Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH NGỪNG GIẢM CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 42 (Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 22/10/2023)

Căn cứ kế hoạch sửa chữa lưới điện, thí nghiệm định kỳ các thiết bị và tiến độ các dự án Đầu tư xây dựng của Công ty Điện lực Hải Dương dự kiến thực hiện trong tuần 42/2023, Công ty Điện lực Hải Dương công bố kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và thông báo lịch ngừng giảm dự kiến tới các khách hàng sử dụng điện trong tuần 42/2023

từ ngày 16/10/2023 đến ngày 22/10/2023. Cụ thể theo File đính kèm và bảng dưới đây:

Mời Quý độc giả xem chi tiết tại đây:

Kế hoạch bảo dưỡng sử chữa chi tiết xin mời xem tại đây:

 

STT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 16/10

 

 

 

 

 

 

Ngày 17/10

1

TX Kinh Môn

07h30

11h30

*Xã: Phường Phạm Thái (TBA Phạm Mệnh E)

Công tác theo .kế hoạch

08h30

13h00

*Xã: Phường An Sinh (TBA An Sinh A)

Ngày 18/10

1

TX Kinh Môn

06h00

11h00

*Xã: Bạch Đằng ( TBA Bạch Đằng C)

Công tác theo .kế hoạch

13h30

17h00

*Xã:  Bạch Đằng ( TBA Bạch Đằng D)

07h30

11h30

*Xã: Phường An Phụ ( TBA Cổ Tân B)

08h30

12h30

*Xã: Tân Dân( TBA Tân Dân A)

Ngày 19/10

1

TX Kinh Môn

 

06h00

11h00

*Xã: Thất Hùng (TBA Thất Hùng E)

Công tác theo .kế hoạch

13h30

17h00

*Xã: Phường Phạm Thái (TBA Thái Sơn A)

2

Thành Phố Chí Linh

06h00

06h20

- Mất điện một phần khu vực Phường Phả Lại, Văn An

Chuyển phương thức ĐZ

3

Thành Phố Chí Linh

06h00

06h20

- Mất điện một phần khu vực Phường Phả Lại, Văn An

Chuyển phương thức ĐZ

4

Thành Phố Chí Linh

06h00

06h20

- Mất điện một phần khu vực Phường Phả Lại, Văn An

Chuyển phương thức ĐZ

Ngày 20/10

1

TX Kinh Môn

 

06h00

15h00

*Xã: Phường Phạm Thái ( TBA Thái Sơn D)

Công tác theo .kế hoạch

08h30

11h00

*Xã:  Bạch Đằng ( TBA Bơm Trạm Lộ)

10h30

12h30

*Xã: Phường Minh Hòa ( TBA Minh Hòa B)

2

Huyện Bình Giang

06h00

Ngày 20/10

12h00

Ngày 20/10

 • Cty : XN KTCTTL huyện Bình Giang, Duy Thái Hưng..

Xã: mất điện xã Cổ Bì ( trừ TBA Cam Xá, Cam Xá 3)

Công tác kế hoạch

3

Thành Phố Chí Linh

06h00

12h00

06h20

12h20

- Mất điện một phần khu vực Phường Phả Lại, Văn An

Chuyển phương thức ĐZ

4

Thành Phố Chí Linh

07h30

15h00

- Mất điện Công ty RedstarCera

Công tác theo kế hoạch

5

Thành Phố Chí Linh

06h00

12h15

07h45

14h00

- Mất điện một phần khu vực Phường Đỏ, Chí Minh

Công tác theo kế hoạch

6

Thành Phố Chí Linh

06h00

12h00

06h20

12h20

- Mất điện một phần khu vực Phường Phả Lại, Văn An

Chuyển phương thức ĐZ

7

Thành Phố Chí Linh

07h30

15h00

- Mất điện Công ty RedstarCera

Công tác theo kế hoạch

Ngày 21/10

1

Huyện Thanh Miện

05h30

07h30

- Mất điện KH sinh hoạt: Thôn La Ngoại, Tiêu Lâm xã Ngũ Hùng và một phần xã Thanh Giang.

