Thông cáo báo chí

Tình hình thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 

Phần 1

Tổng hợp kết quả SXKD 2021

Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương được thực hiện trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, có nhiều biến động do ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 trong nước và trên toàn cầu.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty giao, đặc biệt là thực hiện chủ đề của năm là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, Công ty đã nêu cao quyết tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và chú trọng vào cuộc CMCN 4.0, thực hiện chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực kỹ thuật, kinh doanh – dịch vụ khách hàng, tài chính, nâng cao lực quản trị, tăng cường văn hóa doanh nghiệp và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, tuy gặp nhiều những khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng công ty, UBND tỉnh Hải Dương và các ngành, các cấp cùng với sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Tổng công ty giao, cụ thể như sau:

Tổng hợp kết quả SXKD – KTVH – ĐTXD năm 2021

Chỉ tiêu

Đơn vị

Năm2021

Năm2020

So sánh 2021/2020

KH NPC

giao 2021

TH/KH

2021

 Điện nhận

Tr. kWh

6.515,138

6.263,066

104.02

6.510,631

100.07

 Thương phẩm

Tr. kWh

6.263,12

6.022,99

103,99%

6.260,00

100,05%

 Giá bình quân

đ/kWh

1.751,55

1.689,92

+61,63

1.746,60

+4,95

 Doanh thu điện

Tỷ đồng

10.970,16

10.178,37

107,78%

10.933,72

100,33%

 Tỷ lệ thu tiền

%

100,08

109,01

- 8,93

99,70

0,38%

 Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt

 

%

90,05

76,55

13,5

82,52

7,53

 Sửa chữa lớn

Hạng mục

60

62

96,77%

60

100%

 LN Sản xuất khác

Tỷ đồng

2,729

2,624

104,0%

2,701

101,04%

 

NSLĐ

Theo điện thương phẩm

Tr. kWh/LĐ

5.241

5.040

103,99%

5.238

100,06%

Theo         khách hàng

KH/LĐ

513.58

506,35

101,43%

513

100,11%

1- Tình hình vận hành

Trong năm 2021, Công ty Điện lực Hải Dương đã đóng điện được thêm công suất 103 MVA, xây dựng mới và cải tạo được 12 xuất tuyến đường dây trung áp. Qua đó góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất cho lưới điện khu vực huyện Kim Thành, Cẩm Giàng. Đồng thời đảm bảo nâng cao chất lượng điện năng, cung cấp điện phục vụ cho các hoạt động chính trị, sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Tổn thất thực hiện năm 2021 là 3,39%, thấp hơn 0,04% so với kế hoạch NPC giao năm 2021 (3,43%).

   - Ngày 10/12/2021, Công ty đã thực hiện cải tạo xong các TBA110kV truyền thống theo tiêu chí KNT và đã được Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc chấp thuận đưa toàn bộ 13/13 TBA đang vận hành sang chế độ thao tác xa/ không người trực. Như vậy, đã hoàn thành toàn bộ chương tình xây dựng TTĐK và cải tạo chuyển đổi toàn bộ các TBA 110kV đang vận hành sang chế độ TTX/KNT theo đúng chỉ đạo của Tổng công ty. Công ty đã vận hành an toàn, ổn định hệ thống SCADA tại TT ĐKX.

2- Về công tác an toàn lao động

Trong năm 2021 Công ty không có tai nạn lao động và tai nạn giao thông. Ngay từ đầu năm, đã thực hiện tập huấn, phổ biến các văn bản của nhà nước, quy định của EVN, NPC và của Công ty về lĩnh vực ATVSLĐ đến trực tiếp với người lao động và đẩy mạnh xây dựng VHAT, thực hiện 5 biện pháp phòng ngừa tai nạn. Trước khi làm việc 24h, các hồ sơ PLV được các đơn vị đưa lên ECP để kiểm soát sớm các yếu tố rủi ro. Trong quá trình triển khai thực hiện công việc, công tác kiểm tra kiểm soát hiện trường của các cấp lãnh đạo Công ty và Điện lực, cán bộ an toàn được quan tâm và tăng cường thường xuyên liên tục.

