Lịch cắt điện, vận hành ĐZ

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 23 TỪ 30/5/2022 ĐẾN NGÀY 05/6/2022

STT

TP, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 30/05/2022

1

TP Hải Dương

22h30

22h50

Mất 1 phần khu vực Xã Nam Đồng

Chuyển PTVH

2

TP Hải Dương

23h00

23h20

Mất 1 phần khu vực Phường Ái Quốc

Chuyển PTVH

3

ĐIỆN LỰC NAM SÁCH

22h30

22h50

Cty: XNK Hải Dương, Đông hòa, Pic, tiểu đoàn 214, Trọng anh, K98, Xén kẻ vở, nước sạch thanh sơn, Estar bliting, Thi công cầu hàn’ Q&T, Nhân Hằng, Hồng Thịnh, Fman, Việt Hòa, Trường Giang, Toàn Cầu, Thành Đạt, Viotex, BSE,Dinh Dưỡng

Xã:  Nam Đồng, Đồng Lạc;  An Thượng

Chuyển phương thức cấp điện

4

ĐIỆN LỰC NAM SÁCH

23h00

23h20

Cty: Tú Nhận, Bình An, Kinh doanh nước sạch số 11, Hà Hanh, Đô Nga, Dinh Dưỡng Việt Nam, Đại An Tín, Thành Phát, Điện Cộng hòa, B. Ngọc Trì, Nguyễn Đình Tuân, Đức Thịnh, Đoàn Văn Khắp, DA Cấp Nước, Nguyễn khắc Thọ, Thức Ăn Chăn nuôi Tiền Trung, Kim Chính, Nước sạch phía bắc, Phạm Thị Mười, Nguyễn Huy Tuấn

Xã: TT Nam Sách, An Lâm, Cộng Hòa, Phú Điền

Chuyển phương thức cấp điện

Ngày 31/05/2022

1

Huyện Ninh Giang

08h30

09h30

Thôn 3 + Thôn 5 xã Tân Hương

Công tác theo kế hoạch

2

TP Hải Dương

06h30

06h50

Mất 1 phần khu vực Xã Nam Đồng

Chuyển PTVH

3

TP Hải Dương

06h10

06h30

Mất 1 phần khu vực Phường Ái Quốc

Chuyển PTVH

4

ĐIỆN LỰC NAM SÁCH

06h10

06h30

Cty: Tú Nhận, Bình An, Kinh doanh nước sạch số 11, Hà Hanh, Đô Nga, Dinh Dưỡng Việt Nam, Đại An Tín, Thành Phát, Điện Cộng hòa, B. Ngọc Trì, Nguyễn Đình Tuân, Đức Thịnh, Đoàn Văn Khắp, DA Cấp Nước, Nguyễn khắc Thọ, Thức Ăn Chăn nuôi Tiền Trung, Kim Chính, Nước sạch phía bắc, Phạm Thị Mười, Nguyễn Huy Tuấn

Xã: TT Nam Sách, An Lâm, Cộng Hòa, Phú Điền

Chuyển phương thức cấp điện

5

ĐIỆN LỰC NAM SÁCH

06h30

06h50

Cty: XNK Hải Dương, Đông hòa, Pic, tiểu đoàn 214, Trọng anh, K98, Xén kẻ vở, nước sạch thanh sơn, Estar bliting, Thi công cầu hàn’ Q&T, Nhân Hằng, Hồng Thịnh, Fman, Việt Hòa, Trường Giang, Toàn Cầu, Thành Đạt, Viotex, BSE,Dinh Dưỡng

Xã:  Nam Đồng, Đồng Lạc;  An Thượng

Chuyển phương thức cấp điện

Ngày 01/06/2022

1

Huyện Ninh Giang

 

08h30

09h30

Thôn Bùi Hoà xã Tân Quang

Công tác theo kế hoạch

Ngày 02/06/2022

1

Huyện Cẩm Giàng

 

 07h00

 

 

     11h00

    

Xã: TT Cẩm Giàng TBA Cẩm Giàng B

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Ninh Giang

06h30

06h50

Xã: Đông Xuyên; Ninh Hải;

Công ty: Nam Dương

Chuyển phương thức

3

Huyện Ninh Giang

06h30

17h00

Thôn Thọ Đa xã Hiệp Lực; Xã: Hồng Dụ; Hồng Phong; Kiến Quốc; Hồng Phúc.