 - KH chuyên dùng gồm TBA :  Công ty HK VINA,  Quảng Phong, Quảng Phong 2,  Nhuận Dật, : GFT UNIQUE Việt Nam, Mạnh Tuấn.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Ninh Giang

07h30

12h30

Kho Bạc Huyên Ninh Giang

Công tác theo kế hoạch

3

TP Hải Dương

06h00

07h30

Mất điện một phần khu vực Xã Nam Đồng

Công tác theo KH

4

 

TP Hải Dương

12h00

14h00

Mất điện một phần khu vực Xã Nam Đồng

Công tác theo KH

5

TP Hải Dương

06h00

14h00

Mất điện khu vực Thôn Ấp Trứng, Nam Đồng

Công tác theo KH

6

Huyện Bình Giang

05h30

 

14h20

 

 • Cty :  Quang Thuận, Bắc Hải, Hưng Phú, Phạm Văn Nhân, Việt Mỹ, Đông Phát, Thuận Lợi, Trường Quân Sự, CK Trần Hưng Đạo, Cty điện Tráng Liệt, Toàn Gia.

Xã : xã Tráng Liệt

Công tác kế hoạch

7

Huyện Bình Giang

05h30

14h00

 

05h50

14h20

 

 • Cty : Trường Quân Sự
   

Xã :mất điện thị Trấn Kẻ Sặt ( mất điện TBA Khu 5, Phạm Ngũ Lão, Thống Nhất, Sặt G2, Sặt E , Sặt D, Sặt G, Trường Quân Sự)

Chuyển PT cấp điện

8

Huyện Nam Sách

06h00

12h00

07h50

14h20

Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Công ty  Thành thắng, Orienstar, bê tông thăng long, Young jin Flex, Toàn cầu, Hồng thịnh, Nhân Hăng, Q&T, BSE, Fman, Nguyệt linh, Citex, trường giang, Dinh dưỡng QT CNC. Q&T, Nhân Hằng, Hồng Thịnh, Fman, Việt Hòa, Trường Giang, Toàn Cầu, Thành Đạt, Viotex, BSE, Thành thắng, Orienstar, bê tông thăng long, Young jin Flex

+ Mất điện các khách hàng SH: xã đồng lạc, phường Nam Đồng(TPHD).

Công tác theo kế hoạch

9

Huyện Nam Sách

06h00

14h20

Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Công ty  điện Đài Quang

+ Mất điện các khách hàng SH:

Công tác theo kế hoạch

Ngày 22/10

1

Huyện Thanh Miện

06h00

09h30

- Mất điện KH sinh hoạt: Một phần xã Thị Trấn Thanh Miện. Thôn An Nghiệp, Gia Cốc, An Khoái, Đống Rừng xã Tứ Cường, toàn bộ xã Cao Thắng.

- KH chuyên dùng gồm các TBA :  Huyện Ủy, Viễn Thông Thanh Miện, Công ty Tài Phát, Tiểu Đoàn 3, Công ty CP xăng dầu, dầu khí Ninh Bình, Phú Nguyên, Phú Nguyên 2, High Rock.

Công tác theo kế hoạch

2

TX Kinh Môn

 

08h00

11h30

*Xã: TT Minh Tân ( TBA Bích Nhôi D)

Công tác theo .kế hoạch

06h00

12h30

Xã: Thăng Long, Quang Thành.

*Công ty: Tân Phúc Thành, Đức Phúc, Nông Sản Tân Tiến, Trường Quang Thành, NM Nhiệt Điện, Quốc Anh, PKĐK Phúc Thành, Phúc Thành Phát, Kho K91

3

Huyện Tứ Kỳ

05h30

15h30

06h00

16h00

Xã: Quang Trung, An Thanh, Chí Minh, TT Tứ Kỳ, Quang Phục, Ngọc Sơn, Đại Sơn, Hưng Đạo, Bình Lãng, Tái Sơn, Tân Kỳ, Đại Hợp, Quảng Nghiệp

 

