Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH NGỪNG GIẢM CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 03 (Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024

 

Căn cứ kế hoạch sửa chữa lưới điện, thí nghiệm định kỳ các thiết bị và tiến độ các dự án Đầu tư xây dựng của Công ty Điện lực Hải Dương dự kiến thực hiện trong tuần 03/2024, Công ty Điện lực Hải Dương công bố kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và thông báo lịch ngừng giảm dự kiến tới các khách hàng sử dụng điện trong tuần 03/2023

từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024. Cụ thể theo File đính kèm và bảng dưới đây:

Mời Quý độc giả xem file đính kèm tại đây:

Kế hoạch bảo dưỡng sử chữa chi tiết xin mời xem tại đây:

STT

TP, Huyện, Thị xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 15/01

 

 

 

 

 

 

Ngày 16/01

1

Huyện Nam Sách

14h00

16h30

KH: Điện An Lâm.

Công tác theo kế hoạch

17h00

19h00

KH: Âu Châu.

Công tác theo kế hoạch

2

TP Chí Linh

06h00

12h00

Một phần khu vực Phường Cộng Hòa, một phần khu vực xã Lê Lợi.

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

Ngày 17/01

1

Huyện Thanh Hà

08h00

12h00

Xã: Một phần khu dân cư Chợ Lại, Xóm 4, xóm 5 và xóm 9 xã Thanh Thủy.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 18/01

 

 

 

 

 

 

Ngày 19/01

1

Huyện Nam Sách

05h00

05h20

Cty: TT Y Tế huyện Nam Sách, TT GDTX Nam Sách, Hồng Ngọc, Thuận Thịnh, Điện An Lâm, Điện Nam Hồng, Điện An Sơn, Minh Hương, K98, Nước Sạch Thanh Sơn, Tiểu Đoàn 214, Thi công cầu Hàn, Đông Hòa, Bliting, Đông Bắc, Rong ga, Trọng Anh, sữa Melilai, nhựa Đoxin, Nguyễn Văn Công, F&G.

: TT Nam Sách.

Chuyển phương thức kế hoạch

17h00

17h20

Chuyển phương thức kế hoạch

05h00

06h50

Xã: Đồng Lạc.

Công tác theo kế hoạch

14h00

17h20

05h00

17h20

Xã: Đồng Lạc.

Công tác theo kế hoạch

2

TP Hải Dương

05h00

05h20

Một phần khu vực An Châu, Thượng Đạt, An Tiến.

Chuyển phương thức kế hoạch

17h00

17h20

Mất phần khu vực An Châu, Thượng Đạt, An Tiến Cường.

3

Huyện Ninh Giang

07h30

09h30

-Xã: Thôn Bạt; Thôn Đông Cao xã Đông Xuyên; Thôn 7 xã Tân Hương.

Công tác theo kế hoạch

07h30

14h30

-Xã: Thôn Đại Xuân xã Ứng Hoè.

07h30

09h30

-Xã:Ninh Hoà.

07h30

11h30

-Xã: Thôn Ngọc Hoà xã Vĩnh Hoà.

- Cty: Nguyễn Học.

4

TP Chí Linh

06h00

12h00

Một phần khu vực phường Hoàng Tân, Bến Tắm, xã Bắc An, xã Hoàng Hoa Thám, Phường Cộng Hòa, Phường Sao Đỏ.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 20/01

1

Huyện Ninh Giang

07h30

09h30

-Xã: Thôn 3 xã Văn Hội.

Công tác theo kế hoạch

07h30

11h00

-Xã: An Đức.

-Cty: Phòng khám Đức Minh.

2

TP Chí Linh

06h00

07h00

Một phần khu vực phường Hoàng Tân, Bến Tắm, xã Bắc An, xã Hoàng Hoa Thám.

Công tác theo kế hoạch

3

TX Kinh Môn

07h00

08h45

*Xã: Bơm Long Xuyên (TBA Bơm Long Xuyên 400+50)

Công tác theo kế hoạch

08h45

10h00

*Xã: Long Xuyên (TBA Long Xuyên D)

09h50

11h00

*Xã: Long Xuyên (TBA Long Xuyên C)

10h55

12h10

*Xã: Long Xuyên (TBA Long Xuyên A)

13h20

14h30

*Xã: Long Xuyên (TBA Long Xuyên 1)

14h30

15h45

*Xã: Long Xuyên (TBA Long Xuyên E)

15h30

17h00

*Xã: Long Xuyên (TBA Long Xuyên B)

4

Huyện Thanh Hà

07h30

11h30

Xã: Khu dân cư Chợ Nứa, thôn Đông Phan và thôn Song Động xã Tân An.

