Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện

Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện - ĐL Chí Linh

STT Tên trạm Mã trạm Mã sổ Ngày ghi chỉ số Ngày thu tiền Địa điểm thu tiền
1 Nguyễn Trãi 2 PM0300U40200 03002 4 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03Q40
2 Thái Học 1 PM0300U40202 03003 4 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03019
03025
03Q19
03Q19A
13Q19B
3 Thái Học 3 PM0300U40204 03012 4 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03029
03Q29
03Q29A
4 Bưu điện Rẽ Kênh PM0300N40036 03060 4 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03077
03Q60
03Q60A
5 Hưng Đạo 4 PM0300U40286 03015 4 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03Q40A
6 Trường Cơ Giới PM0300U40084 03137 4 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03Q31
7 An Ninh PM0300U30218 03033 5 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03034
03Q33
03Q33A
8 Mít Sắt PM0300U30076 03062 5 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03Q59
9 Việt Tiên Sơn 1 PM0300U30085 03193 5 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03Q93
10 Việt Tiên Sơn 2 PM0300U30086 03194 5 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03Q94
11 Việt Tiên Sơn 3 PM0300U30087 03195 5 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03Q95
12 Hùng Vương 1 PM0300U40206 03013 5 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03014
03Q42
03Q42A
13 Hưng Đạo 1 PM0300U40208 03018 6 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03Q18
14 Hưng Đạo 3 PM0300U40083 03136 6 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03Q58
15 Kios Bạch Đằng PM0300U40285 03017 6 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03362
03Q18A
03Q322
16 Hùng Vương 2 PM0300U40210 03030 6 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03Q30
17 Hùng Vương 3 PM0300U40246 03031 6 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03359
03Q30A
03Q318
18 Thái Học 2 PM0300U40126 03044 6 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03076
03Q44
03Q44A
19 Nguyễn Trãi 1 PM0300U40199 03016 6 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03041
03Q41
03Q41A
20 Nguyễn Trãi 5 PM0300U40291 03012A 6 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03Q37A
21 Nguyễn Huệ PM0300U40216 03001 7 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03Q37
22 Constrexim PM0300N30033 03196 7 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03Q96
23 KDC Hồ Mật Sơn PM0300N30034 03196A 7 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03Q96A
24 Khu B KDC Hồ Mật Sơn PM0300N30038 03Q321 7 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
25 TQC-2/9 PM0300U40262 03032 7 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03Q32
26 Tôn Đức Thắng PM0300U40157 03407 7 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03Q330
27 Trường Quân Chính PM0300U40232 03073 7 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03Q34
03077 4 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03Q60A
28 Nguyễn Trãi 3 PM0300U40272 03039 7 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03Q39
29 Nguyễn Trãi 4 PM0300U40282 03042 7 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03Q39A
03175 16 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03Q175
30 Trường Cơ khí PM0300U40082 03040 7 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03Q32A
