Thư viện ảnh

Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 

Ông Trần Văn Cường - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty khai mạc chương trình

 

Tọa đàm về chủ đề “Văn hóa doanh nghiệp – yếu tố vàng của sự thành công”

 

Thi thuyết trình tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp

 

Thi thuyết trình tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp

 

Thi thuyết trình tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp

 

Thi thuyết trình tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp

 

Thi thuyết trình tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp

 

Thi thuyết trình tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp

 

Thi thuyết trình tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp

 

Thi thuyết trình tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp

 

Thi thuyết trình tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp

 

Thi thuyết trình tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp

 

Thi trình diễn trang phục áo dài

 

Thi trình diễn trang phục áo dài

 

Thi trình diễn trang phục áo dài

 

Thi trình diễn trang phục áo dài

 

Thi trình diễn trang phục áo dài

 

Thi trình diễn trang phục áo dài

 

Thi trình diễn trang phục áo dài

 

Thi trình diễn trang phục áo dài

 

Thi trình diễn trang phục áo dài

 

Thi trình diễn trang phục áo dài

 

Thi trình diễn trang phục công sở

 

Thi trình diễn trang phục công sở

 

Thi trình diễn trang phục công sở

 

Thi trình diễn trang phục công sở

 

Lãnh đạo Công ty trao giải thưởng cho đơn vị đạt giải ba

 

Lãnh đạo Công ty trao giải thưởng cho đơn vị đạt giải nhì

 

Lãnh đạo Công ty trao giải thưởng cho đơn vị đạt giải nhất

Thư viện Video