Công tác theo kế hoạch

06h00

17h00

Xã: Thanh Xuân.

5

Thành Phố Chí Linh

06h00

17h00

- Mất điện một phần khu vực Phường Sao Đỏ, một phần khu Phường An Lạc

 

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

Ngày 21/01

1

Huyện Ninh Giang

07h30

11h30

-Xã: Khu 1;2 TT Ninh Giang.

- Cty: Nhà Máy Nước Ninh Giang; Hương Quỳnh Đăng.

Công tác theo kế hoạch

07h30

12h30

-Xã: Thôn Đông Tân; Phú Mỹ xã Tân Hương.

05h30

16h00

-Xã: Tân Phong; Hưng Thái; Hồng Phúc; Thôn Ngọc Chi xã Kiến Quốc.

-Cty: Đoàn Văn Bao; Nguyên Hồng; Đắc Trần; XNKTCT TL Ninh Giang.

2

Huyện Tứ Kỳ

06h00

17h00

Xã: Ngọc Kỳ

Công tác theo kế hoạch

04h20

12h00

04h40

12h20

Xã : Quang Trung, Nguyên Giáp.

Cty: CP Quí Cao, Thanh Bình, Tinh Lợi, Hasky, BaiHong, cơ khí Mạnh toàn, SX Keo.

Chuyển phương thức kế hoạch

3

Huyện Thanh Miện

05h30

05h50

- Thôn Phù Tải xã Thanh Giang và toàn bộ xã Hồng Phong.

- Cty: Công ty nước sạch HD - xã Hồng Phong.

Chuyển phương thức kế hoạch

16h15

16h35

 - Thôn Phù Tải xã Thanh Giang và toàn bộ xã Hồng Phong.

- Cty: Công ty nước sạch HD - xã Hồng Phong.

4

Huyện Bình Giang

05h40

16h30

06h00

16h50

Công ty: Duy Thái Hưng, Cầu CS Ô Xuyên, Cty CP điện Hồng Khê, Nguyễn Văn Tuyến, XNKTCTTL huyện Bình Giang, Cty Rượu Eratop, Cty Rượu Lamiliquaise, Cty Việt Cường.

Xã:

 + Xã Thái Học mất điện một phần xã Thái Học gồm Sồi Cầu, Phố Phủ 2, Phú Khê, Phú khê 2, Bơm Phủ;

+ Xã Cổ Bì mất điện toàn bộ các TBA;
+ Xã Hồng Khê mất điện toàn bộ các TBA
+ Xã Long Xuyên mất điện toàn bộ các TBA
+ Xã Tân Việt mất điện toàn bộ các TBA ( trừ TBA Bình An, Bình An 2 )

+ Xã Hùng Thắng mất điện toàn bộ các TBA

Chuyển phương thức kế hoạch

5

Huyện Kim Thành

05h00

05h20

* Xã: Lai Vu, Cộng Hòa.

* Công ty: Nam Thắng, XD Lai Khê, Vinasin A+B, Nuôi trồng thủy sản Lai Vu, Hồng Lạc.

Chuyển phương thức kế hoạch

17h30

17h50

* Xã: Lai Vu, Cộng Hòa. 

* Công ty: Nam Thắng, XD Lai Khê, Vinasin A+B, Nuôi trồng thủy sản Lai Vu, Hồng Lạc.

6

Huyện Nam Sách

05h00

05h20

+ Khách hàng chuyên dùng: Econavi, Kim Chính, Nước sạch phía bắc , XD Tiền Trung, Trường TTNN, Trường CĐ nghề Hải Dương, Ngân hàng Đầu Tư và phát triển, Thanh tra giao thông, Đồng Xuân, Nhựa Hồng Hà, Formostar, Huy Hà, Xây lắp 4, Nút giao thông lập thể.

+ Khách hàng sinh hoạt xã: Nam Đồng, Ái Quốc.

Chuyển phương thức kế hoạch

17h30

17h50

+ Khách hàng chuyên dùng: Econavi, Kim Chính, Nước sạch phía bắc , XD Tiền Trung, Trường TTNN, Trường CĐ nghề Hải Dương, Ngân hàng Đầu Tư và phát triển, Thanh tra giao thông, Đồng Xuân, Nhựa Hồng Hà, Formostar, Huy Hà, Xây lắp 4, Nút giao thông lập thể.

+ Khách hàng sinh hoạt xã: Nam Đồng, Ái Quốc.

