Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện

Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện Điện lực Thanh Miện

LỊCH GHI CHỈ SỐ VÀ THU TIỀN ĐIỆN LỰC THANH MIỆN

 

TT

Tên trạm/khu vực

Mã trạm

Ngày ghi chỉ số công tơ

Ngày thu tiền

 1.  

Chi Bắc 3

21CE00206

3

10÷14

 1.  

Phương Khê 1

21CE00264

3

10÷14

 1.  

Chi Bắc 2

21CE00208

3

10÷14

 1.  

Tào Khê 1

21CE00263

3

10÷14

 1.  

Tào Khê

21CE00207

3

10÷14

 1.  

Tào Khê 2

21CE00314

3

10÷14

 1.  

Phú Khê

21CE00209

3

10÷14

 1.  

Phú Khê 1

21CE00307

3

10÷14

 1.  

La Xá

21CE00230

3

10÷13

 1.  

Bơm Hòa loan

21CE00229

3

10÷13

 1.  

Thanh Tùng

21CE00231

3

10÷13

 1.  

Phạm Lâm-Lộ Phố Đoàn

21CE00270

3

10÷13

 1.  

Thanh Tùng B

21CE00232

3

10÷13

 1.  

Thôn Đông

21CE00256

3

10÷13

 1.  

Phú Cốc

21CE00332

3

10÷13

 1.  

La Xá 1

21CE00331

3

10÷13

 1.  

Xóm Cầu

21CE00308

3

10÷13

 1.  

Phú Mễ

21CE00188

4

10÷12

 1.  

Phú Mễ 1

21CE00276

4

10÷12

 1.  

An Nghiệp 1

21CE00189

4

10÷12

 1.  

An Nghiệp

21CE00190

4

10÷12

 1.  

An Nghiệp 2

21CE00333

4

10÷12

 1.  

Đống Rừng

21CE00277

4

10÷12

 1.  

250Bơm An Khoái

21CE00191

4

10÷12

 1.  

An Khoái 1

21CE00274

4

10÷12

 1.  

320Kva An Khoái

21CE00192

4

10÷12

 1.  

An Khoái 2

21CE00313

4

10÷12

 1.  

Bơm Gia Cốc

21CE00193

4

10÷12

 1.  

Gia cốc

21CE00249

4

10÷12

 1.  

Gia cốc 1

21CE00315

4

10÷12

 1.  

Tứ cường

21CE00194

4

10÷12

 1.  

B.Cống giác

21CE00243

4

10÷12

 1.  

B. Phạm Lý

21CE00115

5

11÷15

 1.  

Tiên Lữ

21CE00241

5

11÷15

 1.  

Vũ Xá

21CE00076

5

11÷15

 1.  

Phạm Tân

21CE00080

5

11÷15

 1.  

Phạm Xá

21CE00079

5

11÷15

 1.  

Bơm Chùa Khu

21CE00135

5

11÷15

 1.  

Văn xá

21CE00170

5

11÷15

 1.  

Vũ Xá 1

21CE00291

5

11÷15

 1.  

Văn Xá 2

21CE00278

5

11÷15

 1.  

TBA Văn Xá 3

21CE00330

5

11÷15

 1.  

Phạm Tân 1

21CE00329

5

11÷15

 1.  

Phạm Xá 2

21CE00309

5

11÷15

 1.  

Bùi xá

21CE00126

6

11÷15

 1.  

Thủ Pháp

21CE00130

6

11÷15

 1.  

Từ Xá

21CE00268

6

11÷15

 1.  

Bơm Tòng Hoá

21CE00127

6

11÷15

 1.  

Tòng Hóa 1

21CE00296

6

11÷15

 1.  

Đồng Giò

21CE00136

6

11÷15

 1.  

Nuôi Trồng TS

21CE00128

6

11÷15

 1.  

Nuôi Trồng TS T2

21CE00310

6

11÷15

 1.  

Châu Quan

21CE00129

6

11÷15

 1.  

TBA Châu Quan 1

21CE00303

6

11÷15

 1.  

An Lạc 1

21CE00288

7

10

 1.  

An Lạc

21CE00141

7

10

 1.  

Huyện Ủy

21CE00281

7

11÷15

 1.  

TT Viễn Thông

21CE00269

7

11÷15

 1.  

TBA Tự Dùng

21CE00311

7

11÷15

 1.  

Khu 4

21CE00287

7

11÷15

 1.  

Thị trấn TM

21CE00064

7

11÷15

 1.  

B.Phượng hoàng B

21CE00255

7

11÷15

 1.  

