Tin Hải Dương PC

Điện lực Thanh Miện phát động thực hiện đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động

Điện lực Thanh Miện phát động thực hiện đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động

  Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc theo nội dung công văn số 622/EVN NPC –AT ngày 02/03/2018 V/v Đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động trong EVN NPC và Công ty Điện lực Hải Dương theo công văn số 702/PCHD –AT+TC&NS ngày 21/03/2018 V/v kế hoạch triển khai xây dựng văn hóa an toàn lao động, tuyên truyền an toàn điện trong Công ty Điện lực Hải Dương năm 2018.

 Ngày 03 /05/ 2018 Điện lực Thanh Miện đã tổ chức phát động thực hiện đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động. Tham dự lễ phát động có toàn thể CBCNV thuộc Điện lực Thanh Miện. Tại lễ phát động, toàn thể CBCNV Điện lực Thanh Miện đã cùng nhau tuyên thệ lời thề thực hiện văn hóa an toàn lao động với nội dung:

          1. Tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước, các quy trình, quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc về công tác ATVSLĐ-PCCN.

          2. Thực hiện đầy đủ các nội dung về đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn lao động và quy trình 5S trong công việc và trên hệ thống lưới điện.

          3. Luôn luôn nghĩ về an toàn lao động trước khi làm việc.

          4. Từ chối thực hiện công việc khi không đảm bảo an toàn lao động.

          5. Tuyên truyền, động viên đồng nghiệp, gia đình, bạn bè, và bà con nhân dân thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN,  bảo vệ HLATLĐCA, ngăn chặn sự cố lưới điện và đảm bảo an toàn điện trong dân.

Ảnh 1: Đ/c Hoàng Quốc Toản –PGĐ CTCĐ Điện lực Phát động đẩy mạnh thực hiện văn hóa an toàn lao động năm 2018.

Ảnh 2: CBCNV Điện lực Thanh Miện tuyên thệ lời thề thực hiện văn hóa an toàn lao động

          Qua lễ phát động nhằm giúp CBCNV xây dựng được văn hóa ATLĐ khi làm việc để đảm bảo an toàn cho bản thân, đồng nghiệp và mọi người xung quanh

Điện lực Thanh Miện

Tác giả: Điện lực Thanh Miện ; xuất bản: 04/05/2018 10:01
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31