Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH NGỪNG GIẢM CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 44 (Từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023

STT

Thành phố, Huyện, Thị xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

 

 

 

 

 

 

Ngày 30/10

 1.  

 

 

 

 

 

Ngày 31/10

1

Huyện Kim Thành

08h30

09h30

* Xã:  Tam Kỳ

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Kim Thành

10h00

11h00

* Xã:    Tam Kỳ

Công tác theo kế hoạch

Ngày 01/11

 1.  

Huyện Kim Thành

08h30

10h00

* Xã:  TT Phú Thái

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Kim Thành

10h15

11h15

* Xã:  TT Phú Thái

Công tác theo kế hoạch

Ngày 02/11

 1.  

 

Huyện Gia Lộc

 

06h00

17h00

TBA : ĐỖ Xuyên, Bơm Quang Minh thuộc xã Quang Minh

Công tác kế hoạch

 1.  

Huyện Bình Giang

06h00

Ngày 02/11

07h30

Ngày 02/11

Xã Thái Dương: mất điện thôn Ấp Hà Tiên (TBA Thái Dương C 180 kVA)

Công tác kế hoạch

 1.  

Huyện Bình Giang

08h00

Ngày 02/11

09h30

Ngày 02/11

Xã Thái Dương: mất điện thôn Kinh Trang (TBA Kinh Trang 250 kVA)

Công tác kế hoạch

 1.  

Huyện Bình Giang

10h00

Ngày 02/11

11h30

Ngày 02/11

Xã Thái Dương: mất điện thôn Kinh Trang (TBA Thái Dương F 250 kVA)

Công tác kế hoạch

 1.  

Huyện Bình Giang

13h00

Ngày 02/11

14h30

Ngày 02/11

 • Cty: XN KTCTTL huyện Bình Giang ( Thái Dương A 320 kVA)

Xã Thái Dương: mất điện thôn Thái Khương (TBA Thái Dương A 320 kVA)

Công tác kế hoạch

 1.  

Huyện Bình Giang

15h00

Ngày 02/11

16h30

Ngày 02/11

Cty: XN KTCTTL huyện Bình Giang ( Thái Dương A 100 kVA)

Công tác kế hoạch

 1.  

Huyện Bình Giang

17h00

Ngày 02/11

18h30

Ngày 02/11

Xã Thái Dương: mất điện thôn Ấp Kinh Dương (TBA Kinh Dương 180 kVA)

Công tác kế hoạch

 1.  

Huyện Thanh Miện

 

06h00’

 

 

17h20’

 

- Mất điện KH sinh hoạt: Khu Phượng Hoàng, Phượng Hoàng Thượng, - Thị Trấn Thanh Miện.

- KH chuyên dùng:  Xí nghiệp KTCT Thủy Lợi- huyện Thanh Miện,  

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Thanh Miện

 

06h00’

17h00’

 

 

06h20’

17h20’

 

- Mất điện KH sinh hoạt: Khu Triệu Nội, Thái Thạch - Thị Trấn Thanh Miện.

- KH chuyên dùng:  Trung tâm Y Tế Huyện Thanh Miện.

Chuyển phương thức cấp điện

 1.  

Huyện Ninh Giang

06h00

06h20

 • Xã: Vạn Phúc, Nghĩa An, Hồng Đức, An Đức, Tân Quang, Văn Hội

Công ty: WingBurg, May Tân Long, Sees ViNa, Hộ KD Phạm Thành Lập

Chuyển phương thức cấp điện

17h00

17h20

Ngày 03/11

 1.  

Huyện Ninh Giang

08h00

09h00

Thôn Trại Mũa Xã An Đức

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Ninh Giang

09h00

10h00

Thôn Ứng Mộ Xã An Đức

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Ninh Giang

10h00

11h00

Thôn Kim Chuế Xã An Đức

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Ninh Giang

11h00

12h00

 1.  

Huyện Ninh Giang

13h30

14h30

Thôn Xuân Trì Xã Tân Quang

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Ninh Giang

14h30

15h30

 1.  

Huyện Thanh Miện

 

08h00’

 

 

09h30’

 

- Mất điện KH sinh hoạt: Khu Đò Luồi-Thị Trấn Thanh Miện

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Thanh Miện

 

09h30’

 

 

11h00’

 

- Mất điện KH sinh hoạt: Khu Vàng Hạ-Thị Trấn Thanh Miện

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Thanh Miện

 

11h00’

 

 

13h00’

 

- Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Cụ Trì xã Ngũ Hùng

Công tác theo kế hoạch

Ngày 04/11

 1.  

Huyện Thanh Hà

06h30

11h30

Các xã: Thanh Xá, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Thanh Khê, Tân An, thị trấn Thanh Hà.