Công ty: Hùng Mạnh, Xuân Cầu, VL Mài, XD Ngọc Sơn, XDTM Ngọc Sơn, DNT, Nhung Thanh, Mỹ Lạc, Sungjinnice, Nam Am, Trường Hải, Đồng Tâm, Fuji, TL Phúc Đạt, CP Phúc Đạt, RichWay, DNTN Ngọc Sơn 2, Bùi Văn Thu, Nguyễn Văn Khai, An Thái, Phú Yên, Thuận Cường 1+2, Hoàng Gia Việt, DNTN Ngọc Sơn ,Đặng Xuân Thanh, Thành Đông, Quang Minh, Đoàn Minh Công, Mạnh Cường, Phạm Văn Cường, MHP, MS Vina, Minh Tú, Đăng Dương, Tiểu Đoàn 23, Hoàng Long, Nguyễn Văn Lực,  Huệ Lực, YezinVina, Trường Phát 1+2, Yezin, Đức Mạnh Phát, XN Giống, Nguyễn Dương Hưng, NMN An Thanh, Vạn Lộc, NMN Đông Kỳ, Hoàng Minh, CC Thuế, Nguyễn Thị Miên, Vũ VĂn Hạt, TT Y Tế, Cây Trồng & TS, Hà Bắc, Hồng Ngọc, Lilama, Xuân Quỳnh, Việt Đài, Tuyên Du 1+2.

Công tác theo kế hoạch

05h30

16h00

: Ngọc Sơn

Công ty: Tấn Hưng, Tấn Hưng 1, Continuance

 

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Thanh Hà

05h30

05h50

 Xã: Thanh Cường, Thanh Hồng, Vĩnh Lập, Thanh Quang, Thanh Thủy, Thanh Xá, Thị trấn Thanh Hà, Thanh Khê, Thanh Sơn, Tân An, An Phượng, Thanh Hải, Việt Hồng, Thanh An, Tân Việt, Cẩm Chế, thôn Văn Mạc xã Liên Mạc.

 Công ty: May Đinh Trịnh Tú, Hoài Sơn, Hà Hải 2 (Thanh Cường), Xốp Phúc Cường, Kim Long, Ngô Xuân Thắng, Viettory, Xuân Hiền, UBND Huyện Thanh Hà, Trung tâm y tế huyện Thanh Hà 1+2, Kho Bạc, Nguyễn Văn Hiếu, Chi cục thuế Thanh Hà, Công ty may Hoa Hồng, May TBT1, Hải Hà 2, Đinh Trịnh Dinh, Tân Phát, Xây dựng Phượng Hoàng, Fidico, Hiệp Hạnh, Fulipha, Nguyễn Văn Dũng, Phong Trang, may mặc Đại Dương, HTX Thanh Niên, Nước sạch Tân Việt, Trường Thành, Thanh Bính, Thanh Hải, Ceraglass, HTX điện lực Thanh Hải, Thanh Cường, Liên Mạc.

Chuyển phương thức

05h30

07h00

Công ty: May Makalot, Hùng Cường HC, Hùng Cường TH, Việt Tiến TH, Hải Hà 1, Nguyễn Văn Khanh, Nước sạch Tiền Tiến, Nước sạch Hải Dương.

Công tác theo kế hoạch

07h00

07h20

Xã: Một phần xã Tân An, Thanh Hải.

 Công ty: HTX điện lực Thanh Hải.

Chuyển phương thức

14h30

14h50

Xã: Một phần xã Tân An, Thanh Hải.

 Công ty: HTX điện lực Thanh Hải.

Chuyển phương thức

14h30

16h00

Công ty: May Makalot, Hùng Cường HC, Hùng Cường TH, Việt Tiến TH, Hải Hà 1, Nguyễn Văn Khanh, Nước sạch Tiền Tiến, Nước sạch Hải Dương.

Công tác theo kế hoạch

16h00

16h20

 Xã: Thanh Cường, Thanh Hồng, Vĩnh Lập, Thanh Quang, Thanh Thủy, Thanh Xá, Thị trấn Thanh Hà, Thanh Khê, Thanh Sơn, Tân An, An Phượng, Thanh Hải, Việt Hồng, Thanh An, Tân Việt, Cẩm Chế, thôn Văn Mạc xã Liên Mạc.

