Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 27 NĂM 2021 (Từ 28/6/2021 đến 04/7/2021)

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

 

Ngày 29/6/2021

1

Huyện Kim Thành

0500

1600

0515

1615

ĐZ375E8.6 XT đến lèo cột 42:

*Xã: Cộng Hòa, Cổ Dũng,Tuấn iệt.

*KH:  Lilama 10 A+B, giầy SUNRONG,  Việt Đông, Mạnh Hoạch B, NS Tân Phú, XINAN, Hữu Hùng, TT giáo dục Thường Xuyên Cổ Dũng, CSQL5 Cổ Dũng, Nguyễn Danh Lĩnh , chợ Cổ Dũng, NM Sản xuất Nến Thơm, Trần Công Quyền, Bắc Bình HD, Phân bón Sơn Trang, Nguyễn Văn Nam, ATP Serafin, NM Xử lý Rác Thải, Trần Công Quynh, Nguyễn Quang Kiên

Chuyển phương thức cấp điện

0500

1430

0630

1600

ĐZ375E8.6 từ sau lèo cột 79 đến CD 92:

*Xã :

*KH Thành Long B,E, Long Sơn A+B, Việt Phát(Hang Hinh) A+B, XN Khẩu Phú Thái, XM Thành Công, Cường Phương, Nguyễn Thị Thịnh, giầy Chung JYE, Phan Vũ A+B Thành Nghĩa New,  Hợp Nhất.

Chuyển phương thức cấp điện

0500

     1600

ĐZ375E8.6 từ CD42 đến lèo cột 79:

*Xã: Tuấn Việt, Kim Xuyên, Ngũ Phúc, Thượng Quận, Việt Hưng.

*KH: Cảnh My 1+2, bơm Việt Hưng, NMN Kim Xuyên, BB Toàn Cầu, Mạnh Hoach A,Vững Mạnh A+B, Lắp Máy 69-3, NMN Kim Xuyên Nguyễn Văn Biên, đóng tàu Thành Long A+B, Thành Long C+D, Quỳnh Hương, XD Trung Kiên A, Bơm Quảng Đạt, Huy Văn A+B.

Công tác theo kế hoạch

2

TP Chí Linh

06h00

10h00

- Phường Cộng Hòa: TBA Nhà Khách Tỉnh Ủy, KS công Đoàn, Tiên Sơn

- Phường Đồng Lạc: TBA Hoàng Xà

- Phường An Lạc: TBA B Thái Học A, B. An Lạc, Xã An Lạc, Bờ chùa 2, Vọng Thúc, Bờ Đa

- Phường Hoàng Tiến: TBA Phục Thiện 2, 3, Hoàng Gián Cũ, Hoàng Gián, Đồng Cộc, Ngũ Đài,Hố Dầu

- TBA Chuyên dùng và các công ty: công ty Hoàng Anh, Tradifar, Katoco, Viện Phong, Trại Giam Hoàng Tiến

Công tác theo kế hoạch

06h00

09h00

- Phường Đồng Lạc TBA Hoàng Xà

- Phường Tân Dân: TBA Triều Nội. Triều Nội 2, CQT Hoàng Xà, Bơm Triều Nội.

- TBA Chuyên dùng và các công ty: Đức Phúc , Nuôi Chồng thủy Sản.

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Nam Sách

06h00

06h20

Cty: Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân, Long Thuận, Hoàng Thanh, Điện Quốc Tuấn,Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Đài Viễn Thông Nam Chính, Nguyễn Văn Huy, Minh Du, Amafarm

Xã: Hiệp Cát, Nam Chính, Nam Hưng

 

10h00

10h20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 30/6/2021

1

Huyện Kim Thành

0500  

1430  

 

0630

1600

ĐZ375E8.6 XT đến lèo cột 42:

* Xã: Cộng Hòa, Cổ Dũng,Tuấn Việt.

* KH:  Lilama 10 A+B, giầy SUNRONG, Việt Đông, Mạnh Hoạch B, NS Tân Phú, XINAN, Hữu Hùng, TT giáo dục Thường Xuyên Cổ Dũng, CSQL5 Cổ Dũng, Nguyễn Danh Lĩnh , chợ Cổ Dũng, NM Sản xuất Nến Thơm, Trần Công Quyền, Bắc Bình HD, Phân bón Sơn Trang, Nguyễn Văn Nam, ATP Serafin, NM Xử lý Rác Thải, Trần Công Quynh, Nguyễn Quang Kiên.

Chuyển phương thức cấp điện

0500  

 

1600

 

ĐZ375E8.6 từ lèo cột 42 đến lèo cột 61:

* Xã: Tuấn Việt, Kim Xuyên, Ngũ Phúc, Việt Hưng.

*KH: Cảnh My 1+2, Mạnh Hoach A, Bơm Việt Hưng, Bơm Quảng Đạt, Huy Văn A+B, Nguyễn Văn Biên.

Công tác theo kế hoach

0500  

1430  

 

0630

1600

 

ĐZ375E8.6 từ lèo cột 61 đến CD 92:

*Xã :Thượng Quận, Kim Xuyên.

*KH: BB Toàn Cầu, Vững Mạnh A+B, Lilama 69-3, Thành Long A+B+C+D+E, Đóng tàu Thành Long A+B, NM nước Kim Xuyên, Nguyễn Quỳnh Hương, XD Trung Kiên A, Long Sơn A+B, Việt Phát(Hang Hinh) A+B, XN Khẩu Phú Thái, XM Thành Công, Cường Phương, Nguyễn Thị Thịnh, giầy Chung JYE, Phan Vũ A+B Thành Nghĩa New, Hợp Nhất.