31 Chu Văn An PM0300U40212 03038 8 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03Q38
32 Licogi PM0300N40035 03361 8 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03Q320
33 Kios Hoàn Hảo PM0300U40223 03036 8 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03037
03Q36
03Q36A
34 Hưng Đạo 5 PM0300U40284 03072 8 11-20 Quầy thu tiền tại Điện Lực
03Q30B
35 Thôn Cao Đường PM0300U40203 03005 3 10-20 Quầy thu của Điện lực tại Đội QLTH Phả Lại 
03357
03Q21
03Q316
36 Cao Đường PM0300U40067 03028 3 10-20 Quầy thu của Điện lực tại Đội QLTH Phả Lại
03052
03054
03Q52
03Q52A
03Q52B
37 Phả Lại 9 PM0300U40077 03127 3 10-20 Quầy thu của Điện lực tại Đội QLTH Phả Lại
03130
03Q06
03Q53
03Q53A
38 Ngã tư Bình Giang PM0300U40176 03047 4 10-20 Quầy thu của Điện lực tại Đội QLTH Phả Lại
03048
03138
03Q47
03Q47A
03Q138
39 Thạch Thủy PM0300U40069 03023 4 10-20 Quầy thu của Điện lực tại Đội QLTH Phả Lại
03Q50
40 Phả Lại 5 PM0300U40172 03051 5 10-20 Quầy thu của Điện lực tại Đội QLTH Phả Lại
03Q51A
41 Sùng Yên PM0300U40263 03009 5 10-20 Quầy thu của Điện lực tại Đội QLTH Phả Lại
03Q51
42 Kênh Thải PM0300U40066 03049 5 10-20 Quầy thu của Điện lực tại Đội QLTH Phả Lại
03Q49
43 Bãi Bông PM0300U40068 03020 5 10-20 Quầy thu của Điện lực tại Đội QLTH Phả Lại
03097
03Q20
44 Càng Cua PM0300U40227 03045 6 10-20 Quầy thu của Điện lực tại Đội QLTH Phả Lại
03Q45
45 Phả Lại 6 PM0300U40173 03043 6 10-20 Quầy thu của Điện lực tại Đội QLTH Phả Lại
03Q43A
46 Phao Sơn PM0300U40264 03006 6 10-20 Quầy thu của Điện lực tại Đội QLTH Phả Lại
03Q43
47 Tái định cư Phả Lại PM0300N40037 03363 6 10-20 Quầy thu của Điện lực tại Đội QLTH Phả Lại
03Q323
48 Ngã ba thủy tinh PM0300U40075 03046 6 10-20 Quầy thu của Điện lực tại Đội QLTH Phả Lại
03059
03Q46
03Q46A
49 Phả Lại 1 PM0300U40168 03007 7 10-20 Quầy thu của Điện lực tại Đội QLTH Phả Lại
03Q48
50 Phả Lại 7 PM0300U40174 03021 7 10-20 Quầy thu của Điện lực tại Đội QLTH Phả Lại
03Q21A
51 Phả Lại 8 PM0300U40175 03024 7 10-20 Quầy thu của Điện lực tại Đội QLTH Phả Lại
03Q54
52 Lục Đầu Giang PM0300U40150 03011 7 10-20 Quầy thu của Điện lực tại Đội QLTH Phả Lại
03Q54A
53 TT Phả Lại I PM0300U40072 03027 7 10-20 Quầy thu của Điện lực tại Đội QLTH Phả Lại
03Q27
54 Phả Lại 2 PM0300U40169 03008 8 10-20 Quầy thu của Điện lực tại Đội QLTH Phả Lại
03Q55
55 Phả Lại 3 PM0300U40170 03010 8 10-20 Quầy thu của Điện lực tại Đội QLTH Phả Lại
03Q56
56 Phả Lại 4 PM0300U40171 03004 8 10-20 Quầy thu của Điện lực tại Đội QLTH Phả Lại
03Q57
57 Tây Bình Dương PM0300U40302 03022 8 10-20 Quầy thu của Điện lực tại Đội QLTH Phả Lại
03Q57A
58 TT Phả Lại II PM0300U40063 03026 8 10-20 Quầy thu của Điện lực tại Đội QLTH Phả Lại
03035
03Q35
59 Bơm Bình Giang PM0300U40248 03Q14 16 10-20 Quầy thu của Điện lực tại Đội QLTH Phả Lại
60 Bắc An PM0300U30316 03056 3 11-13 Bưu điện Bến Tắm
03Q69 11-13
03355 10 11-13 Bưu điện Bến Tắm
03Q313 11-13
61 Bắc An 2 PM0300U30298 03058 3 11-13 Bưu điện Bến Tắm
03Q69A 11-13
62 Khu 9 PM0300U30070 03057 3 11-13 Bưu điện Bến Tắm
03Q67 11-13
63 Bến Tắm 3 PM0300U30270 03057A 3 11-13 Bưu điện Bến Tắm
03Q67A 11-13
03146 10 11-13 Bưu điện Bến Tắm
64 Nông Trường PM0300U30231 03053 4 11-13 Bưu điện Bến Tắm
03Q17 11-13
65 Bắc Nội PM0300U30071 03050 4 11-13 Bưu điện Bến Tắm
03055 11-13
03Q68 11-13
03Q68A 11-13
03145 10 11-13 Bưu điện Bến Tắm
03Q145 11-13
66 Trại quan PM0300U30229 03145 10 17-18 Nhà văn hóa thôn Trại Quan
03146
03Q145
03Q146
