Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH NGỪNG GIẢM CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 19 (Từ ngày 06/5/2024 đến ngày 12/5/2024

Căn cứ kế hoạch sửa chữa lưới điện, thí nghiệm định kỳ các thiết bị và tiến độ các dự án Đầu tư xây dựng của Công ty Điện lực Hải Dương dự kiến thực hiện trong tuần 19/2024, Công ty Điện lực Hải Dương công bố kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và thông báo lịch ngừng giảm dự kiến tới các khách hàng sử dụng điện trong tuần 19/2024

từ ngày 06/5/2024 đến ngày 12/5/2024. Cụ thể theo File đính kèm và bảng dưới đây:

Mời Quý độc giả xem file đính kèm tại đây:

Kế hoạch bảo dưỡng sử chữa chi tiết xin mời xem tại đây:

 

STT

TP, Huyện, Thị xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 06/5

 •  

  Huyện Bình Giang

 

08h00

 

 

09h00

 

Một phần HTX điện Hồng Khê, xã Hồng Khê (MBA Bùi Khê - 320kVA)

Công tác kế hoạch

 •  

Huyện Bình Giang

 

09h00

 

 

10h00

 

Một phần HTX điện Hồng Khê, xã Hồng Khê (MBA B.Trinh Nữ B -250kVA)

Công tác kế hoạch

 •  

Huyện Bình Giang

 

10h00

 

 

11h00

 

Một phần thôn Bình An, xã Tân Việt (MBA Bình An - 320 kVA)

Công tác kế hoạch

 •  

  Huyện Bình Giang

 

11h00

 

 

12h00

 

Một phần thôn Hòa Loan, xã Nhân Quyền (MBA Nhân Quyền C -400kVA)

Công tác kế hoạch

 •  

Huyện Bình Giang

 

13h30

 

 

14h30

 

Một phần Khu đô thị mới xã Thái Học (MBA KDC Thái Học T1 -630kVA)

Công tác kế hoạch

 •  

Huyện Bình Giang

 

14h30

 

 

15h30

 

Một phần Khu đô thị mới xã Thái Học (MBA KDC Thái Học T2 -630kVA)

Công tác kế hoạch

Ngày 07/5

 •  

Huyện Bình Giang

 

08h00

 

 

09h00

 

Một phần TT Kẻ Sặt ( MBA Sặt G - 630kVA )

Công tác kế hoạch

 •  

Huyện Bình Giang

 

09h00

 

 

10h00

 

Một phần TT Kẻ Sặt ( MBA Sặt G 2 - 400kVA )

Công tác kế hoạch

 •  

Huyện Bình Giang

 

10h00

 

 

11h00

 

Một phần TT Kẻ Sặt ( MBA Sặt E - 560kVA )

Công tác kế hoạch

 •  

Huyện Bình Giang

 

11h00

 

 

12h00

 

Khu 5- TT Kẻ Sặt ( MBA Khu 5 - 320kVA )

Công tác kế hoạch

 •  

Huyện Bình Giang

 

13h30

 

 

14h30

 

Một phần Thôn Tranh, xã Thúc Kháng (MBA Tranh Ngoài 2 - 320kVA)

Công tác kế hoạch

 •  

Huyện Bình Giang

 

14h30

 

 

15h30

 

Thôn Kinh Trang, xã Thái Dương (MBA Kinh Trang - 250kVA)

Công tác kế hoạch

Ngày 08/5

 •  

Huyện Bình Giang

 

08h00

 

 

09h00

 

Một phần thôn Trạch Xá, xã Tân Hồng ( MBA Trạch Xá- 400kVA )

Công tác kế hoạch

 •  

Huyện Bình Giang

 

09h00

 

 

10h00

 

Một phần thôn My Cầu, xã Tân Hồng ( MBA My Cầu 2 - 320kVA )

Công tác kế hoạch

 •  

Huyện Bình Giang

 

10h00

 

 

11h00

 

Một phần thôn My Cầu, xã Tân Hồng ( MBA My Cầu Tây - 320kVA )

Công tác kế hoạch

 •  

Huyện Bình Giang

 

11h00

 

 

12h00

 

Một phần thôn My Thữ, xã Vĩnh Hồng ( MBA My Thữ 2 - 400kVA )

Công tác kế hoạch

 •  

Huyện Bình Giang

 

13h30

 

 

14h30

 

Một phần thôn Bằng Trai, xã Vĩnh Hồng (MBA Bằng Trai 2 - 180kVA)

Công tác kế hoạch

 •  

Huyện Bình Giang

 

14h30

 

 

15h30

 