Chuyển phương thức cấp điện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 01/7/2021

1

Huyện Ninh Giang

06h00

06h20

Xã: Hưng Thái, Văn Hội, Hồng Phúc

Công ty: CPSX Hưng Long; May Hải Anh; George Glory, Mạnh Toàn

Chuyển phương thức vận hành

2

Huyện Thanh Miện

 

06h00

 

       06h20

-Xã Hồng Phong: Toàn bộ  xã Hồng Phong.

-Xã Thanh Giang gồm các TBA Phù Tải 2, Võ Văn, Đan Giáp 1.

-Các KH có TBA: Nhà Máy Nước, Nhà Máy Nước Thanh Miện 2, Tự Dùng Bơm My Động.

Chuyển phương thức vận hành

 

05h00

 

05h20

-Thị trấn TM gồm các TBA:Viễn Thông TM. B.Quán Khoang, Vô Hối, Vô Hối 2, Lê Bình 1.

- KH: Khu thị trấn TM, Vô hối, An Lạc.

-Xã Tứ Cường gồm các TBA: An Nghiệp, An Nghiệp 2, An Khoái, An Khoái 3, Đống Rừng, Gia Cốc 1, B.Gia Cốc, Tứ Cường.

- KH: Thôn An Nghiệp, An Khoái, Đống Rừng

-Xã Cao Thắng gồm các TBA:B.Cao Lý, Cao Lý1. Hòa Bình, Phạm Khê, Cao Hòa, Văn Khê, Bằng Bộ. Bằng Bộ 1.

- KH: Thôn Cao Lý, Hòa Bình. Văn Khê, Bằng Bộ

- Các KH có TBA: Huyện Ủy,Tiểu Đoàn 3, Phú Nguyên, Phú Nguyên 2, Hoa Sen, Thành Vinh, Trần Minh Chuật, Nam Anh, High Rock,Tài Phát, Công Ty CP Xăng Dầu Khí Ninh Bình.

Chuyển phương thức vận hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 02/7/2021

1

Huyện Cẩm Giàng

 

06h00       

 

17h20             

 -ĐZ 971TG-Ghẽ ÷ hết ĐZ:

 - Công ty: Bơm tăng áp Kim Giang, Nguyễn Văn Thọ.

 - Xã: TT Cẩm Giang ( TBA Kim Giang A, B, C, D, E, Kim Quan, La B, TT Cẩm Giàng A, B, C).

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Kim Thành

0500

1430

0630

1600

ĐZ375E8.6 từ lèo cột 42 đến lèo cột 53:

* Xã: Tuấn Việt, Kim Xuyên, Ngũ Phúc, Việt Hưng.

*KH: Cảnh My 1+2, Mạnh Hoach A, Bơm Việt Hưng, Bơm Quảng Đạt, Huy Văn A+B.

Chuyển phương thức vận hành

0500

1600

ĐZ375E8.6 từ lèo cột 53 đến lèo cột 79:

* Xã, Kim Xuyên, Thượng Quận.

*KH:  NMN Kim Xuyên, BB Toàn Cầu, Vững Mạnh A+B, Lắp Máy 69-3, Thành Long A+B+C+D+E, Nguyễn Văn Biên, đóng tàu Thành Long, Quỳnh Hương, XD Trung Kiên A,

Công tác theo kế hoạch

0500

1430

0630

1600

ĐZ375E8.6 từ lèo cột 79 đến CD 92:

* Xã:

* KH: Thành Long B+E, Long Sơn A+B, XNK Phú Thái, Việt Phát A+B (Hang Hinh cũ), Hợp Nhất, XM Thành Công, Phan Vũ A+B, Cường Phương, Nguyễn Thị Thịnh, Chung JYE, Thành Nghĩa New.

Chuyển phương thức vận hành

3

Huyện Ninh Giang

23h00

23h20

Xã: Hưng Thái, Văn Hội, Hồng Phúc

Công ty: CPSX Hưng Long; May Hải Anh; George Glory, Mạnh Toàn

Chuyển phương thức vận hành

4

Huyện Thanh Miện

 

23h00

 

       23h20

-Xã Hồng Phong: Toàn bộ  xã Hồng Phong.

-Xã Thanh Giang gồm các TBA Phù Tải 2, Võ Văn, Đan Giáp 1.

-Các KH có TBA: Nhà Máy Nước, Nhà Máy Nước Thanh Miện 2, Tự Dùng Bơm My Động

 

 

Chuyển phương thức vận hành

 

23h00

 

23h20

-Thị trấn TM gồm các TBA:Viễn Thông TM. B.Quán Khoang, Vô Hối, Vô Hối 2, Lê Bình 1.

- KH: Khu thị trấn TM, Vô hối, An Lạc.

-Xã Tứ Cường gồm các TBA: An Nghiệp, An Nghiệp 2, An Khoái, An Khoái 3, Đống Rừng, Gia Cốc 1, B.Gia Cốc, Tứ Cường.

- KH: Thôn An Nghiệp, An Khoái, Đống Rừng

-Xã Cao Thắng gồm các TBA:B.Cao Lý, Cao Lý1. Hòa Bình, Phạm Khê, Cao Hòa, Văn Khê, Bằng Bộ. Bằng Bộ 1.