67 Trại Quan 2 PM0300U30158 03410 10 17-18 Nhà văn hóa thôn Trại Quan
03Q333
68 Trại gạo PM0300U30234 03151 10 17-18 Nhà văn hóa thôn Trại Gạo
03Q151
69 Hố gồm PM0300U30061 03143 10 17-18 Nhà văn hóa thôn Hố Gồm
03Q143
70 Hố Dầu PM0300U30267 03144 10 17-18 Nhà văn hóa thôn Hố Dầu
03Q144
71 Đáp khê PM0300U40153 03098 2 09-11 Bưu Điện Văn hóa xã Nhân Huệ
03099
03Q92
03Q92A
72 Bơm Nhân Huệ PM0300U40091 03364 2 09-11 Đình thôn Chí Linh
03Q91
73 Nhân Huệ 1 PM0300U40155 03100 2 09-11 Đình thôn Chí Linh
03Q89
74 Nhân Huệ 3 PM0300U40301 03101 2 09-11 Đình thôn Chí Linh
03Q89A
75 Nhân Huệ 2 PM0300U40161 03102 2 09-11 Đình thôn Chí Linh
03103
03Q90
03Q90A
76 Vườn Đào PM0300U40187 03085 4 12-14 Nhà văn hóa vườn đào
03Q85A
77 Vườn Đào 2 PM0300U40163 03086 4 12-14 Nhà văn hóa vườn đào
03Q329
78 Kim Điền PM0300U40305 03078 4 12-14 Bưu điện Hưng Đạo
03079
03Q86
03Q88
79 Dinh Sơn PM0300U40139 03402 4 12-14 Bưu điện Hưng Đạo
03Q324
80 Đền Kiếp Bạc (Bắc Đẩu) PM0300U40306 03087 4 12-14 Nhà văn hóa bắc đẩu
03Q87
81 Phượng sơn PM0300U40307 03081 4 12-14 Nhà văn hóa Phượng sơn
03082
03Q81
03Q82
82 Phượng sơn 2 PM0300U40140 03400 4 12-14 Nhà văn hóa Phượng sơn
03401
03Q85
03Q311
83 Kim Điền 2 PM0300U40193 03080 4 12-14 Bưu điện văn hóa xã Hưng Đạo
03Q80
03112 16
03Q112
84 Kiếp Bạc 2 PM0300U40092 03084 4 12-14 Nhà văn hóa Bắc Đẩu
03Q84
85 Bắc Đẩu PM0300U40252 03083 4 12-14 Nhà văn hóa bắc đẩu
03Q83
86 Thôn Đại 2 PM0300U30129 03296 6 13-14 NVH KDC Đại
03Q247 13-14
87 Thôn Đại 3 PM0300U30148 03295 6 13-14 NVH KDC Đại
03Q243 13-14
88 Thôn Đại 1 PM0300U30130 03297 6 13-14 NVH KDC Đại
03298 13-14
03299 13-14
03Q262 13-14
03Q263 13-14
03Q264 13-14
89 Thôn An Bài PM0300U30131 03300 6 13-14 NVH KDC An Bài
03Q209 13-14
90 Bờ Chùa 2 PM0300U40273 03302 6 13-14 NVH KDC Bờ Chùa
03Q266 13-14
91 Bơm An Bài PM0300U30133 03303 6 13-14 NVH KDC An Bài
03Q147 13-14
92 Bờ Chùa PM0300U30135 03304 6 13-14 NVH KDC Trại Nẻ
03Q157 13-14
93 Xã An Lạc PM0300U40138 03306 6 13-14 NVH KDC Bờ Dọc
03308 13-14
03Q01 13-14
03Q105 13-14
94 Bờ Đa PM0300U40244 03301 6 13-14 NVH KDC Bờ Đa
03307 13-14
03Q173 13-14
03Q265 13-14
95 Thôn Đồng Vày PM0300U30245 03075 6 13-14 NVH KDC An Bài
03Q25 13-14
03303 13-14
03Q147 13-14
96 Trại Nẻ PM0300U30103 03305 6 13-14 NVH KDC Trại Nẻ
03Q222 13-14
97 Thôn Mạc Ngạn PM0300U40180 03309 6 13-14 NVH thôn Mạc Ngạn
03310 13-14
03Q267 13-14
03Q268 13-14
98 Bơm Mạc Ngạn (C.C) PM0300U40299 03309 6 13-14 NVH thôn Mạc Ngạn
03Q267 13-14
99 Thủ Chính PM0300U40182 03311 6 13-14 NVH thôn Thủ Chính
03312 13-14
03313 13-14
03Q269 13-14
03Q270 13-14
03Q271 13-14
100 Trụ Thượng PM0300U40184 03314 6 13-14 NVH thôn Trụ Thượng
03316 13-14
03317 13-14
03318 13-14
03322A 13-14
03Q272 13-14
03Q274 13-14
03Q275 13-14
03Q276 13-14
03Q280A 13-14
101 Bơm Tế Sơn PM0300U40186 03319 6 13-14 NVH thôn Tế Sơn
03Q277 13-14
102 Bơm Hoàng Xà PM0300U40188 03323 6 13-14 Bưu điện văn hóa phường Đồng Lạc
03326 13-14
03327 13-14
03328 13-14
03Q281 13-14
03Q284 13-14
03Q285 13-14
03Q286 13-14
103 Thôn Hoàng Xà PM0300U40219 03324 6 13-14 Bưu điện văn hóa phường Đồng Lạc
03325 13-14
03329 13-14
03Q282 13-14
03Q283 13-14
104 Thôn Tế Sơn PM0300U40233 03320 6 13-14 NVH thôn Tế Sơn
03Q278 13-14
03312 6 13-14
03Q270 13-14
105 Thôn Trụ Hạ PM0300U40235 03315 6 13-14 NVH thôn Trụ Hạ
03321 13-14
03322 13-14
03Q273 13-14
03Q279 13-14
03Q280 13-14
106 Xăng dầu A318 PM0300U40308 03330 6 12-14 Nhà văn hóa Thôn Tư Giang
