Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH CẮT ĐIỆN TUẦN 49 TỪ NGÀY 28/11/2022 ĐẾN 04/12/2022

STT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 29/11

1

Huyện Kim Thành

06h00

06h20

* Xã:

* KH: TBA Nhà máy nước sạch Kim Xuyên -75kVA ÎĐZ375E8.6

Công tác theo kế hoạch

Ngày 30/11

1

Huyện Bình Giang

06h30

Ngày 30/11/22

08h00

Ngày 30/11/22

 • Xã:

Xã Thúc Kháng: mất điện một phần thôn Ngọc Cục

Công tác theo kế hoạch

08h30

Ngày 30/11/22

10h00

Ngày 30/11/22

 • Xã:

Xã Thúc Kháng: mất điện một phần thôn Ngọc Cục

10h30

Ngày 30/11/22

12h00

Ngày 30/11/22

 • Xã:

Xã Thái Hòa: mất điện một phần thôn An Đông

13h00

Ngày 30/11/22

14h30

Ngày 30/11/22

 • Xã:

Xã Thái Hòa: mất điện một phần thôn An Đông

15h00

Ngày 30/11/22

16h30

Ngày 30/11/22

 • Xã:

Xã Thái Hòa: mất điện thôn Nhữ Thị

17h00

Ngày 30/11/22

18h30

Ngày 30/11/22

 • Xã:

Xã Thái Hòa: mất điện một phần thôn Cao Xá

Ngày 01/12

1

Huyện Thanh Miện

 

06h00

 

 

12h00

 

- Mất điện KH sinh hoạt: Thôn An Nghiệp, Cống Giác, An Khoái xã Tứ Cường. Thôn Cụ Trì, Mơ Trì, Nại Trì, La Ngoại xã Ngũ Hùng.

-Mất điện  Các Công ty, doanh nghiệp: TBA PKKQ.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 02/12

1

Huyện Ninh Giang

 

 

         06h30

 

08h00

-Xã : Hồng Phong; Kiến Quốc;thôn An Lãng; Phụ Rực xã Hồng Phúc

- Cty: CPXD Hồng Phong

 

 

 

 

Công tác theo kế hoạch

 

15h30

 

17h00

 

06h30

 

17h00

 

-Xã : Kiến Quốc; thôn An Lãng; Phụ Rực xã Hồng Phúc

 

Ngày 03/12

1

Huyện Thanh Hà

07h00

11h30

Xã: Thôn Kiên và Thôn Thiệu thuộc xã Vĩnh Lập

Các Công ty, doanh nghiệp: Công ty Hoài Sơn(Xã Vĩnh Lập ), Cty TNHH kỹ thuật hoạt hình Cheng Chuang), Trung tâm viễn thông Thanh Hà, Viettel Thanh Hà.

Công tác kế hoạch

2

Huyện Kim Thành

04h30

09h00

ĐZ375 E8.22 từ XT ÷ hết:

* Xã:  Kim Tân F 400, Kim Tân C 320, Bình Dân F 400, Kim Tân E 320, Bình Dân A 180, Kim Đính D 320, Kim Đính F 320, Kim Đính G 320, Kim Đính A 400, Kim Đính B 400, Bơm Đồng Vì sinh hoạt, Kim Đính H 400, Chuẩn Thừng 3 320, Kim Đính C 400, Kiến Đức B 400, Đình Giọng 180, Đồng Tâm 560, Liên Hòa F 560, Liên Hòa A 400, Liên Hòa D 400, Liên Hòa B 560, Liên Hòa E 560, Bình Dân B 400, Bình Dân E 250, Bình Dân D 400, Bình Dân C 560, Trung Tuyến 400, Dại An 320, Viên Chử 400, Bắc Thắng 630, Phù Tải 1 320, Thái Nguyên 320, Vườn Đồng 320, Tân Tạo 180, Trại Giữa 180, Đình Giọng 2

* Công ty:  An Lạc Thành 100, Bùi Văn Tam 250, Đồng Văn Nhượng 400, VLXD Bình Dân A+B 630, Mạnh Ngân A 1250, Giày Victory 2*2500, Trần Thị Oanh 320, Trường Thịnh Phát 1000, Lê Thị Thảo 400, Trần Thị Nga 560, Nguyễn Văn Lớn 630.

