Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH NGỪNG GIẢM CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 17 (Từ ngày 22/4/2024 đến ngày 28/4/2024

Căn cứ kế hoạch sửa chữa lưới điện, thí nghiệm định kỳ các thiết bị và tiến độ các dự án Đầu tư xây dựng của Công ty Điện lực Hải Dương dự kiến thực hiện trong tuần 17/2024, Công ty Điện lực Hải Dương công bố kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và thông báo lịch ngừng giảm dự kiến tới các khách hàng sử dụng điện trong tuần 17/2024

từ ngày 22/4/2024 đến ngày 28/4/2024. Cụ thể theo File đính kèm và bảng dưới đây:

Mời Quý độc giả xem file đính kèm tại đây:

Kế hoạch bảo dưỡng sử chữa chi tiết xin mời xem tại đây:

 

STT

TP, Huyện, Thị xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 22/4

1

 

 

 

 

 

Huyện Ninh Giang

 

 

06h00

 

 

13h00

-Xã :Tân Phong; Hồng Phúc; Hưng Long; Thôn Ngọc Chi xã Kiến Quốc

- Cty: Đoàn Văn Bao; Giầy Nguyên Hồng; Đắc Trần

 

 

Công tác theo kế hoạch

 

05h45

 

05h55

-Xã :Vạn Phúc; Hưng Long; Văn Hội; Kiến Quốc; Hồng Phong; Hồng Phúc

- Cty: Gạch Vạn Phúc; Đào Văn Viển 2; Nguyến Thị Liên; CPXD Hồng Phong; Gloty; Hải Anh; Gạch Hưng Long; Haichuang.

 

 

Chuyển phương thức cấp điện

 

13h15

 

13h25

2

Huyện Kim Thành

07h30

09h30

TBA Vinashin Container B-400kVA ÎĐZ471E8.22

Thay công tơ TI định kỳ

9h30

11h30

TBA Hồng Lạc - 250kVAÎĐZ373E8.6

Thay công tơ TI định kỳ

14h00

15h00

TBA

Tinh Lợi C - 3.150kVA ÎĐZ476E8.6

Thay công tơ TI định kỳ

16h00

17h00

TBA Kho K76 -50kVA ÎĐZ371E8.6

Thay công tơ TI định kỳ

Ngày 23/4

1

Huyện Thanh Hà

06h30

14h00

Xã: Quyết Thắng

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Ninh Giang

06h30

11h30

-Xã : Thôn Thượng Đồng, Thôn Cáp Hồng Dụ

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Tứ Kỳ

08h30

11h30

Xã: Cộng Lạc

Công tác theo KH

4

Thành Phố Chí Linh

06h00

14h00

- Mất điện một phần khu vực Xã Hưng Đạo

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Kim Thành

07h30

09h30

TBA Hộ KD Trần Công Quyền -  560kVA ÎĐZ374E8.6

 

Thay công tơ TI định kỳ

09h30

11h00

TBA Sơn Trang -560kVAÎĐZ374E8.6

Thay công tơ TI định kỳ

11h00

11h30

TBA Chiếu sáng QL5 Cổ Dũng - 30kVAÎĐZ375E8.6

Thay công tơ TI định kỳ

13h00

14h00

TBA TTGD

Thường Xuyên - 180kVA ÎĐZ375E8.6

 

Thay công tơ TI định kỳ

14h00

15h00

TBA Xinan A + B (2x630)kVAÎĐZ375E8.6

 

Thay công tơ TI định kỳ

15h00

16h00

TBA Mạnh Hoạch B - 100kVAÎĐZ375E8.6

 

Thay công tơ TI định kỳ

16h00

17h00

TBA Bơm Tuấn Hưng - 180kVAÎĐZ375E8.6

 

Thay công tơ TI định kỳ

07h30

09h30

TBA Thành Nghĩa New - 560kVAÎĐZ375E8.6

 