03Q287
107 Tân Dân PM0300U40309 03331 6 12-14 Nhà văn hóa Thôn Nội
03332
03Q288
03Q289
108 Tân Dân 2 PM0300U40300 03333 6 12-14 Nhà văn hóa Thôn Nội
03339
03Q290
03Q296
109 Thôn Kỹ Sơn PM0300U40310 03336 6 12-14 Nhà văn hóa kỹ sơn 1+2
03Q293
110 Kỹ Sơn 2 PM0300U30143 03335 6 12-14 Nhà văn hóa kỹ sơn 1+2
03Q292
111 Thôn Triều Nội PM0300U40311 03340 6 12-14 Nhà văn hóa thôn Triều
03Q294
112 Triều Nội 2 PM0300U40303 03338 6 12-14 Nhà văn hóa thôn Triều
03Q295
113 Giang Hạ PM0300U40312 03341 6 12-14 Nhà văn hóa Giang Hạ
03342
03344
03Q298
03Q299
03Q301
114 Ngã Tư Giang PM0300U40313 03346 6 12-14 Nhà văn hóa thôn Tư Giang
03352
03Q303
03Q309
115 Giang Hạ 3 PM0300U40276 03345 6 12-14 Nhà văn hóa Giang Hạ
03Q302
03352
03Q309
116 Bơm Vạn Thắng PM0300U40314 03350 6 12-14 Nhà văn hóa Vọng Thúc
03Q307
117 Thôn Vọng Thúc PM0300U40274 03351 6 12-14 Nhà văn hóa Vọng Thúc
03Q308
118 Mạc Động PM0300U40275 03347 6 12-14 Nhà Văn hóa Mạc Động
03348
03Q304
03Q305
119 Giang Hạ 2 PM0300U40250 03343 6 12-14 Nhà văn hóa Giang Hạ
03Q300
120 Thôn Tu Ninh PM0300U40217 03198 6 12-16 Nhà văn hóa thôn Tu Ninh
03Q61
121 An Ninh (Cổ thành) PM0300U40147 03061 6 12-16 Nhà văn hóa thôn Tu Ninh
03063
03Q26
03Q26A
122 Cổ Thành 2 (TT Cổ Thành) PM0300U40149 03067 6 12-16 Bưu điện Cổ Thành
03071
03Q23A
03Q23B
123 Cổ Thành 1 (Lý Dương) PM0300U40151 03064 6 12-16 Bưu điện Cổ Thành
03Q22A
124 Cổ Thành 3 (Đồng Tâm) PM0300U40152 03126 6 12-16 Nhà văn hóa thôn Đồng Tâm
03197
03358
03Q64
03Q65
03Q317
125 Ninh Giàng PM0300U40073 03199 6 12-16 Nhà văn hóa thôn Đồng Tâm
03200
03Q62
03Q66
126 Phao Tân PM0300U40081 03066 6 12-16 Bưu điện Cổ Thành
03Q28
127 Thông Lộc PM0300U30089 03069 6 12-16 Bưu điện Cổ Thành
03Q63
128 Nam Đoài PM0300U40249 03068 6 12-16 Bưu điện Cổ Thành
03Q23
129 Cải Cách PM0300U40258 03065 6 12-16 Bưu điện Cổ Thành
03Q22
130 Cổ Châu PM0300U40259 03070 6 12-16 Bưu điện Cổ Thành
03Q23C
131 Lạc Sơn PM0300U30097 03230 10 14-17 Nhà văn hóa Lạc Sơn
03232
03Q126
03Q129
132 Lạc Sơn 2 PM0300U40304 03231 10 14-17 Nhà văn hóa Lạc Sơn
03Q127
133 Miễu Sơn 1 PM0300U30098 03233 10 14-17 Nhà văn hóa Miễu Sơn
03Q135
134 Miễu Sơn 2 PM0300U30099 03234 10 14-17 Nhà văn hóa Miễu Sơn
03Q130
135 Xã Thái Học PM0300U40100 03235 10 14-17 BĐ-VH Phường Thái Học
03Q131
136 Ninh Chấp PM0300U40294 03236 10 14-17 BĐ-VH Phường Thái Học
03Q132
137 Miễu Sơn 3 PM0300U30160 03237 10 14-17 Nhà văn hóa Miễu Sơn
03Q133
138 Xóm Đình PM0300U40101 03238 10 14-17 BĐ-VH Phường Thái Học
03Q134
139 Phố Ngái PM0300U40108 03239 10 17-18 NVH KDC Chi Ngãi 1
03241 17-18
03243 17-18
03Q239 17-18
03Q241 17-18
03Q245A 17-18
140 Xóm Vàng PM0300U40112 03244 10 17-18 NVH KDC Chi Ngãi 2
03245 17-18
03Q244 17-18
03Q245 17-18
141 Thông Cống PM0300U40115 03247 10 17-18 NVH KDC Thông Cống
  03Q16 17-18
142 Thông Cống 2 PM0300U40293 03246 10 17-18
03248 17-18
03Q246 17-18
03Q248 17-18
143 Tiền Định PM0300U30116 03249 10 17-18 NVH KDC Tiền Định
03251 17-18
03Q249 17-18
03Q251 17-18
03034 5 17-18 NVH KDC Tiền Định
03Q33 17-18
144 Trúc Thôn PM0300U40118 03253 10 17-18 NVH KDC Trúc Thôn
03Q253 17-18
145 Trúc Cương PM0300U40119 03255 10 17-18 NVH KDC Trúc Cương
03Q255 17-18
146 Trúc Cương 2 PM0300U40279 03256 10 17-18 NVH KDC Trúc Cương
03257 17-18
03Q256 17-18
03Q257 17-18
147 Lôi Động PM0300U40120 03258 10 17-18 NVH KDC Lôi Động
03260 17-18
03Q258 17-18
03Q260 17-18