07h00

07h20

+ Khách hàng chuyên dùng: May tình thương, XD Ba hàng,Anh Quân, Giấy THD Điện cơ 1991, Sáng mỹ, nghĩa mỹ, Thái bình dương, Phú hải, Thái Bình Dương, chợ Đầu Mối, gỗ Richland, XNVT Hồng Lạc, Tuấn Giang, Hàng Giang, Tầu Quốc, Chi Cục Kiểm Lâm, Đài Quang, Cường thinh 68.

+ Khách hàng sinh hoạt: phường Nam Đồng (TPHD).

09h00

09h20

+ Khách hàng chuyên dùng: May tình thương, XD Ba hàng,Anh Quân, Giấy THD Điện cơ 1991, sáng mỹ, nghĩa mỹ, Thái bình dương, Phú hải, Thái Bình Dương, chợ Đầu Mối, gỗ Richland, XNVT Hồng Lạc, Tuấn Giang, Hàng Giang, Tầu Quốc, Chi Cục Kiểm Lâm, Đài Quang, Cường thinh 68.

+ Khách hàng sinh hoạt: phường Nam Đồng (TPHD).

7

Huyện Thanh Hà

05h00

05h30

Xã: Hồng Lạc, Thanh An, Thanh Lang, Việt Hồng, Thanh Xuân, Cẩm Chế, Tân Việt.

Công ty: Hà Hải 1 (Hồng Lạc), Bùi Đức Tranh, NS Hồng Lạc, NS Tân Việt, NS Thanh Lang, CBNSTP XK Hải Dương, cáp Vina, Nguyễn Văn Dũng, Fidico, Hiệp Hạnh, Phong Trang, Tiểu thủ CN Thanh Niên.

 

17h00

17h30

Chuyển phương thức kế hoạch

05h30

17h00

Xã: Thanh Xuân.

Công tác theo kế hoạch

07h00

09h00

Công ty: Hùng Cường HC, Hùng Cường TH, Nguyễn Văn Khanh, MaKaLot, Việt Tiến TH.

07h00

07h15

Xã: Thanh Hải, Tân An, An Phượng, Thôn An Lão xã Thanh Khê và Thôn Tráng Liệt xã Thanh Sơn.

Chuyển phương thức kế hoạch

09h00

09h15

8

Huyện Cẩm Giàng

06h00

16h00

 

06h20

16h30

 

: Tân Trường (TBA Phú Xá 2)

Chuyển phương thức vận hành

9

Huyện Cẩm Giàng

07h00

10h00

07h20

10h20

Công ty:  UMC

(MBA 2x2500+2x2000), Iriso

Giống gia cầm Cẩm Bình, Tung Yang(TBA TUNGKUANG), Tung Yang, SHINSOUNG VINA             

(TBA Tiến Đạt 560kVA), Tiến Đạt, Chi cục dự trữ CB ;TBA Phúc Cầu , Phúc Cầu 2

Xã: Tân Trường (TBA Tràng Kỹ, CQT Tràng Kỹ, CQT Tràng Kỹ C), Cẩm Phúc(TBA Phúc Cầu, Phúc Cầu 2)

 

Công tác theo kế hoạch

10

Huyện Cẩm Giàng

07h00

 

10h20

 

 

Công ty: XD Quý Dương, AJINOMOTO, Máy Brother, Cám CP, Hitachi Cable

 

Công tác theo kế hoạch

11

Huyện Cẩm Giàng

06h00

13h00

06h20

13h20

Công ty: Anh Kiệt, Agro Diversity Management VN (TBA Bon Bon), Phạm Phùng Nên

Xã: Lương Điền (TBA B.Lương Điền, Bái Dương, Bối Tượng A, B, Lường Xá, An Thái), Tân Trường (TBA Thôn Mai Trung, Trại Mai Trung), Cẩm Phúc ( TBA Lê Xá 2)Kim Giang A ;B ;C ;D ;E  Kim Quan ;La B ; Tràng Kênh ; TT Cẩm Giàng A;B;C ; Phiên Thành

Chuyển phương thức vận hành

12

Huyện Cẩm Giàng

06h00

13h20

Xã: Tân Trường (TBA Thôn Mai Trung, Trại Mai Trung), Kim Giang A ;B ;C ;D ;E  Kim Quan ;La B ; Tràng Kênh ; TT Cẩm Giàng A;B;C ; Phiên Thành