- KH: Thôn Cao Lý, Hòa Bình. Văn Khê, Bằng Bộ

- Các KH có TBA: Huyện Ủy,Tiểu Đoàn 3, Phú Nguyên, Phú Nguyên 2, Hoa Sen, Thành Vinh, Trần Minh Chuật, Nam Anh, High Rock,Tài Phát, Công Ty CP Xăng Dầu Khí Ninh Bình.

Chuyển phương thức vận hành

 

 

 

 

 

 

Ngày 03/7/2021

1

Huyện Cẩm Giàng

 

06h00       

 

17h20             

-ĐZ 971TG-Ghẽ ÷ hết ĐZ:

 - Công ty: Bơm tăng áp Kim Giang, Nguyễn Văn Thọ

 - Xã: TT Cẩm Giang ( TBA Kim Giang A, B, C, D, E, Kim Quan, La B, TT Cẩm Giàng A, B, C)

Công tác theo kế hoạch

06h00             

 

08h20     

 

 C.ty: Anh Kiệt, Agro Diversity Management VN (TBA Bon Bon)

Xã: Lương Điền (TBA B.Lương Điền, Bái Dương, Bối Tượng A, B, Lường Xá, An Thái), Tân Trường (TBA Thôn Mai Trung, Trại Mai Trung), Cẩm Phúc ( TBA Lê Xá 2)

Công tác theo kế hoạch

         06h00

 

        17h20

 

TBA Thôn Mai Trung ,TBA Trại Mai Trung

Công tác theo kế hoạch

         06h00

 

        17h20

 

C.ty: Nguyễn Huy Duy

Xã: Tân Trường (TBA Phiên Thành, Trại Chi Khê)

Công tác theo kế hoạch

         23h00

 

        23h20

 

471E8.11 C.ty: Sumiden 3 VN, Fujiseiko Innovation, Minh Phú(TBA T1), Nano Fat(TBA MANGO), Chang Hong, USFEED, Burwitz, PTHT Đại An (TBA 1000), LB Traccing, TWINS, DOLEXPHA, HAID SUNTEL, SamSong, PTHT Đại An

 (TBA 500+ Xử lý nước thải 400), DOOSAN ELECTRO - MATERIALS Việt Nam(TBA ILSHIN ELECTRONIC VINA)

Xã: Cẩm Đông (TBA Cẩm Đông 5)

Chuyển phương thức cấp điện

         23h00

 

        23h20

 

C.ty: Việt Tiệp ( XD Lê xá), Bao bì Trường Phát ( XD Lê xá), Văn miếu mao điền, Phương Thịnh (TBA Mậu Tài), CS đèn đường Cẩm Điền(VIDIFI), Xí nghiệp thủy nông(TBA Bơm Cẩm Điền),  Bình Phát(TBA Đông Dương cũ),  TAYA, Thần Châu Ngọc Việt, Lê Hồng Quang, ( Doanh nghiệp Đồng Nhân), UNIQUE SOUND VN, Lâm Long, Đại Thành Long (TBA Lâm Long), SEOUL I.E. VINA (TBA Lâm Long), Vũ Minh, BOSHENG VN (TBA Vũ Minh), Trần Thị Nề (TBA Bơm Hưng Thịnh) Lê Việt Hưng

(TBA Bơm Hưng Thịnh), Nam Thái Sơn - Phương Bắc, Đô Thành (TBA OMÍC), Lập Thịnh VN (TBA Đông Hoà), Tsusutmi(TBA Đông Hòa), Phùng Thị Mai Thưa, Đông Hải, Dương Linh(TBA Nông Sản 2), Tiến Hưng(TBA Thành Phát), Thành Phát, Việt Nhật, Việt Trung, Kết cấu thép, JY Steel VN(TBA Kết cấu thép Hưng Thịnh), VẠN LỢI (Cty Hoàng Long), Hoàng Anh

(TBA 630kVA+ Trường Giang 630), Việt Hưng

(TBA Trường Giang), Hoàng Thanh( KDC Cẩm Điền 4x560), Cadisun - Cáp Thượng Đình HTXDVNN Cẩm Điền

(TBA Bơm Lương Điền- Cẩm Điền), Hưng Thịnh, Hồng Hải, Khang Đức(TBA Tân Việt), Xăng dầu Quán gỏi, Việt Nhật, Toàn Phát, Toàn Mỹ, Giai Mỹ, YIHONG(Vũ Thị Hiền), Sợi Ôn Châu Việt Nam (TBA TAEYANG), Vạn Xuân, Nam Phát, Cao su PT  (TBA Minh Phát), Thuận Phát, Việt Phát, Danh Khoa(TBA Thượng Khuông), CSSX Đức Quang(TBA Thượng Khuông), Công ty Tây Bắc(TBA Thượng Khuông), Khuôn Mẫu TVHE(TBA Thượng Khuông)

Xã: Lương Điền ( Lộ Thôn Mậu Thìn-TBA Mậu Tài 1, Thái Lai), Cẩm Phúc (TBA Lê Xá), Cẩm Điền (TBA Hoàng Xá, Mậu Tài, Mậu Tài 1, KDC Cẩm Điền, Hoàng Xá B, TBA Hoà Tô, CQT Hoàng Xá A), Hưng Thịnh(TBA Ngọc Mai, Bơm Hưng Thịnh), Vĩnh Tuy

(TBA Thôn Hồ, Bơm Mòi, CQT Vĩnh Tuy, Khuôn Mẫu Nhật Minh), Hưng Thịnh(TBA CN Điện, Thượng Khuông)

Chuyển phương thức cấp điện

         23h20

 

