Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH NGỪNG GIẢM CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 18 (Từ ngày 29/4/2024 đến ngày 05/5/2024

Căn cứ kế hoạch sửa chữa lưới điện, thí nghiệm định kỳ các thiết bị và tiến độ các dự án Đầu tư xây dựng của Công ty Điện lực Hải Dương dự kiến thực hiện trong tuần 18/2024, Công ty Điện lực Hải Dương công bố kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và thông báo lịch ngừng giảm dự kiến tới các khách hàng sử dụng điện trong tuần 18/2024

từ ngày 29/4/2024 đến ngày 05/5/2024. Cụ thể theo File đính kèm và bảng dưới đây:

Mời Quý độc giả xem file đính kèm tại đây:

Kế hoạch bảo dưỡng sử chữa chi tiết xin mời xem tại đây:

 

 

STT

TP, Huyện, Thị xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 29/4

 

 

 

 

 

 

Ngày 30/4

 

 

 

 

 

 

Ngày 01/5

 

 

 

 

 

 

Ngày 02/5

1

Huyện Ninh Giang

08h30

10h30

XN KTCTTL Ninh Giang

Công tác theo kế hoạch

2

TP Hải Dương

08h30

11h00

TBA Tập thể Vận Tải Ô Tô

Công tác theo kế hoạch

Ngày 03/5

1

Huyện Tứ Kỳ

08h30

12h30

Xã: Phượng Kỳ

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

Ngày 04/5

1

Huyện Kim Thành

08h00

12h20

* Xã: Tam Kỳ, Đại Đức, Văn Thọ

* KH: Minh Trường Sơn 560, Thái Dương 1000, Vụ Hát Tường A+B+C, Winfast Song hỷ 320

Công tác theo kế hoạch

08h30

12h20

* Xã: Tam kỳ, Đồng Cẩm

* KH: QC PKKQ 50, XD Hà Nội 1250,

Công tác theo kế hoạch

08h30

08h50

* Xã: Đồng Cẩm

* KH: Bưu điện Đồng Gia 50, Tuấn Tú 630, Tuấn Tú B 560, Tân An 500

Chuyển phương thức kế hoạch

12h00

12h20

* Xã: Đồng Cẩm,

* KH: Bưu điện Đồng Gia 50, Tuấn Tú 630, Tuấn Tú B 560, Tân An 500

Chuyển phương thức kế hoạch

2

TP Hải Dương

05h30

09h30

Một phần Khu Vực Phường Ái Quốc, An Thượng, Nam Đồng

Chuyển phương thức kế hoạch

Ngày 05/5

1

Huyện Tứ Kỳ

06h00

16h00

Xã: An Thanh, Cộng Lạc, Quang Trung, Văn Tố, Phượng Kỳ.

Cty: Hòa Bình, Phú Mỹ, TC Cầu Bắc Hưng Hải, Khuôn Mẫu HD, GFT, Nguyễn Thị Hiếu, Thanh Sang, Force Unique, CS Mỹ Nghệ, Nguyễn Thị Mến 2, An Trí Thiện, Tuấn Kiệt, Yuong Tech, Nguyễn Công Băng, Vinfast Tứ Kỳ 1.