Công tác theo kế hoạch

13

Huyện Cẩm Giàng

09h00

13h00

09h20

13h20

Công ty: Cấp nước Ghẽ, Trường Cấp III, Cẩm Giàng, Tân Phúc, Lâm Huy, Đông Húc ( TBA Lâm Huy 630), Vạn Đắc Phúc, Hợp lực cảng Việt, Chung Mo, Nước sạch Cẩm Phúc, Đồng Tâm, Khung nhà thép, Que Hàn Việt Đức, TT Giáo dục thường xuyên Cẩm Giàng, Trường THPT Cẩm giàng 2, Bệnh viện Ghẽ

Xã: Cẩm Phúc (TBA CQT Nguyễn A, CQT Lê Xá, Nguyễn B, CQT Vũ Xá, Nguyễn AB, Chùa Vít, Bơm Cẩm Phúc A, Bơm Lê Vũ), Tân Trường( TBA CQT Tràng Kỹ,  Quý Dương CQT Quý Dương B, TM Dịch vụ Ghẽ, Phố Ghẽ, Chi Khê 2, Chi Khê)

 

Công tác theo kế hoạch

14

Huyện Cẩm Giàng

06h00

13h00

16h00

 

06h20

13h20

16h20

 

Công ty: Phạm Thị Lý, DN Hà Thị Phương, CP Chế biến nông sản Tân Hương, BQL Đền Bia, HuyềnNguyễn Văn Tuấn, Công ty Taeil Vina, Việt Phú, Hưng Huy

Xã: Cẩm Văn ( TBA Cẩm Văn A, B, D, E, Văn Thai 1, 2, 4, Hoành Lộc, Đền Bia); Cẩm Vũ ( Phú Lộc A, B, C, Nghĩa Phú 1,2, 3, Hoang Gia 1, 2, 3); Định Sơn ( Cẩm Định A, B, C, D, E, F, G, An Tân, Tân An, Bằng Quân

Chuyển phương thức vận hành

15

Huyện Cẩm Giàng

06h00

13h00

 

06h20

16h20

 

Xã: Cẩm Vũ ( Phú Lộc  B, D, E,); Định Sơn ( Cẩm Định A, B, C, D, E, F, G, An Tân, Tân An, bằng Quân, Cẩm Sơn, Cẩm Cẩm Hoàng

Công tác theo kế hoạch

16

Huyện Cẩm Giàng

07h00

12h00

 

07h20

12h20

 

 

C.ty: Bình Phát(TBA Đông Dương cũ),  TAYA, Thần Châu Ngọc Việt, Lê Hồng Quang, ( Doanh nghiệp Đồng Nhân), UNIQUE SOUND VN, Lâm Long, Đại Thành Long (TBA Lâm Long), SEOUL I.E. VINA (TBA Lâm Long), Vũ Minh, BOSHENG VN (TBA Vũ Minh), Trần Thị Nề (TBA Bơm Hưng Thịnh) Lê Việt Hưng

(TBA Bơm Hưng Thịnh), Nam Thái Sơn - Phương Bắc, Đô Thành (TBA OMÍC), Lập Thịnh VN (TBA Đông Hoà), Tsusutmi(TBA Đông Hòa), Phùng Thị Mai Thưa, Dương Linh(TBA Nông Sản 2), Tiến Hưng(TBA Thành Phát), Thành Phát, Việt Trung. Kết cấu thép, JY Steel VN(TBA Kết cấu thép Hưng Thịnh), VẠN LỢI (Cty Hoàng Long), Hoàng Anh(TBA 630kVA+ Trường Giang 630), Việt Hưng, Việt Tiệp ( XD Lê xá), Bao bì Trường Phát ( XD Lê xá), Văn miếu mao điền, Phương Thịnh (TBA Mậu Tài), CS đèn đường Cẩm Điền(VIDIFI),

Xã: Cẩm Điền (TBA Hoàng Xá I, Hoà Tô, CQT Hoàng Xá A), Hưng Thịnh(TBA Ngọc Mai, Bơm Hưng Thịnh), Vĩnh Tuy (TBA Thôn Hồ, Bơm Mòi, CQT Vĩnh Tuy, Khuôn Mẫu Nhật Minh),  Lương Điền ( Lộ Thôn Mậu Thìn-TBA Mậu Tài 1) Cẩm Phúc (TBA Lê Xá), Cẩm Điền (TBA Hoàng Xá, Mậu Tài, Mậu Tài 1, KDC Cẩm Điền

Công tác theo kế hoạch

17

Huyện Cẩm Giàng

 

07h00

 

12h20

 

Công ty: Đông Hải, Việt Nhật, Toàn Phát, Toàn Mỹ, Giai Mỹ, Yihong, Hồng Hải, Tân Việt, Cadisun

Xã: Lương Điền (Thái Lai), Vĩnh Hưng (CN Điện)

 