        23h40

 

374E8.11 C.ty: Đài Bảo(TBA Việt Cường), Falcol, VP XD K132- 250kVA), Khách sạn Nam Cường HD (2x1600kVA), Bất động sản Nam Cường (1250kVA), Xăng dầu Lai Cách, Thái Dương, Bắc Trường Sơn, Tuyên Quang, NUTRI –VN,

EDV, TONGWEI, Tôn màu POSHACO, Thắng Thanh, Hải Nam, Continuance VN, Cty TNHH MTV Hải Lâm (TBA TM Cẩm Giàng), Cty Việt Mỹ, Công ty CP xử lý nhựa môi trường Đồng Tâm

(TBA CCB Thành đông), Đức Anh, Hồng Tâm, Đức Toàn, UP, CP tư vấn xây dựng và Thương mại Á Châu, Cơ sở Nguyễn Văn Quyên, Mạnh Cường, HTH, Cơ Khí công trình, Hanoi Green Foods, Hướng Dương, Đông Lập, Bao Bì Quyết Thắng, BAODI VN, Hồng Phát, Thịnh Cường, CĐDL Khách sạn, BCH Quân sự, Chi Cục Thuế, Trường Thành, Ngân hàng NN, Kho bạc Cẩm Giàng, Bưu điện huyện Cẩm Giàng, TT Viễn thông Cẩm Giàng, VP UBND huyện Cẩm Giàng, VP Huyện Uỷ Cẩm Giàng, Đất Việt, Trường dậy nghề TM(vật tư), Khoa Liên, Hùng Dũng, Hiển Long, Bao Bì nhựa VINA, Kiên Cường, Bình Minh, Dinh dưỡng Việt Hưng, Quang Lan, Thức ăn chăn nuôi Việt Trung, Đức Anh, PMC VINA, Dầu CK, WSD Việt Nam, ECO GREEN, Thiết bị hóa chất NAKAGAWA, Phương Chiên, Song Hạ, Venture, Tâm Phúc Xanh

 Máy kéo Quý Dương, TT Giống gia súc Hải Dương, XN Lúa Quý Dương, Việt tiên Sơn, Khung nhà thép, Que Hàn Việt Đức, TT Giáo dục thường xuyên Cẩm Giàng, Trường THPT Cẩm giàng 2, Bệnh viện Ghẽ, Cơ sở chăn nuôi Xuân Đại, Cơ sở Nguyễn Huy Duy, Bơm Tăng Áp Kim Giang

Xã: TT Lai Cách ( TBA Bơm Tiền, TT hóa chất, UBH, CQT Lai Cách, Quán Tiên, Ngọ 1, 2, Bơm An Hóa, HT Lai Cách, TTTM Cẩm Giàng, TT Trại Lúa, Trung Cấp, CQT Lẻ, Thôn Gạch, Đìa); Tân Trường ( TBA Quý Dương A, B, C, CQT Quý Dương A, B, TM Dịch vụ Ghẽ, Phố Ghẽ, Chi Khê, Phiên Thành, Trại Chi Khê)

Chuyển phương thức cấp điện

         23h20

 

        23h40

 

379E8.11C.ty: Hưng Phát(TBA Cờ Đỏ), Tiến Đạt, CLARK MATERIAL HANDLING VN (TBA Citicom), Đồng Bằng, Cấp nước Ghẽ, Trường Cấp III, Cẩm Giàng, Tân Phúc, Lâm Huy, Đông Húc ( TBA Lâm Huy 630), Vạn Đắc Phúc, Hợp lực cảng Việt, Chung Mo, Nước sạch Cẩm Phúc, Đồng Tâm

Xã: Cẩm Phúc (TBA Cờ Đỏ, CQT Nguyễn A, CQT Lê Xá, Nguyễn B, CQT Vũ Xá, Nguyễn AB, Chùa Vít, Bơm Cẩm Phúc A, Bơm Lê Vũ), Tân Trường( TBA CQT Tràng Kỹ)

Chuyển phương thức cấp điện

         22h40

 

        23h00

 

Cty Masan

Chuyển phương thức vận hành

2

TP Hải Dương

22h40

23h00

Mất điện một phần khu vực Phường Tứ Minh: Gồm Thôn Xuân Dương, Tứ Thông, Thượng Đạt, Cẩm Khê

Chuyển phương thức vận hành

3

Huyện Kim Thành

0500

0630

1430

 1600

 

0515  

0645

1445  

1615

 

ĐZ375E8.6 XT đến lèo cột 42

* Xã: Cộng Hòa, Cổ Dũng,Tuấn Việt.

* KH:  Lilama 10 A+B, giầy SUNRONG,  Việt Đông, Mạnh Hoạch B, NS Tân Phú, XINAN, Hữu Hùng, TT giáo dục Thường Xuyên Cổ Dũng, CSQL5 Cổ Dũng, Nguyễn Danh Lĩnh , chợ Cổ Dũng, NM Sản xuất Nến Thơm, Trần Công Quyền, Bắc Bình HD, Phân bón Sơn Trang, Nguyễn Văn Nam, ATP Serafin, NM Xử lý Rác Thải, Trần Công Quynh, Nguyễn Quang Kiên.

Chuyển phương thức vận hành

0500

1430

0630

  1600

ĐZ375E8.6 từ CD 42 đến lèo cột 61:

* Xã: Tuấn Việt, Kim Xuyên, Ngũ Phúc, Việt Hưng.