148 Cầu Dòng Đông PM0300U40121 03261 10 17-18 NVH KDC Cầu Dòng
03Q261 17-18
149 Cầu Dòng PM0300U40122 03264 10 17-18 NVH KDC Cầu Dòng
03265 17-18
03Q224 17-18
03Q225 17-18
150 Cầu Dòng 2 PM0300U40295 03262 10 17-18 NVH KDC Cầu Dòng
03263 17-18
03Q167 17-18
03Q223 17-18
151 Cộng Hòa PM0300U40123 03268 10 17-18 NVH KDC Tân tiến Bích Động
03271 17-18
03Q228 17-18
03Q231 17-18
152 Cầu Ván PM0300U40124 03272 10 17-18 NVH KDC Cầu Dòng
03Q232 17-18
153 Tiên Sơn 1 PM0300U40125 03273 10 17-18 NVH KDC Tiên Sơn
03274 17-18
03Q233 17-18
03Q234 17-18
154 Tiên Sơn 2 PM0300U40127 03275 10 17-18 NVH KDC Tiên Sơn
03Q235 17-18
155 Đơn vị 490 (Xóm In) PM0300U40128 03277 10 17-18 NVH KDC Thông Cống
03Q237 17-18
156 Hồng Nhung PM0300U40317 03349 10 17-18 NVH KDC Trúc Thôn
03Q306 17-18
157 Lê Lợi PM0300U40211 03276 10 17-18 NVH KDC Tiên Sơn
03Q236 17-18
158 KDC Lôi Động PM0300U40222 03252 10 17-18 NVH KDC Lôi Động
03259 17-18
03Q252 17-18
03Q259 17-18
03016 6 17-18 NVH KDC Lôi Động
03Q41 17-18
159 KDC Phố Ngái PM0300U40224 03240 10 17-18 NVH KDC Chi Ngãi 1
03242 17-18
03Q240 17-18
03Q242 17-18
160 Trúc Thôn 2 PM0300U40225 03266 10 17-18 NVH KDC Trúc Thôn
03Q226 17-18
161 KDC Bích Động PM0300U40228 03269 10 17-18 NVH KDC Tân tiến Bích Động
03Q229 17-18
162 Tân Tiến PM0300U40230 03267 10 17-18 NVH KDC Tân tiến Bích Động
03270 17-18
03Q227 17-18
03Q230 17-18
163 KDC Tiền Định PM0300U40239 03250 10 17-18 NVH KDC Tiền Định
03Q250 17-18
164 Trường lái xe PM0300U40296 03254 10 17-18
03Q254 17-18
165 Bát giáo (Bơm Hoàng Tân) PM0300U30117 03162 10 16-17 Nhà văn hóa Đại Bát
03Q162
166 Bến Tắm PM0300U30319 03167 10 16-17 Nhà văn hóa Bến Tắm
03170
03Q09
03Q170
167 Đại Bát PM0300U30194 03171 10 16-17 Nhà văn hóa Đại Bát
03Q171
168 Thôn Đọ Xá PM0300U40214 03158 10 16-17 Nhà văn hóa Đọ Xá
03159
03160
03Q158
03Q159
03Q160
169 KDC Đại Bộ PM0300U30237 03169 10 16-17 Nhà văn hóa Đại Bộ
03Q169
170 Bơm Đồi Chùa PM0300U30247 03163 10 16-17 Nhà văn hóa Minh Tân
03164
03Q163
03Q164
171 Bơm Đại Tân (Đọ Xá) PM0300U40190 03156 10 16-17 Nhà văn hóa Đọ Xá
03157
03Q156
172 Đại Bộ PM0300U40056 03168 10 16-17 Nhà văn hóa Đại Bộ
03Q168
173 Đại Bộ 3 PM0300U40146 03405 10 16-17 Nhà văn hóa Đại Bộ
03Q327
174 Đội 8 (Minh Tân) PM0300U30078 03107 10 16-17 Nhà văn hóa Minh Tân
03Q107
175 Trại Giống PM0300U30079 03105 10 16-17 Nhà văn hóa Đại Tân
03106
03Q106
176 Ủy ban Hoàng Tân PM0300U30144 03404 10 16-17 Nhà văn hóa Đại Tân
03Q326
177 CQT Đại Tân PM0300U30093 03161 10 16-17 Nhà Văn Hóa Đại Tân
03165
03228
03Q161
03Q165
03Q206
178 Trại Giống 2 PM0300U30253 03166 10 16-17 Nhà văn hóa Bến Tắm
03Q166
179 Vàng gián mới PM0300U30105 03278 10 16-17 Nhà văn hóa Hoàng Gián Mới
03279
03280
03Q208
03Q210
180 Trại Trống PM0300U30107 03291 10 16-17 Nhà văn hóa Trại Trống
03Q218
181 Phục Thiện 1 PM0300U30110 03281 10 16-17 Nhà văn hóa Phục Thiện
03282
03Q211
03Q212
182 Phục Thiện 2 PM0300U30113 03285 10 16-17 Nhà văn hóa Phục Thiện
03287
03Q136
03Q238
183 Phục Thiện 3 PM0300U30265 03286 10 16-17 Nhà văn hóa Phục Thiện
03Q137
184 Vàng Gián cũ PM0300U30114 03290 10 16-17 Nhà văn hóa Hoàng Gián Cũ
03Q217
185 Đồng Cộc PM0300U30266 03292 10 16-17 Nhà văn hóa Hoàng Gián Cũ
03Q219
186 Đồng Cống PM0300U30209 03283 10 16-17 Nhà văn hóa Đồng Cống
03284
03Q213
03Q214
187 Thôn Hoàng Gián PM0300U30221 03293 10 16-17 Nhà văn hóa Hoàng Gián Cũ
03294
03Q220
03Q221
188 Ngũ Đài (Tân Tiến) PM0300U30102 03288 10 16-17 Nhà văn hóa Tân Tiến
