Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện

Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện Điện lực Kinh Môn

Stt Tên xã (phường) Tên TBA   Mã sổ ghi chỉ số công tơ Ngày ghi chỉ số Ngày thu tiền Địa điểm thu tiền
1 Việt Hưng - Kim Thành Thôn Bờ Nông PM0900U30146 09225, 09Q76 1 5 Nhà văn hóa Thôn Bờ Nông
2 Bạch Đằng Trạm Chẹm PM0900N30050 09371, 09Q160 1 5 Hội trường Thôn
3 Minh Tân Hạ Chiểu A PM0900U30112 09027, 09028, 09Q34 3 7 Nhà văn hóa Khu Hạ Chiểu 1
4 Hạ Chiểu B PM0900U30113 09030, 09033, 09034, 09Q35 7 Nhà văn hóa Khu Hạ Chiểu 1
5 Hạ Chiểu C PM0900U30114 09034, 09035, 09Q36 9 Nhà văn hóa Khu Hạ Chiểu 3
6 Hạ Chiểu D PM0900U30199 09031, 09031B, 09Q35B 8 Nhà văn hóa Khu Hạ Chiểu 2
7 Hạ Chiểu E PM0900U30211 09029, 09Q135 7 Nhà văn hóa Khu Hạ Chiểu 1
8 Hạ Chiểu 1 PM0900U30241 090373, 09Q162 7 Nhà văn hóa Khu Hạ Chiểu 1
9 Hạ Chiểu 2 PM0900U30270 09390, 09Q193 7 Nhà văn hóa Khu Hạ Chiểu 1
10 Hiệp Hòa Hiệp Hòa A PM0900U30121 09070, 09074, 09076, 09Q44 4 Từ 09 đến 13 Bưu điện VH xã Hiệp Hòa
11 Hiệp Hòa B PM0900U30122 09078, 09079, 09Q45
12 Hiệp Hòa C PM0900U30123 09084, 09085, 09Q46
13 Hiệp Hòa D PM0900U30152 09070A, 09071, 09Q44A
14 Hiệp Hòa E PM0900U30189 09080, 09081, 09082, 09083, 09Q115
15 Hiệp Hòa F PM0900U30232 09072,09073, 09Q154
16 Hiệp Hòa 1 PM0900U30263 09086, 09087, 09Q187
17 Hiệp Hòa 2 PM0900U30275 09075, 09Q191
18 Hiệp Hòa 3 PM0900U30276 09077, 09Q192
19 Minh Tân BÍCH NHÔI A PM0900U30115 09036;09037;09038;09Q37 5 11 Nhà VH khu Bích Nhôi 1
20 BÍCH NHÔI B PM0900U30116 09041;09042;09Q38 11 Tổ điện NHị Chiểu
21 BÍCH NHÔI C PM0900U30198 09161;090162;09Q124 11 Tổ điện NHị Chiểu
22 BÍCH NHÔI D PM0900U30236 09367;09Q152 12 Nhà VH khu Bích Nhôi 2
23 HẠ CHIỂU D PM0900U30199 09039;09350B;09Q108N 11 Nhà VH khu Bích Nhôi 1
24 ĐỨC DƯƠNG 2 PM0900U30181 09349;09Q107;09Q107N 12 Nhà VH khu Bích Nhôi 3
25 ĐỨC DƯƠNG 3 PM0900U30182 09350;09Q108 12 Nhà VH khu Bích Nhôi 3
26 ĐỨC DƯƠNG 5 PM0900U30124 09040;09Q37B 12 Nhà VH khu Bích Nhôi 3
27 ĐỨC DƯƠNG 13 PM0900U30125 09043;09044;09Q38B 12 Nhà VH khu Bích Nhôi 3
28 Vọng Chàm PM0900U30246 09374, 09Q163 12 Nhà VH khu Bích Nhôi 3
29 Hiệp Sơn HIỆP SƠN A PM0900U30128 09097;09098;09099;09Q51 5 từ 09 đến 12 Bưu điện VH Phường Hiệp Sơn
30 HIỆP SƠN B PM0900U30127 09090;09096;09355;09Q50
31 HIỆP SƠN C PM0900U30129 09103;09105;09106;09Q52
32 HIỆP SƠN D PM0900U30165 09091;09092;09094;09Q92
33 HIỆP SƠN E PM0900U30186 09095;09353;09Q112
34 HIỆP SƠN F PM0900U30190 09101;09102;09Q116
35 HIỆP SƠN G PM0900U30218 09088;09089;09Q141
36 HIỆP SƠN H PM0900U30238 09103A;09104;09368;09Q134
37 HIỆP SƠN 1 PM0900U30254 09100;09Q174
38 Hiệp Sơn 2 PM0900U30266 09093, 09Q190
39 Di dân Hiệp Sơn PM0900U30268 9389
40 Phạm Thái Phạm Mệnh A PM0900U30104 09107,09108,09111,09Q53,09Q53B 5 11 Nhà VH khu Lĩnh Đông
41 Phạm Mệnh B PM0900U30103 09112,09113,09115,09Q54 10 Nhà VH khu Dương Nham
42 Phạm Mệnh C PM0900U30136 09114,09Q66 10 Nhà VH khu Dương Nham
43 Phạm Mệnh D PM0900U30212 09109,09110,09Q136 11 Nhà VH khu Lĩnh Đông
44 Phạm Mệnh E PM0900U30230 09116,09117,09Q151 10 Nhà VH khu Dương Nham
