Thư viện ảnh

Phát động Chương trình 5S

 

CBCNV Điện lực Thanh Miện tổng vệ sinh thực hiện Chương trình 5S

 

Điện lực Kinh Môn phát động thực hiện Chương trình 5S

 

CBCNV Điện lực Kinh Môn tổng vệ sinh thực hiện Chương trình 5S

 

CBCNV Điện lực Kinh Môn tổng vệ sinh thực hiện Chương trình 5S

 

Điện lực Gia Lộc phát động thực hiện Chương trình 5S

 

CBCNV Điện lực Gia Lộc tổng vệ sinh thực hiện Chương trình 5S

 

CBCNV Điện lực Gia Lộc tổng vệ sinh thực hiện Chương trình 5S

 

CBCNV Điện lực Gia Lộc tổng vệ sinh thực hiện Chương trình 5S

 

Ông Trần Văn Cường - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty phát động thực hiện Chương trình 5S

 

 

Quang cảnh tại lễ phát động

 

Quang cảnh tại lễ phát động

 

Ông Vũ Văn Hãn - Chủ tịch Công đoàn Công ty

 

Ông Ngô Văn Vòng - Bí thư Đoàn TNCS HCM Công ty

Thư viện Video