Công tác theo kế hoạch

05h45

06h00

Xã: Quang Trung

16h00

16h15

Xã: Quang Trung

08h30

09h30

Xã Quang Phục

10h00

13h00

Xã: Thanh Kỳ

2

Huyện Kim Thành

06h00

12h30

* Xã: Thượng Vũ, Tuân Việt

Công tác theo kế hoạch

06h00

12h30

* Xã: Tuấn Việt

Công tác theo kế hoạch

06h00

06h30

* KH: Nguyễn Quốc Tuấn 100

Chuyển phương thức kế hoạch

12h00

12h30

* KH: Nguyễn Quốc Tuấn 100

Chuyển phương thức kế hoạch

06h00

06h30

* KH: Vĩnh Lộc 1000, Than Việt Phát 560

Chuyển phương thức kế hoạch

12h00

12h30

* KH: Nguyễn Quốc Tuấn 100

Chuyển phương thức kế hoạch

06h00

06h30

* Xã: Kim Liên, TTPhú Thái

* KH: CS Cầu Thái 100, Nam Tài I 1500, Nam Tài T 1500, Nam Tài K 2000, Nam Tài M 1500, Vận Tải Trường An 1500, Kiến Hoa Đất Việt 2500+1000, Song Toàn 400, Phúc An A 400, Huy Văn E 630, Huy Văn D 630, Huy Văn C 630, Phúc Sơn 1500, Hoàng Giang 400, Đình Phú 180, Nam Linh 630, Đóng Tàu Hoàng Gia 630, Giầy Bình Dương 560, Hùng Ngọc 750, Cty 01-6 180, An Thái 560, Huy Văn F, Sơn Globalite 320, Hướng dẫn viên du lịch 180, XD Kim Lương 25, Yvone 800, Huy Hoàng 800, Phúc An B 560, BCH 700, Cổ Phục Bắc 630, Đóng tàu Hoàng Gia A 1250 Ngân Hàng 100, Chi Cục Thuế 100, Hoàng Trường 630, Nam Tài P 1500, Nam Tài o 1500, Nam Tài L 1500, Nam Tài S 1500, Nam Tài R 1500, Nam Tài Q 1500, Cơ khí Thắng Lợi 320, Nam Tài G 1000, Nam Tài E 1500, Nam Tài X 2000+1000, Nam Tài F 1000

Chuyển phương thức kế hoạch

12h00

12h30

* Xã: Kim Liên, TT Phú Thái

* KH: CS Cầu Thái 100, Nam Tài I 1500, Nam Tài T 1500, Nam Tài K 2000, Nam Tài M 1500, Vận Tải Trường An 1500, Kiến Hoa Đất Việt 2500+1000, Song Toàn 400, Phúc An A 400, Huy Văn E 630, Huy Văn D 630, Huy Văn C 630, Phúc Sơn 1500, Hoàng Giang 400, Đình Phú 180, Nam Linh 630, Đóng Tàu Hoàng Gia 630, Giầy Bình Dương 560, Hùng Ngọc 750, Cty 01-6 180, An Thái 560, Huy Văn F, Sơn Globalite 320, Hướng dẫn viên du lịch 180, XD Kim Lương 25, Yvone 800, Huy Hoàng 800, Phúc An B 560, BCH 700, Cổ Phục Bắc 630, Đóng tàu Hoàng Gia A 1250 Ngân Hàng 100, Chi Cục Thuế 100, Hoàng Trường 630, Nam Tài P 1500, Nam Tài o 1500, Nam Tài L 1500, Nam Tài S 1500, Nam Tài R 1500, Nam Tài Q 1500, Cơ khí Thắng Lợi 320, Nam Tài G 1000, Nam Tài E 1500, Nam Tài X 2000+1000, Nam Tài F 1000.

Chuyển phương thức kế hoạch

13h30

17h30

* Xã: Kim Liên

* KH: Kiến Hoa Đất Việt 2500+1000, Song Toàn 400, Phúc An A 400, Huy Văn E 630, Huy Văn D 630, Huy Văn C 630, Phúc Sơn 1500, Hoàng Giang 400, Đình Phú 180, Nam Linh 630, Đóng Tàu Hoàng Gia 630, Giầy Bình Dương 560, Hùng Ngọc 750, Cty 01-6 180, Huy Văn F, Sơn Globalite 320, Hướng dẫn viên du lịch 180, XD Kim Lương 25, Yvone 800, Huy Hoàng 800, Phúc An B 560, BCH 700, Cổ Phục Bắc 630, Đóng tàu Hoàng Gia A 1250.

Công tác theo kế hoạch

06h00

06h30

*KH: Thành Phát A 560, Gạch TuyLen 750, Phú Minh 560, Bao Bì Trung Kiên 2x1500, Lê Vũ Long 560.

Chuyển phương thức kế hoạch

12h00

12h30

*KH: Thành Phát A 560, Gạch TuyLen 750, Phú Minh 560, Bao Bì Trung Kiên 2x1500, Lê Vũ Long 560.

Chuyển phương thức kế hoạch

3

TP Hải Dương

07h00

11h00

Một phần khu công nghiệp Đại An mở rộng.

Công tác theo kế hoạch

07h30

12h30

Một phần khu vực phường Việt Hòa, Cẩm Thượng, Bình Hàn

Công tác theo kế hoạch

4

TX Kinh Môn

06h00

12h00

*Phường: Xã Thượng Quận ( TBA Thượng Quận 1, 2, F), Phường An Phụ ( TBA Huề Trì 1, 2, B, D, Cổ Tân 1).

*Công ty: DC An Phụ 1, 2, Tự dùng 220kV, Bơm An Phụ.

Công tác theo kế hoạch

Tác giả: ; xuất bản: 28/04/2024 09:30
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31