03289
03Q215
03Q216
189 Thôn Hố Sếu PM0300U30198 03209 10 16-17 Nhà văn hóa Thôn Hố Sếu
03Q99
190 Hương Linh PM0300U30201 03201 10 16-17 Nhà văn hóa Thôn Hố Giải 1+2
03356
03Q314
191 Đội 7 PM0300U30236 03201 10 16-17 Nhà văn hóa Thôn Hố Giải 1+2
03Q315
192 Hố giải PM0300U30238 03150 10 16-17 Nhà văn hóa Thôn Hố Giải 1+2
03202
03203
03Q03
03Q05
193 Thanh mai PM0300U30240 03205 10 16-17 Nhà văn hóa Thôn Thanh Mai
03Q08
194 Thanh Mai 2 PM0300U30271 03204 10 16-17 Nhà văn hóa Thôn Thanh Mai
03Q07
195 Đồng châu PM0300U30242 03206 10 16-17 Nhà Văn hóa Đồng Châu
03207
03Q10
196 Hoa thám PM0300U30243 03208 10 16-17 Nhà văn hóa Thôn Hố Sếu
03Q98
197 Lộc đa PM0300U30315 03155 10 17-18 Nhà văn hóa Lộc Đa
03Q155
198 Chín thượng PM0300U30318 03148 10 17-18 Nhà văn hóa Chín Thượng
03149A
03Q148
03Q149A
199 Chín Thượng 2 PM0300U30269 03148A 10 17-18 Nhà văn hóa Chín Thượng
03Q148A
200 Chín Hạ PM0300U30268 03149 10 17-18 Nhà văn hóa Chín Hạ
03Q149
201 Vành liệng PM0300U30321 03142 10 17-18 Nhà văn hóa Vành Liệng
03150
03Q142
03Q150
202 Trường An PM0300U30141 03154 10 17-18 Nhà văn hóa Trường An
03403
03Q154
03Q325
203 Cổ Mệnh PM0300U30195 03152 10 17-18 Nhà văn hóa Cổ Mệnh
03153
03Q152
03Q153
204 Trại Sắt PM0300U30196 03147 10 17-18 Nhà văn hóa Trại Sắt
03354
03Q15
03Q312
205 Bãi thảo PM0300U30197 03139 10 17-18 Nhà văn hóa Bãi Thảo
03140
03Q139
03Q140
206 Bãi Thảo 2 PM0300U30156 03411 10 17-18 Nhà văn hóa Bãi Thảo
03412
03Q334
03Q335
207 Bãi Thảo 3 PM0300U30213 03141 10 17-18 Nhà văn hóa Bãi Thảo
03Q141
208 Bơm Văn Đức PM0300U40189 03094 4 12-14 Bưu điện văn hóa phường văn Đức
03Q73 12-14
209 Bến Đò PM0300U40142 03095 4 12-14 Bưu điện văn hóa phường văn Đức
03Q74 12-14
03093 16 12-14 Bưu điện văn hóa phường văn Đức
03Q77A 12-14
210 Vĩnh Đại PM0300U40057 03088 4 12-14 Nhà văn hóa KDC Vĩnh Đại 1
03091 12-14
03Q70B 12-14
211 Đội 10 PM0300U40058 03092 4 12-14 Nhà văn hóa KDC Vĩnh Đại 1
03Q75 12-14
212 Bích Nham PM0300U40090 03096 4 12-14 Bưu điện văn hóa phường văn Đức
03Q72 12-14
213 Vĩnh Đại 2 PM0300U30261 03089 4 12-14 Nhà văn hóa KDC Vĩnh Đại 2
03090 12-14
03Q70 12-14
03Q70A 12-14
214 Vĩnh Long PM0300U40191 03074 6 13-14 Nhà văn hóa KDC Vĩnh Long
03Q24 13-14
215 Kênh Mai PM0300U40064 03075 6 13-14 Nhà văn hóa kênh mai 1
03Q25 13-14
216 Kênh Mai 2 PM0300U40220 03135 16 21-23 Nhà văn hóa Kênh Mai 2
03Q78A 21-23
217 Đồng Mai PM0300U40162 03408 6 13-14 Nhà văn hóa kênh mai 1
03Q331 13-14
03409 16 21-23 Nhà văn hóa Kênh Mai 2
03Q332 21-23
218 Khê khẩu PM0300U40059 03132 16 21-23 Bưu điện văn hóa xã văn đức
03133 21-23
03Q79 21-23
03Q79A 21-23
219 Kênh Mai mỏ PM0300U40060 03134 16 21-23 Nhà văn hóa Kênh Mai 2
03Q78 21-23
220 Đông Xá (Đội 5) PM0300U40080 03129 16 21-23 Nhà văn hóa KDC Đông Xá
03Q77 21-23
221 Khê Khẩu 2 PM0300U40094 03131 16 21-23 Bưu điện văn hóa xã văn đức
03Q310 21-23
222 Bích Thuỷ PM0300U40095 03104 16 21-23 Đình làng Bích Thủy
03Q76 21-23
223 Kênh Giang PM0300U40111 03360 16 21-23 UB xã Kênh Giang
03Q319 21-23
224 Kiệt Đông PM0300U30205 03222 16 21-22 Nhà văn Hóa Kiệt Đông
03Q203
225 Trại Mới PM0300U40207 03224 16 21-22 Nhà văn Hóa Trại Mới
03Q100
226 KDC Núi Đá PM0300U30226 03221 16 21-22 Nhà văn Hóa Núi Đá
03Q202
227 KDC Hữu Lộc PM0300U40241 03217 16 21-22 Nhà văn Hóa Hữu Lộc
03Q198
03047 4 10-20 Tại quầy thu tiền của Điện lực
03Q47A
228 Hữu Lộc 1 PM0300U30278 03215 16 21-22 Nhà văn Hóa Hữu Lộc
03Q196