UB Huyện

21CE00003

7

11÷15

 1.  

Bơm Phượng Hoàng

21CE00244

7

11÷15

 1.  

Phượng Hoàng

21CE00001

7

11÷15

 1.  

Vàng Hạ

21CE00289

7

11÷15

 1.  

Phượng Hoàng Thượng

21CE00250

7

11÷15

 1.  

Lê Bình

21CE00002

7

11÷15

 1.  

Lê Bình 1

21CE00019

7

11÷15

 1.  

B.Quán Khoang

21CE00228

7

11÷15

 1.  

Vô Hối

21CE00258

7

11÷15

 1.  

Nhà văn hóa

21CE00297

7

11÷15

 1.  

Ngũ Hùng

21CE00148

8

14÷18

 1.  

Tiêu Lâm 2

21CE00224

8

14÷18

 1.  

Tiêu Lâm

21CE00150

8

14÷18

 1.  

Tiêu Lâm 1

21CE00322

8

14÷18

 1.  

Cống Giác

21CE00149

8

14÷18

 1.  

La ngoại

21CE00151

8

14÷18

 1.  

Cụ Trì

21CE00152

8

14÷18

 1.  

TBA Nại Trì(B.Đò Luồi)

21CE00153

8

14÷18

 1.  

Nại Trì

21CE00323

8

14÷18

 1.  

Mơ Trì

21CE00285

8

14÷18

 1.  

Cụ Trì 1

21CE00304

8

14÷18

 1.  

La ngoại 1

21CE00305

8

14÷18

 1.  

Đan Giáp

21CE00171

9

15÷19

 1.  

Võ Văn

21CE00225

9

15÷19

 1.  

Tiêu Sơn

21CE00173

9

15÷19

 1.  

B. Thanh Giang T2

21CE00172

9

15÷19

 1.  

B. Thanh Giang T1

21CE00174

9

15÷19

 1.  

Phù Tải 1

21CE00176

9

15÷19

 1.  

Phù Tải 2

21CE00238

9

15÷19

 1.  

Phù Tải 3

21CE00336

9

15÷19

 1.  

Đồng Lại

21CE00279

9

15÷19

 1.  

Đan Giáp 1

21CE00306

9

15÷19

 1.  

Hoàng Tường

21CE00142

9

14÷18

 1.  

Từ Ô 2

21CE00319

9

14÷18

 1.  

Hoàng Tường 1

21CE00292

9

14÷18

 1.  

Từ Ô

21CE00226

9

14÷18

 1.  

Từ Ô 1

21CE00293

9

14÷18

 1.  

Tân trào

21CE00143

9

14÷18

 1.  

Ngọc lập

21CE00254

9

14÷18

 1.  

Lăng Gia

21CE00253

9

14÷18

 1.  

Yên xá

21CE00144

9

14÷18

 1.  

An Xá

21CE00260

9

14÷18

 1.  

Hoàng Tường

21CE00142

9

14÷18

 1.  

Diên Hồng 1

21CE00091

10

16÷17

 1.  

Diên Hồng 2

21CE00092

10

16÷17

 1.  

Xóm Thượng

21CE00326

10

16÷17

 1.  

Thống Nhất

21CE00259

10

16÷17

 1.  

Quang Trung

21CE00286

10

16÷17

 1.  

Phạm Kha 1

21CE00145

10

16÷19

 1.  

Đỗ Thượng

21CE00272

10

16÷19

 1.  

Đỗ Thượng 1

21CE00294

10

16÷19

 1.  

Đỗ Thượng 2

21CE00312

10

16÷19

 1.  

Phạm kha 4

21CE00205

10

16÷19

 1.  

Phạm Kha 2

21CE00146

10

16÷19

 1.  

Phạm Kha 5

21CE00242

10

16÷19

 1.  

Đỗ Hạ 1

21CE00335

10

16÷19

 1.  

Đỗ Hạ

21CE00290

10

16÷19

 1.  

Phạm Kha 3

21CE00147

10

16÷19

 1.  

Hàn Lâm

21CE00302

10

16÷19

 1.  

Triều Dương

21CE00122

11

16÷19

 1.  

An Dương

21CE00123

11

16÷19

 1.  

An Dương 2

21CE00317

11

16÷19

 1.  

Chi Nam  2

21CE00219

11

16÷19

 1.  

Phan Xá

21CE00125

11

16÷19

 1.  

Triều Dương 1

21CE00324

11

16÷19

 1.  

B.Chi Nam

21CE00124

11

16÷19

 1.  

Hội Yên

21CE00246

11

16÷19

 1.  

