Giới thiệu về Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

1. Tên Công ty

Tên đầy đủ viết bằng tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Dương
Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Công ty Điện lực Hả Dương
Tên giao dịch Quốc tế: HaiDuong Power Company Limited
Tển viết tắt tiếng Anh: HDPC

2. Ngày thành lập:   08/4/1969

3. Địa chỉ trụ sở chính, Điện thoại, Fax, Email, Website:

Số 33 Đại lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220.2220611          Fax: 0220.2220613
Email: DLHD@hnn.vnn.vn       Website: www.dlhaiduong.evn.com.vn

4. Vốn điều lệ:     733.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bẩy trăm ba mươi ba tỷ đồng)

5. Lô gô Công ty:  

Lô gô dọc
 
Lô gô ngang

6. Ngành nghề kinh doanh:

1. Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Chi tiết: Sản xuất điện; truyền tải và phân phối điện). Mã ngành: 3510 (Chính)
2. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện. Mã ngành: 2710
3. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển. Mã ngành: 2651
4. Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại. Mã ngành: 2592
5. Sản xuất thiết bị điện khác (Chi tiết: Gia công, chế tạo phụ tùng, phụ kiện, thiết bị lưới điện). Mã ngành: 2790
6. Lắp đặt hệ thống điện. Mã ngành: 4321
7. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Chi tiết: Xây dựng, cải tạo, quản lý, vận hành lưới điện có điện áp đến 110kV, công trình viễn      thông). Mã ngành: 4290
8. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác: Chi tiết (Đầu tư, xây dựng các công trình lưới điện có điện áp đến 110 kV, công trình viễn thông và công nghệ thông tin,      công trình công nghiệp và dân dụng, bao gồm tư vấn, lập dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế thẩm định dự án, giám sát thi công xây lắp; tư vấn      đầu tư xây dựng các công trình lưới điện, viễn thông). Mã ngành: 4390
9. Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ khác chưa được phân vào đâu: Chi tiết (Thiết kế các công trình điện năng, giám sát công trình điện năng, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện có điện áp đến 110 kV). Mã ngành: 7490
10. Hoạt động viễn thông có dây. Mã ngành: 6110
11. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dich vụ khác liên quan đến máy vi tính. Mã ngành: 6209
12. Cổng thông tin. Mã ngành: 6312
13. Hoạt động viễn thông không dây. Mã ngành: 6120
14. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính. Mã ngành: 6202
15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: Chi tiết (Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện). Mã ngành: 4649
16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: Chi tiết (Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị điện khác dùng trong mạch điện)). Mã ngành: 4659
17. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh. Mã ngành: 4741
18. Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh. Mã ngành: 47591
19. Vận tải hành khách đường bộ khác: Chi tiết (Vận tải hành khách bằng bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh). Mã ngành: 4932
20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ: Chi tiết (Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô chuyên dụng ). Mã ngành: 4933
21. Kho bãi và lưu trữ hàng hóa. Mã ngành: 5210
22. Bốc xếp hàng hóa. Mã ngành: 5224
23. Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam: 
- Bán buôn, bán lẻ điện năng;
- Sửa chữa thiết bị điện;
- Kinh doanh bất động sản;
- Kinh doanh dịch vụ viễn thông, truyền hình cáp, internet, truyền thông, quảng cáo;
- Xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư thiết bị điện, viễn thông, công nghệ thông tin;
- Đào tạo phát triển nguồn nhân lực về quản lý, vận hành, sửa chữa điện;
- Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

Thư viện Video