Lịch cắt điện, vận hành ĐZ

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 14 NĂM 2021 (Từ 05/4/2021 đến 11/4/2021)

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 07/4

1

TP Chí Linh

03h00

06h00

 

Phường: Cổ Thành (TBA Cổ Thành 1+2+3, Nam Đoài, Cổ Châu, Ninh Giàng, Cải Cách);Văn An (TBA Trại Mới, Văn An)

: Nhân huệ (TBA An Ninh, Tu Ninh, Nhân Huê 1+2+3, Bơm Nhân Huệ, Đáp Khê)

TBA Chuyên Dùng và các Cty: Đào Văn Nam

 

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Cẩm Giàng

07h00

17h00

 + Xã Cẩm Phúc: TBA Lê Xá 560kVA lộ 373E8.15

Công tác theo kế hoạch

Ngày 10/4

1

TP Chí Linh

03h00

06h00

Phường Văn An: TBA Văn An, NS Văn An, Trại Mới; Phường Phả lại (TBA Phả lại 8, 9 bãi Bông, Lục Đầu Giang)

TBA Chuyên Dùng và các Cty: Thi Công CĐS, Cường Thạch, Phúc Thiên Lộc

Công tác theo kế hoạch

07h00

10h00

- Phường: Thái Học (TBA: Xóm Đình) Đồng Lạc; Tân Dân; An Lạc (TBA Bơm An Lạc, xã An Lạc, Bờ Đa, Bờ Chùa 2)

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Trường Cơ Điện, Hoàng Anh, Nước Sạch Đồng Lạc, Đức Phúc, Tuấn Thư, TG Nuôi Trồng Thủy sản

 

07h00

12h00

Phường: Chí Minh (TBA: Nhân Hậu, Thanh Trung, Khang Thọ, Văn Giai);

TBA Chuyên Dùng và các Cty: Viway

2

Huyện Ninh Giang

07h00

11h00

-Thôn Tranh Xuyên xã Đồng Tâm; Thị Trấn Ninh Giang.

- Công ty  Giầy Sao Vàng; May Sao Đỏ; Hương Quỳnh Đăng.

Công tác theo kế hoạch

07h00

13h00

-Khu 1 Thị Trấn Ninh Giang.

 

23h00

23h20

-Xã Ứng Hòe; Hồng Đức; An Đức; Tân Quang; Văn Hội; Hồng Phúc; Tân Phong; Hưng Lonng

-Công ty May Hải Anh; Giầy Georry Glory; Gạc Hưng Long; Sees Vina; Phạm Thành Lập

Chuyển phương thức cấp điện

23h40

24h00

-Xã Ứng Hòe.

-Công ty Universal; Mastina; Camex

3

Huyện Thanh Miện

 

23h00’

 

       23h20

Thị Trấn Thanh Miện gồm TBA Phượng Hoàng, Phượng Hoàng Thượng, Triệu Nội, Thái Thạch.

- KH: Khu Vàng Thượng, Vàng Hạ,  Thôn Triệu Nội, Thái Thạch.

-   Các KH có TBA : Bệnh Viện ĐK Thanh Miện,  Bơm Phượng Hoàng A.

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện  Tứ Kỳ

07h00

 

16h 00

 

 • Cắt điện ĐZ 375E8.19 ( Cấp nguồn lộ 375E8.7 )Từ sau CD 01 nhánh  Bơm Nguyên Giáp đến CD 23 Triếu Trái
 • Xã:  Hà Thanh, Hà Kỳ, Minh Đức,  NGuyên Giáp.

CTy ; Ng. Th Mến, Việt Thanh, Đỗ Hữu Vang, Ng, V, Chiến.  

Đấu nối TBA mới kết hợp KT bảo dưỡng ĐZ  

5

Huyện Ninh Giang

07h00

11h00

-Thôn Tranh Xuyên xã Đồng Tâm; Thị Trấn Ninh Giang.

- Công ty  Giầy Sao Vàng; May Sao Đỏ; Hương Quỳnh Đăng.

Công tác theo kế hoạch

07h00

13h00

-Khu 1 Thị Trấn Ninh Giang.

 

23h00

23h20

-Xã Ứng Hòe; Hồng Đức; An Đức; Tân Quang; Văn Hội; Hồng Phúc; Tân Phong; Hưng Lonng

-Công ty May Hải Anh; Giầy Georry Glory; Gạc Hưng Long; Sees Vina; Phạm Thành Lập

Chuyển phương thức cấp điện

23h40

24h00

-Xã Ứng Hòe.