Công tác kế hoạch

04h30

09h00

ĐZ377 E8.22 từ XT ÷ CD377-7A/12 nhánh Kim Liên 1 ÷ CD375-7/146 Đình Giọng:

* Xã:  Kim Tân D 250, Kim Khê A 320, Kim Khê B 320, Cấp nước Kim Tân 100, Kim Tân A 180, Kim Tân G 560, Thiên Xuân 400, Bơm Kim Tân 560, Cẩm La B 320, Minh Tiến 2 400, Cẩm La C 400, Cẩm La A 320, Quảng Bình 3 400, Đồng Gia C 320, Đồng Gia B 560, Tân An 500, Đồng Gia E 560, Đồng Gia D 320, Đồng Gia A 560, Bơm Tam Kỳ 250, Tam Kỳ F 320, Tam Kỳ A 560, Tam Kỳ E 320, Tam Kỳ B 400, Đại Xuyên B 560, Đại Xuyên A 400, Kiến Đức A 750+320, Văn Thọ 1 400, Văn Thọ 2 320, Bơm Đại Đức 1000, Tam Kỳ D 400, Đồng Kênh 2 400, Tam Kỳ C 320, Hòa Vũ Tân Đồng 250, Đồng Gia F 320, Đồng Kênh 3 320, Phương Tân 320, Vân Dương 320, Nại Đông 400, Đại Xuyên C 320, Đại Xuyên D 320, Xóm 9 Thôn Viên Chử 400, Thiên Xuân 2 630, Cống Khê 2 320, Nghĩa Xuyên 320

* Công ty: Tuấn Tú 630, Tuấn Tú B 560, QC PKKQ 50, XD Hà Nội 1250, Bưu điện Đồng Gia 50, Minh Trường Sơn 560, Thái Dương 1000, Nuôi Trồng TS 180, Vụ Hát Tường A+B+C, Hào Anh 400.

12h00

12h20

ĐZ377 E8.22 từ XT ÷ CD377-7A/12 nhánh Kim Liên 1 ÷ CD375-7/146 Đình Giọng:

* Xã:  Kim Tân D 250, Kim Khê A 320, Kim Khê B 320, Cấp nước Kim Tân 100, Kim Tân A 180, Kim Tân G 560, Thiên Xuân 400, Bơm Kim Tân 560, Cẩm La B 320, Minh Tiến 2 400, Cẩm La C 400, Cẩm La A 320, Quảng Bình 3 400, Đồng Gia C 320, Đồng Gia B 560, Tân An 500, Đồng Gia E 560, Đồng Gia D 320, Đồng Gia A 560, Bơm Tam Kỳ 250, Tam Kỳ F 320, Tam Kỳ A 560, Tam Kỳ E 320, Tam Kỳ B 400, Đại Xuyên B 560, Đại Xuyên A 400, Kiến Đức A 750+320, Văn Thọ 1 400, Văn Thọ 2 320, Bơm Đại Đức 1000, Tam Kỳ D 400, Đồng Kênh 2 400, Tam Kỳ C 320, Hòa Vũ Tân Đồng 250, Đồng Gia F 320, Đồng Kênh 3 320, Phương Tân 320, Vân Dương 320, Nại Đông 400, Đại Xuyên C 320, Đại Xuyên D 320, Xóm 9 Thôn Viên Chử 400, Thiên Xuân 2 630, Cống Khê 2 320, Nghĩa Xuyên 320

* Công ty: Tuấn Tú 630, Tuấn Tú B 560, QC PKKQ 50, XD Hà Nội 1250, Bưu điện Đồng Gia 50, Minh Trường Sơn 560, Thái Dương 1000, Nuôi Trồng TS 180, Vụ Hát Tường A+B+C, Hào Anh 400.