Công ty: Giầy Gia Bảo; CPXD Hồng Phong

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Ninh Giang

08h30

09h30

Thôn Văn Diệm xã Hưng Long

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Ninh Giang

17h00

17h20

Xã: Đông Xuyên; Ninh Hải;

Công ty: Nam Dương

Chuyển phương thức

Ngày 03/06/2022

1

Huyện Ninh Giang

08h30

09h30

Huyện Uỷ; UBND Huyện Ninh Giang

Công tác theo kế hoạch

Ngày 04/06/2022

1

Huyện Thanh Miện

05h00

05h20

- Mất điện KH sinh hoạt: Xã Tân Trào, Thôn Phạm Tân, Phạm Xá, Vũ Xá xã Ngô Quyền, Thôn Đại Đồng xã Lê Hồng.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Vũ Văn Quảng,  Nhữ văn Hào, May Việt Trí, Việt Nhật, Phạm Văn Toán, HTX Dịch vụ Điện Xã Hồng Quang.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Thanh Miện

18h00

18h20

- Mất điện KH sinh hoạt: Xã Tân Trào, Thôn Phạm Tân, Phạm Xá, Vũ Xá xã Ngô Quyền, Thôn Đại Đồng xã Lê Hồng.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Vũ Văn Quảng,  Nhữ văn Hào, May Việt Trí, Việt Nhật, Phạm Văn Toán, HTX Dịch vụ Điện Xã Hồng Quang.

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Thanh Miện

 

05h30

 

 

07h30

 

- Mất điện KH sinh hoạt : Xã Đoàn Kết.

- KH chuyên dùng gồm TBA : BDM.

 

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Thanh Miện

15h30

17h30

- Mất điện KH sinh hoạt : Xã Đoàn Kết.

- KH chuyên dùng gồm TBA : BDM.

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Thanh Miện

05h30

05h50

- KH chuyên dùng gồm TBA : Phạm Văn Thắng.

Công tác theo kế hoạch

6

Huyện Thanh Miện

17h30

17h50

- Mất điện KH sinh hoạt : Xã Đoàn Kết.

- KH chuyên dùng gồm TBA : BDM.

Công tác theo kế hoạch

7

Huyện Thanh Miện

05h30

17h30

- KH chuyên dùng gồm TBA : Phạm Văn Thắng.

Công tác theo kế hoạch

8

Thành Phố Chí Linh

06h00

16h00

- Mất điện Phường Hoàng Tiến, Bến Tắm, Xã Bắc An, Xã Hoàng Hoa Thám và mất điện một phần phường Hoàng Tân.

- Công ty: Minh Phúc, Tràng Tiền, Đất Sét tinh, XD Bình Dương, Hoàng Tân, Chịu Lửa Hưng Đạo, Minh Anh, Mộc Hợp Tiến, Đại Phong, ABC, Chân Thiện Mỹ, Trung Việt, Đại Việt Cổ, Việt Thanh, VLXDPL, Bưu Điện Hoàng Tiến, Chấn Mải, Phùng Chí Thanh, Gốm Hoa Sơn, Gốm Mỹ, Phú Thịnh Phát, Hộ KD Hoàng Thị Thanh Nhuần. Mipak. Kho 91, Nữ 454, Đơn Vị sư 395, Đơn Vị D6

Công tác theo kế hoạch

Ngày 05/06/2022

1

Huyện Cẩm Giàng

08h00         

 

11h00     

 

Cty: CP Thiết bị nâng, Điện tử Leo,  Brother 4 + 5, Brother KTX 2, Kim Thuỵ Phúc, MIZUHO   

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Cẩm Giàng

 

 08h00

 

    

 

13h00

    

 

 

 

Cty : TBA Fuji

Công tác theo kế    hoạch

3

Huyện Cẩm Giàng

 

 07h00

 

    

 

10h00

    

 

C.ty: Samchully, Hoàng Dương, Puyoung, Giầy Ngọc Hưng, Vina Sekyo, Vật liệu giày An Dương, Bách Niên Hòa, (TBA Fushan), MANWING SING (TBA Fushan), Kukil Textine Vina, HAKA, HADU 79

: Lương Điền ( TBA Đồng Khê)

Công tác theo kế    hoạch

4

Huyện Cẩm Giàng

 