-Công ty Universal; Mastina; Camex

6

Huyện Cẩm Giàng

 21h00

  21h20

-ĐZ 471E8.21 ÷ CDPT 473-7B/01:

 + Công ty: Union, Jointak Label VN, Hai Premium Treat

-ĐZ 473E8.21 ÷ CDPT 473-7B/01 ÷ CD 472-7B/14 N.VSIP2 ÷ CD 472-7A/02 N.VSIP:

 + Công ty: Trần Phú, Vsip, Best Pacific, Air tech Thế Long, Tatinh, EMS, Miwon, Ehwa Global, Vina Foam, Long Star, Xử lý nước thải Vsip

-ĐZ 473E8.21 ÷ CD 472-7A/14 N.VSIP2:

 + Công ty: Aservice, BW, AX Fan

Chuyển phương thức vận hành

7

Huyện Gia Lộc

23h00

23h20

Mất điện các TBA KH công cộng khu vực xã Quang Minh, xã Đức Xương.

Cắt nháy ĐZ 372E8.7 và ĐZ 371E8.14 để chuyển phương thức cấp điện

Ngày 11/04

1

TP Chí Linh

07h00

16h00

- Phường: Bến Tắm, Hoàn Tân (TBA Trại Giống, Trại Giống 2, CQT Đại Bộ, CQT Đại Tân)

- Xã: Hoàng Hoa Thám, Bắc An

-TBA Chuyên Dùng và các Cty: Minh Phúc, Tràng Tiền, Kho 91, Nữ 454, Đơn Vị sư 395, Đơn Vị D6

 

Công tác theo kế hoạch

2

TP Hải Dương

06h00

14h00

- Mất điện một phần khu Vực : 1 phần đường Ngô Quyền, khu vực Tân Phú Hưng và Thôn Khuê Liễu .

- Mất điện TBA chuyên dùng: Tỉnh Đoàn ,Hải Linh; Cục Thuế Tỉnh 400; Kiên Giang; Shints BVT (02MBA) .

Công Tác theo kế hoạch .

06h00

06h20

- Mất điện khu vực : Thôn Bảo Thái và TT Cảng Cống Câu

Chuyển PT

14h00

14h20

06h00

06h20

- Mất điện khu vực : Thôn Phú Thọ, Thanh Liễu, Cương xá, Đông Hưng, Đông Quan, Khuê Triền và khu Đô Thị Quang Giáp .

Chuyển PT

14h00

14h20

3

Huyện Ninh Giang

23h00

23h20

Xã Ứng Hòe; Hồng Đức; An Đức; Tân Quang; Văn Hội; Hồng Phúc; Tân Phong; Hưng Lonng

Công ty May Hải Anh; Giầy Georry Glory; Gạc Hưng Long; Sees Vina; Phạm Thành Lập

Chuyển phương thức cấp điện

23h40

24h00

-Xã Ứng Hòe.

-Công ty Universal; Mastina; Camex

4

Huyện Thanh Miện

 

 

 

06h00’

 

 

 

 

 

13h00’

 

   

- Xã Tứ Cường gồm TBA Phú Mễ.

KH: Thôn Phú Mễ.

-Xã Chi Bắc Các TBA Chi Lăng Bắc 3, Tào Khê, Tào Khê 1, Chi Lăng Bắc 2, Phú Khê, Phú Khê 1, Bơm Chi Lăng Bắc ( Trừ TBA Phương Khê 1, Tào Khê 2 không mất điện ).

KH: Thôn Tào Khê, Phú Khê, Phương Khê.

 

 

 

Công tác theo kế hoạch

 

23h00’

 

       23h20

Thị Trấn Thanh Miện gồm TBA Phượng Hoàng, Phượng Hoàng Thượng, Triệu Nội, Thái Thạch.

- KH: Khu Vàng Thượng, Vàng Hạ,  Thôn Triệu Nội, Thái Thạch.

-   Các KH có TBA : Bệnh Viện ĐK Thanh Miện,  Bơm Phượng Hoàng A.

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện  Tứ Kỳ

07h00

 

12h00

 

 • Cắt điện ĐZ 371E8.19 từ sau CDPT nhánh Công Lạc  - 372-7A/01 nhánh Văn Tố - léo cột 01 , 21
 • Xã: Quang Trung, cộng Lạc, an Thanh, Phượng Kỳ.