04h30

04h50

ĐZ377 E8.22 từ sau CD377-7A/12 nhánh Kim Liên 1  ÷ CD373-7/02 N. An Thái 1 ÷ CD373-7/07 N. Kim Liên 3 ÷ CD377-7/31 N. Kim Liên 5 ÷ CD377-7/34 N. Kim Liên 1 ÷ TG Kim Thành A:

* Xã:  Kim Lương C 320, Kim Lương D 400, Kim Lương G 400, Kim Lương H 400, Văn Chúc B 560, Kim Anh D 560, Kim Anh B 560, 320, Kim Anh G 400 Đồng Mỹ, Cống Khê 1, Kim Đính E 560, B Kim Lương 250, Quyết Thắng 630,

*Công ty: Nam Tài U 750, Nam Tài H 1500,  Nam Tài V 2000

Chuyển phương thức vận hành

12h00

12h20

ĐZ377 E8.22 từ sau CD377-7A/12 nhánh Kim Liên 1  ÷ CD373-7/02 N. An Thái 1 ÷ CD373-7/07 N. Kim Liên 3 ÷ CD377-7/31 N. Kim Liên 5 ÷ CD377-7/34 N. Kim Liên 1 ÷ TG Kim Thành A:

* Xã:  Kim Lương C 320, Kim Lương D 400, Kim Lương G 400, Kim Lương H 400, Văn Chúc B 560, Kim Anh D 560, Kim Anh B 560, 320, Kim Anh G 400 Đồng Mỹ, Cống Khê 1, Kim Đính E 560, B Kim Lương 250, Quyết Thắng 630,

*Công ty: Nam Tài U 750, Nam Tài H 1500,  Nam Tài V 2000

Chuyển phương thức vận hành

04h30

04h50

ĐZ 373E8.22 từ XT ÷ hết:

* Xã:  Kim Lương F 400, , Kim Lương F 400,  Kim Lương E 560, Kim Lương A 560, , Phúc Thành C 400, Phúc Thành B 180, Tân Phú A 560, Tân Phú B 560, UBH B 560,  Phố Ga B 560,  Ủy Ban Huyện A 560, Văn Chúc A 560, An Thái 560,  Phố Ga A 560, An Thái B 560,  Kim Lương B 560,  Đầm Chợ 1250, Tân Phú C 630,  Cổ Phục Bắc 630,  Lương Xá Bắc 400.

* KH: CS Cầu Thái 100, Nam Tài I 1500, Nam Tài T 1500, Nam Tài K 2000, Nam Tài M 1500, Vận Tải Trường An 1500, Kiến Hoa Đất Việt 2500+1000Song Toàn 400, Phúc An A 400, Huy Văn E 630, Huy Văn D 630, Huy Văn C 630, Phúc Sơn 1500, Hoàng Giang 400, Đình Phú 180, Nam Linh 630, Đóng Tàu Hoàng Gia 630, Giầy Bình Dương 560, Hùng Ngọc 750, Cty 01-6 180, Hoàng Trường 630, Nam Tài P 1500, Nam Tài o 1500, Nam Tài L 1500, Nam Tài S 1500, Nam Tài R 1500, Nam Tài Q 1500, Cơ khí Thắng Lợi 320, Nam Tài G 1000, Nam Tài E 1500, InJaViNa 630+400, Nam Tài C 1000, May Đông Tài 1500, Nam Tài B 1000, Nam Ninh 560, XD Trung Kiên B 30, CS QL5 Phú Thái 50, BĐ Phú Thái 100, Nhà Máy NC Phú Thái 180 A, Nhà Máy NC Phú Thái 180 B, Viễn Thông KT 50 Ngân Hàng 100, Chi Cục Thuế 100, Nam Tài A 500, Huy Văn F, Sơn Globalite 320, Hướng dẫn viên du lịch 180, Hưng Long B 320, Nam Tài X 2000+1000, Nam Tài Y 1000, XD Kim Lương 25, Yvone 800, Huy Hoàng 800, Phúc An B 560, Nam Tài F 1000, Nam Tài D 2000,  BCH 700, Vinh Phát 1600, Đóng tàu Hoàng Gia A 1250

Chuyển phương thức vận hành

12h00

12h20

ĐZ 373E8.22 từ XT ÷ hết:

* Xã:  Kim Lương F 400, , Kim Lương F 400,  Kim Lương E 560, Kim Lương A 560, , Phúc Thành C 400, Phúc Thành B 180, Tân Phú A 560, Tân Phú B 560, UBH B 560,  Phố Ga B 560,  Ủy Ban Huyện A 560, Văn Chúc A 560, An Thái 560,  Phố Ga A 560, An Thái B 560,  Kim Lương B 560,  Đầm Chợ 1250, Tân Phú C 630,  Cổ Phục Bắc 630,  Lương Xá Bắc 400.

