Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 6 (Từ ngày 06/02/2023 đến 12/02/2023)

STT

Thành Phố, Huyện,

Thị xã

Thời gian

bắt đầu

Thời gian

kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 6/02

1

Huyện Bình Giang

08h00

 

16h30

 

Xã:

Xã Long Xuyên: mất điện khu vực Cánh Khăm, Cậy một phần Long Xuyên

Công tác theo kế hoạch

2

TX Kinh Môn

07h30

08h30

TBA Thăng Long D (1 phần xã Thăng Long)

08h30

09h30

TBA Thăng Long B (1 phần xã Thăng Long)

09h30

10h30

TBA LẠc Long C (1 phần xã Lac Long)

10h30

11h30

TBA LẠc Long E (1 phần xã Lac Long)

11h30

12h30

TBA LẠc Long F (1 phần xã Lac Long)

13h30

14h30

TBA LẠc Long A (1 phần xã Lac Long)

14h30

15h30

TBA Quang Trung 4 (1 phần xã Quang Thành)

15h30

        16h30

TBA Quang Trung E (1 phần xã Quang Thành)

Ngày 7/02

1

Huyện Bình Giang

08h00

 

11h00

 

Xã:

Xã Thái Hòa: mất điện thôn An Đông

Công tác theo kế hoạch

2

TX Kinh Môn

07h30

08h30

TBA Quang Trung B (1 phần xã Quang Thành)

08h30

09h30

TBA Quang Trung F (1 phần xã Quang Thành)

09h30

10h30

TBA Quang Trung 2 (1 phần xã Quang Thành)

10h30

11h30

TBA Quang Trung C (1 phần xã Quang Thành)

11h30

12h30

TBA Quang Trung D (1 phần xã Quang Thành)

13h30

14h30

TBA Quang Trung G (1 phần xã Quang Thành)

14h30

15h30

TBA Quang Trung 1 (1 phần xã Quang Thành)

15h30

        16h30

TBA Quang Trung A (1 phần xã Quang Thành)

3

Huyện Gia Lộc

07h30

13h30

- TBA : xã Phương Hưng, Thôn Bủa, Thôn Trung

 

Ngày 8/02

1

Huyện Bình Giang

08h00

 

09h30

 

Xã:

Xã Hùng Thắng: mất điện thôn Nhân Kiệt

Công tác theo kế hoạch

09h30

 

11h00

 

Xã:

Xã Hùng Thắng: mất điện Bơm Hùng Thắng máy 100 kVA

11h00

 

12h00

 

Xã:

Xã Hùng Thắng: mất điện Bơm Hùng Thắng máy 320 kVA

13h30

 

14h30

 

Xã:

Xã Vĩnh Hưng: mất điện thôn Mòi

15h00

 

16h30

 

Xã:

Xã Vĩnh Hưng: mất điện thôn Lại

2

TX Kinh Môn

07h30

08h30

TBA Phúc Thành D (1 phần xã Quang Thành)

08h30

09h30

TBA Phúc Thành A (1 phần xã Quang Thành)

09h30

10h30

TBA Phúc Thành C(1 phần xã Quang Thành)

10h30

11h30

TBA Phúc Thành 1 (1 phần xã Quang Thành)

11h30

12h30

TBA Phúc Thành 2 (1 phần xã Quang Thành)

13h30

14h30

TBA Phúc Thành B (1 phần xã Quang Thành)

14h30

15h30

TBA Phúc Thành 3 (1 phần xã Quang Thành)

15h30

        16h30

TBA Bơm Đèo Ngà

 

 

 

 

 

 

Ngày 9/02

1

Huyện Bình Giang

08h00

Ngày 09/02

09h30

Ngày 09/02

Xã:

TT Sặt: mất điện Bơm Cầu Sộp máy 560 kVA

Công tác theo kế hoạch

09h00

Ngày 09/02

10h30

Ngày 09/02

Xã:

TT Sặt: mất điện Bơm Cầu Sộp máy 1000 kVA

10h00

Ngày 09/02

11h30

Ngày 09/02

Xã:

Xã Tân Hồng: mất điện một phần thôn Mộ Trạch, Tuấn Anh Trường, Bơm Tân Hồng 320 kVA

15h00

Ngày 09/02

16h30

Ngày 09/02

Xã:

Xã Thái Dương: mất điện Bơm Thái Dương A 100 kVA

13h30

Ngày 09/02

15h00

Ngày 09/02

Xã:

Xã Thúc Kháng: mất điện Bơm Thúc Kháng 320 kVA

2

TP Hải Dương

08h45

14h15

Mất điện 1 phần khu vực Đường Lê Thanh Nghị .  

