Thư viện ảnh

Giờ trái đất 2018

 

Lãnh đạo Sở Công thương - Tỉnh đoàn - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương vẽ tranh vân tay hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất năm 2018

 

Ra mắt Đội thanh niên tình nguyện

 

Go More Green - Hôm nay tôi sống xanh hơn

Thư viện Video