45 Minh Tân Tử Lạc A PM0900U30280 09045,09046,09048,09Q39 6 11, 12 Nhà VH khu Tử Lạc 2
46 Tử Lạc B PM0900U30117 09048B,09050,09051,09052,09Q40
47 Tử Lạc C PM0900U30221 09047,09047B,09049,09Q40B
48 Tử Lạc D PM0900U30262 09372,09Q161
49 An Lưu LƯU HẠ PM0900U30110 09023;09024;09Q31 7 13 Nhà VH khu Lưu Hạ
50 Lưu Hạ 2 PM0900U30265 09025, 09Q188
51 KĐT PHÍA NAM PM0900U30171 09311;09Q98 Từ 13 đến 18 Trụ sở Điện lực Kinh Môn
52 CQT CỘNG HÒA PM0900U30111 09026;09379;09Q31B;09Q31C 8
53 KINH HẠ  PM0900U30100 09019;09020;09021;09Q18
54 KINH HẠ 2 PM0900U30213 09012;09021A;09Q18A
55 Vụ Sơn PM0900U30099 09017;09018;09Q19
56 PHỤ SƠN B PM0900U30202 09018A;09Q19A
57 TT An lưu 1 PM0900U30098 09009;09010;09011;09Q12 9
58 UB HUYỆN PM0900U30102 09008;08008B;09011A;09361;09Q16A
59 UB huyện 2 PM0900U30269 09Q201
60 AN TRUNG  PM0900U30101 09014;09015;09Q17;09Q17B
61 AN TRUNG B PM0900U30222 09013;09016;09022;09022B;09Q17A
62 BƯU ĐIỆN HIỆP AN PM0900U30258 09382;09383;09Q178;09Q179
63 Thượng Quận THƯỢNG QUẬN A PM0900U30155 09257;09Q82 9 Từ 16 đến 22 Bưu điện VH xã Thượng Quận
64 THƯỢNG QUẬN B PM0900U30156 09263;09Q83
65 THƯỢNG QUẬN C PM0900U30157 09267;09268;09269;09Q84
66 THƯỢNG QUẬN D PM0900U30184 09258;09259;09260;09261;09262;09Q110
67 THƯỢNG QUẬN E PM0900U30220 09253;09254;09256;09Q142
68 THƯỢNG QUẬN F PM0900U30227 09264;09265;09266;099Q148
69 THƯỢNG QUẬN 1 PM0900U30249 09270;09271;09Q169
70 HUỀ TRÌ C PM0900U30191 09255;09Q117
71 Bạch Đằng Bạch Đằng 1 PM0900U30242 09375; 09Q164 09 14, 15 Nhà VH Khu Kim Lôi
72 Bạch Đằng 2 PM0900U30243 09333; 09376; 09Q104N 17, 18 Bưu điện VH xã Bạch Đằng
73 Bạch Đằng 3 PM0900U30244 09377; 09Q166 14, 15 Nhà VH Khu Kim Lôi
74 Bạch Đằng A PM0900U30176 09332; 09Q102; 09Q102N 17, 18 Bưu điện VH xã Bạch Đằng
75 Bạch Đằng B PM0900U30177 09337; 09337B; 09Q137; 09Q137N 14, 15 Nhà VH Khu Kim Lôi
76 Bạch Đằng C PM0900U30178 09341; 09343; 09344; 09Q104 17, 18 Bưu điện VH xã Bạch Đằng
77 Bạch Đằng D PM0900U30187 09334; 09354; 09Q113 16 Nhà VH Khu Trạm Lôn
78 Bạch Đằng E PM0900U30201 09338; 09339; 09340; 09Q127; 09Q127N 14, 15 Nhà VH Khu Kim Lôi
79 Bạch Đằng F PM0900U30206 09335; 09336; 09Q131; 09Q131N 14, 15 Nhà VH Khu Kim Lôi
80 Bạch Đằng Trạm Lộ PM0900U30179 09345; 09346; 09347; 09Q105; 09Q105N 16 Nhà VH Khu Trạm Lôn
81 Thất Hùng F PM0900U30226 09342; 09369; 09Q156 17, 18 Bưu điện VH xã Bạch Đằng
82 Hoành Sơn Hoành Sơn A PM0900U30158 09274;09Q85 10 Từ 16 đến 19 Bưu điện VH xã Hoành Sơn
83 Hoành Sơn B PM0900U30159 09276B;09279;09Q86;09Q86B
84 Hoành Sơn C PM0900U30195 09273;09277;09278;09Q126
85 Hoành Sơn D PM0900U30237 09275;09276;09Q123
86 Hoành Sơn E PM0900U30256 09272;09Q176
87 Thái Thịnh Thái Thịnh A PM0900U30161 09281,09286,09Q88 12 17 Nhà VH Khu 1
88 Thái Thịnh B PM0900U30162 09287,09288,09289,09Q89 18 Nhà VH Khu 2
89 Thái Thịnh C PM0900U30163 09292,09293,09294,09295,09296,09Q90 20 Nhà VH Khu Sơn Khê
90 Thái Thịnh D PM0900U30164 09297,09298,09Q91    
91 Thái Thịnh E PM0900U30217 09283,09284.09291,09Q140 17 Nhà VH Khu 1
92 Thái Thịnh F PM0900U30223 09366,09Q143 19 Nhà VH Khu Nhất Sơn
