Chuyển đổi số PC Hải Dương

Điện lực Bình Giang (PC Hải Dương) nỗ lực thay thế công tơ điện tử đo xa đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số

Nhằm nâng cao tỷ lệ thu thập dữ liệu từ xa và đáp ứng lộ trình hiện đại hóa hệ thống đo đếm và chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách hàng trên địa bàn huyện Bình Giang. Với số lượng quản lý 40.254 khách hàng trên tổng số 40.290 công tơ các loại. Tính đến tháng 9/2023 Điện lực Bình Giang đã thay thế 33.117 công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử đo xa đạt 82,2%. Để  hoàn thành công tác chuyển đổi số theo lộ trình, kế hoạch năm 2024 Điện lực Bình Giang tiếp tục triển khai lắp đặt 4.014 công tơ điện tử, phấn đấu năm 2025 sẽ hoàn thành 100% công tơ treo trên lưới là công tơ đo xa.

H2960

Thay công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử đo xa cho khách hàng sinh hoạt

Thực hiện lộ trình chuyển đổi số và lưới điện thông minh của ngành điện, trong những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo sát sao của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương, Điện lực Bình Giang đã tích cực triển khai nhiều biện pháp ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong công tác quản lý vận hành lưới điện và kinh doanh dịch vụ khách hàng nhằm nâng cao độ ổn định cung cấp điện cũng như chất lượng dịch vụ. Đồng bộ với việc sử dụng công tơ điện từ có chức năng đo xa là ứng dụng các phần mềm quản lý vận hành hệ thống như: phần mềm thu thập dữ liệu công tơ qua sóng 3G/4G/GPRS thu thập dữ liệu, quản lý mọi thông tin vận hành, công suất, hóa đơn tiền điện, sản lượng tiêu thụ, lịch tạm ngừng cấp điện, lịch ghi chỉ số công tơ và cảnh báo lỗi.

Ông Lê Xuân Tú –Giám đốc Điện lực Bình Giang cho biết: Việc thay thế công tơ điện tử góp phần nâng cao tỷ lệ thu thập dữ liệu công tơ từ xa một cách nhanh chóng, chính xác, giảm nhân công trực tiếp, nâng cao hiệu quả cũng như chất lượng công việc, giảm thiểu các sai sót nhầm, ghi sai chỉ số công tơ theo phương pháp thu thấp số liệu thủ công. Qua đó, giúp minh bạch hóa quá trình cung cấp dịch vụ khách hàng, giảm thiểu nhiều ý kiến thắc mắc về hóa đơn tiền điện tăng cao, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Đây chủ trương lớn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), nhằm từng bước nâng cao chất lượng kinh doanh dịch vụ, hướng tới sự hài lòng của khách hàng, phù hợp với lộ trình chuyển đổi số của ngành, xây dựng hệ thống điện thông minh theo chủ trương của Chính phủ.

Anh Xuân – PC Hải Dương

Tác giả: ; xuất bản: 12/10/2023 08:30
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31