Thư viện ảnh

Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 

Ông Nguyễn Hồng Phú - Giám đốc điện lực Gia Lộc tham luận tại Hội nghị

 

Ông Trần Văn Cường - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty khai mạc Hội nghị

 

Ông Vũ Văn Hãn - Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động thi đua 2017

 

 

 

 

 

 

Ông Lê Quang Hiển - Trưởng phòng KH&VT tham luận tại Hội nghị

 

 

Ông Nguyễn Văn Tiệp - Chủ tịch Công đoàn EVN NPC tặng hoa chức mừng

 

Thư viện Video