93 Thái Thịnh 1 PM0900U30255 09282,09285,09Q175 20 Nhà VH Khu Sơn Khê
94 Thái Thịnh 2 PM0900U30272 09290, 09Q194 17 Nhà VH Khu 1
95 Quang Thành Phúc Thành A PM0900U30130 09150; 09Q60 12 18, 19 Bưu điện Thái Mông
96 Phúc Thành B PM0900U30131 09157;09158;09159;09160;09Q61
97 Phúc Thành C PM0900U30160 09153;09154;09155;09156;09Q87
98 Phúc Thành D PM0900U30231 09151;09152;09Q149
99 Phúc Thành 1 PM0900U30267 09386, 09Q184, 09387, 09Q185
100 Lê Ninh Lê Ninh A PM0900U30118 09053, 09054, 09055, 09056, 09Q41 12 Từ 15 đến 21 Bưu điện VH xã Lê Ninh
101 Lê Ninh B PM0900U30119 09059, 09060, 09061, 09061A, 09Q42
102 Lê Ninh C PM0900U30120 09065, 09066, 09067, 09068, 09069, 09Q43
103 Lê Ninh D PM0900U30144 09057, 09058, 09Q74
104 Lê Ninh E PM0900U30145 09062, 09063, 09064, 09Q75
105 Lê Ninh F PM0900U30239 09370, 09Q158
106 Tái định cư PM0900U30260 09384, 09Q181
107 Kênh Giang- Chí Linh Tân Lập PM0900U30180 09348, 09Q106
108 An Sinh An Sinh A PM0900U30097 09007, 09004, 09Q08 12 Từ 17 đến 20 Bưu điện VH Phường An Sinh
109 An Sinh B PM0900U30096 09001, 09002, 09005, 09Q09, 09Q09B
110 An Sinh C PM0900U30095 09006, 09Q10
111 An Sinh D PM0900U30214 09362, 09Q138
112 Bơm An Sinh  PM0900U30126 09003, 09Q11
113 An Sinh 1 PM0900U30252 09380, 09Q172
114 An Sinh 2 PM0900U30278 09392, 09Q197
115 Hiệp An Hiệp An A PM0900U30105 09136; 09137; 09142; 09143; 09147; 09Q59 12 18 Nhà VH khu Lưu Thượng 1
116 Hiệp An B PM0900U30154 09145; 09141; 09146; 09Q59B 19, 20 Bưu điện Hiệp An
117 Hiệp An C PM0900U30169 09138; 09139; 09140; 09Q59C 19, 20 Bưu điện Hiệp An
118 Hiệp An D PM0900U30203 09148; 09149; 09Q59D 19 Nhà VH khu Lưu Thượng2
119 Hiệp An E PM0900U30216 09144; 09364; 09Q59E 18 Nhà VH khu Lưu Thượng 1
120 KĐT Hiệp An PM0900U30257 09381; 09Q177 19, 20 Bưu điện Hiệp An
121 Thất Hùng Thất Hùng A PM0900U30173 09312;09313;09314;09320;09Q99;09Q99N 14 20,21 UBND Phường Thất Hùng
122 Thất Hùng B PM0900U30174 09322;09323;09327;09Q100;09Q100N 24 Bưu điện VH Phường Thất Hùng
123 Thất Hùng C PM0900U30175 09328;09330;09331;09Q101;09Q101N 24 Bưu điện VH Phường Thất Hùng
124 Thất Hùng D PM0900U30193 09315;09316;09317;09318;09319;09Q120;09Q120N 22,23 Nhà VH khu Phượng Hoàng
125 Thất Hùng E PM0900U30207 09324;09325;09326;09Q132 20,21 UBND Phường Thất Hùng
126 Thất Hùng F PM0900U30226 09329;09Q146 24 Bưu điện VH Phường Thất Hùng
127 CQT Thất Hùng PM0900U30259 09321;09Q180 20,21 UBND Phường Thất Hùng
128 Minh Hòa Minh Hòa A PM0900U30106 09118, 09119, 09121, 09122, 09Q55 14 Từ 20 đến 23 Bưu điện VH xã Minh hòa
129 Minh Hòa B PM0900U30108 09123, 09124, Q56
130 Minh Hòa C PM0900U30107 09126, 09127, 09128, 09129, 09Q57
131 Minh Hòa D PM0900U30109 09131, 09133, 09134, 09Q58
132 Minh Hòa E PM0900U30208 09120, 09130, 09358, 09Q133
133 Minh Hòa F PM0900U30225 09125, 09135, 09Q155
134 Minh Hòa 1 PM0900U30247 09132, 09Q167
135 Bãi Giá PM0900U30204 09356, 09Q129
136 Bãi Thoi PM0900U30205 09357, 09Q130
137 Minh Hòa 2 PM0900U30271 09393, 09Q200
138 Long Xuyên Long Xuyên A PM0900U30142 09184, 09Q67 15 18,19 Nhà VH Khu Ngư Uyên
139 Long Xuyên B PM0900U30137 09217, 09218, 09219, 09221, 09Q72 20 Nhà VH khu Duẩn Khê
