Thư viện ảnh

Hội nghị Tổng kết Công tác SXKD 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 

Ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắctặng hoa và quà chú Tết của Tổng công ty cho Công ty (Ông Trần Văn Cường - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty nhận)

 

Ông Trần Văn Cường - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trao thưởng cho các phòng ban chuyên môn đạt giải thi đua năm 2015

 

Ông Phạm Trung Nghĩa - Phó giám đốc Công ty trao thưởng cho các Xí nghiệp, Trung tâm, Ban QLDA đạt giải thi đua năm 2015

 

Ông Lê Hồng Thanh - Phó giám đốc Công ty trao thưởng cho các Điện lực đạt giải thi đua năm 2015

 

Ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho Tập thể lãnh đạo phòng Kinh doanh điện năng

 

Ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân

 

Ông Trần Văn Cường - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty khai mạc Hội nghị

 

Ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Ông Nguyễn Xuân Bằng - Trưởng phòng Kỹ thuật tham luận tại Hội nghị

 

Ông Vũ Văn Hãn - Chủ tịch Công đoàn Giám đốc Công ty phát động thi đua năm 2016

 

Ông Trần Văn Cường - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty điều hành Hội nghị

Thư viện Video