Thay công tơ TI định kỳ

09h30

11h00

TBA Dưỡng Thái Bắc - 560kVAÎĐZ375E8.6

 

Thay công tơ TI định kỳ

11h00

11h30

TBA Chiếu sáng QL5 Cổ Dũng -30kVAÎĐZ375E8.6

Thay công tơ TI định kỳ

13h00

14h00

TBA Bơm Kim Xuyên - 320kVAÎĐZ374E8.6

 

Thay công tơ TI định kỳ

14h00

15h00

TBA XD Trung Kiên A - 100kVAÎĐZ375E8.6

 

Thay công tơ TI định kỳ

6

TP Hải Dương

06h30

14h00

Mất điện một phần khu vực xã Tiền Tiến, Quyết Thắng.

Công tác KH

Ngày 24/4

1

Huyện Thanh Hà

06h30

16h00

Xã: Một phần xã An Phượng.

Công ty XD Phượng Hoàng.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Gia Lộc

06h30

10h30

- Khu vực xã Đồng Quang, Đoàn Thượng, Hồng Hưng.

- Các TBA khách hàng: Sơn Tuyền, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Trọng Thưởng, Hồng Quang, Công Trình 656, May Quang Minh, Phạm Thị Nhuung, VinFast Đồng Quang, Duy Tuyền.

Công tác theo kế hoạch

3

 

 

      Huyện Ninh Giang

 

 

06h30

 

 

11h30

 

 

-Xã : Thôn Thượng Đồng, Thôn Cáp Hồng Dụ

 

 

 

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Tứ Kỳ

06h00

11h00

06h20

11h20

Xã: Dân Chủ, Quảng Nghiệp, Ngọc Kỳ, Tân Kỳ, Đại Hợp

Cty: Nguyễn Dương Hưng

Công tác theo KH

5

Huyện Kim Thành

08h00

08h30

TBA Nam Tài M -1.500kVAÎĐZ373E8.22

 

Thay công tơ TI định kỳ

08h30

09h30

TBA Phú Thành Đại Sơn - 750kVAÎĐZ370E8.6

 

Thay công tơ TI định kỳ

09h30

10h30

TBA Chiếu sáng Cầu An Thái-180kVAÎĐZ373E8.22

 

Thay công tơ TI định kỳ

08h00

08h30

TBA Bơm Kim Tân - 560kVAÎĐZ377E8.22

 

Thay công tơ TI định kỳ

08h30

09h30

TBA Tuấn Tú A - 630kVAÎĐZ374E8.6

 

Thay công tơ TI định kỳ

09h30

10h30

TBA Đồng Gia D -560kVAÎĐZ377E8.22

 

Thay công tơ TI định kỳ

Ngày 25/4

1

 

 

     

 

   Huyện Ninh Giang

 

 

08h30

 

 

13h30

 

- Xã Hiệp Lực,

-Cty: XNKTCTTL Ninh Giang; TT Y tế Huyện Ninh Giang;

 

 

 

Công tác theo kế hoạch

 

 

08h30

 

 

10h30

 

- Xã: Thôn Tân Thành xã Tân Phong

 

 

 

 

Công tác theo kế hoạch

2

Thành Phố Chí Linh

06h00

13h00

- Mất điện một phần khu vực Xã Nhân Huệ

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

Ngày 26/4

1

Huyện Thanh Hà

06h30

16h00

Xã: Cẩm Chế, Tân Việt.

Công ty may Đại Dương.

Công tác theo kế hoạch

06h30

06h40

Xã: Việt Hồng, Thanh An.

Các công ty: may Hiệp Hạnh, may Hoa Vũ, Pulipha, TTCN Thanh niên, Nguyễn Văn Dũng, Fidico, giày Việt Hảo.

Chuyển phương thức

16h30

16h40

2

Huyện Gia Lộc

06h00

12h00

- Khu vực xã Hồng Hưng.

- Các TBA khách hàng: May Đồng Tâm, Hồng Sâm.