* KH: CS Cầu Thái 100, Nam Tài I 1500, Nam Tài T 1500, Nam Tài K 2000, Nam Tài M 1500, Vận Tải Trường An 1500, Kiến Hoa Đất Việt 2500+1000Song Toàn 400, Phúc An A 400, Huy Văn E 630, Huy Văn D 630, Huy Văn C 630, Phúc Sơn 1500, Hoàng Giang 400, Đình Phú 180, Nam Linh 630, Đóng Tàu Hoàng Gia 630, Giầy Bình Dương 560, Hùng Ngọc 750, Cty 01-6 180, Hoàng Trường 630, Nam Tài P 1500, Nam Tài o 1500, Nam Tài L 1500, Nam Tài S 1500, Nam Tài R 1500, Nam Tài Q 1500, Cơ khí Thắng Lợi 320, Nam Tài G 1000, Nam Tài E 1500, InJaViNa 630+400, Nam Tài C 1000, May Đông Tài 1500, Nam Tài B 1000, Nam Ninh 560, XD Trung Kiên B 30, CS QL5 Phú Thái 50, BĐ Phú Thái 100, Nhà Máy NC Phú Thái 180 A, Nhà Máy NC Phú Thái 180 B, Viễn Thông KT 50 Ngân Hàng 100, Chi Cục Thuế 100, Nam Tài A 500, Huy Văn F, Sơn Globalite 320, Hướng dẫn viên du lịch 180, Hưng Long B 320, Nam Tài X 2000+1000, Nam Tài Y 1000, XD Kim Lương 25, Yvone 800, Huy Hoàng 800, Phúc An B 560, Nam Tài F 1000, Nam Tài D 2000,  BCH 700, Vinh Phát 1600, Đóng tàu Hoàng Gia A 1250

Chuyển phương thức vận hành

04h30

04h50

ĐZ971 TGKTA từ XT ÷ lèo cột 33A:

* Xã:  Kim Anh E 320, Kim Anh C 320, Kim Anh F 180, Kim Anh A 320, Ngũ Phúc E 320, Ngũ Phúc D 320, Bơm Ngũ Phúc 320,

* Công ty:  Giống Cây Trồng 100, May An Phát 630  Nguyễn Phương Đông 100, Mạnh Toàn 320, TM Ngũ Phúc 630

Công tác theo kế hoạch

06h00

07h30

ĐZ971 TGKTA từ XT ÷ lèo cột 33A:

* Xã:  Kim Anh E 320, Kim Anh C 320, Kim Anh F 180, Kim Anh A 320, Ngũ Phúc E 320, Ngũ Phúc D 320, Bơm Ngũ Phúc 320,

* Công ty:  Giống Cây Trồng 100, May An Phát 630  Nguyễn Phương Đông 100, Mạnh Toàn 320, TM Ngũ Phúc 630

12h00

12h20

ĐZ971 TGKTA từ XT ÷ lèo cột 33A:

* Xã:  Kim Anh E 320, Kim Anh C 320, Kim Anh F 180, Kim Anh A 320, Ngũ Phúc E 320, Ngũ Phúc D 320, Bơm Ngũ Phúc 320,

* Công ty:  Giống Cây Trồng 100, May An Phát 630  Nguyễn Phương Đông 100, Mạnh Toàn 320, TM Ngũ Phúc 630

13h00

16h30

ĐZ971 TGKTA từ XT ÷ lèo cột 33A:

* Xã:  Kim Anh E 320, Kim Anh C 320, Kim Anh F 180, Kim Anh A 320, Ngũ Phúc E 320, Ngũ Phúc D 320, Bơm Ngũ Phúc 320,

* Công ty:  Giống Cây Trồng 100, May An Phát 630  Nguyễn Phương Đông 100, Mạnh Toàn 320, TM Ngũ Phúc 630