*KH: Cảnh My 1+2, Mạnh Hoach A, Bơm Việt Hưng, Bơm Quảng Đạt, Huy Văn A+B,.

Chuyển phương thức vận hành

0500

     1600

ĐZ375E8.6 từ lèo cột 61 đến lèo cột 81

* Xã : Thượng Quận, Kim Xuyên.

* KH : Nguyễn Văn Biên, Toàn cầu, , Vững Mạnh, Limamis, Thành Long, A,C,D,B,E  Nhà maý nước Kim Xuyên,  Đóng Tầu Thành Long A+B, XNK Phú Thái, Long Sơn A,B.  Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Quỳnh Hương, XD Trung Kiên A

Công tác theo kế hoạch

0500  

1430  

 

0630

1600

ĐZ375E8.6 từ lèo cột 81 đến CD 92

*KH: Việt Phát A,B, Hợp Nhất, XM  Thành Công, Phan Vũ A,B, cường Phương , Nguyễn Thị Thịnh, Dầy chung jye VN, Thành Nghĩa New.

Chuyển phương thức vận hành

0500    

 

0600

 

ĐZ 374E8.6:

* Xã : Thượng Vũ, Tuấn Việt, Kim Xuyên, Phúc Thành, Thị trấn Phú Thái, UB huyên A+B, Kim Liên, Tam Kỳ, Đại Đức, xã Kim Tân, Cẩm La, xã Đồng Gia, Kim Đính, Bình Dân, Liên Hòa.

* Khách hàng: Rico, Bùi Đình Tú, Mạnh Toàn, Nguyễn Danh Tú, Trần Đình Trọng, Mai Hương, May mặc NKD, Viethome, Trung Kiên, Phú Thành, Bệnh Viện Đa Khoa, Phúc Sơn KT, Cường Ngoan, Nhật Nam, Anh Tuấn, Xăng dầu Phú Thái, chi cục Thuế, ngân hàng Nông Nghiệp, Minh Trường Sơn , Thái Dương , Nuôi Trồng TS, Vụ Hát Tường A+B+C, Hào Anh , XNKTCT T.Lợi - Bơm Đại Đức, Bưu điện Đồng Gia, Tân An, Tuấn Tú, Phòng không không quân, XD Hà Nội, Vụ Hát Tường, Minh Trường Sơn, Nuôi trồng Thủy sản, VLXD Thái Dương, Mạnh Ngân, VLXD Bình Dân, Đồng Văn Nhượng, Bùi Văn Tam, Hào Anh, An Lạc Thành, Đại An, Viettory.

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Gia Lộc

05h00

19h00

Xã: Quang Minh, Đức Xương, Thôn Đôn xã Đồng Quang

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Nam Sách

05h00

 

11h20

 

Cty: Điện Bến Thành,  XN thủy nông, XN giống cây trồng, Điện An Lâm, Điện Bình Phương, Xăng dầu Quốc Tuấn, Điện Minh Thắng, Huy Hoàng, Hưng Luận, Thạch Dương, Hà Bình, Yến Thanh, HTX Thành Công, Vimax, Tuấn Linh, Trường hải.

Công tác theo kế hoạch

6

Huyện Thanh Miện

 

05h00

 

05h20

-Thị Trấn Thanh Miện – TBA Triệu Nội, Thái Thạch.

- KH: Thôn Triệu Nội, Thái Thạch.

 

 

Chuyển phương thức vận hành

 

05h00

 

19h00

-Thị Trấn Thanh Miện – TBA Phượng Hoàng, Phượng Hoàng Thượng.

- KH: Khu Vàng Thượng, Vàng Hạ, Thị Trấn.

-  TBA – KH: Bệnh Viện ĐK Thanh Miện, Bơm Phượng Hoàng A.

 

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

Ngày 04/7/2021

1

Huyện Cẩm Giàng

06h00

17h20

ĐZ 971TG-Ghẽ ÷ hết ĐZ:

 - Công ty: Bơm tăng áp Kim Giang, Nguyễn Văn Thọ

 - Xã: TT Cẩm Giang ( TBA Kim Giang A, B, C, D, E, Kim Quan, La B, TT Cẩm Giàng A, B, C)

Công tác theo kế hoạch

06h00

17h20

C.ty: Nguyễn Huy Duy

Xã: Tân Trường (TBA Phiên Thành, Trại Chi Khê)

Công tác theo kế hoạch

15h00

17h20

 C.ty: Anh Kiệt, Agro Diversity Management VN (TBA Bon Bon)

Xã: Lương Điền (TBA B.Lương Điền, Bái Dương, Bối Tượng A, B, Lường Xá, An Thái), Tân Trường (TBA Thôn Mai Trung, Trại Mai Trung), Cẩm Phúc ( TBA Lê Xá 2)

Công tác theo kế hoạch

06h00

17h20

TBA Thôn Mai Trung ,TBA Trại Mai Trung

Công tác theo kế hoạch

18h20

 

18h40

 

471E8.11 C.ty: Sumiden 3 VN, Fujiseiko Innovation, Minh Phú(TBA T1), Nano Fat(TBA MANGO), Chang Hong, USFEED, Burwitz, PTHT Đại An

 (TBA 1000), LB Traccing, TWINS, DOLEXPHA, HAID SUNTEL, SamSong, PTHT Đại An

 (TBA 500+ Xử lý nước thải 400), DOOSAN ELECTRO - MATERIALS Việt Nam(TBA ILSHIN ELECTRONIC VINA)

Xã: Cẩm Đông(TBA Cẩm Đông 5)