140 Long Xuyên C PM0900U30170 09220, 09223, 09Q96 18,19 Nhà VH Khu Ngư Uyên
141 Long Xuyên D PM0900U30235 09222, 09224, 09Q153 18,19 Nhà VH Khu Ngư Uyên
142 Long Xuyên E PM0900U30234 09185, 09186, 09187, 09Q150 20 Nhà VH khu Duẩn Khê
143 Bơm Móc Lèo PM0900U30143 09224A, 09Q73, 09Q73B 21 Bưu điện VH Phường Long Xuyên
144 Hiến Thành Hiến Thành A PM0900U30132 09168, 09169, 09170, 09Q62 15 Từ 19 đến 22 Bưu điện VH Phường Hiến Thành
145 Hiến Thành B PM0900U30133 09171, 09172, 09173, 09Q63
146 Hiến Thành C PM0900U30134 09174, 09175, 09176,09177, 09178, 09Q64
147 Hiến Thành D PM0900U30135 09181, 09182, 09183, 09Q65
148 Hiến Thành E PM0900U30200 09166, 09167, 09Q128
149 Hiến Thành F PM0900U30228 09163, 09164, 09165, 09Q147
150 Hiến Thành G PM0900U30229 09363, 09Q144
151 Hiến Thành 1 PM0900U30245 09179, 09180, 09Q165
152 Hiến Thành 2 PM0900U30273 09394, 09Q198
153 Hiến Thành 3 PM0900U30274 09395, 09Q199
154 An Phụ Huề Trì A PM0900U30138 09188,09189,09192,09194,09Q68 15 Từ 19 đến 22 Bư điện VH Phường An Phụ
155 Huề Trì B PM0900U30139 09197,09198,09199,09200,09202,09Q69
156 Huề Trì C PM0900U30191 09193,09Q119
157 Huề Trì D PM0900U30194 09190,09191,09195,09201,09Q121A,09Q121B
158 Huề Trì E PM0900U30240 09196,09Q159
159 Huề Trì 1 PM0900U30250 09203,09204,09Q170
160 An Lăng A PM0900U30141 09205,09206,09Q70 15 Từ 19 đến 22 Nhà VH Khu An Lăng
161 An Lăng B PM0900U30172 09208,09212,09214,09Q97
162 An Lăng C PM0900U30251 09207,09Q171
163 Cổ Tân A PM0900U30140 09210,09211,09213,09Q71
164 Cổ Tân B PM0900U30233 09215,09216,09Q157
165 Phạm Thái Thái Sơn A PM0900U30150 09241;09242;09Q80 17 Từ 20 đến 23 Bưu điện VH Thái Sơn
166 Thái Sơn B PM0900U30151 09Q81
167 Thái Sơn C PM0900U30185 09244A;09245;09246;09247;09Q111
168 Thái Sơn D PM0900U30192 09248;09249;09252;09Q118
169 Thái Sơn E PM0900U30215 09243;09244;09Q139
170 Bơm Quảng Trí PM0900U30153 09250;09Q81A;09Q81B
171 Thái Sơn 1 PM0900U30279 09251, 09Q195
172 Tân Dân Tân Dân 1 PM0900U30248 09308; 09309; 09310; 09Q168 19 21, 22, 24, 25 Bưu điện VH Phường Tân Dân
173 Tân Dân A PM0900U30166 09299; 09Q93
174 Tân Dân C PM0900U30168 09303; 09340; 09305; 09Q95
175 Tân Dân D PM0900U30196 09306; 09307; 09Q125
176 Tân Dân E PM0900U30197 09300; 09Q122
177 Tân Dân F PM0900U30224 09365; 09Q145 23 Nhà VH khu Thượng Trà
178 Tân Dân B PM0900U30167 09301; 09302; 09Q94
179 Quang Thành Quang Trung A PM0900U30147 09226, 09227, 09228, 09Q77 20 24 Nhà VH Khu Đồng Quan
180 Quang Trung B PM0900U30148 09360, 09Q78 25 Bưu điện VH Quang Trung
181 Quang Trung C PM0900U30183 09351, 09352, 09Q109, 09Q109N 25 Bưu điện VH Quang Trung
182 Quang Trung D PM0900U30149 09237, 09238, 09Q79 23 Nhà VH khu Tống Thượng
183 Quang Trung E PM0900U30188 09230, 09232, 09234, 09235, 09Q114 23,24 Nhà VH khu Xạ Sơn
184 Quang Trung F PM0900U30210 09229, 09Q103N 23,24 Nhà VH khu Xạ Sơn
185 Quang Trung 1 PM0900U30253 09240, 09236, 09Q173 25 Bưu điện VH Quang Trung
186 Quang Trung 2 PM0900U30267 09231, 09233, 09Q186 23,24 Nhà VH khu Xạ Sơn
187 Quang Trung 3 PM0900U30277 09391, 09Q196 25 Bưu điện VH Quang Trung