3

TX Kinh Môn

07h00

08h00

TBA Thăng Long G1 (1 phần xã Thăng Long)

08h00

09h00

TBA Hiệp Hòa 3 (1phần xã Hiệp Hòa)

09h15

10h15

TBA Bạch Đằng E ( 1 phần xã Bạch Đằng)

10h15

11h15

TBA Lê Ninh D ( 1 phần xã Lê Ninh)

11h20

12h20

TBA Bơm Lê Ninh

13h30

14h30

TBA Lê Ninh F ( 1 phần xã Lê Ninh)

14h30

15h30

TBA Đảo Tân Lập ( 1 phần xã Lê Ninh)

4

Huyện Gia Lộc

08h00

13h30

- TBA : Bái Hạ T1+ T2

Ngày 10/02

1

Huyện Bình Giang

08h00

 

09h30

 

Xã:

Xã Hồng Khê: mất điện một phần Hồng Khê, Bơm Phủ

Công tác theo kế hoạch

09h30

 

11h30

 

Xã:

Xã Hồng Khê: mất điện một phần Hồng Khê, Bơm Trinh Nữ

13h30

 

15h30

 

Xã:

Xã Cổ Bì: mất điện một phần Cổ Bì, Bơm Ô Xuyên máy 2x560 kVA

2

TX Kinh Môn

07h00

08h00

TBA Thái Sơn D ( 1 phần xã Thái Sơn)

08h00

09h00

TBA Thái Sơn 1( 1 phần xã Thái Sơn)

09h00

11h00

TBA Bơm Quảng Trí ( 1 phần xã Thái Sơn)

11h00

12h00

TBA Bơm Thái Sơn

13h30

14h30

TBA Thượng Quận 1 ( 1 phần xã Thượng Quận)

14h30

15h30

TBA Huề Trì A ( 1 phần phường An Phụ)

15h30

16h30

TBA Bơm An Phụ

3

Huyện Nam Sách

05h00

08h20

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: : Hồng Ngọc, Thuận Thịnh

+ Mất điện các khách hàng SH  xã:  TT Nam Sách

Ngày 11/02

1

Huyện Thanh Hà

07h30

07h45

 

Xã: Hồng Lạc

Các Công ty: Công ty đóng tàu Hà Hải, nước sạch Hồng Lạc, Công ty Cổ Phần Chế Biến Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Hải Dương, HTX Điện lực Hồng Lạc, Hộ Kinh doanh Bùi Đức Tranh, Công ty Cổ phần MTC Việt Nam, Công ty TNHH AN- GLOBAL PACKAGING, Công ty TNHH xuất nhập khẩu IRI FACTORY VINA, Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Viễn Thông ViNa, TT Viễn thông Thanh Hà, Viettel Thanh Hà.

 

Chuyển phương thức theo kế hoạch

10h30

10h45

 

Xã: Hồng Lạc

Các Công ty: Công ty đóng tàu Hà Hải, nước sạch Hồng Lạc, Công ty Cổ Phần Chế Biến Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Hải Dương, HTX Điện lực Hồng Lạc, Hộ Kinh doanh Bùi Đức Tranh, Công ty Cổ phần MTC Việt Nam, Công ty TNHH AN- GLOBAL PACKAGING, Công ty TNHH xuất nhập khẩu IRI FACTORY VINA, Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Viễn Thông ViNa, TT Viễn thông Thanh Hà, Viettel Thanh Hà.

