Thư viện ảnh

Điện lực Bình Giang sửa chữa điện cho gia đình chính sách, hộ nghèo

Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Điện lực Bình Giang thực hiện sửa chữa điện dân dụng cho 05 hộ gia dình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Hồng - huyện Bình Giang

 

 

 

Thư viện Video