 Công ty: May Đinh Trịnh Tú, Hoài Sơn, Hà Hải 2 (Thanh Cường), Xốp Phúc Cường, Kim Long, Ngô Xuân Thắng, Viettory, Xuân Hiền, UBND Huyện Thanh Hà, Trung tâm y tế huyện Thanh Hà 1+2, Kho Bạc, Nguyễn Văn Hiếu, Chi cục thuế Thanh Hà, Công ty may Hoa Hồng, May TBT1, Hải Hà 2, Đinh Trịnh Dinh, Tân Phát, Xây dựng Phượng Hoàng, Fidico, Hiệp Hạnh, Fulipha, Nguyễn Văn Dũng, Phong Trang, may mặc Đại Dương, HTX Thanh Niên, Nước sạch Tân Việt, Trường Thành, Thanh Bính, Thanh Hải, Ceraglass, HTX điện lực Thanh Hải, Thanh Cường, Liên Mạc.

Chuyển phương thức

5

Huyện Kim Thành

05h30

05h50

* Xã:  Thượng Vũ, Cộng Hòa

* KH:  Bơm Tuần Mây 320, Hồng Hưng 100, Kho K76 100, Gạch Kim Thanh 750, Chiến Thắng.

Chuyển phương thức vận hành phục vụ ĐL Kinh Môn công tác

6

Huyện Kim Thành

13h00

13h30

* Xã:   Thượng Vũ, Cộng Hòa

* KH:  Bơm Tuần Mây 320, Hồng Hưng 100, Kho K76 100, Gạch Kim Thanh 750, Chiến Thắng.

Chuyển phương thức vận hành phục vụ ĐL Kinh Môn công

 

 

 

 

 

 

7

Huyện Kim Thành

05h30

05h50

* Xã:  Liên Hòa

* Công ty: Đào Mạnh Dần 400.

ĐL Thành Hà chuyển phương thức vận hành

8

Huyện Kim Thành

16h00

16h30

* Xã:  Liên Hòa

* Công ty: Đào Mạnh Dần 400

ĐL Thành Hà chuyển phương thức vận hành

9

TP Hải Dương

05h30

15h30

Mất điện một phần khu vực Xã Ngọc Sơn, Gia Xuyên

Công tác theo KH

10

TP Hải Dương

05h30

07h00

Mất điện một phần khu vực Xã Tiền Tiến

Công tác theo KH

11

TP Hải Dương

14h00

16h00

Mất điện một phần khu vực Xã Tiền Tiến

Công tác theo KH

12

TP Hải Dương

07h00

11h30

Mất điện một phần khu vực Ngã tư Đại An đến Cty M&J

Công tác theo KH

13

Huyện Bình Giang

05h30

 

15h20

 

 • Cty :  XN KTCTTL huyện Bình Giang ( B.Cầu Sộp 1000+560+320 KVA), Lữ Đoàn 214, Bùi Thị Linh, Trắc Địa 100 kVA, Bưu Điện Sặt, Cấp Nước Sặt..

Xã : TT Sặt ( TBA Cầu Sộp, Sặt 1,2,3, Sặt C); Xã Vĩnh Hưng mất điện thôn Sãi (TBA Vĩnh Tuy 560 kVA)

Công tác kế hoạch

14

Huyện Bình Giang

05h30

13h30

 

07h20

15h20

 

Cty :  Thi Công QL 38, Minh Đức B, XN Gia Súc Hoa Kỳ

Công tác kế hoạch

15

Huyện Bình Giang

05h30

 

05h50

 

 • Cty :  Cấp 3 Kẻ Sặt, Kho Bạc, Phạm Duy Tuấn, Trung Tâm Y Tế dự phòng 50 kVA, Khôi cơ quan huyện ( TBA Sặt F), Gia Anh 1, Chi Cục Thuế, Tuấn Linh, Dệt Vân Giang, Lâm Phúc 400+630 kVA, Tình Thương ( cty môi trường xanh Minh Phúc), Cty CP điện Lương Ngọc, Thuận Lợi 2-1500kVA, Huy Hoàng, Lục Nam 1000 kVA, Tiến Long 320+630 kVA, Phục Khang, CP Clark, Ngọc Khánh, Lục Nam 3-1500 kVA, Lục Nam 400kVA, Sơn KOVA, Sunflower, Thuận Thiên Thành ( Phú Thiện Long)..