Cty. Hòa Bình, Phú Mỹ, GFT, Thanh sang, FOCSE, Ng.TH.Hiếu, Khuôn Mẫu.                   

Đấu nối TBA mới kết hợp KT bảo dưỡng ĐZ 

07h00

12h00

 

07h15

12h15

 

 • Cắt điện ĐZ 371E8.19 Từ XT – CD 371-7/29 Nhánh V. Tố.
 • Xã: Quang Trung, Nguyên Giáp,, An Thanh, cộng Lạc.

Công ty: Phạm Thị hải yến.               

Chuyển PT

23h40

 

24h00

 

 • Cắt điện ĐZ 373E8.19 từ sau CDPT 376/7/99 Nhánh Minh Đức đi SEEVINA
 • Xã: Minh Đức

Công ty:  NG.Th. Hiền, Vạn Sơn, SEvina.                 

Chuyển PT

07h00

 

10h00

 

 • Cắt điện ĐZ 376E8.7từ sau Đ 19MĐ – CD 376-7/70 Nhánh Minh Đức
 • Xã: Minh Đức, Quang Khải

Cty: Skydragon, Việt Pháp,                

Chuyển PT

06h00

16h00

 

06h20

16h20

 

 • Cắt điện ĐZ 373E8.các xã Dân củ, Ngọc kỳ, quảng Nghiệp .

         

Chuyển phương thức

6

Huyện Ninh Giang

23h00

23h20

Xã Ứng Hòe; Hồng Đức; An Đức; Tân Quang; Văn Hội; Hồng Phúc; Tân Phong; Hưng Lonng

Công ty May Hải Anh; Giầy Georry Glory; Gạc Hưng Long; Sees Vina; Phạm Thành Lập

Chuyển phương thức cấp điện

23h40

24h00

-Xã Ứng Hòe.

-Công ty Universal; Mastina; Camex

7

TP Hải Dương,

Huyện Gia Lộc

06h00

 

09h20

 

I- Mất điện các TBA Công cộng:

 Khu vực TP Hải Dương bao gồm: phường Thạch Khôi, phường Tân Hưng.

II- Mất điện các TBA KH chuyên dùng: Nước sạch Thạch Khôi, Bơm Tăng áp Thạch Khôi, Toàn Tiến, Minh Kiểm, Giết mổ gia súc, Chiếu sáng QL37, 2Way, Sinh thái Thái Bình, in Vinh Nguyễn, Quốc Bảo, Thêu in Đông Dương, Cty Đá mài số 1 HD, Vĩnh Thành, Tân Long, Hà My, Quang Long, Cửu Long, Đoàn Văn Phong, Cty Giầy HD, SX&TM Gia Lộc, Thanh Phong, SX&KT HT, Bắc Việt, Tuấn Chung, Minh Kiểm, Dương Huy, Kim Sơn, Cơ khí Thành Công, Công ty Đại Lộc, Công ty XNK Gỗ Hải Dương.

Cắt điện ĐZ 370E8.1 để công tác theo kế hoạch

09h00

09h20

I- Mất điện các TBA Công cộng: một phần khu vực TP Hải Dương và một phần khu vực huyện Gia Lộc.

II- Mất điện các TBA KH chuyên dùng:  TBA Văn hóa Đỗ Gia, Tụ Đức, Hưng Vượng (KS Phương Anh), Phúc An, Lương Thế Vinh, BVT, Nước khoáng Thạch Khôi, Đại Dương, Hòa Bình, Nguyễn Văn Duật, Nước sạch Thạch Khôi, Bơm Tăng áp Thạch Khôi, Toàn Tiến, Minh Kiểm, Giết mổ gia súc, Chiếu sáng QL37, 2Way, Sinh thái Thái Bình, in Vinh Nguyễn, Quốc Bảo, Thêu in Đông Dương, Cty Đá mài số 1 HD, Vĩnh Thành, Tân Long, Hà My, Quang Long, Cửu Long, Đoàn Văn Phong, Cty Giầy HD, SX&TM Gia Lộc, Thanh Phong, SX&KT HT, Bắc Việt, Tuấn Chung, Minh Kiểm, Dương Huy, Kim Sơn, Cơ khí Thành Công, Công ty Đại Lộc, Công ty XNK Gỗ Hải Dương, Xuân Bình, Hùng Sơn, Phát Long, Hoàng Long, KTX SV Đại học HD, Tân Trung Đức, Đại Phú, Hải Hà, Văn Hiến, Địa Phong, Trung Hùng, Thức ăn chăn nuôi VHT, Hưng Việt, Nam Long, Dịch vụ SA1, TT dạy nghề GL, trường Lê Thanh Nghị, Long Hải, M&S Vina, Vĩnh Thuận, Nguyễn Thế Khang, Hồng Minh, Tân Bình, Kho bạc GL, Joton, Haivina, Bơm Phương Hưng, Bệnh viện Đa Khoa, Nguyễn Thị Lan, Agribank Gia Lộc, UB Huyện, nhà văn hóa Trung tâm huyện, Chi cục thuế GL, Hương Thu Hiền, Cấp nước sạch Lê Lợi, Lê Công Tùng, Phạm Văn Tuân.