Tác giả: Theo Phòng KD ; xuất bản: 15/10/2020 07:48
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • trực tuyến “EVNNPC đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện”

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • Nghiệm thu đóng điện TBA 110kV Kim Thành

 • Hướng dẫn khách hàng dùng phần mềm trên điện thoại Smartphone để thanh toán tiền điện

 • Đóng điện thành công MBA T2 110kV - Cẩm Điền

 • Xử lý vi phạm HLLĐCA 110kV E8.15

 • PC Hải Dương huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2021

 • PCHD hoàn thành số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

 • PCHD -cuộc cách mạng chuyển đổi số và ứng dụng CNKH.4.0

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương tổng kết công tác Kinh doanh

 • Diễn tập PCCC năm 2021

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

 • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

 • Công ty Điện lực Hải Dương phối hợp cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người lao động

 • PC Hải Dương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi có CBCNV nhiễm bệnh

 • PC Hải Dương đẩy mạnh các dịch vụ điện trực tuyến trong thời gian cách ly xã hội toàn tỉnh

 • PC Hải Dương – Điện lực Chí Linh khẩn trương đảm bảo cấp điện cho bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19

 • Công ty Điện lực Hải Dương thăm hỏi động viên người lao động trong tâm dịch thành phố Chí Linh

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

Thư viện Video