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Gia Lộc

06h30

16h30

Khu vực xã Đức Xương.

Công tác theo kế hoạch

4

 

 

Huyện Thanh Miện

 

 

06h00

 

 

 

15h00

 

 

- Mất điện KH sinh hoạt : Xã Phạm Kha

 

Công tác theo kế hoạch

5

 

Huyện Thanh Miện

 

06h00

15h00

 

 

06h20

15h20

- Mất điện KH sinh hoạt : Xã Phạm Trấn

- KH chuyên dùng gồm: KH Nguyễn Văn Phố

Chuyển phương thức cấp điện đường dây

6

 

 

     

 

   Huyện Ninh Giang

 

 

06h30

 

 

16h30

 

- Xã: Hồng Đức,  

-Cty: See Vina; XNKTCTTL Ninh Giang

 

 

 

Công tác theo kế hoạch

 

 

06h30

 

 

10h30

 

- Xã: An Đức, Tân Quang, Văn Hội

- Cty: XNKTCTTL Ninh Giang

 

 

Công tác theo kế hoạch

 

 

10h30

 

 

10h40

 

- Xã: Nghĩa An, Đông Xuyên, Tân Phong, Hồng Phúc, Hưng Long, Văn Hội

- Cty: Gạch vạn Phúc, May Hải Anh, Haichuang, Gạch Hưng Long, Glorry, Quang Thái, Hộ KD Đào Văn Viển, Hộ KD Nguyễn Thị Liên; XNKTCTTL Ninh Giang

 

Chuyển phương thức cấp điện

 

 

16h30

 

 

16h40

- Xã: Nghĩa An, Đông Xuyên, Tân Phong, Hồng Phúc, Hưng Long, Văn Hội

- Cty: Gạch vạn Phúc, May Hải Anh, Haichuang, Gạch Hưng Long, Glorry, Quang Thái, Hộ KD Đào Văn Viển, Hộ KD Nguyễn Thị Liên; XNKTCTTL Ninh Giang

7

Huyện Cẩm Giàng

05h00

06h30

     

 

05h20

06h50

     

 

Cty Việt Mỹ, Công ty CP xử lý nhựa môi trường Đồng Tâm

(TBA CCB Thành đông), Đức Anh, Hồng Tâm, Đức Toàn, UP, CP tư vấn xây dựng và Thương mại Á Châu, Cơ sở Nguyễn Văn Quyên, Mạnh Cường, HTH, Cơ Khí công trình, Hanoi Green Foods, Hướng Dương, Đông Lập, Bao Bì Quyết Thắng, BAODI VN, Hồng Phát, Thịnh Cường, CĐDL Khách sạn, BCH Quân sự, Chi Cục Thuế, Trường Thành, Ngân hàng NN, Kho bạc Cẩm Giàng, Bưu điện huyện Cẩm Giàng, TT Viễn thông Cẩm Giàng, VP UBND huyện Cẩm Giàng, VP Huyện Uỷ Cẩm Giàng, Đất Việt, Trường dậy nghề TM(vật tư), Khoa Liên, Hùng Dũng, Hiển Long, Bao Bì nhựa VINA, Kiên Cường, Bình Minh, Dinh dưỡng Việt Hưng, Quang Lan, Thức ăn chăn nuôi Việt Trung, Đức Anh, PMC VINA, Dầu CK, WSD Việt Nam, ECO GREEN, Thiết bị hóa chất NAKAGAWA, Phương Chiên, Song Hạ, Venture, Tâm Phúc Xanh

 Máy kéo Quý Dương, TT Giống gia súc Hải Dương, XN Lúa Quý Dương, Việt tiên Sơn, Khung nhà thép, Que Hàn Việt Đức, TT Giáo dục thường xuyên Cẩm Giàng, Trường THPT Cẩm giàng 2, Bệnh viện Ghẽ, Cơ sở chăn nuôi Xuân Đại, Cơ sở Nguyễn Huy Duy Tung Yang(TBA TUNGKUANG), Tung Yang, SHINSOUNG VINA             

