Văn hóa doanh nghiệp

Bài 10. Văn hóa an toàn lao động

Văn hoá an toàn lao động được hiểu là văn hoá phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong đó quyền của người lao động được tạo điều kiện về môi trường làm việc an toàn và vệ sinh. Văn hóa an toàn tại nơi làm việc là một bộ phận không thể tách rời của Văn hóa doanh nghiệp.

 Xây dựng văn hóa an toàn lao động trong đơn vị nhằm tạo ra thói quen làm việc an toàn, thói quen cư xử có văn hoá, chấp hành một cách tự giác đối với việc thực hiện các quy định an toàn vệ sinh lao động góp phần đẩy lùi tai nạn lao động, giảm thiểu nỗi đau, thiệt hại cho gia đình người lao động và xã hội; tạo ra môi làm việc văn hóa lành mạnh.

Để xây dựng văn hóa an toàn lao động người lao động phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn lao động tại nơi làm việc; Chủ động thực hiện các quy định của Pháp luật, các qui trình, qui định của ngành về việc đảm bảo an toàn; có thói quen suy nghĩ về an toàn trước khi làm việc.

BỘ QUI TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA EVN

Điều 2. Thực hiện đúng quy định về công tác an toàn

1. Nêu cao ý thức về công tác an toàn

a) Thường xuyên tuyên truyền, đào tạo, huấn luyện cho người lao động về các quy định của pháp luật và của EVN về an toàn.

b) Chủ động các biện pháp phòng ngừa đảm bảo an toàn cho con người và tài sản thiết bị.

2. Đảm bảo an toàn cho người lao động

a) Đảm bảo trang bị các thiết bị, dụng cụ, điều kiện an toàn cho người lao động theo quy định của EVN.

b) Thực hiện nghiêm ngặt các quy định đảm bảo an toàn cho người lao động trước và trong khi làm việc.

3. Đảm bảo an toàn cho khách hàng và cho cộng đồng

a) Thường xuyên kiểm tra để phát hiện kịp thời dấu hiệu, nguy cơ mất an toàn hệ thống lưới điện và hành lang lưới điện.

b) Không cung cấp các thiết bị, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ không đảm bảo an toàn, ảnh hưởng đến sức khoẻ của khách hàng, của người dân.

4. Đảm bảo an toàn cho các hệ thống kỹ thuật

a) Thực hiện đúng các quy định về đảm bảo an toàn cho các hệ thống kỹ thuật, an toàn thông tin theo quy định của pháp luật và của EVN.

b) Phân công trách nhiệm rõ ràng trong công tác đảm bảo an toàn hệ thống kỹ thuật, thông tin.

Tác giả: ; xuất bản: 10/08/2023 04:26
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31