Văn hóa doanh nghiệp

Bình đẳng giới không chỉ dành riêng cho nữ giới

Khi nói đến bình đẳng giới chúng ta đều quen thuộc với khái niệm là việc chú trọng đến vai trò nữ giới, để tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của nữ giới cho sự phát triển của cộng đồng bởi xưa nay trong xã hội Việt Nam ta thường có câu “trọng nam, khinh nữ”. Ngày nay khái niệm ấy cần được hiểu đầy đủ hơn, bình đẳng giới trong xã hội hiện nay không chỉ nói về sự bình đẳng nữ giới mà kể cả nam giới cũng cần được hưởng những điều kiện như nhau để đóng góp, làm việc và thụ hưởng những thành quả phát triển của xã hội nói chung. Đặc biệt bình đẳng giới tại nơi làm việc là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm.

Dưới sự chỉ đạo thực hiện của Công ty Điện lực Hải Dương (PCHD), Điện lực Kim Thành (PCHD) tích cực và chủ động thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực, thực hiện cân đối, duy trì tỷ lệ nam, nữ trong các đơn vị lao động trực thuộc Điện lực và đặc biệt là tăng tỷ lệ nam, nữ trong nhóm lao động quản lý. Nâng cao năng lực đồng thời tạo động lực phát triển của cả lao động nam và nữ để đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tiến trình chuyển đổi số, đồng thời nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của toàn thể CBCNV, góp phần vào sự phát triển bền vững của đơn vị.

Điện lực Kim Thành hướng tới mục tiêu bình đẳng giới và phát triển bền vững

Tại Điện lực Kim Thành có 54 người lao động, trong đó 18 lao động nữ chiếm 33,33%, 36 lao động nam chiếm 66,67%. Cán bộ lãnh đạo, quản lý 17 người, trong đó có 05 nữ chiếm 29,41% tổng số cán bộ quản lý và chiếm 27,78% tổng số lao động nữ trong toàn Điện lực, 12 nam chiếm 70,59% tổng số cán bộ quản lý và chiếm 33,33% tổng số lao động nam toàn Điện lực.

Với số lượng lao động tham gia cấp quản lý tại đơn vị, Điện lực Kim Thành cơ bản đảm bảo mức cân bằng với tinh thần bình đẳng giới trong lãnh đạo quản lý và lao động thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị trực thuộc. Thực hiện mục tiêu nhiệm vụ với tinh thần giảm khoảng cách giới, tăng tỷ lệ lao động nữ đặc biệt trong lĩnh vực quản lý. Cùng với đó, nâng cao năng lực của đội ngũ lao động để đáp ứng thách thức cuộc cách mạng chuyển đổi số 4.0, đồng thời, nâng cao chất lượng cuộc sống cho toàn thể đội ngũ lao động tại Điện lực.

Để tiếp tục ổn định trong công tác bình đẳng giới tại đơn vị lao động, Điện lực Kim Thành đã triển khai các giải pháp thực hiện như chú trọng công tác đào tạo, cải thiện năng lực của lao động trong đơn vị, đặc biệt là lao động nữ, tăng cường sự tham gia của nữ giới trong các vị trí quản lý tại Điện lực. Ngoài ra, trong công tác quy hoạch cán bộ hàng năm, chú trọng cân đối tỷ lệ bình giới để đặt chỉ tiêu trong công tác quản lý gắn với việc đánh giá hiệu quả của lãnh đạo quản lý các đơn vị trực thuộc. Chú trọng công tác truyền thông nội bộ để nâng cao hiểu biết, nhận thức bình đẳng giới trong tầng lớp lao động, quản lý tại đơn vị.

Hiện nay, bình đẳng giới không còn được xem xét như là vấn đề chỉ của phụ nữ. Bình đẳng giới phải được thực hiện cân bằng giữa các giới theo chỉ tiêu tỷ lệ phù hợp và trong mọi khía cạnh của cuộc sống, hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt trong đơn vị lao động. Dưới sự chỉ đạo thực hiện của Giám đốc Điện lực, Điện lực Kim Thành đã từng bước thích ứng cải tiến  tạo nên bình đẳng giới tại nơi làm việc để đạt được các mục tiêu bình đẳng giới và phát triển bền vững, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty giao.

Thùy Giang – PC Hải Dương

Tác giả: ; xuất bản: 28/03/2024 02:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31