(TBA Tiến Đạt 560kVA), Tiến Đạt, Chi cục dự trữ CB ;TBA Phúc Cầu , Phúc Cầu 2

 

Công tác theo kế hoạch

8

Huyện Tứ Kỳ

08h30

11h30

Minh Đức

Cty : 0

Công tác theo KH

9

Thành Phố Chí Linh

06h00

16h30

- Mất điện một phần khu vực Phường Hoàng Tiến

Công tác theo kế hoạch

Ngày 27/4

1

TP Hải Dương

06h30

12h00

Mất điện một phần Khu Vực Phường Ái Quốc, An Thượng, Nam Đồng

Công tác KH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 28/4

1

 

Huyện Thanh Miện

 

05h00

23h40

 

 

05h20

24h00

 

- Mất điện KH sinh hoạt : Thị trấn Thanh Miện

- KH chuyên dùng gồm: Bệnh viện đa khoa Thanh Miện

Chuyển phương thức cấp điện đường dây

2

Huyện Thanh Miện

05h20

23h00

 

05h40

23h20

- Mất điện KH sinh hoạt : Thôn Văn Xá; Tiên Lữ; Phạm Lý- xã Ngô Quyền

Chuyển phương thức cấp điện đường dây

3

 

 

 

 

 

Huyện Ninh Giang

 

 

05h00

 

 

05h20

 

- Xã: Vạn Phúc, Hồng  Đức, An Đức, Tân Quang, Văn Hội.

- Cty: XNKTCTTL Ninh Giang; Phạm Thành Lập; WingsBurg Vn; Tân Long; SeeVina.

Chuyển phương thức cấp điện

 

 

23h40

 

 

24h00

- Xã: Vạn Phúc, Hồng  Đức, An Đức, Tân Quang, Văn Hội.

- Cty: XNKTCTTL Ninh Giang; Phạm Thành Lập; WingsBurg Vn; Tân Long; SeeVina.

4

Huyện Cẩm Giàng

00h20

18h00

     

 

00h40

18h20

     

 

Cty:  CP Á Châu, Iritani, Canada, Hiền Lê (Toàn Phát TBA Hoàng Thanh 1)

TT Lai Cách: TBA Thôn Trằm 3

Chuyển phương thức vận hành

5

Huyện Cẩm Giàng

00h40

23h20

     

 

01h00

23h40

     

 

Cty : Cty TNHH An Thắng, Thái Dương, Trường Thành , Anh Ánh, Minh Thanh, Hợp Thành, HTX Nông sản Đức Chính, Công ty Bình Minh An, Bơm Văn Thai, Phạm Thị Lý, DN Hà Thị Phương, CP Chế biến nông sản Tân Hương, BQL Đền Bia, HuyềnNguyễn Văn Tuấn, Công ty Taeil Vina, Việt Phú,

Xã: Đức Chính (TBA, Lôi Xá, Làng chài, Đức chính A, D, Bơm Tiên Kiều);

Xã: Cẩm Văn ( TBA Cẩm Văn  Văn Thai 3, Cẩm Văn A, B,  E, Văn Thai 1, 2, 4, 5 Hoành Lộc, Đền Bia)

Xã: Cẩm Vũ ( Phú Lộc A, B, C, D, E, Nghĩa Phú 1,2, 3, Hoang Gia 1, 2, 3)

Xã: Định Sơn ( Cẩm Định A, B, C, D, E, F, G, An Tân, Tân An, bằng Quân,

Chuyển phương thức vận hành

6

Huyện Cẩm Giàng

00h20

18h00

     

 

00h40

18h20

     

 

