, Hưng Long B 320, Nam Tài X 2000+1000, Nam Tài Y 1000, XD Kim Lương 25, Yvone 800, Huy Hoàng 800, Phúc An B 560, Nam Tài F 1000, Nam Tài D 2000,  BCH 700, Vinh Phát 1600, Đóng tàu Hoàng Gia A 1250.

4

Huyện Gia Lộc

03h00

03h20

- TBA công cộng Bảo Thái – TP Hải Dương

- Một phần xã Gia Tân, Thị Trấn Gia Lộc và xã Yết Kiêu huyện Gia Lộc.

Công tác kế hoạch

16h20

16h40

- TBA công cộng Bảo Thái – TP Hải Dương

- Một phần xã Gia Tân, Thị Trấn Gia Lộc và xã Yết Kiêu huyện Gia Lộc.

02h40

03h00

- Xã: Quang Minh, Đức Xương, Đoàn Thượng, Hồng Hưng, Thống Kênh

16h20

16h40

- Xã: Quang Minh, Đức Xương, Đoàn Thượng, Hồng Hưng, Thống Kênh

03h20

03h40

- Xã: Nhật Tân, Đồng Quang, Đoàn Thượng, Hồng Hưng, Toàn Thắng, Lê Lợi.

 Công ty: Tiến Huy, May Đồng Tâm, gạch Đồng Tâm, Phạm Văn Kiến, Phạm Văn Bên, Nghĩa Hưng, Hồng Sâm, Việt Hùng, Trương Thọ ASAMA.

05h10

05h30

- Xã: Nhật Tân, Đồng Quang

- Công ty: Tiến Huy, Phạm Văn Bên, Phạm Văn Kiên, Nghĩa Hưng.

16h00

16h20

- Xã: Nhật Tân, Đồng Quang, Đoàn Thượng, Hồng Hưng, Toàn Thắng, Lê Lợi.

 Công ty: Tiến Huy, May Đồng Tâm, gạch Đồng Tâm, Phạm Văn Kiến, Phạm Văn Bên, Nghĩa Hưng, Hồng Sâm, Việt Hùng, Trương Thọ ASAMA.

5

Huyện Thanh Miện

03h30

16h30

- Mất điện KH sinh hoạt: Khu An Lạc-TT Thanh Miện, Thôn Phương Quan, Phí Xá, Quốc Tuấn xã Lê Hồng, Thôn Gia Cốc, Phú Mễ, An Khoái xã Tứ Cường, Thôn La Ngoại, Tiêu Lâm xã Ngũ Hùng và một phần xã Thanh Giang.

 - KH chuyên dùng gồm TBA :  Bơm Phí Xá,  Mạnh Tuấn,  Công ty HK VINA,  Quảng Phong, Quảng Phong 2,  Nhuận Dật, : GFT UNIQUE Việt Nam.

Công tác theo kế hoạch

03h20

05h30

- Mất điện KH sinh hoạt: Một phần Thị Trấn Thanh Miện.

- KH chuyên dùng gồm TBA : Ngân Hàng NN, Mạnh Dũng, Hà Phương, Nhôm Quang Minh.

Công tác theo kế hoạch

03h30

17h30

- Mất điện KH sinh hoạt: Một phần Thị Trấn Thanh Miện, Một phần Thôn An Nghiệp, An Khoái, Phú Mễ xã Tứ Cường. Thôn Cống Giác, Mơ Trì, Cụ Trì, Nại Trì, La Ngoại xã ngũ Hùng,  Xã Chi Lăng Nam, Chi Lăng Bắc.

- KH chuyên dùng gồm TBA : Phòng Không Không Quân, Hà Ninh, Tài Phát 2.

Công tác theo kế hoạch

16h00

17h30

- Mất điện KH sinh hoạt: Một phần Thị Trấn Thanh Miện.

- KH chuyên dùng gồm TBA : Ngân Hàng NN, Mạnh Dũng, Hà Phương, Nhôm Quang Minh.

Công tác theo kế hoạch

03h45

16h00

 

05h30

16h20

 

- Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Thọ xuyên, Trại Mới xã Lam Sơn, thôn Thúy Lâm, Đào Lâm xã Đoàn Tùng, thôn Đại Đồng xã Lê Hồng.

- KH chuyên dùng gồm TBA : Leotech,  Alpha Group, HTX Dịch Vụ Điện xã Hồng Quang, Nhữ Văn Hào, May Việt Trí, Việt Nhật, Phạm Văn Toán.

