PC Hải Dương đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp T2 Trạm 110 kV Nguyên Giáp PC Hải Dương đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp T2 Trạm 110 kV Nguyên Giáp

Chiều 9/10/2022, Công ty Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) đã tổ chức nghiệm thu, đóng điện hoàn thành đưa vào sử dụng dự án lắp đặt máy biến áp T2 tại trạm 110kV Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

  • Hội nghị tông kết cong tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Diễn tập PCCC năm 2021

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

  • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

  • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

Thư viện Video