Thư viện ảnh

Tri ân Khách hàng năm 2017

 

Hội nghị khách hàng tại Điện lực Gia Lộc - Ảnh 2

 

Hội nghị khách hàng tại Điện lực Gia Lộc - Ảnh 1

 

Công nhân Điện lực Thanh Hà thi công đường điện cho gia đình chính sách

 

Công nhân Điện lực Bình Giang triển khai Thắp sáng đường quê

 

Công nhân Điện lực TP Hải Dương vệ sinh trạm biến áp cho khách hàng

Thư viện Video