 

2

Huyện Kim Thành

07h30

07h50

ĐZ373E8.6:

* Xã: Lai Vu, Cộng Hòa

* Công ty:  Nam Thắng 100 Miền, XD Lai Khê 50, Hồng Lạc 250, Vinashin A+B, Tự dùng 50, Nuôi trồng thủy sản Lai Vu 250

10h30

10h50

ĐZ373E8.6:

* Xã: Lai Vu, Cộng Hòa

* Công ty:  Nam Thắng 100 Miền, XD Lai Khê 50, Hồng Lạc 250, Vinashin A+B, Tự dùng 50, Nuôi trồng thủy sản Lai Vu 250

3

TX Kinh Môn

07h00

08h00

TBA An Sinh A ( 1 phần xã An Sinh)

Công tác theo kế hoạch

08h00

09h00

TBA An Sinh D ( 1 phần xã An Sinh)

09h00

10h00

TBA An Sinh 2 ( 1 phần xã An Sinh)

10h00

11h00

TBA Bơm An Sinh

11h00

12h00

TBA Hiệp Sơn 2 ( 1 phần phường Hiệp Sơn)

13h30

14h30

TBA Hiệp Sơn 1 ( 1 phần phường Hiệp Sơn)

14h30

15h30

TBA Hiệp Sơn A ( 1 phần phường Hiệp Sơn)

15h30

16h30

TBA Hiệp Sơn C ( 1 phần phường Hiệp Sơn)

08h00

09h10

TBA Minh Hòa A ( 1 phần phường Minh Hòa)

09h10

10h10

TBA Minh Hòa 2 ( 1 phần phường Minh Hòa)

10h10

11h10

TBA Minh Hòa E ( 1 phần phường Minh Hòa)

11h10

12h20

TBA Bãi Thoi ( 1 phần phường Minh Hòa)

13h30

14h30

TBA Minh Hòa 5 ( 1 phần phường Minh Hòa)

14h30

15h30

TBA Minh Hòa B ( 1 phần phường Minh Hòa)

15h30

16h30

TBA Minh Hòa F ( 1 phần phường Minh Hòa)

4

Huyện Nam Sách

22h40

23h00

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: : Econavi, Kim Chính, Nước sạch phía bắc , XD Tiền Trung, Trường TTNN, Trường CĐ nghề Hải Dương, Ngân hàng Đầu Tư và phát triển, Thanh tra giao thông, Đồng Xuân, Nhựa Hồng Hà, Formostar, Huy Hà, Xây lắp 4, Nút giao thông lập thể.

 

+ Mất điện các khách hàng SH  xã:  Nam Đồng, Ái Quốc

Công tác theo kế hoạch

09h00

11h30

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: : Nam Quang

+ Mất điện các khách hàng SH  xã:  KDC Nam Quang

Chuyển phương thức  theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

Ngày 12/02

1

Huyện Cẩm Giàng

08h00

11h00

Cty: DY ELACEN, LMS TBA (4X2500+1500), Shin Yang Metal Korea (2500+2000),  GIC Vina, HST Netwroks Vina, TAIWOO Technogo, Fashion PV, KOYO, Lục Xương, During, SHANGSHIN VN ELECTRONLICS, Shin Yang Metal TBA ( 2500+2300+400)

Xã: Cẩm Đoài: Thôn Kim Xá, Thôn Ha Xá, Thôn Quảng Cư, Xóm Lẻ, Xóm khu

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Kim Thành

04h30

04h50

  ĐZ 373E8.22:

* Xã: Thị trấn Phú Thái, Phúc Thành, Kim Liên

* Công ty: CS Cầu Thái 100, Nam Tài I 1500, Nam Tài T 1500, Nam Tài K 2000, Nam Tài M 1500, Vận Tải Trường An 1500, Kiến Hoa Đất Việt 2500+1000, Song Toàn 400, Phúc An A 400, Huy Văn E 630, Huy Văn D 630, Huy Văn C 630, Phúc Sơn 1500, Hoàng Giang 400, Hoàng Giang B 750,Đình Phú 180, Nam Linh 630, Đóng Tàu Hoàng Gia 630, Giầy Bình Dương 560, Hùng Ngọc 750, Cty 01-6 180, Hoàng Trường 630, Nam Tài P 1500, Nam Tài o 1500, Nam Tài L 1500, Nam Tài S 1500, Nam Tài R 1500, Nam Tài Q 1500, Cơ khí Thắng Lợi 320, Nam Tài G 1000, Nam Tài E 1500, InJaViNa 630+400, Nam Tài C 1000, May Đông Tài 1500, Nam Tài B 1000, Nam Ninh 560, XD Trung Kiên B 30, CS QL5 Phú Thái 50, BĐ Phú Thái 100, Nhà Máy NC Phú Thái 180 A, Nhà Máy NC Phú Thái 180 B, Viễn Thông KT 50 Ngân Hàng 100, Chi Cục Thuế 100, Nam Tài A 500, Huy Văn F, Sơn Globalite 320, Hướng dẫn viên du lịch 180, Hưng Long B 320, Nam Tài X 2000+1000, Nam Tài Y 1000, XD Kim Lương 25, Yvone 800, Huy Hoàng 800, Phúc An B 560, Nam Tài F 1000, Nam Tài D 2000,  BCH 700, Vinh Phát 1600, Đóng tàu Hoàng Gia A 1250.