04h30

16h30

ĐZ971 TGKTA từ sau lèo cột 33A ÷ hết:

* Xã:  Ngũ Phúc C 320,  Kim Đính E 560 , Bơm Kim Đính 250, bơm úng Kim Đính 250

* Công ty:  An Kim Hải 50,  Thành Đạt 250,  An Minh 630, Taeil Vina

Ngày 04/12

1

Huyện Bình Giang

06h00

Ngày 04/12/22

06h20

Ngày 04/12/22

*  Cty :

- Trần Văn Thành, CP Điện Hồng Khê (thôn An Dật), XNKT CTTL huyện Bình Giang ( Bơm Hùng Thắng).

*  Xã:

- Xã Hùng Thắng;

- Một phần xã Long Xuyên Tân Việt, Hồng Khê

Chuyển phương thức cấp điện

2

Huyện Cẩm Giàng

 

 06h00

 

     

       06h20

    

C.ty: XN Giống lúa Lai Cách, PTHT KCN Đại An 180kVA

Xã:

Chuyển phương thức vận hành

 

06h00

 

     

                  06h20

     

C.ty:Tokomimtech,Hồng Trí, Sambound, Super Foam,Hitachi, ICS, IKKA, Nishoku,

Xã: Cẩm Đông ( TBA Cẩm Đông A, B, C, D, E, F, G); Cẩm Đoài ( TBA Cẩm Đoài A, Hòa Bình), TT Lai Cách ( CQT Thôn Năm)

 

 06h30

 

     

       06h50

    

C.ty: Đài Bảo(TBA Việt Cường), Falcol, VP XD K132- 250kVA), Khách sạn Nam Cường HD (2x1600kVA), Bất động sản Nam Cường (1250kVA

 

06h30

 

       06h50

 

C.ty: ), Xăng dầu Lai Cách, Thái Dương, Bắc Trường Sơn, Tuyên Quang, NUTRI –VN,

EDV, TONGWEI

 

06h30

 

06h50

 

C.ty: Tôn màu POSHACO, Thắng Thanh, Hải Nam, Continuance VN, Cty TNHH MTV Hải Lâm (TBA TM Cẩm Giàng), Cty Việt Mỹ, Công ty CP xử lý nhựa môi trường Đồng Tâm(TBA CCB Thành đông)

 

 

06h30

 

     

       06h50

      

 

C.ty: Hưng Phát(TBA Cờ Đỏ), Tiến Đạt, CLARK MATERIAL HANDLING VN (TBA Citicom), Đồng Bằng, Cấp nước Ghẽ, Trường Cấp III, Cẩm Giàng, Tân Phúc, Lâm Huy, Đông Húc ( TBA Lâm Huy 630), Vạn Đắc Phúc, Hợp lực cảng Việt, Chung Mo, Nước sạch Cẩm Phúc, Đồng Tâm

Xã: Cẩm Phúc (TBA Cờ Đỏ, CQT Nguyễn A, CQT Lê Xá, Nguyễn B, CQT Vũ Xá, Nguyễn AB, Chùa Vít, Bơm Cẩm Phúc A, Bơm Lê Vũ), Tân Trường( TBA CQT Tràng Kỹ)

                   06h30     

 

 

                                                          

  06h50    

    

 

             

    

C.ty: Hùng Vang, Incera, Orisel, Quang Vinh, Hopex, K.R VN, MK, Tân Thịnh HD, You Tai, Minh Thanh, Nhà Máy Hoá chất, Đính Văn Sứ, Hà Hải, Kết cấu thép Cao An, Cty TNHH Khánh Ngọc, Mai Anh, Tự dùng trạm 220kV Đức Chính, Tam Thịnh Vượng, Hộ kinh doanh Trần Văn Đằng, Lilama 69-3, HTX Điện Cao An, Cty Than Hải Phòng, XD K132, Cty TNHH An Thắng, Thái Dương, Trường Thành , Anh Ánh, Minh Thanh, Hợp Thành, HTX Nông sản Đức Chính, Công ty Bình Minh An, Bơm Văn Thai, Phạm Thị Lý, DN Hà Thị Phương, CP Chế biến nông sản Tân Hương, BQL Đền Bia, HuyềnNguyễn Văn Tuấn, Công ty Taeil Vina, Việt Phú, Hưng Huy, Phạm Phùng Nên, Công ty HTC, Doanh nghiệp tư nhân Huân Liễu

