Thư viện ảnh

Luân chuyển máy biến áp phục vụ cấp điện ổn định mùa hè 2015

Xí nghiệp Sữa chữa thiết bị điện phối hợp với Điện lực Chí Linh thực hiện luân chuyển máy biến áp phục vụ cấp điện ổn định, liên tục trên địa bàn thị xã Chí Linh hè 2015

Thư viện Video