Chuyển phương thức vận hành

 

16h30

17h00

  ĐZ 373E8.22:

* Xã: Thị trấn Phú Thái, Phúc Thành, Kim Liên

* Công ty: CS Cầu Thái 100, Nam Tài I 1500, Nam Tài T 1500, Nam Tài K 2000, Nam Tài M 1500, Vận Tải Trường An 1500, Kiến Hoa Đất Việt 2500+1000, Song Toàn 400, Phúc An A 400, Huy Văn E 630, Huy Văn D 630, Huy Văn C 630, Phúc Sơn 1500, Hoàng Giang 400, Hoàng Giang B 750,Đình Phú 180, Nam Linh 630, Đóng Tàu Hoàng Gia 630, Giầy Bình Dương 560, Hùng Ngọc 750, Cty 01-6 180, Hoàng Trường 630, Nam Tài P 1500, Nam Tài o 1500, Nam Tài L 1500, Nam Tài S 1500, Nam Tài R 1500, Nam Tài Q 1500, Cơ khí Thắng Lợi 320, Nam Tài G 1000, Nam Tài E 1500, InJaViNa 630+400, Nam Tài C 1000, May Đông Tài 1500, Nam Tài B 1000, Nam Ninh 560, XD Trung Kiên B 30, CS QL5 Phú Thái 50, BĐ Phú Thái 100, Nhà Máy NC Phú Thái 180 A, Nhà Máy NC Phú Thái 180 B, Viễn Thông KT 50 Ngân Hàng 100, Chi Cục Thuế 100, Nam Tài A 500, Huy Văn F, Sơn Globalite 320, Hướng dẫn viên du lịch 180, Hưng Long B 320, Nam Tài X 2000+1000, Nam Tài Y 1000, XD Kim Lương 25, Yvone 800, Huy Hoàng 800, Phúc An B 560, Nam Tài F 1000, Nam Tài D 2000,  BCH 700, Vinh Phát 1600, Đóng tàu Hoàng Gia A 1250.

11h30

11h50

ĐZ 373E8.22 từ CD373-7/67 KCN Phú Thái đến CD 92:

* Xã: Phúc Thành, TT Phú Thái, Kim Liên

* Công ty:  InJaViNa 630+400, Nam Tài C 1000, May Đông Tài 1500, Nam Tài B 1000, Nam Ninh 560, XD Trung Kiên B 30, CS QL5 Phú Thái 50, BĐ Phú Thái 100, Phố Ga B 560, Nhà Máy NC Phú Thái 180 A, Nhà Máy NC Phú Thái 180 B, Viễn Thông KT 50, Phúc Thành C 400, Phúc Thành B 180, Nam Tài A 500, Hưng Long B 320, Phố Ga A 560, Nam Tài Y 1000, Nam Tài D 2000, Vinh Phát 1600, Nam Tài Z 1000

04h30

04h50

ĐZ 370 E8.6:

* Xã: Thượng Vũ D, Việt Hưng C.

* Công ty: Thành Phát, Hải Âu, Tuylen, Phú Minh, Trung Kiên A, Lê Vũ Long, Nguyễn Quốc Tuấn

 

11h30

11h50

ĐZ 370 E8.6:

* Xã: Thượng Vũ D, Việt Hưng C.

* Công ty: Thành Phát, Hải Âu, Tuylen, Phú Minh, Trung Kiên A, Lê Vũ Long, Nguyễn Quốc Tuấn

 

04h30

04h50

ĐZ 372 E8.6:

* Xã: Tuấn Việt.

* Công ty: Vĩnh Lộc, Than Việt Phát

 

16h30

17h00

ĐZ 372 E8.6:

* Xã: Tuấn Việt.