Chuyển Phương thức Vận hành

18

Huyện Cẩm Giàng

06h00

17h00

Công ty: Tokomimtech,Hồng Trí, Sambound, Super Foam,Hitachi, ICS, IKKA, Nishoku,

Xã: Cẩm Đông ( TBA Cẩm Đông A, B, C, D, E, F, G); Cẩm Đoài ( TBA Cẩm Đoài A, Hòa Bình 

Công tác theo kế hoạch

19

Huyện Cẩm Giàng

06h00

11h20

Công ty: ANT, UMC, Chi Hua, Jaguar, Pegasus, Đinh ốc vít Evegreen, Mascot, Uniden VN, SanKyu, Yas Real Estate VN, Valqua, VIFON, Khung nhà thép SBC, ABSFIL VINA, ZUNOW, SanSei, Jupiter, Minh Phú, Leong Hup, Showa valve, Three coler stone (TCS), Xử lý nước thải KCN Tân Trường, BQL KCN Tân Trường( TBA Nam Quang 1, 2, Khu DC và DV KCN Tân Trường, VSM 1, Đông Á( TBA VSM 2), ÁNH DƯƠNG VIỆT NHẬT  

(TBA HỢP THÀNH), Hoa Kỳ (TBA Tiền Thực), Dinh dưỡng Thái Lan (TBA Bình Sâm  630kVA)

Xã: Tân Trường (TBA Thôn Phú Xá, Tân Kỳ), Cẩm Phúc (TBA Tân Hoà)

 

Công tác theo kế hoạch

20

Huyện Cẩm Giàng

06h00

11h20

Công ty:  Fujiseiko Innovation, Minh Phú(TBA T1), Nano Fat(TBA MANGO)

Xã: Cẩm Đông (TBA Cẩm Đông 5)

Công tác theo kế hoạch

21

Huyện Cẩm Giàng

06h00

16h00

11h20

16h30

Công ty:  Minh Phú(TBA T1), Chang Hong, USFEED, Burwitz

 

Công tác theo kế hoạch

22

Huyện Cẩm Giàng

06h00

16h00

06h20

16h30

Công ty: LB Traccing, TWINS, DOLEXPHA, HAID 

Chuyển Phương thức Vận hành

23

Thành Phố Chí Linh

06h00

12h00

- Mất điện một phần khu vực Phường An Lạc, Phường Sao Đỏ, Phường Văn Đức

Công tác theo kế hoạch

24

Huyện Gia Lộc

06h00

07h30

Xã: Lê Lợi – huyện Gia Lộc

Công tác theo kế hoạch

25

Huyện Gia Lộc

15h30

17h00

Xã:  Hoàng Diệu – huyện Gia Lộc.

Công tác theo kế hoạch

26

Huyện Gia Lộc
Huyện Tứ Kỳ

06h00

06h10

- Xã: Lê Lợi, Hoàng Diệu, Hồng Hưng, Gia Tân, Thị Trấn Gia Lộc – huyện Gia Lộc.

- Xã; Dân Chủ, Quảng Nghiệp - huyện Tứ Kỳ

Cụm CN Hoang Diệu – huyện Gia Lộc  

Chuyển phương thức

27

Huyện Gia Lộc
Huyện Tứ Kỳ

17h00

17h10

- Xã: Lê Lợi, Hoàng Diệu, Hồng Hưng, Gia Tân, Thị Trấn Gia Lộc – huyện Gia Lộc.

- Xã; Dân Chủ, Quảng Nghiệp - huyện Tứ Kỳ

Cụm CN Hoang Diệu – huyện Gia Lộc  

Chuyển phương thức

Ngày 22/01

1

Huyện Nam Sách

08h00

09h30

KH: XNKT CTTL Nam Sách (Bơm Ngọc Trì T1+T2)

Công tác theo kế hoạch

09h50

11h00

2

TX Kinh Môn

06h30

11h00

*Xã: Quang Thành (TBA Quang Trung 4 + Quang Trung E).

Công tác theo kế hoạch

07h30

08h40

*Xã: Phường An Phụ (TBA Cổ Tân B)

08h30

09h50

*Xã: Phường An Phụ (TBA Cổ Tân A)

09h50

11h00

*Xã: Phường An Phụ (TBA An Lăng C)

11h00

12h10

*Xã: Phường An Phụ (TBA An Lăng A)

13h30

15h00

*Xã: Phường An Phụ (TBA An Lăng B)

15h00

16h30

*Xã: Long Xuyên (TBA Bơm Móc Lèo)

Tác giả: ; xuất bản: 15/01/2024 09:11
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31