Cắt nháy ĐZ 378E8.1 để chuyển phương thức cấp điện

14h00

14h20

8

Huyện Gia Lộc

23h00

23h20

Mất điện các TBA KH công cộng khu vực xã Quang Minh, xã Đức Xương.

Cắt nháy ĐZ 372E8.7 và ĐZ 371E8.14 để chuyển phương thức cấp điện

23h40

24h00

Mất điện các TBA KH chuyên dùng:

Chiếu sáng Cao tốc HN-HP T15, T16, T18, Bơm tăng áp Gia Lộc, HD Plast, TMĐ, SSV, Nguyễn Ngọc Tuyền, Tuyền Ăng Ten, Phương Trung, Y tế Minh Tâm, Công ty An Sinh, Babeeni, Lộc Thành, Thức ăn Thái Bình Dương, in Thái Bình Dương, HTV, Phượng Hoàng, Thêu ren xuất khẩu, Move Vina, Tấn Thành, Trần Đình Quý.

Cắt nháy ĐZ 377E8.14 và ĐZ 373E8.7 để chuyển phương thức cấp điện

 

 

 

 

 

 

Ngày 12/04

1

Huyện Cẩm Giàng

00h00

 00h20

-ĐZ 471E8.21 ÷ CDPT 473-7B/01:

 + Công ty: Union, Jointak Label VN, Hai Premium Treat

-ĐZ 473E8.21 ÷ CDPT 473-7B/01 ÷ CD 472-7B/14 N.VSIP2 ÷ CD 472-7A/02 N.VSIP:

 + Công ty: Trần Phú, Vsip, Best Pacific, Air tech Thế Long, Tatinh, EMS, Miwon, Ehwa Global, Vina Foam, Long Star, Xử lý nước thải Vsip

-ĐZ 473E8.21 ÷ CD 472-7A/14 N.VSIP2:

 + Công ty: Aservice, BW, AX Fan

Chuyển phương thức vận hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAGS:
Tác giả: Theo TT Điều khiển xa Hải Dương ; xuất bản: 05/04/2021 03:40
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

 • Gặp mặt các Khách hàng Doanh nghiệp lớn trong tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • trực tuyến “EVNNPC đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện”

 • Hướng dẫn khách hàng dùng phần mềm trên điện thoại Smartphone để thanh toán tiền điện

 • Đóng điện thành công MBA T2 110kV - Cẩm Điền

 • Xử lý vi phạm HLLĐCA 110kV E8.15

 • PC Hải Dương huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2021

 • PCHD hoàn thành số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

 • PCHD -cuộc cách mạng chuyển đổi số và ứng dụng CNKH.4.0

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Nghiệm thu đóng điện TBA 110kV Kim Thành

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương tổng kết công tác Kinh doanh

 • Diễn tập PCCC năm 2021

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

 • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

 • Công ty Điện lực Hải Dương phối hợp cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người lao động

 • PC Hải Dương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi có CBCNV nhiễm bệnh

 • PC Hải Dương đẩy mạnh các dịch vụ điện trực tuyến trong thời gian cách ly xã hội toàn tỉnh

 • PC Hải Dương – Điện lực Chí Linh khẩn trương đảm bảo cấp điện cho bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19

 • Công ty Điện lực Hải Dương thăm hỏi động viên người lao động trong tâm dịch thành phố Chí Linh

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

Thư viện Video