Một phần thôn Hòa Ché, xã Hùng Thắng (MBA Hùng Thắng E - 320kVA)

Công tác kế hoạch

Ngày 09/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 10/5

 •  

 

Huyện Ninh Giang

 

 

06h30

 

16h30

Xã Hồng Đức

Công ty Sees vina

 

Công tác theo kế hoạch

 •  

Huyện Ninh Giang

      

06h30

 

10h30

Xã: An Đức, Tân Quang, Văn Hội;

một phần thôn Mai Động, Tế Cầu xã Hồng Đức

 

Công tác theo kế hoạch

 •  

Huyện Ninh Giang

10h30

10h45

Xã: Tân Phong, Hồng phúc, Hưng Long, Văn Hội, thôn Trại Vàng xã Quỳnh Hoàng

một phần xã: Nghĩa An, Vạn Phúc, Đông Xuyên, Kiến Quốc

Công ty: Gạch Vạn Phúc; Đào Văn Viển 2; Nguyến Thị Liên; CPXD Hồng Phong; Gloty; Hải Anh; Gạch Hưng Long; Haichuang

Chuyển phương thức cấp điện

 •  

Huyện Ninh Giang

16h30

16h45

Xã: Tân Phong, Hồng phúc, Hưng Long, Văn Hội, thôn Trại Vàng xã Quỳnh Hoàng

một phần xã: Nghĩa An, Vạn Phúc, Đông Xuyên, Kiến Quốc

Công ty: Gạch Vạn Phúc; Đào Văn Viển 2; Nguyến Thị Liên; CPXD Hồng Phong; Gloty; Hải Anh; Gạch Hưng Long; Haichuang

Chuyển phương thức cấp điện

 •  

Huyện Gia Lộc

06h30

16h30

Khu vực xã Đức Xương.

Công tác theo kế hoạch

 •  

 

 

 

Huyện Thanh Miện

 

 

 

10h30

16h30

 

 

 

 

10h50

16h50

 

- Mất điện KH sinh hoạt : Xã Hồng Phong, Thanh Giang.

- KH chuyên dùng gồm; Công ty TNHH MTV Khai Thác CTTL Bắc Hưng Hải, Công ty cổ phần kinh Doanh Nước Sạch Hải Dương

 

 

Chuyển phương thức cấp điện

Ngày 11/5

 •  

TX Kinh Môn

05h30

 

15h30

 

*Phường: Phường AN Sinh, Phường Phạm Thái

*Công ty: May Hải Yến, Nguyễn Thị Mỵ, Phúc Ngọc, Vũ Anh Đức, Tân Cương, Hoàng Anh, Khoáng Sản TPA, XNK Đà Nẵng, Hà Thanh, Trung Nam.

Công tác theo kế hoạch

 •  

Huyện Thanh Hà

01h00

03h00

 

Xã: Một phần xã Thanh Quang và Thanh Thủy.

Công ty: Công ty TNHH may mặc Hoa Hồng, Tuấn An.

Công tác theo kế hoạch

 •  

Huyện Thanh Hà

01h00

01h20

Xã: Vĩnh Lập, Thanh Cường, Thanh Hồng, Thanh Sơn, Thanh Khê, Thanh Xá, Thanh Thủy, thị trấn Thanh Hà, An Phượng, Thanh Hải, một phần xã Cẩm Chế, Tân An, Thanh Quang.

Công ty: Công ty Hoài Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hà Thành, Công ty Cổ phần Chang Chuang, Hà Hải (Thanh Cường), NS Trường Thành, Đinh Trịnh Tú, Ngô Xuân Thắng, UBND huyện 1+2, Kho Bạc huyện, Chi cục Thuế huyện, Nguyễn Văn Hiếu, Trung tâm Y tế dự phòng, Đài Viễn thông huyện, Nguyễn Thị Xuân Hiền, Công ty xây dựng Phượng Hoàng, nước sạch Thanh Hải, Đinh Trịnh Dinh, Tân Phát, May TBT 1, Hải Hà 2, Agribank, Kim Long, Giầy Hiệp An, cầu Hợp Thanh 1, 2.

Chuyển phương thức

 •  

Huyện Thanh Hà

01h00

11h00

 Xã: Một phần xã Thanh Quang.

Công ty: Xốp Phúc Cường, nước sạch Thanh Bính.

Công tác theo kế hoạch

 •  

Huyện Thanh Hà

06h30

06h50

Xã: An Phượng,Thanh Hải, thị trấn Thanh Hà, một phần xã Thanh Khê, Tân An, Thanh Sơn, Cẩm Chế.

