Thư viện ảnh

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 

Đồng chí Trần Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty tặng quà XN Lưới điện cao thế (Đ/c Phạm An Ngọc - GĐ XN nhận)

 

Đồng chí Trần Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty báo cáo tình hình cung ứng điện dịp tết Bính Thân

 

Đồng chí Nguyễn Dương Thái - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết tại trạm 110kV Đồng Niên - XN Lưới điện cao thế

 

Đồng chí Nguyễn Dương Thái - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà XN Lưới điện cao thế (Đ/c Phạm An Ngọc - GĐ XN nhận)

 

Đồng chí Nguyễn Dương Thái - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng XN Lưới điện cao thế (Đ/c Phạm An Ngọc - GĐ XN nhận)

Thư viện Video