Xã: TT Lai Cách ( TBA CQT Trằm); Xã: TT Lai Cách ( TBA CQT Trằm)

Xã: Đức Chính Lôi Xá, Làng chài, Đức chính A,D, Bơm Tiên Kiều);

Xã: Cẩm Văn ( TBA, Cẩm Văn A, B,C, D, E, Văn Thai 1, 2, 3,4

Xã: Cẩm Vũ ( Phú Lộc A, B, C, D, E, Nghĩa Phú 1,2, 3, Hoang Gia 1, 2, 3)  Hoành Lộc, Đền Bia.

Xã:  Định Sơn ( Cẩm Định A, B, C, D, E, F, G, An Tân, Tân An, bằng Quân, Xã: Cẩm Hoàng ( Phượng Hoàng, Phượng Hoàng 1, phượng Hoàng 2, Phí xá

 

06h30

      

  

 

      06h50

      

    

C.ty: Hùng Vang, Incera, Orisel, Quang Vinh, Hopex, K.R VN, MK, Tân Thịnh HD, You Tai, Minh Thanh, Nhà Máy Hoá chất, Đính Văn Sứ, Hà Hải, Kết cấu thép Cao An, Cty TNHH Khánh Ngọc, Mai Anh, Tự dùng trạm 220kV Đức Chính, Tam Thịnh Vượng, Hộ kinh doanh Trần Văn Đằng, Lilama 69-3, HTX Điện Cao An, Cty Than Hải Phòng, XD K132, Cty TNHH An Thắng, Thái Dương, Trường Thành , Anh Ánh, Minh Thanh, Hợp Thành, HTX Nông sản Đức Chính, Công ty Bình Minh An, Bơm Văn Thai, Phạm Thị Lý, DN Hà Thị Phương, CP Chế biến nông sản Tân Hương, BQL Đền Bia, HuyềnNguyễn Văn Tuấn, Công ty Taeil Vina, Việt Phú, Hưng Huy, Phạm Phùng Nên, Công ty HTC, Doanh nghiệp tư nhân Huân Liễu

Xã: TT Lai Cách ( TBA CQT Trằm); Xã: TT Lai Cách ( TBA CQT Trằm)

Xã: Đức Chính Lôi Xá, Làng chài, Đức chính A,D, Bơm Tiên Kiều);

Xã: Cẩm Văn ( TBA, Cẩm Văn A, B,C, D, E, Văn Thai 1, 2, 3,4

Xã: Cẩm Vũ ( Phú Lộc A, B, C, D, E, Nghĩa Phú 1,2, 3, Hoang Gia 1, 2, 3)  Hoành Lộc, Đền Bia.

Xã:  Định Sơn ( Cẩm Định A, B, C, D, E, F, G, An Tân, Tân An, bằng Quân, Xã: Cẩm Hoàng ( Phượng Hoàng, Phượng Hoàng 1, phượng Hoàng 2, Phí xá

3

Huyện Thanh Hà

04h00

04h20

Xã: Xã Thanh Thủy, Thanh Quang, Thanh Cường, Vĩnh Lập, Thanh Hồng, Thanh Sơn, Thanh Xá, Thị trấn Thanh hà, Thanh Hải, An Phượng, Tân An

Các Công ty, doanh nghiệp: Công ty Hoài Sơn(Xã Vĩnh Lập ), Cty TNHH kỹ thuật hoạt hình Cheng Chuang), Công ty TNHH may mặc Hoa Hồng, xốp Phúc Cường, Tuấn An, XNKTCT thủy lợi huyện Thanh Hà, Hà Hải Thanh Cường, chiếu sáng cầu Thái Bình, công ty may Định Trịnh Tú, nhà máy nước sạch Trường Thành, nước sạch Thanh Bính, HTX điện lực Thanh Cường, TT Viễn thông Thanh Hà, Viettel Thanh Hà, UBND huyện Thanh hà, Huyện ủy Thanh hà, Ngân hàng NN&PTNT huyện Thanh hà, Ngân hàng Vietcombank huyện Thanh hà, XNKTCT thủy lợi huyện Thanh Hà, Công ty Giầy Hiệp An, Hộ kinh doanh Ngô Xuân Thắng, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Quốc An, Trung Tâm y tế huyện, Hộ kinh đoan Nguyễn Văn Hiếu, Công ty TNHH H&T 138, Công ty cổ phần AMEII Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương, Công ty TBT(Thanh Hải), Công ty Hải Hà.

