Thư viện ảnh

Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016 diễn ra vào sáng ngày 22 tháng 01 năm 2016 tại Hội trưởng Điện lực TP Hải Dương

 

Đ/c Vũ Văn Hãn - Chủ tịch Công đoàn Công ty trao Giấy khen của Công đoàn NPC cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2015

 

Đ/c Trần Văn Cường - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công trao Bằng khen của Công đoàn EVN cho Công đoàn Ban QLDA (Đ/c Phạm T Tuyết Mai - Chủ tịch CĐBP) và Đ/c Vũ Đức Thanh - UV BTV có thành tích xuất sắc năm 2015

 

Đ/c Trần Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Đ/c Hoàng Cao Sơn - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Chí Linh tham luận tại Hội nghị

 

Đ/c Tăng Văn Trung - Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Lưới điện cao thế tham luận tại Hội nghị

 

Đ/c Nguyễn Hồng Phú - Giám đốc Điện lực Gia Lộc tham luận tại Hội nghị

 

Đ/c Trần Văn Thuận - Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Công ty tham luận tại Hội nghị

 

Đ/c Vũ Văn Hãn - Chủ tịch Công đoàn Công ty khai mạc Hội nghị

 

Đ/c Ngô Văn Vòng - Bí thư Đoàn TNCS HCM Công ty tặng hoa chúc mừng Hội nghị (Đ/c Vũ Văn Hãn - Chủ tịch Công đoàn Công ty nhận)

 

Đ/c Trần Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty tặng hoa chúc mừng Hội nghị (Đ/c Vũ Văn Hãn - Chủ tịch Công đoàn Công ty nhận)

Thư viện Video