Công ty: UBND huyện 1+2, Kho Bạc huyện, Chi cục Thuế huyện, Nguyễn Văn Hiếu, Trung tâm Y tế dự phòng, Đài Viễn thông huyện, Xuân Hiền, Công ty xây dựng Phượng Hoàng, nước sạch Thanh Hải, Đinh Trịnh Dinh, Tân Phát, May TBT 1, Hải Hà 2, Agribank, Nguyễn Thị Xuân Hiền.

Chuyển phương thức

 •  

Huyện Thanh Hà

06h30

15h30

Xã: Thanh Xá, một phần xã Thanh Sơn, Thanh Khê, Thanh Thủy.

Công ty: Giầy Hiệp An, Ngô Xuân Thắng, Kim Long, cầu Hợp Thanh 1, 2.

Công tác theo kế hoạch

 •  

Huyện Thanh Hà

09h00

11h00

Xã: Một phần xã Thanh Quang và Thanh Thủy.

Công ty: Công ty TNHH may mặc Hoa Hồng, Tuấn An.

Công tác theo kế hoạch

 •  

Huyện Thanh Hà

11h00

11h20

Xã: Vĩnh Lập, Thanh Cường, Thanh Hồng, một phần xã Thanh Quang.

Công ty: Công ty Hoài Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hà Thành, Công ty Cổ phần Chang Chuang, Hà Hải (Thanh Cường), NS Trường Thành, Đinh Trịnh Tú.

Chuyển phương thức

 •  

Huyện Thanh Hà

15h30

15h50

Xã: Vĩnh Lập, Thanh Cường, Thanh Hồng, Thanh Quang, thị trấn Thanh Hà, An Phượng, Thanh Hải, một phần xã Cẩm Chế, Tân An, Thanh Sơn, Thanh Khê, Thanh Thủy.

Công ty: Công ty Hoài Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hà Thành, Công ty Cổ phần Chang Chuang, Hà Hải (Thanh Cường), NS Trường Thành, Đinh Trịnh Tú, UBND huyện 1+2, Kho Bạc huyện, Chi cục Thuế huyện, Nguyễn Văn Hiếu, Trung tâm Y tế dự phòng, Đài Viễn thông huyện, Xuân Hiền, Công ty xây dựng Phượng Hoàng, nước sạch Thanh Hải, Đinh Trịnh Dinh, Tân Phát, May TBT 1, Hải Hà 2, Agribank, Kim Long, cầu Hợp Thanh 1, 2.

Chuyển phương thức

 •  

Huyện Tứ Kỳ

01h00

11h00

01h10

11h20

Xã: Chí Minh

Cty:0.

Công tác theo KH

Ngày 12/5

 •  

Huyện Ninh Giang

06h00

08h00

một phần Khu 3 Thị Trấn Ninh Giang

Công tác theo kế hoạch

 •  

Huyện Ninh Giang

14h30

17h30

một phần Khu 3 Thị Trấn Ninh Giang

Công tác theo kế hoạch

 •  

Huyện Ninh Giang

06h00

17h30

Trường THPT Ninh Giang

Công tác theo kế hoạch

 •  

Huyện Ninh Giang

06h00

06h15

một phần Khu 3 Thị Trấn Ninh Giang

XN KTCTTL Ninh Giang

Chuyển phương thức cấp điện

 •  

Huyện Ninh Giang

17h30

17h45

một phần Khu 3 Thị Trấn Ninh Giang

XN KTCTTL Ninh Giang

Chuyển phương thức cấp điện

 •  

TX Kinh Môn

06h30

09h30

*Công ty: XM Phú Tân C

Công tác theo kế hoạch

06h30

16h30

13h30

16h30

 •  

Huyện Cẩm Giàng

     05h00

     17h00

 

05h20

17h20

 

 

C.ty: Đài Bảo(TBA Việt Cường), Falcol, VP XD K132- 250kVA), Khách sạn Nam Cường HD (2x1600kVA), Bất động sản Nam Cường (1250kVA), Xăng dầu Lai Cách, Thái Dương, Bắc Trường Sơn, Tuyên Quang, NUTRI –VN,

EDV, TONGWEI, Tôn màu POSHACO, Thắng Thanh, Hải Nam, Continuance VN, Cty TNHH MTV Hải Lâm (TBA TM Cẩm Giàng), Cty Việt Mỹ, Công ty CP xử lý nhựa môi trường Đồng Tâm

(TBA CCB Thành đông),

Xã: TT Lai Cách ( TBA Bơm Tiền, TT hóa chất, UBH, CQT Lai Cách, Quán Tiên, Ngọ 1, 2, Bơm An Hóa, HT Lai Cách, TTTM Cẩm Giàng, TT Trại Lúa, ,