 

Chuyển phương thức

04h20

04h40

Xã: Việt Hồng, Thanh An, Liên Mạc, Cẩm Chế, Tân Việt, Thanh Lang, Thanh Xuân, Hồng Lạc.

Các Công ty: Công ty Hiệp Hạnh, Fidico, XNKTCT Thủy lợi Huyện Thanh Hà, HTX Tiểu thủ công nghiệp Thanh Niên, Công ty TNHH Thương mại Phong Trang, Công ty may mặc Đại Dương, nước sạch Tân Việt, Nguyễn Văn Dũng, công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Rồng Đỏ, Công ty cổ phần dược phẩm Pulipha, HTX Điện Liên Mạc, Công ty Hà Hải Hồng Lạc, Cáp Vina, Công ty CBNSTPXK Hải Dương, Bùi Đức Tranh, Mỹ Thái, TT Viễn Thông Thanh Hà, Viettel Thanh Hà, NS Hồng Lạc, Công ty Điện lực Hồng Lạc, Công ty Điện lực Thanh Xuân

 

17h20

17h40

4

Thành Phố Hải Dương

07h30

12h00

- Mất điện một phần khu vực Phố : Ngô Quyền, Bình Minh, Chương Mỹ, Tân Kim và 1 phần khu vực Lê Thanh Nghị .

 

- Mất điện TBA chuyên dùng : Nghân Hàng NN & PT NN , Hudic .

 

 

Công tác kế hoạch

04h20

04h40

- Mất điện khu vực Tiền Trung, Ái Quốc, Vũ Thượng , Ninh Quan .

Chuyển phương thức

17h20

17h40

5

Huyện Kim Thành

06h00

16h00

ĐZ377E8.6 ¸ CD307-1, CD14:

* Xã: Lai Vu B, Lai Vu C, Cộng Hòa F, Chợ Lai Vu

* Công ty:

 

Công tác kế hoạch

06h00

07h30

ĐZ971 TGKTA từ XT ÷ lèo cột 14:

* Xã: Kim Anh E 320, Kim Anh C 320, Kim Anh F 180, Kim Anh A 320

* Công ty: Mạnh Toàn 320

14h00

15h30

ĐZ971 TGKTA từ XT ÷ lèo cột 14:

* Xã: Kim Anh E 320, Kim Anh C 320, Kim Anh F 180, Kim Anh A 320

* Công ty: Mạnh Toàn 320

06h00

15h30

ĐZ971 TGKTA từ sau lèo cột 14 ÷ hết:

* Xã: Ngũ Phúc E 320, Ngũ Phúc D 320, Bơm Ngũ Phúc 320, Ngũ Phúc C 320, Kim Đính E 560, AD Việt 320, Bơm Kim Đính 250, bơm úng Kim Đính 250,

* Công ty: Giống Cây Trồng 100, May An Phát 630, An Kim Hải 50, Thành Đạt 250, Nguyễn Phương Đông 100, An Minh 630, TM Ngũ Phúc 630

04h00

04h20

ĐZ373E8.23:

* Xã: Liên Hòa C, Liên Hòa G

* Công ty: Đào Mạnh Dần

17h00

17h20

ĐZ373E8.23:

* Xã: Liên Hòa C, Liên Hòa G

* Công ty: Đào Mạnh Dần

04h20

04h40

ĐZ373E8.6:

* Xã: Lai Khê 400, Cộng Hòa D 250, Lai Vu E 560, Lai Vu D 100, Lai Vu A 560, Lai Vu F 560, Lai Vu G,

* Công ty:  Nam Thắng 100 Miền, XD Lai Khê 50, Hồng Lạc 250, Vinashin A+B, Tự dùng 50, Nuôi trồng thủy sản Lai Vu 250