229 Trại sen 2 PM0300U30280 03213 16 21-22 Nhà văn hóa Trại Sen
03214
03Q194
03Q195
230 Trại sen PM0300U30281 03226 16 21-22 Nhà văn hóa Trại Sen
03227
03Q102
03Q103
231 Trại sen 3 PM0300U30159 03225 16 21-22 Nhà văn Hóa Trại Sen
03Q101
232 Thôn Tường PM0300U30283 03212 16 21-22 Nhà văn hóa Tường
03Q193
03172 16
03Q172
233 Thôn Tường 2 PM0300U30287 03211 16 21-22 Nhà văn Hóa Tường
03Q104
234 Văn An (Thôn Đoài) PM0300U40062 03220 16 21-22 Nhà văn hóa Kiệt Thượng
03223
03Q201
03Q204
235 Kỳ Đặc PM0300U30065 03218 16 21-22 Nhà văn hóa Kỳ Đặc
03219
03Q199
03Q200
236 Kênh trung PM0300U30074 03210 16 21-22 Nhà văn hóa Kinh Trung
03Q205
237 Hữu Lộc 3 PM0300U40297 03365 16 21-22 Nhà văn hóa Hữu Lộc
03Q97
238 Hữu Lộc 2 (Tái định cư Văn An) PM0300U30104 03216 16 21-22 Nhà văn hóa Hữu Lộc
03Q197
239 Văn Giai PM0300U40106 03180 16 22-23 NVH Văn Giai
03181 22-23
03189A 22-23
03Q180 22-23
03Q181 22-23
03Q189A 22-23
240 Văn Giai 2 PM0300U30164 03179 16 22-23 NVH Văn Giai
03Q179 22-23
241 Thanh Trung PM0300U40109 03182 16 22-23 NVH Thanh Trung
03Q182 22-23
242 Mật Sơn 2 PM0300U40215 03172 16 22-23 NVH Mật Sơn
03Q172 22-23
243 Mật Sơn 3 PM0300U40165 03173 16 22-23 NVH Mật Sơn
03Q338 22-23
244 Mật sơn PM0300U30288 03174 16 22-23 NVH Mật Sơn
03176 22-23
03Q174 22-23
03Q176 22-23
245 Hố Nẻo PM0300U30292 03187 16 22-23 NNH Nẻo
03188 22-23
03Q187 22-23
03Q188 22-23
246 Nhân Hậu PM0300U40167 03189 16 22-23 NVH Nhân hậu
03190 22-23
03191 22-23
03Q189 22-23
03Q190 22-23
03Q191 22-23
247 Chùa Vần PM0300U30177 03177 16 22-23 NHV Chùa Vần
03Q177 22-23
248 Kios Chùa Vần 2 PM0300U30277 03178 16 22-23 NHV Chùa Vần
03Q178 22-23
249 Chí minh PM0300U30178 03183 16 22-23 NVH Đồi Thông
03185 22-23
03Q183 22-23
03Q185 22-23
250 Hố Nẻo 2 PM0300U30254 03186 16 22-23 NVH Nẻo
03Q186 22-23
251 Hố Nẻo 1 PM0300U30256 03192 16 22-23 NVH Nẻo
03Q192 22-23
252 Khang Thọ PM0300U40257 03184 16 22-23 BĐVH Phường Chí Minh
03Q184 22-23
03190 16 22-23
03Q190 22-23
253 An Lĩnh 1 PM0300U40132 03110 15 22-24 BĐVH xã Lê Lợi
03Q110
254 An Lĩnh 2 PM0300U40290 03353 15 22-24 BĐVH xã Lê Lợi
03Q71
255 Thanh Tân 1 PM0300U40134 03120 16 22-24 Nhà Văn hóa thôn Thanh Tân
03229
03Q120
03Q207
256 Thanh Tân 2 PM0300U40289 03119 16 22-24 Nhà văn hóa Thôn Thanh Tân
03Q119
257 Thanh Tảo PM0300U40136 03115 16 22-24 Hội trường thôn Thanh Tảo - BĐVH xã Lê Lợi
03116
03Q115
03Q116
258 An Mô PM0300U40137 03108 16 22-24 BĐVH xã Lê Lợi
03124
03Q108
03Q124
259 Chung Quê PM0300U40179 03123 16 22-24 Nhà văn hóa Chung Quê
03Q123
260 Trại chuối PM0300U40181 03117 16 22-24 Nhà văn hóa thôn An Mô
03Q117
261 Đa cóc PM0300U40183 03113 16 22-24 Nhà văn hóa Đa Cóc
03114
03Q113
03Q114
262 Thôn Bến PM0300U40185 03111 16 22-24 BĐVH thôn Bến
03112
03Q111
03Q112
263 Thôn Bến 2 PM0300U40145 03406 16 22-24 BĐVH thôn Bến
03Q328
264 Thôn Bến 3 PM0300U40166 03414 16 22-24 BĐVH thôn Bến
03Q337
265 Đội 4 PM0300U30320 03118 16 22-24 BĐVH thôn Tân Trường (Đội 4)
03Q118
266 Tân Trường PM0300U30154 03413 16 22-24 BĐVH thôn Tân Trường (Đội 4)
03Q336
267 An Mô 2 PM0300U40192 03125 16 22-24 Nhà văn hóa thôn An Mô
03Q125
268 Cậm Cang PM0300U40088 03122 16 22-24 BĐVH xã Lê Lợi
03Q122
269 Lương Quan PM0300U40096 03109 16 22-24 BĐVH xã Lê Lợi
03Q109
270 Đá Cóc 2 PM0300U40251 03128 16 22-24 BĐVH Đa Cóc
03Q128
271 Trung Quê 2 PM0300U40255 03121 16 22-24 BĐVH Trung Quê
03Q121
272 Trung Quê 1 PM0300U40260 03123A 16 22-24 BĐVH Trung Quê
03Q123A