3- Công tác bảo vệ hành lang lưới điện cao áp

- Trong năm, đã thực hiện giảm được 63/176 (35,79%) điểm công trình, nhà ở  cố định vi phạm HLATLĐCA và đạt 108,6% (63/58 điểm năm 2021) so với kế hoạch NPC giao (giảm 30% số điểm) và hoàn thành kế hoạch giao năm 2021.

4- Các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng

Đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 17.049 khách hàng, trong đó:

- Khách hàng không đầu tư công trình điện: 16.967 khách hàng, gồm 12.159 khách hàng mục đích sinh hoạt và 4.808 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt. Khách hàng đầu tư công trình điện (trung áp): 82 khách hàng.

Thời gian giải quyết cấp điện cho 82 khách hàng trung áp bình quân là 4,40 ngày, giảm 0,53 ngày so với năm 2020, giảm 2,59 ngày so với quy định của EVN và giảm  0,59 ngày so với chỉ thị của EVNNPC. Có 01/12 Điện lực thực hiện dưới 04 ngày, 11/12 Điện lực đều thực hiện từ 04 ngày đến dưới 05 ngày.

Tất các các chỉ tiêu DVKH đều đạt so với quy định của EVN.

5- Các hoạt động tháng Tri ân khách hàng năm 2021

Vệ sinh công nghiệp miễn phí cho 24 khách hàng ảnh hưởng COVID-19, nhất là các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất tại khu vực phải thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian vừa qua.

Thực hiện chương trình “Sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho 60 trường hợp là hộ nghèo, các bệnh viện, cơ sở y tế tại các vùng, khu vực, địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh COVID-19. Hỗ trợ đảm bảo cung cấp điện và các hoạt động khác cho các Trạm y tế lưu động phục vụ phòng chống dịch ở một số địa phương”.

Tặng 12.000 khẩu trang để tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 và thể hiện hình ảnh luôn quan tâm tới cộng đồng.

6- Các hoạt động an sinh xã hội

 Tổ chức triển khai chương trình thăm hỏi, hỗ trợ cho các gia đình bị nhiễm COVID-19 ở địa phương, hỗ trợ người già neo đơn không có người nương tựa bởi dịch COVID-19. Các đơn vị phối hợp triển khai hoạt động hỗ trợ tại địa bàn cụ thể để tránh chống chéo, trùng lặp đối tượng được hỗ trợ.

Triển khai các chương trình an sinh xã hội khác tại địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, kết hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng do đơn vị đang phụng dưỡng nhân dịp Tháng tri ân khách hàng.

7- Công tác đầu tư xây dựng, các điểm nổi bật

Năm 2021 Công ty đã triển khai mới 34 dự án, tổng giá trị đầu tư  284,541 tỷ đồng; 31 công trình chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021 với tổng mức đầu tư 310,189 tỷ và 16 công trình hoàn thành chờ quyết toán với giá trị TMĐT 139,636 tỷ. Các dự án ĐTXD khởi công mới năm 2021 chủ yếu là xây dựng lưới điện, chỉ có 02 công trình lĩnh vực khác.

1. Giải quyết được dứt điểm và đóng điện toàn bộ các dự án tồn đọng chuyển tiếp từ những năm trước chuyển sang do vướng mắc mặt bằng thi công;

2. Đóng điện hoàn thành 04/04 dự án 110kV trong kế hoạch năm 2021 và đưa toàn bộ các dự án 110kV vào vận hành KNT theo đúng kế hoạch NPC giao;

3. Hoàn thành 100% các dự án cải tạo lưới điện trung hạ thế năm 2021 đúng và vượt kế hoạch tiến độ NPC giao;

4. Kịp thời đưa 100% các công trình chống quá tải (75/75 TBA) vào vận hành đúng kế hoạch;

5. Đóng điện đưa vào vận hành dự án: Đường dây và TBA 110kV Kim Thành vượt tiến độ 78 ngày so với kế hoạch được NPC giao.

- Các dự án lưới điện được đưa vào kịp thời đã giải quyết tốt việc chống quá tải lưới điện, giảm được tổn thất điện năng. Tất cả các dự án được đóng điện đều phát huy tốt hiệu quả đầu tư.