Chuyển phương thức cấp điện

18h20

 

18h40

 

C.ty: Việt Tiệp ( XD Lê xá), Bao bì Trường Phát ( XD Lê xá), Văn miếu mao điền, Phương Thịnh (TBA Mậu Tài), CS đèn đường Cẩm Điền(VIDIFI), Xí nghiệp thủy nông(TBA Bơm Cẩm Điền),  Bình Phát(TBA Đông Dương cũ),  TAYA, Thần Châu Ngọc Việt, Lê Hồng Quang, ( Doanh nghiệp Đồng Nhân), UNIQUE SOUND VN, Lâm Long, Đại Thành Long (TBA Lâm Long), SEOUL I.E. VINA (TBA Lâm Long), Vũ Minh, BOSHENG VN (TBA Vũ Minh), Trần Thị Nề (TBA Bơm Hưng Thịnh) Lê Việt Hưng

(TBA Bơm Hưng Thịnh), Nam Thái Sơn - Phương Bắc, Đô Thành (TBA OMÍC), Lập Thịnh VN (TBA Đông Hoà), Tsusutmi(TBA Đông Hòa), Phùng Thị Mai Thưa, Đông Hải, Dương Linh(TBA Nông Sản 2), Tiến Hưng(TBA Thành Phát), Thành Phát, Việt Nhật, Việt Trung, Kết cấu thép, JY Steel VN(TBA Kết cấu thép Hưng Thịnh), VẠN LỢI (Cty Hoàng Long), Hoàng Anh

(TBA 630kVA+ Trường Giang 630), Việt Hưng

(TBA Trường Giang), Hoàng Thanh( KDC Cẩm Điền 4x560), Cadisun - Cáp Thượng Đình HTXDVNN Cẩm Điền

(TBA Bơm Lương Điền- Cẩm Điền), Hưng Thịnh, Hồng Hải, Khang Đức(TBA Tân Việt), Xăng dầu Quán gỏi, Việt Nhật, Toàn Phát, Toàn Mỹ, Giai Mỹ, YIHONG(Vũ Thị Hiền), Sợi Ôn Châu Việt Nam (TBA TAEYANG), Vạn Xuân, Nam Phát, Cao su PT  (TBA Minh Phát), Thuận Phát, Việt Phát, Danh Khoa(TBA Thượng Khuông), CSSX Đức Quang(TBA Thượng Khuông), Công ty Tây Bắc(TBA Thượng Khuông), Khuôn Mẫu TVHE(TBA Thượng Khuông)

Xã: Lương Điền ( Lộ Thôn Mậu Thìn-TBA Mậu Tài 1, Thái Lai), Cẩm Phúc (TBA Lê Xá), Cẩm Điền (TBA Hoàng Xá, Mậu Tài, Mậu Tài 1, KDC Cẩm Điền, Hoàng Xá B, TBA Hoà Tô, CQT Hoàng Xá A), Hưng Thịnh(TBA Ngọc Mai, Bơm Hưng Thịnh), Vĩnh Tuy

(TBA Thôn Hồ, Bơm Mòi, CQT Vĩnh Tuy, Khuôn Mẫu Nhật Minh), Hưng Thịnh(TBA CN Điện, Thượng Khuông)

Chuyển phương thức cấp điện

17h40

 

18h00

 

374E8.11 C.ty: Đài Bảo(TBA Việt Cường), Falcol, VP XD K132- 250kVA), Khách sạn Nam Cường HD (2x1600kVA), Bất động sản Nam Cường (1250kVA), Xăng dầu Lai Cách, Thái Dương, Bắc Trường Sơn, Tuyên Quang, NUTRI –VN,

EDV, TONGWEI, Tôn màu POSHACO, Thắng Thanh, Hải Nam, Continuance VN, Cty TNHH MTV Hải Lâm (TBA TM Cẩm Giàng), Cty Việt Mỹ, Công ty CP xử lý nhựa môi trường Đồng Tâm

(TBA CCB Thành đông), Đức Anh, Hồng Tâm, Đức Toàn, UP, CP tư vấn xây dựng và Thương mại Á Châu, Cơ sở Nguyễn Văn Quyên, Mạnh Cường, HTH, Cơ Khí công trình, Hanoi Green Foods, Hướng Dương, Đông Lập, Bao Bì Quyết Thắng, BAODI VN, Hồng Phát, Thịnh Cường, CĐDL Khách sạn, BCH Quân sự, Chi Cục Thuế, Trường Thành, Ngân hàng NN, Kho bạc Cẩm Giàng, Bưu điện huyện Cẩm Giàng, TT Viễn thông Cẩm Giàng, VP UBND huyện Cẩm Giàng, VP Huyện Uỷ Cẩm Giàng, Đất Việt, Trường dậy nghề TM(vật tư), Khoa Liên, Hùng Dũng, Hiển Long, Bao Bì nhựa VINA, Kiên Cường, Bình Minh, Dinh dưỡng Việt Hưng, Quang Lan, Thức ăn chăn nuôi Việt Trung, Đức Anh, PMC VINA, Dầu CK, WSD Việt Nam, ECO GREEN, Thiết bị hóa chất NAKAGAWA, Phương Chiên, Song Hạ, Venture, Tâm Phúc Xanh

 Máy kéo Quý Dương, TT Giống gia súc Hải Dương, XN Lúa Quý Dương, Việt tiên Sơn, Khung nhà thép, Que Hàn Việt Đức, TT Giáo dục thường xuyên Cẩm Giàng, Trường THPT Cẩm giàng 2, Bệnh viện Ghẽ, Cơ sở chăn nuôi Xuân Đại, Cơ sở Nguyễn Huy Duy, Bơm Tăng Áp Kim Giang