Chuyển phương thức vận hành

17h20

17h40

ĐZ373E8.6:

* Xã: Lai Khê 400, Cộng Hòa D 250, Lai Vu E 560, Lai Vu D 100, Lai Vu A 560, Lai Vu F 560, Lai Vu G,

* Công ty:  Nam Thắng 100 Miền, XD Lai Khê 50, Hồng Lạc 250, Vinashin A+B, Tự dùng 50, Nuôi trồng thủy sản Lai Vu 250

6

Huyện Tứ Kỳ

 

05h30

12h00

05h50

12h20

Cắt điện ĐZ 373E8.7 từ ĐĐ 03 Quảng Nghiệp đến CD 373-7/37 Quảng Nghiệp + Các xã: Dân Chủ, Quảng Nghiệp, Ngọc Kỳ

Xã: Đại Hợp, Tân Kỳ Dân Chủ, QUảng Nghiệp, Ngọc Kỳ

Cty: Nguyễn Dương Hưng

Công tác theo kế hoạch

04h00

17h00

04h20

17h20

Cắt điện ĐZ 373E8.19 từ REC373-7/01 Thanh Cường đến DCL 373-7/128 Đò Bầu

Xã: Chí Minh

Cty:

7

 

Huyện Gia Lộc

 

05h30

12h00

- Các TBA KH: Minh Tâm, Ngọc Tuyền, Nguyễn Ngọc Tuyền, SSV,  HD Plast,  TMĐ,  Bơm tăng áp TTGL,  CS Cao tốc HN-HP 15,  CS Cao tốc HN-HP 16,  Bơm Thanh Niên,  Phương Trung 1250kVA, Phương Trung 2 1600kVA,  Nguyễn Xuân Ý

Công tác theo kế hoạch

05h30

12h00

- Mất điện TBA Thôn Tó - Thị trấn Gia Lộc và TBA Trường Thọ ASAMA.

Công tác theo kế hoạch

8

Huyện Nam Sách

06h00

06h20

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Nước sạch số 1, Tú Nhận, Chungyue Blister, LiHua, Bình An, Dinh Dưỡng VN, Đô Nga, May II Hải Dương, Đại An Tín, Thành Phát, Lưu Thị Tám, Đoàn Văn Khắp, Hoang Long Đức, Nguyễn Huy Tuấn, FBA, Nguyễn Đình Tuân, Đức Thịnh

+ Mất điện các khách hàng SH tại xã:  xã Cộng Hòa, Phú Điền, Ái Quốc’ An Lâm.

Chuyển nguồn cấp điện

16h00

16h20

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Nước sạch số 1, Tú Nhận, Chungyue Blister, LiHua, Bình An, Dinh Dưỡng VN, Đô Nga, May II Hải Dương, Đại An Tín, Thành Phát, Lưu Thị Tám, Đoàn Văn Khắp, Hoang Long Đức, Nguyễn Huy Tuấn, FBA, Nguyễn Đình Tuân, Đức Thịnh

+ Mất điện các khách hàng SH tại xã:  xã Cộng Hòa, Phú Điền, Ái Quốc’ An Lâm.

04h20

04h40

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty Hà Trang, , Thức ăn chăn nuôi Tiền Trung, Kim Chính, Đồng Xuân, Nước sạch phía bắc, Econavi, NH Đầu tư, Trường CNKT, Trường THNN, CS Quốc Lộ 5, Thu phí Quốc lộ 5, Xây lắp 4, Huy hà, Nhự Hồng Hà, Formostar, nút giao thông lập thể

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã: Ái Quốc

17h20

17h40

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty Hà Trang, , Thức ăn chăn nuôi Tiền Trung, Kim Chính, Đồng Xuân, Nước sạch phía bắc, Econavi, NH Đầu tư, Trường CNKT, Trường THNN, CS Quốc Lộ 5, Thu phí Quốc lộ 5, Xây lắp 4, Huy hà, Nhự Hồng Hà, Formostar, nút giao thông lập thể

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã: Ái Quốc

 

 

 

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 28/11/2022 08:16
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31