Công tác theo kế hoạch và  Chuyển phương thức cấp điện

02h00

17h00

 

02h20

17h20

 

- Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Văn Xá, Tiên Lữ, Phạm Lý xã Ngô Quyền.

Chuyển phương thức cấp điện

02h20

16h40

 

02h40

17h00

 

- Mất điện KH sinh hoạt:  một phần TT Thanh Mện, xã Tứ Cường, Cao Thắng, Thôn Thọ Chương, Thôn Vũ xã Lam Sơn,  một phần xã Đoàn Tùng, xã Thanh Tùng, Thôn Đỗ Thượng xã Phạm Kha, Thôn Văn Xá, Tiên Lữ, Phạm Lý xã Ngô Quyền.

- KH chuyên dùng gồm các TBA :  Hoa Sen, Thành Vinh, Trần Minh Chuật, Nam Anh, Đại Dương, Huyện Ủy;  Tiểu Đoàn 3;  Phú Nguyên, Phú Nguyên 2, Hight Rock; Công Ty TNHH Tài Phát;  Công ty CP xăng dầu dầu khí Ninh Bình, Chi cục Thuế, Kho Bạc, Bình Nguyên, Cần Câu Herty Rise, Orient Mark,  Deahan, Koyomachine,  Koyomachine VN 2, Minh Phát, ILSung ViNa, Nguyễn Văn Tuất, Young Hoa.

Chuyển phương thức cấp điện

02h40

16h20

 

03h00

16h40

 

- Mất điện KH sinh hoạt:  một phần Thị Trấn Thanh Miện.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Bệnh Viện Đa Khoa TM, Bơm Phượng Hoàng A.

Chuyển phương thức cấp điện

00h00

17h00

 

00h20

17h20

 

- Mất điện KH sinh hoạt:   Thôn Thọ xuyên, Trại Mới xã Lam Sơn, Thôn Hạnh Phúc, Hoành Bồ, Vĩnh Mộ, Lâm Cầu xã Lê Hồng, thôn Thúy Lâm, Đào Lâm xã Đoàn Tùng, thôn Đại Đồng xã Lê Hồng,  Xã Đoàn Kết, Tân Trào và một phần xã Ngô Quyền, .

- KH chuyên dùng gồm TBA : Leotech,  Alpha Group, HTX Dịch Vụ Điện xã Hồng Quang, Nhữ Văn Hào, May Việt Trí, Việt Nhật, Phạm Văn Toán,  Phạm Văn Thắng,  BĐM, Vũ Văn Quảng.

Chuyển phương thức cấp điện

6

Huyện Bình Giang

01h40

23h20

02h00

23h40

* Công ty: Trần Văn Thành, XN KTCTTL huyện Bình Giang, Cty điện  Hồng Khê, Nguyễn Văn Tuyến, Duy Thái Hưng, CS Cầu Ô Xuyên.

*Xã:

Xã Hùng Thắng, Long Xuyên, Tân Việt (trừ thôn Bình An), Cổ Bì, Hồng Khê, một phần xã Thái Học.

Chuyển phương thức cấp điện kế hoạch

02h00

17h00

02h20

17h20

*  Cty : XN KTCTTL huyện Bình Giang, Grand Ocean, Anh Đạt, Tuấn Nội, Thép Trịnh Gia, Minh Huấn, Union Success Vina,  XNKT CTTL huyện Bình Giang, Bùi Huy Phong, Lông Vũ Bảo long, L.V.Giang Son, L.V.Đại Lợi, Đào Quang Hoạt, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Hưng Hoàng Phát, Nhựa ASEAN, Gia Anh, Thắng Hà, PanTa, SkyWood, Hải Anh 2, Kiến trúc KTC, Bệnh viện ĐKBG, TT GDTX, THPT Bình Giang

*  Xã:

 •  Một phần xã Ngô Quyền (huyện   thanh miện)
 • Xã Bình Xuyên, Nhân Quyền, Thái Dương, Thái Hòa

Một Phần xã Bình Minh, Tân Hồng, Thúc Kháng, Vĩnh Hưng (thôn Hồ), Thái Học, thôn Bình An Tân Việt

Chuyển phương thức cấp điện kế hoạch

02h20

16h40

02h40

17h00

*Xã: mất điện một phần xã Nhân Quyền ( TBA Nhân Quyền C)

Chuyển phương thức cấp điện kế hoạch

 

 

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 11/03/2023 09:10
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

 • Diễn tập PCCC năm 2021

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

Thư viện Video