C.ty:,Hopex, K.R VN, MK, Tân Thịnh HD, You Tai, Minh Thanh, Nhà Máy Hoá chất, Đính Văn Sứ, Hà Hải, Kết cấu thép Cao An, Cty TNHH Khánh Ngọc, Mai Anh, Tự dùng trạm 220kV Đức Chính, Tam Thịnh Vượng, Hộ kinh doanh Trần Văn Đằng, Lilama 69-3, HTX Điện Cao An Xăng dầu Lai Cách, Thái Dương, Bắc Trường Sơn, Tuyên Quang, NUTRI –VN,

EDV, TONGWEI, Tôn màu POSHACO, Thắng Thanh, Hải Nam, Continuance VN, Cty TNHH MTV Hải Lâm (TBA TM Cẩm Giàng),

Xã: TT Lai Cách ( TBA Bơm Tiền)

Chuyển phương thức vận hành

7

Huyện Cẩm Giàng

00h20

18h00

00h40

18h20

Cty: Đài Bảo(TBA Việt Cường), Falcol, VP XD K132- 250kVA), Khách sạn Nam Cường HD (2x1600kVA), Bất động sản Nam Cường (1250kVA)

Chuyển phương thức vận hành

8

Huyện Tứ Kỳ

00h00

18h00

00h20

18h20

Xã: Dân Chủ, Quảng Nghiệp, Ngọc Kỳ, Tân Kỳ, Đại Hợp

Cty: Nguyễn Dương Hưng

Công tác theo KH

9

 

Huyện Bình Giang

 

05h20
23h00

 

 

05h40
23h20

 

 • Công ty: Hải Anh 1000+320 kVA, Kiến Trúc KTC 320 kVA, Trung Tâm GDTX Bình Giang 100 kVA, THPT Bình Giang 180 kVA, Bệnh Viện ĐK BG 560 kVA, GRAND OCEAN 2x800 kVA, Anh Đạt 560 kVA, Tuấn Nội 560 kVA, Union Success Vina 1250+630 kVA, HTX Minh Huấn, Nguyễn Văn Tuyến 250 kVA, Bưu Điện Phủ 50 kVA, Cty CP Điện Hồng Khê, Cty Rượu Ẻatop(Máy Kéo), Cty Rượu Lamiliquaise ( TBA Máy Kéo ), XNKT CTTL huyện Bình Giang, Cty May Huy Sinh ( TBA Bơm phủ ), Cty Duy Thái Hưng, Cty Việt Cường , CS Cầu Ô Xuyên 75 kVA, Cầu Vượt Thái Học T1+T2,  Gia Anh 2,Cty Pan Ta,Lê Văn Tạo,Cty Tiến Hưng( Cầu Bằng ), DN Nguyễn Bá Trịnh, Cty Ống Nhựa ASEAN,  Đoàn Quang Hoạt, Cty Hưng Hoàng Phát, Đoàn Quang Hoạt, Hưng Hoàng Phát, Hoàng Đình Hùng, LV Đại Lợi, LV Giang Sơn, Skywood, P.T.Thu hà, Lông Vũ Bảo Long 1+2, Bùi Huy Phong, PanTa, Continuance, SkyWOOD, Bơm Phạm Lý- Thanh Miện.
 • Xã :

+  Mất điện toàn bộ xã Thái Học, Thái Hòa, Thái Dương, Bình Minh, Cổ Bì, Nhân Quyền, Bình Xuyên, Long Xuyên, Hùng Thắng, Tân Việt

+  Mất điện một phần xã Thúc Kháng( gồm: thôn Tào Khê, Ngọc Cục, Ngọc Tân);

+  Mất điện một phần xã Tân Hồng ( gồm: thôn Mộ Trạch. Tân Phong C);

+  Mất điện một phần xã Ngô Quyền - Thanh Miện ( gồm: Văn Xá, Tiên Lữ, B. Phạm Lý)

Chuyển phương thức cấp điện

10

TP Hải Dương

04h00

17h00

Mất điện một phần khu vực phường Tứ Minh, Việt Hòa

Công tác KH

Tác giả: ; xuất bản: 20/04/2024 09:25
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31