Xã: TT Lai Cách ( TBA Bơm Tiền, TT hóa chất, UBH, CQT Lai Cách, Quán Tiên, Ngọ 1, 2, Bơm An Hóa, HT Lai Cách, TTTM Cẩm Giàng, TT Trại Lúa, Trung Cấp, CQT Lẻ, Thôn Gạch, Đìa); Tân Trường ( TBA Quý Dương A, B, C, CQT Quý Dương A, B, TM Dịch vụ Ghẽ, Phố Ghẽ, Chi Khê, Phiên Thành, Trại Chi Khê)

Chuyển phương thức cấp điện

        17h40

 

        18h00

 

379E8.11 C.ty: Hưng Phát(TBA Cờ Đỏ), Tiến Đạt, CLARK MATERIAL HANDLING VN (TBA Citicom), Đồng Bằng, Cấp nước Ghẽ, Trường Cấp III, Cẩm Giàng, Tân Phúc, Lâm Huy, Đông Húc ( TBA Lâm Huy 630), Vạn Đắc Phúc, Hợp lực cảng Việt, Chung Mo, Nước sạch Cẩm Phúc, Đồng Tâm

Xã: Cẩm Phúc (TBA Cờ Đỏ, CQT Nguyễn A, CQT Lê Xá, Nguyễn B, CQT Vũ Xá, Nguyễn AB, Chùa Vít, Bơm Cẩm Phúc A, Bơm Lê Vũ), Tân Trường( TBA CQT Tràng Kỹ)

Chuyển phương thức cấp điện

07h30

18h30

 

07h50

18h20

 

-ĐZ 373E8.11: từ sau Rec Cẩm Đông ÷ 02 Hùng Thắng:

 -Công ty : Toko mimtech, Hồng Trí, Sambound, Super Foam, Hitachi, ICS, IKKA, Nishoku

- Xã: Cẩm Đông ( TBA Cẩm Đông A. B, C, D, E, F, G)

- Xã Cẩm Đoài ( TBA Cẩm Đoài A, Hòa Bình)

Chuyển phương thức vận hành

18h00

 

18h20

 

Cty Masan

Chuyển phương thức vận hành

2

TP Hải Dương

18h00

18h20

Mất điện một phần khu vực Phường Tứ Minh: Gồm Thôn Xuân Dương, Tứ Thông, Thượng Đạt, Cẩm Khê

Chuyển phương thức vận hành

07h30

07h50

Mất điện khu vực Nhật Tân Phường Tứ Minh và các công ty dọc đường 5A bên tay phải hướng Hải Phòng đi Hà Nội từ Cổng KCN Đại An đến Công ty Giầy Cẩm Bình.

18h00

18h20

3

Huyện Kim Thành

1430  

1600

 

1445

1615

 

ĐZ375E8.6 XT đến lèo cột 42

* Xã: Cộng Hòa, Cổ Dũng, Tuấn Việt.

* KH:  Lilama 10 A+B, giầy SUNRONG,  Việt Đông, Mạnh Hoạch B, NS Tân Phú, XINAN, Hữu Hùng, TT giáo dục Thường Xuyên Cổ Dũng, CSQL5 Cổ Dũng, Nguyễn Danh Lĩnh , chợ Cổ Dũng, NM Sản xuất Nến Thơm, Trần Công Quyền, Bắc Bình HD, Phân bón Sơn Trang, Nguyễn Văn Nam, ATP Serafin, NM Xử lý Rác Thải, Trần Công Quynh, Nguyễn Quang Kiên.

Chuyển phương thức vận hành

1430  

 

1600

 

ĐZ375E8.6 từ CD42 đến lèo cột 79:

* Xã: Tuấn Việt, Kim Xuyên, Ngũ Phúc, Thượng Quận.

*KH:  , Cảnh My 1+2, bơm Việt Hưng, NMN Kim Xuyên, BB Toàn Cầu, Mạnh Hoach A,Vững Mạnh A+B, Lắp Máy 69-3, NMN Kim Xuyên Nguyễn Văn Biên, đóng tàu Thành Long A+B, Thành Long C+D, Quỳnh Hương, XD Trung Kiên A, Bơm Quảng Đạt, Huy Văn A+B.

Công tác theo kế hoạch

0500  

 

1600

 

ĐZ375E8.6 từ sau lèo cột 79 đến CD 92 đến cột 98

*Xã :.Phúc Thành.

*KH :Thành Long B,E, Long Sơn A+B, Việt Phát(Hang Hinh) A+B, XN Khẩu Phú Thái, XM Thành Công, Cường Phương, Nguyễn Thị Thịnh, giầy Chung JYE, Phan Vũ A+B Thành Nghĩa New. Hợp Nhất.

Công tác theo kế hoạch

0500  

0630

1430

1600

 

0515

0645

1445

1615

 

ĐZ 372E86:

* Xã:  Tuấn Việt, , Kim Lương, Thị trấn Phú Thái, Kim Anh, Ngũ Phúc,  Kim Đính.