8- Công tác chuyển đổi số

           Kế hoạch chuyển đổi số của Công ty được xây dựng tại văn bản 2356/KH-PCHD ngày 11/6/2021 và được tổ chức thực hiện theo các nội dung chính như sau: Số hoá dữ liệu; Số hoá quy trình nghiệp vụ; Tương tác trên không gian số; Áp dụng công nghệ mới, tự động hóa trong hoạt động SXKD

9- Công tác phòng chống COVID

- Đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch kịp thời hiệu quả, xây dựng đầy đủ các kịch bản để ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra.

- Phối hợp với Y tế địa phương triển khai tiêm vaccin Covid-19 cho CBCNV của Công ty, cụ thể đã tiêm vaccin phòng Covid-19 toàn Công ty là 1.313 người (đạt 96%) trong đó: Tiêm mũi 1 là 13 người; Tiêm đủ 2 mũi là 1.300 người. Còn 51 người chưa tiêm do khám sàng lọc không đủ điều kiện tiêm. Số người được tiêm mũi thứ 3 là 259 người.

Phần 2

Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

Năm 2022 dự báo là năm kinh tế tiếp tục còn nhiều khó khăn thách thức do tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID 19, đồng thời EVN, NPC tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học, kỹ thuật mới để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế và phục vụ đời sống của nhân dân với chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” Công ty chủ động để thích ứng mọi hoàn cảnh có thể xảy ra và điều hành SXKD quyết liệt, linh hoạt nhằm mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổng công ty giao cho Công ty trong năm 2022.

Các chỉ tiêu SXKD – Tài chính - ĐTXD năm 2022

Các chỉ tiêu

Đơn vị tính

Thực hiện 2021

Kế hoạch 2022

So với

TH 2021

1. Điện thương phẩm:

 

 

 

 

a. PA cơ sở

Tr. kWh

6.263,12

6.730,00

Tăng 7,45%

b. PA cao

Tr. kWh

6.263,12

6.800,00

Tăng 8,57%

2. Tổn thất điện năng phấn đấu

%

3,39

3,11

Giảm 0,28%

3.  Giá bán điện bình quân

a. Theo PA TP cơ sở

 

đ/kWh

 

1.751,55

 

1.752,6

 

+ 1,05 đ/kWh

b. Theo PA TP cao

đ/kWh

1.751,55

1.752,0

+ 0,45 đ/kWh

4. Thu nộp tiền điện

%

100%

100%

 

5. Năng suất lao động

 

 

 

 

+ Năng suất lao động theo TP

Tr.kWh/LĐ

5,241

5,64

Tăng 7,61%

+ Năng suất lao động theo khách hàng

KH/LĐ

        513,58

526

Tăng 12,42 KH/LĐ

13. Công tác XDCB

 

 

 

 

+ KC – ĐĐ

 

 

 

Theo kế hoạch NPC giao

+ Giải ngân

tỷ đồng

598.8

679.74

Tăng 13,52%

+ Quyết toán

tỷ đồng

389.7

465.968

Tăng 19,57%

 

1- Một số chỉ tiêu dịch vụ khách hàng:

1. Công tác thu nộp tiền điện: Hoàn thành kế hoạch của Tổng công ty giao theo tháng ≥ 99,8%, theo kỳ đối soát ≥ 95%.

2. Chỉ số tiếp cận điện năng: Thực hiện theo quy định ≤ 5 ngày.

3. Công tác nhắn tin chăm sóc khách hàng vượt kế hoạch đã đăng ký.

4. Công tác triển khai thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt:

+ Thực hiện tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt ≥ 90%;

+ Thực hiện tỷ lệ tiền thanh toán không dùng tiền mặt đạt ≥ 95%.

5. Tỉ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thực điện tử ≥ 99,8% .

6. Tỉ lệ cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 4 > 99,0%.

7. Tỷ lệ hóa đơn điều chỉnh giảm so với năm 2021.

8. Các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng khác đạt cao hơn năm 2021 và hoàn thành kế hoạch NPC giao.

- Tăng cường việc áp dụng công nghệ vào trong công tác quản lý SXKD đặc biệt tăng cường thay công tơ đọc xa nhằm: i) minh bạch và chính xác trong việc ghi chỉ số hàng tháng để tránh thắc mắc từ khách hàng; ii) quản lý tổn thất các TBA, ĐZ trung hạ áp và các khu vực đạt hiệu quả.