B.Lam Sơn

21CE00156

11

16÷20

 1.  

Trại Mới

21CE00321

11

16÷20

 1.  

Ấp lam sơn

21CE00261

11

16÷20

 1.  

Lam Sơn C3

21CE00154

11

16÷20

 1.  

Kim Trang

21CE00158

11

16÷20

 1.  

Thọ Chương

21CE00161

11

16÷20

 1.  

Xóm Chùa

21CE00318

11

16÷20

 1.  

Lam Sơn 1

21CE00217

11

16÷20

 1.  

Thôn Vũ

21CE00275

11

16÷20

 1.  

Thọ Xuyên

21CE00160

11

16÷20

 1.  

Thọ Xuyên 1

21CE00301

11

16÷20

 1.  

Kim Trang Đông

21CE00284

11

16÷20

 1.  

An phong

21CE00163

12

18÷20

 1.  

Tiên Động

21CE00162

12

18÷20

 1.  

Tiền phong

21CE00164

12

18÷20

 1.  

Tái đinh cư TP

21CE00220

12

18÷20

 1.  

Đồng Chấm

21CE00166

12

18÷20

 1.  

My Động 1

21CE00300

12

18÷20

 1.  

My Động 2

21CE00325

12

18÷20

 1.  

An Phong 1

21CE00299

12

18÷20

 1.  

Bơm Đoàn Tùng

21CE00167

12

19÷23

 1.  

Thúy Lâm

21CE00252

12

19÷23

 1.  

Thúy Lâm 1

21CE00316

12

19÷23

 1.  

Phạm Lâm-Lộ Phạm Lâm

21CE00271

12

19÷23

 1.  

Đoàn tùng

21CE00168

12

19÷23

 1.  

Đoàn Tùng 2

21CE00204

12

19÷23

 1.  

Đào lâm

21CE00240

12

19÷23

 1.  

Đào lâm 1

21CE00295

12

19÷23

 1.  

Chợ Thông 1

21CE00221

12

19÷23

 1.  

Chợ Thông 2

21CE00251

12

19÷23

 1.  

Phạm trấn

21CE00138

13

18÷21

 1.  

Côi Hạ

21CE00227

13

18÷21

 1.  

Côi Thượng

21CE00328

13

18÷21

 1.  

Quang Bị

21CE00139

13

18÷21

 1.  

Quang Bị 1

21CE00327

13

18÷21

 1.  

Cầu Lâm

21CE00262

13

18÷21

 1.  

Bơm Phạm trấn

21CE00140

13

18÷21

 1.  

Lam Cầu

21CE00280

13

18÷21

 1.  

Lê Hồng 32

21CE00117

13

18÷22

 1.  

Vĩnh Mộ

21CE00119

13

18÷22

 1.  

Hoành Bồ

21CE00247

13

18÷22

 1.  

Hoành Bồ 1

21CE00320

13

18÷22

 1.  

Phương Quan

21CE00120

13

18÷22

 1.  

Quốc Tuấn

21CE00248

13

18÷22

 1.  

TBA Phí Xá

21CE00334

13

18÷22

 1.  

Đại Đồng

21CE00121

13

18÷22

 1.  

Hạnh Phúc

21CE00273

13

18÷22

 1.  

Lê Hồng 1

21CE00203

13

18÷22

 1.  

Vĩnh Mộ 1

21CE00298

13

18÷22

 1.  

Hùng Sơn treo

21CE00027

14

20÷22

 1.  

Triệu Nội

21CE00257

14

20÷22

 1.  

Bơm Hùng Sơn

21CE00028

14

20÷22

 1.  

Thái Thạch

21CE00218

14

20÷22

 1.  

TBA Đò Nuồi - Lộ Anh Dũng

21CE00112

14

20÷22

 1.  

Anh Dũng

21CE00283

14

20÷22

 1.  

Phù Nội

21CE00282

14

20÷22

 1.  

Bằng Bộ

21CE00233

15

20÷23

 1.  

Bằng Bộ 1

21CE00265

15

20÷23

 1.  

Cao Lý

21CE00237

15

20÷23

 1.  

Cao Lý 1

21CE00266

15

20÷23

 1.  

Cao Hòa

21CE00236

15

20÷23

 1.  

Hòa Bình

21CE00267

15

20÷23

 1.  

Phạm Khê

21CE00235

15

20÷23

 1.  

Văn Khê

21CE00234

15

20÷23

 

 

  

         

 

 

 

                                                                                          

 

 

Tác giả: Phòng Kinh doanh - PCHD ; xuất bản: 22/05/2019 01:55
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

Thư viện Video