*KH: Nguyễn Quốc Tuấn, Than Việt Phát, Nhựa Vĩnh Lộc, BOT cầu Thái, Đông Tài, InjaVina,  Hoàng Trường, VT Trường An, XD Kim Lương,  Kiến hoa đất Việt, Yvone, Song Toàn, Tong Hua,  Bơm Kim Đính, Bơm úng Kim Đính,  Bơm Kim Lương,

NamTài: E+F+G+M+L+O+P+X+Q+S+R,H+U+V+I+T+K, Bơm Kim Lương, Du lịch Việt Nam, Phúc An A+B, Huy Văn C+D+E+F, Huy Hoàng, Hoàng Giang, Xi Măng Phúc Sơn, Đình Phú, Sơn Global, Nam Linh, Đóng Tàu Hoàng Gia, Thép BCH, Giày Bình Dương, Hùng Ngọc, Công ty 01-6, May An Phát, Nguyễn Phương Đông, Giống cây trồng Kim Thành, An Kim Hải, An Minh, NMN Thành Đạt, TaiaeVina.

Chuyển phương thức vận hành

0500  

1430

 

0630

1600

 

ĐZ372E8.6 từ CD 115 đến lèo cột 98

*Xã: Phúc Thành, Thị trấn Phú Thái.

*KH: NamTài: A+B+C+D+Y, Đông Tài, Inja ViNa, Nam Ninh, Hưng Long, Nhà Máy nước Phú Thái, TT Viễn Thông, Bưu điện

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Gia Lộc

05h00

19h00

Xã: Quang Minh, Đức Xương, Thôn Đôn xã Đồng Quang

Công tác theo kế hoạch

05h00

12h30

 • Xã: Đồng Quang, Đoàn Thượng, Hồng Hưng, Thống Kênh.
 • TBA Chuyên dùng: Phạm Hồng Thái, Sơn Tuyền, Hồng Quang, Công trình 656.

Công tác theo kế hoạch

06h00

07h30

 • Xã: Đoàn Thượng, Toàn Thắng, Lê Lợi

TBA chuyên dung: May Đồng Tâm, Trường Thọ ASAMA, Gạch Đồng Tâm

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Thanh Miện

 

05h00

 

19h00

-Thị Trấn Thanh Miện – TBA Phượng Hoàng, Phượng Hoàng Thượng.

- KH: Khu Vàng Thượng, Vàng Hạ, Thị Trấn.

-  TBA – KH: Bệnh Viện ĐK Thanh Miện, Bơm Phượng Hoàng A.

 

Công tác theo kế hoạch

 

19h00

 

19h20

-Thị Trấn Thanh Miện – TBA Triệu Nội, Thái Thạch.

- KH: Thôn Triệu Nội, Thái Thạch.

 

 

Chuyển phương thức vận hành

05h00

12h30

- Thị Trấn Thanh Miện gồm các TBA Khu 4, Lê Bình, Bất Nạo, Nhà Văn Hóa, Ủy Ban Huyện

KH: Khu Vàng Thượng, Vàng Hạ, Thị Trấn, Phù Nội, Anh Dũng.

-Các KH có TBA: Ngân Hàng Nông Nghiệp, Mạnh Dũng, Nhôm Quang Minh, Hà Phương, Khu DC Thị Trấn, Khu DC Thị Trấn Thanh Miện 1.           

Công tác theo kế hoạch

05h00

12h30

05h20

12h50

- Thị Trấn Thanh Miện gồm các TBA Bơm Phượng Hoàng, B.Phượng Hoàng B, Vàng Hạ, Thị Trấn, Hùng Sơn Treo, Phù Nội, Bơm Đò Luồi, Anh Dũng, Bơm Hùng Sơn

KH: Khu Vàng Thượng, Vàng Hạ, Thị Trấn, Phù Nội, Anh Dũng.

-Xã Tứ Cường gồm các TBA:  An Nghiệp 1, An Nghiệp 3, B.An Khoái

KH: thôn An Nghiệp, An Khoái

-Xã Ngũ Hùng: TBA Cụ Trì, Cụ Trì 1, Cụ Trì 2, Mơ Trì, Nại Trì, Cống Giác, B, Cống Giác, La Ngoại 1

KH: Thôn Cụ Trì, Mơ Trì, Nại Trì, La Ngoại.

-Các KH có TBA: Quốc Khánh, Shínt BVT, Ngọc Tiến, Tiến Thương, Phòng Không Không Quân.

Chuyển phương thức vận hành

 

12h30

 

12h50

-Thị trấn TM gồm các TBA:Viễn Thông TM. B.Quán Khoang, Vô Hối, Vô Hối 2, Lê Bình 1.

- KH: Khu thị trấn TM, Vô hối, An Lạc.

-Xã Tứ Cường gồm các TBA: An Nghiệp, An Nghiệp 2, An Khoái, An Khoái 3, Đống Rừng, Gia Cốc 1, B.Gia Cốc, Tứ Cường.

- KH: Thôn An Nghiệp, An Khoái, Đống Rừng

-Xã Cao Thắng gồm các TBA:B.Cao Lý, Cao Lý1. Hòa Bình, Phạm Khê, Cao Hòa, Văn Khê, Bằng Bộ. Bằng Bộ 1.

- KH: Thôn Cao Lý, Hòa Bình. Văn Khê, Bằng Bộ

- Các KH có TBA: Huyện Ủy,Tiểu Đoàn 3, Phú Nguyên, Phú Nguyên 2, Hoa Sen, Thành Vinh, Trần Minh Chuật, Nam Anh, High Rock,Tài Phát, Công Ty CP Xăng Dầu Khí Ninh Bình.

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAGS:
Tác giả: Theo TT Điều Khiển Xa Hải Dương ; xuất bản: 27/06/2021 02:32
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31