Chuyển phương thức vận hành

 •  

Huyện Cẩm Giàng

     05h00

     17h00

 

05h20

17h20

 

C.ty:  TONGWEI, Tôn màu POSHACO, Thắng Thanh, Hải Nam, Continuance VN, Cty TNHH MTV Hải Lâm (TBA TM Cẩm Giàng), Cty Việt Mỹ, Công ty CP xử lý nhựa môi trường Đồng Tâm

(TBA CCB Thành đông),

Xã: TT Lai Cách ( TBA Bơm Tiền, TT hóa chất, UBH, CQT Lai Cách, Quán Tiên, Ngọ 1, 2, Bơm An Hóa, HT Lai Cách, TTTM Cẩm Giàng, TT Trại Lúa, ,

Chuyển phương thức vận hành

 •  

Huyện Cẩm Giàng

     05h00

     17h00

 

05h20

17h20

 

Cty: Đức Anh, Hồng Tâm, Đức Toàn, UP, CP tư vấn xây dựng và Thương mại Á Châu, Cơ sở Nguyễn Văn Quyên, Mạnh Cường, HTH, Cơ Khí công trình, Hanoi Green Foods, Hướng Dương, Đông Lập, Bao Bì Quyết Thắng, BAODI VN, Hồng Phát, Thịnh Cường, CĐDL Khách sạn, BCH Quân sự, Chi Cục Thuế, Trường Thành, Ngân hàng NN, Kho bạc Cẩm Giàng, Bưu điện huyện Cẩm Giàng, TT Viễn thông Cẩm Giàng, VP UBND huyện Cẩm Giàng, VP Huyện Uỷ Cẩm Giàng, Đất Việt, Trường dậy nghề TM(vật tư), Khoa Liên, Hùng Dũng, Hiển Long, Bao Bì nhựa VINA, Kiên Cường, Bình Minh, Dinh dưỡng Việt Hưng, Quang Lan, Thức ăn chăn nuôi Việt Trung, Đức Anh, PMC VINA, Dầu CK, WSD Việt Nam, ECO GREEN, Thiết bị hóa chất NAKAGAWA, Phương Chiên, Song Hạ, Venture, Tâm Phúc Xanh

 Máy kéo Quý Dương, TT Giống gia súc Hải Dương, XN Lúa Quý Dương, Việttiên Sơn, Khung nhà thép

Xã :  Trung Cấp, CQT Lẻ, Thôn Gạch, Đìa); Tân Trường ( TBA Quý Dương A, B, C, CQT Quý Dương A, B

Chuyển phương thức vận hành

 •  

Huyện Cẩm Giàng

     05h00

     17h00

 

05h20

17h20

 

C.ty: XN Giống lúa Lai Cách, PTHT KCN Đại An 180kVA

Xã: TT Lai Cách ( CQT Thôn Năm), Thôn Đìa

Chuyển phương thức vận hành

 •  

TP Hải Dương

08h00

11h00

Mất điện một phần khu vực phường Nguyễn Trãi

Công tác KH

 •  

 

TP Hải Dương

06h30

11h15

06h50

11h35

Mất điện một phần khu vực Phường Lê Thanh Nghị và Phường Nguyễn Trãi

Chuyển PTVH

 •  

TP Hải Dương

05h20

17h20

05h40

17h40

Mất điện một phần khu vực Phường Thạch Khôi

Chuyển PTVH

 •  

Huyện Kim Thành

01h00

03h20

ĐZ373E8.23 : 

* Xã: Liên Hòa 

*  KH:  Đào Mạnh Dần

Công tác theo kế hoạch

 •  

Huyện Kim Thành

09h00

11h20

ĐZ373E8.23 : 

* Xã: Liên Hòa 

*  KH:  Đào Mạnh Dần

Công tác theo kế hoạch

 •  

Huyện Kim Thành

15h30

15h50

ĐZ373E8.23 : 

* Xã: Liên Hòa 

*  KH:  Đào Mạnh Dần 

Công tác theo kế hoạch

 •  

Thành Phố Chí Linh

13h30

13h50

- Mất điện một phần khu Thị xã Đông Triều Quảng Ninh (gồm các TBA: Hoàng hà, Tân Vĩnh Hưng, Thành Đồng, An Bình Phát, Minh Dũng, Lan chimark 2)

Chuyển phương thức theo kế hoạch

16h30

16h50

 •  

 

 

 

 

 

Tác giả: ; xuất bản: 04/05/2024 09:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31