- Tăng cường phối hợp thông tin tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong khối cơ quan hành chính, các tổ chức sản xuất kinh doanh,… trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho khách hàng sử dụng điện và cộng đồng về nội dung và lợi ích của Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (DR), giúp khách hàng hiểu và đồng thuận, tích cực phối hợp với Công ty thực hiện tốt chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (DR) nhằm đảm bảo việc cung cấp điện, ổn định, liên tục cho SXKD và tiêu dùng sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2- Mục tiêu công tác ĐTXD năm 2022.

- Mục tiêu số một của công tác ĐTXD là hoàn thành kế hoạch KC-ĐĐ và CBĐT các dự án được giao đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, chất luợng.

- Quản lý chi phí ĐTXD đúng quy định của nhà nước.

- Thực hiện tốt các giải pháp tối ưu hoá chi phí trong đầu tư xây dựng.

3- Công tác chuyển đổi số.

- Thực hiện số hóa quy trình nghiệp vụ theo đúng kế hoạch của Tổng công ty. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện, khuyến khích người lao động tham gia các cuộc thi chuyển đổi số do Tổng công ty, EVN tổ chức. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ do Tổng công ty giao trong bộ chỉ tiêu chuyển đổi số.

4- Công tác VHDN.

- Triển khai công tác VHDN theo chỉ đạo của EVNNPC. Xây dựng và ban hành và triển khai kế hoạch, bảng chấm điểm VHDN các đơn vị năm 2022. Kiểm tra đánh giá công tác VHDN tại các đơn vị trực thuộc.

5- Công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh.

 - Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị nghiêm túc và quyết liệt trong công tác phòng chống dịch bệnh, yêu cầu các đơn vị thường xuyên rà soát, hoàn thiện các kịch bản, phương án ứng phó, tham khảo các cách làm hay hiệu quả trong phòng chống dịch để ứng phó dịch bệnh kịp thời trong khi tình hình diễn biến dịch bệnh vẫn còn phức tạp.

- Triển khai thực hiện việc tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho CBCNV trong toàn Công ty; quán triệt và thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế về phòng dịch COVID-19.

- Nhiệm vụ trọng tâm của Công ty là tập trung đảm bảo vận hành an toàn lưới điện và cung cấp điện liên tục cho các thành phần phụ tải trong kịch bản thời tiết diễn biến bất thường và ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao năm 2022 cũng như giai đoạn 2021-2025.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng – Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương
Địa chỉ: 33 Đại lộ Hồ Chí Minh – phường Nguyễn Trãi – Tp. Hải Dương
Điện thoại: 0220.2220611
Website: dlhaiduong.evn.com.vn
Fanpage chính thức của PCHD. https://www.facebook.com/DienlucHaiDuong

Kính mời quý độc giả xem tài liệu tại đây

Tác giả: ; xuất bản: 17/01/2022 05:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • trực tuyến “EVNNPC đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện”

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • Nghiệm thu đóng điện TBA 110kV Kim Thành

 • Hướng dẫn khách hàng dùng phần mềm trên điện thoại Smartphone để thanh toán tiền điện

 • Đóng điện thành công MBA T2 110kV - Cẩm Điền

 • Xử lý vi phạm HLLĐCA 110kV E8.15

 • PC Hải Dương huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2021

 • PCHD hoàn thành số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

 • PCHD -cuộc cách mạng chuyển đổi số và ứng dụng CNKH.4.0

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương tổng kết công tác Kinh doanh

 • Diễn tập PCCC năm 2021

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

 • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

 • Công ty Điện lực Hải Dương phối hợp cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người lao động

 • PC Hải Dương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi có CBCNV nhiễm bệnh

 • PC Hải Dương đẩy mạnh các dịch vụ điện trực tuyến trong thời gian cách ly xã hội toàn tỉnh

 • PC Hải Dương – Điện lực Chí Linh khẩn trương đảm bảo cấp điện cho bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19

 • Công ty Điện lực Hải Dương thăm hỏi động viên người lao động trong tâm dịch thành phố Chí Linh

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

Thư viện Video