* Công ty: Vĩnh Lộc, Than Việt Phát

 

04h00

04h20

* ĐZ 374E8.6:

* Xã:  Tuấn Hưng,Cổ Dũng, Kim Xuyên , Ngũ Phúc F,Thượng Vũ

* Công ty:  Nếm Thơm, Trần Công Quyền, Bắc Bình, Vinaso, Nguyễn Văn Nam, Phân bón Sơn Trang, APT Serraphin A+B, Nhà máy xử lý rác thải A+B, Trần Công Quynh, Nguyễn Quang Kiên. Huy Văn A 400, , RiCo 560, Thượng Vũ E 250, , Bùi Đình Tú 400, Mai Hương 250, Mạnh Hoạch A 100, Bơm úng Quảng Đạt B, Viet Home 630, May Mặc NKD 630, , Trần Đình Trọng 400, Bùi Đình Tú 250, Huy Văn B 400, Bơm úng Quảng đạt A 560, , Trần Đình Trọng 2 400, Bùi Đình Tú 3 630

 

16h00

16h20

* ĐZ 374E8.6:

* Xã:  Tuấn Hưng,Cổ Dũng, Kim Xuyên , Ngũ Phúc F,Thượng Vũ

* Công ty:  Nếm Thơm, Trần Công Quyền, Bắc Bình, Vinaso, Nguyễn Văn Nam, Phân bón Sơn Trang, APT Serraphin A+B, Nhà máy xử lý rác thải A+B, Trần Công Quynh, Nguyễn Quang Kiên. Huy Văn A 400, , RiCo 560, Thượng Vũ E 250, , Bùi Đình Tú 400, Mai Hương 250, Mạnh Hoạch A 100, Bơm úng Quảng Đạt B, Viet Home 630, May Mặc NKD 630, , Trần Đình Trọng 400, Bùi Đình Tú 250, Huy Văn B 400, Bơm úng Quảng đạt A 560, , Trần Đình Trọng 2 400, Bùi Đình Tú 3 630

04h00

04h20

· ĐZ371E8.22:

 * Xã: Kim Xuyên, Phúc Thành, Kim Anh

* Công ty:   , Tuabin T1+3+5, Quỳnh Khê C 560, Trung Kiên B+C 1000+1500, Trung Kiên D 1500+2000, Đoàn Kết 320, Phú Thành 750, XD Phú Thái 50, Cường Ngoan 560, Anh Tuấn 250, Nhật Nam 250, Bệnh Viện KT 630, , Phúc Sơn KT 320, Trung Kiên B, Thiện Đáp C 630, Kho Bạc Kim Thành 5

 

16h00

16h20

· ĐZ371E8.22:

 * Xã: Kim Xuyên, Phúc Thành, Kim Anh

* Công ty:   , Tuabin T1+3+5, Quỳnh Khê C 560, Trung Kiên B+C 1000+1500, Trung Kiên D 1500+2000, Đoàn Kết 320, Phú Thành 750, XD Phú Thái 50, Cường Ngoan 560, Anh Tuấn 250, Nhật Nam 250, Bệnh Viện KT 630, , Phúc Sơn KT 320, Trung Kiên B, Thiện Đáp C 630, Kho Bạc Kim Thành 50

 

3

TX Kinh Môn

07h30

08h30

TBA Bơm Trạm Lộ ( 1 phần xã Bạch Đằng)

Công tác theo kế hoạch

08h30

09h30

TBA Bạch Đằng 1 ( 1 phần xã Bạch Đằng)

09h30

10h30

TBA Bạch Đằng D ( 1 phần xã Bạch Đằng)

10h30

11h30

TBA Bạch Đằng 5 ( 1 phần xã Bạch Đằng)

11h30

12h30

TBA Bạch Đằng 2 ( 1 phần xã Bạch Đằng)

13h30

14h30

TBA Bạch Đằng C ( 1 phần xã Bạch Đằng)

14h30

15h30

TBA Thất Hùng 1 ( 1 phần xã Thất Hùng)

15h30

16h30

TBA Thất Hùng 2 ( 1 phần xã Thất Hùng)

 

 

 

TAGS:
Tác giả: Theo Trung tâm ĐKX Hải Dương ; xuất bản: 05/02/2023 01:57
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

 • Diễn tập PCCC năm 2021

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

Thư viện Video