Tác giả: Theo Phòng KD ; xuất bản: 12/10/2020 03:37
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • trực tuyến “EVNNPC đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện”

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • Nghiệm thu đóng điện TBA 110kV Kim Thành

 • Hướng dẫn khách hàng dùng phần mềm trên điện thoại Smartphone để thanh toán tiền điện

 • Đóng điện thành công MBA T2 110kV - Cẩm Điền

 • Xử lý vi phạm HLLĐCA 110kV E8.15

 • PC Hải Dương huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2021

 • PCHD hoàn thành số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

 • PCHD -cuộc cách mạng chuyển đổi số và ứng dụng CNKH.4.0

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương tổng kết công tác Kinh doanh

 • Diễn tập PCCC năm 2021

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

 • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

 • Công ty Điện lực Hải Dương phối hợp cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người lao động

 • PC Hải Dương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi có CBCNV nhiễm bệnh

 • PC Hải Dương đẩy mạnh các dịch vụ điện trực tuyến trong thời gian cách ly xã hội toàn tỉnh

 • PC Hải Dương – Điện lực Chí Linh khẩn trương đảm bảo cấp điện cho bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19

 • Công ty Điện lực Hải Dương thăm hỏi động viên người lao động trong tâm dịch thành phố Chí Linh

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

Thư viện Video