Tin Hải Dương PC

Chủ động làm chủ thiết bị trong vận hành TBA 110kV tại PC Hải Dương

Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Hải Dương (Đội) là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương), với nhiệm vụ chính là quản lý vận hành lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Đang quản lý vận hành tổng số 44 đường dây 110kV, với tổng chiều dài là 434,0 km cùng 17 trạm 110 Kv có tổng công suất đặt 1744 MVA. 

Là đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong vận hành an toàn, kiềm chế và giảm thiểu sự cố các đường dây, TBA 110kV, không để xảy ra tai nạn lao động trong sản xuất, không để xảy ra cháy nổ. Hoàn thành tốt kế hoạch sửa chữa, củng cố thiết bị đảm bảo cấp điện ổn định liên tục cho các phụ tải. Trong đó công tác vận hành các TBA không người trực được đặc biệt quan tâm, mang lại hiệu quả thiết thực cho quá trình chuyển đổi số tại Đội.

H1960

Kiểm tra Phòng điều khiển trung tâm TBA không người trực

Cụ thể Đội chủ động phối hợp với phòng Kỹ thuật, phòng Kinh doanh tính toán tổn thất lưới 110kV theo phần mềm Smart simulator, đã chốt chặn, nhận diện và đánh giá đúng tổn thất kỹ thuật các đường dây và TBA 110kV. Đồng bộ phối hợp với Trung tâm điều khiển xa lập phương thức vận hành đường dây 110kV đảm bảo tối ưu, giảm tổn thất điện năng. Thực hiện thí nghiệm định kỳ CBM hàng năm đảm bảo khối lượng, tiến độ. Các trạm, tổ thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra định kỳ ngày, đêm, đột xuất thiết bị các đường dây và TBA theo đúng quy định. Năm qua đơn vị sử dụng flycam kiểm tra 44/44 đường dây 110kV với 1019 vị trí cột. Sử dụng máy đo phóng điện cục bộ, camera ảnh nhiệt đảm bảo đúng tần suất theo quy định. Sử dụng máy đo phóng điện cục bộ camera nhiệt được 280 lượt với 7552 vị trí. Qua đó phát hiện 27 vị trí tăng nhiệt bất thường, đã xử lý tiếp xúc ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố.

H2960

Kiểm tra hẹ thống rơ le kỹ thuật số đường dây 22kV

Đội quản lý vận hành 26 tuyến cáp quang phục vụ kết nối hệ thống mạng OT, IT của PC Hải Dương với tổng chiều dài 194,31km. Thực hiện lập hồ sơ toàn bộ các tuyến cáp quang mới được giao cho Đội quản lý vận hành, bao gồm: lý lịch các tuyến, các bản vẽ, xây dựng trên hệ thống tuyến trên google earth… Quản lý vận hành hệ thống VT&CNTT tại 17 TBA 110kV bao gồm: Hệ thống mạng cáp quang nhập Trạm; hệ thống Scada; hệ thống mạng truyền dẫn IT, OT; hệ thống Camera giám sát phục vụ trạm không người trực. Phối hợp thiết lập máy tính giám sát hệ thống swith OT, hệ thống camera của các TBA.

H3960

Hướng dẫn vận hành Hạ tầng kết nối thông tin với trung tâm điều khiển xa

Nhằm nâng cao chất lượng quản lý vận hành thiết bị số, Đội tổ chức hướng dẫn kèm cặp tại chỗ nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, nâng cao tay nghề đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác cho CBCNV trong đơn vị theo đúng kế hoạch đã đề ra. Tham gia các lớp đào tạo, huấn luyện trực tiếp, Online, cũng như các khóa học trên Eleraning do các đơn vị tổ chức. Qua các kết quả đạt được có thể nhận thấy rằng tập thể CBCNV Đội đã luôn phấn đấu học hỏi kỹ năng nghề nghiệp, kịp thời cập nhật kiến thức thao tác sử dụng thiết bị kỹ thuật số, đảm bảo vận hành các TBA không người trực một cách an toàn và nâng cao năng suất lao động, đáp ứng hoàn thiện kỹ năng trong thời kỳ chuyển đổi số.

Xuân Thuận- PC Hải Dương

Tác giả: ; xuất bản: 29/03/2024 10:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Các Tin khác

  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31