Xã : TT Sặt ( TBA Sặt F, Ấp Thanh Bình); xã Vĩnh Hồng ( TBA KDC My Khê, Vĩnh Hồng G, My Thữ, Vĩnh Hồng C); xã Thúc Kháng ( Trừ thôn Ngọc Cục, Ngọc Tân, Tào Khê); xã Tân Hồng ( mất điện TBA My Cầu Tây).

Chuyển PT cấp điện

16

Huyện Bình Giang

07h00

13h30

 

07h20

13h50

 

Cty :  Kết Cấu Thép 568, Ô Tô Nguyên, Green YelloW, SeRim, BST, Đại Địa 180 kVA, Minh Đức A ( ĐL Hưng Yên)..

Chuyển PT cấp điện

17

Huyện Bình Giang

13h00

 

15h20

 

 • Cty :  Quang Thuận, Bắc Hải, Hưng Phú, Phạm Văn Nhân, Việt Mỹ, Đông Phát, Thuận Lợi, Trường Quân Sự, CK Trần Hưng Đạo, Cty điện Tráng Liệt, Toàn Gia.

Xã : xã Tráng Liệt

Công tác kế hoạch

18

Huyện Bình Giang

13h00

15h00

 

13h20

15h20

 

 • Cty : Trường Quân Sự
   

Xã :mất điện thị Trấn Kẻ Sặt ( mất điện TBA Khu 5, Phạm Ngũ Lão, Thống Nhất, Sặt G2, Sặt E , Sặt D, Sặt G, Trường Quân Sự)

Chuyển PT cấp điện

19

Huyện Cẩm Giàng

06h00    

12h00

Xã: Cẩm Hưng TBA Câm Hưng B, C, D, E

Xã: Ngọc Liên  TBA Ngọc Kha, Mỹ Vọng

Công tác theo kế hoạch

20

Huyện Cẩm Giàng

06h00    

10h00

Xã: Lương Điền TBA Bối Tượng A, B

Công tác theo kế hoạch

21

Huyện Nam Sách

05h30

15h30

06h00

16h00

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Thành thắng, Orienstar, bê tông thăng long, Young jin Flex, Toàn cầu, Hồng thịnh, Nhân Hăng, Q&T, BSE, Fman, Nguyệt linh, Citex, trường giang, Dinh dưỡng QT CNC. Q&T, Nhân Hằng, Hồng Thịnh, Fman, Việt Hòa, Trường Giang, Toàn Cầu, Thành Đạt, Viotex, BSE,Dinh Dưỡng, Long hưng, Châu á thái bình dương, May tình thương, XD Ba hàng,Anh Quân, Giấy THD Điện cơ 1991, sáng mỹ, nghĩa mỹ, Thái bình dương,  Phú hải, Thái Bình Dương, chợ Đầu Mối, gỗ Richland, XNVT Hồng Lạc, Tuấn Giang, Hàng Giang,Tầu Quốc,Chi Cục Kiểm Lâm, Đài Quang, Cường thinh 68.

+ Mất điện các khách hàng SH:  xã đồng lạc, phường Nam Đồng(TPHD)

Chuyển phương thức

22

Thành Phố Chí Linh

06h00

12h15

07h45

14h00

- Mất điện một phần khu vực Phường Đỏ, Chí Minh

Công tác theo kế hoạch

Ngày 23/10

1

Huyện Ninh Giang

06h30

08h30

Thôn Thượng Đồng Xã Hồng Dụ

Công tác theo kế hoạch

09h00

11h30

Thôn Thượng Đồng Xã Hồng Dụ

Công tác theo kế hoạch

09h00

11h30

Thôn Bồ Dương, Đồng Hội Xã Hồng Phong

Công tác theo kế hoạch

09h00

11h30

Thôn Đồng Bình Xã Ninh Hải

Công tác theo kế hoạch

2

TX Kinh Môn

 

06h00

11h00

*Xã: Hiệp Hòa (TBA Hiệp Hòa C)

Công tác theo .kế hoạch

13h30

17h00

*Xã: Thượng Quận (TBA Thượng Quận C)

 

Tác giả: ; xuất bản: 13/10/2023 07:14
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31