04h00

  17h00

 

     04h20

     17h20

C.ty: Hùng Vang, Incera, Orisel, Quang Vinh, Hopex, K.R VN, MK, Tân Thịnh HD, You Tai, Minh Thanh, Nhà Máy Hoá chất, Đính Văn Sứ, Hà Hải, Kết cấu thép Cao An, Cty TNHH Khánh Ngọc, Mai Anh, Tự dùng trạm 220kV Đức Chính, Tam Thịnh Vượng, Hộ kinh doanh Trần Văn Đằng, Lilama 69-3, HTX Điện Cao An, Cty Than Hải Phòng, XD K132, Cty TNHH An Thắng, Thái Dương, Trường Thành , Anh Ánh, Minh Thanh, Hợp Thành, HTX Nông sản Đức Chính, Công ty Bình Minh An, Bơm Văn Thai, Phạm Thị Lý, DN Hà Thị Phương, CP Chế biến nông sản Tân Hương, BQL Đền Bia, HuyềnNguyễn Văn Tuấn, Công ty Taeil Vina, Việt Phú, Hưng Huy, Phạm Phùng Nên, Công ty HTC, Doanh nghiệp tư nhân Huân Liễu

Xã: TT Lai Cách ( TBA CQT Trằm)

Xã: Đức Chính Lôi Xá, Làng chài, Đức chính A,D, Bơm Tiên Kiều);

Xã: Cẩm Văn ( TBA, Cẩm Văn A, B,C, D, E, Văn Thai 1, 2, 3,4

Xã: Cẩm Vũ ( Phú Lộc A, B, C, D, E, Nghĩa Phú 1,2, 3, Hoang Gia 1, 2, 3)  Hoành Lộc, Đền Bia.

Xã:  Định Sơn ( Cẩm Định A, B, C, D, E, F, G, An Tân, Tân An, bằng Quân, Xã: Cẩm Hoàng ( Phượng Hoàng, Phượng Hoàng 1, phượng Hoàng 2, Phí xá

Chuyển phương thức vận hành

5

TP Hải Dương

07h30

16h30

Mất điện khu vực cảng Cống câu

Thực hiện công việc theo kế hoạch

6

TP Hải Dương

04h20

04h40

Mất điện 1 phần khu vực Phường Thạch Khôi, Xã Gia Xuyên

Chuyển PTVH

7

 

16h30

16h50

 

Chuyển PTVH

8

TP Hải Dương

04h40

05h00

Mất một phần các Phường Phạm Ngũ Lão, Thanh Bình, Tân Bình, Lê Thanh Nghị, Cẩm Thượng, Việt Hòa, Bình Hàn

Chuyển PTVH

9

TP Hải Dương

16h00

16h20

 Mất một phần các Phường Phạm Ngũ Lão, Thanh Bình, Tân Bình, Lê Thanh Nghị, Cẩm Thượng, Việt Hòa, Bình Hàn

Chuyển PTVH

 

 

 

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 29/05/2022 08:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

 • Gặp mặt các Khách hàng Doanh nghiệp lớn trong tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • trực tuyến “EVNNPC đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện”

 • Hướng dẫn khách hàng dùng phần mềm trên điện thoại Smartphone để thanh toán tiền điện

 • Đóng điện thành công MBA T2 110kV - Cẩm Điền

 • Xử lý vi phạm HLLĐCA 110kV E8.15

 • PC Hải Dương huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2021

 • PCHD hoàn thành số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

 • PCHD -cuộc cách mạng chuyển đổi số và ứng dụng CNKH.4.0

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Nghiệm thu đóng điện TBA 110kV Kim Thành

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương tổng kết công tác Kinh doanh

 • Diễn tập PCCC năm 2021

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

 • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

 • Công ty Điện lực Hải Dương phối hợp cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người lao động

 • PC Hải Dương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi có CBCNV nhiễm bệnh

 • PC Hải Dương đẩy mạnh các dịch vụ điện trực tuyến trong thời gian cách ly xã hội toàn tỉnh

 • PC Hải Dương – Điện lực Chí Linh khẩn trương đảm bảo cấp điện cho bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19

 • Công ty Điện lực Hải Dương thăm hỏi động viên người lao động trong tâm dịch thành phố Chí Linh

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

Thư viện Video