Công ty: Ngô Xuân Thắng, Cầu Hợp Thanh, Giày Hiệp An, Viettory, Phạm Thị Xuân Hiền, Nguyễn Văn Hiếu, Kho bạc, TT y tế huyện Thanh Hà, Chi cục thuế, Đài VT.

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Kim Thành

06h30

06h50

* Xã: Liên Hòa

* Công ty: Đào Mạnh Dần

Chuyển phương thức cấp điện

 1.  

Huyện Kim Thành

11h30

11h50

* Xã: Liên Hòa

* Công ty: Đào Mạnh Dần

Chuyển phương thức cấp điện

 1.  

 

 

 

 

 

Ngày 05/11

 1.  

TP Hải Dương

07h00

11h00

Mất điện Ngân hàng Đầu tư & phát triển, TT CNTT Ngân hàng Đầu tư

Công tác theo KH

 1.  

TP Hải Dương

08h00

10h00

Mất điện một phần khu vực Xã Việt Hòa

Công tác theo KH

 1.  

Huyện Tứ Kỳ

05h00

13h00

05h20

13h20

Xã: Chí minh 

 

 

Chuyển phương thức

 1.  

Huyện Tứ Kỳ

05h20

12h40

05h40

13h00

Xã: Đai Sơn, Hưng Đạo, Quang Phục, Bình Lãng, Tân Kỳ, Đại Hợp, TT Tứ Kỳ, Chí Minh, Văn Tố, An Thanh, Quang trung 

 

 

Chuyển phương thức

 1.  

Huyện Tứ Kỳ

05h40

13h20

06h00

13h040

Xã: Hà Thanh, Hà Kỳ, Tiên Động, Nguyên Giáp , Minh Đức

 

 

Chuyển phương thức

 1.  

Huyện Thanh Hà

05h00

05h20

Các xã: Thanh Xá, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Thanh Khê, Tân An, Thanh Quang, Thanh Cường, Thanh Hồng, Vĩnh Lập, thị trấn Thanh Hà.

 Công ty: Ngô Xuân Thắng, Cầu Hợp Thanh, Giày Hiệp An, Viettory, Phạm Thị Xuân Hiền, Nguyễn Văn Hiếu, Kho bạc, TT y tế huyện Thanh Hà, Chi cục thuế, Đài VT, may TBT2, NMNS Thanh Bính, Xốp Phúc Cường, NMNS Thanh Hồng, may Đinh Trịnh Tú, Hà Hải 2 Thanh Cường, Hoài Sơn.

Chuyển phương thức

 1.  

Huyện Thanh Hà

13h00

13h20

Các xã: Thanh Xá, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Thanh Khê, Tân An, Thanh Quang, Thanh Cường, Thanh Hồng, Vĩnh Lập, thị trấn Thanh Hà.

 Công ty: Ngô Xuân Thắng, Cầu Hợp Thanh, Giày Hiệp An, Viettory, Phạm Thị Xuân Hiền, Nguyễn Văn Hiếu, Kho bạc, TT y tế huyện Thanh Hà, Chi cục thuế, Đài VT, may TBT2, NMNS Thanh Bính, Xốp Phúc Cường, NMNS Thanh Hồng, may Đinh Trịnh Tú, Hà Hải 2 Thanh Cường, Hoài Sơn.

Chuyển phương thức

 1.  

Thành Phố Chí Linh

06h00

16h30

- Mất điện một phần khu vực phường Sao Đỏ, An Lạc, Thái Học, Văn Đức, Tân Dân.

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Thành Phố Chí Linh

07h00

14h00

- Mất điện TBA Nhà khách Tỉnh Ủy 2, TBA Di tích Côn Sơn

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Kim Thành

05h00

05h20

* Xã: Liên Hòa

* Công ty: Đào Mạnh Dần

Chuyển phương thức cấp điện

 1.  

Huyện Kim Thành

13h00

13h20

* Xã: Liên Hòa

* Công ty: Đào Mạnh Dần

Chuyển phương thức cấp điện

 1.  

Huyện Kim Thành

13h30

17h30

·  ĐZ374E8.6 :

* Xã: Thượng Vũ, Cổ Dũng, Tuấn Việt, Kim Xuyên.

* Công ty:  Nếm Thơm, Trần Công Quyền, Bắc Bình, Vinaso, Nguyễn Văn Nam, Phân bón Sơn Trang, APT Serraphin A+B, Nhà máy xử lý rác thải A+B, Trần Công Quynh, Nguyễn Quang Kiên. Huy Văn A 400, , RiCo 560, Thượng Vũ E 250, , Bùi Đình Tú 400, Mai Hương 250, Mạnh Hoạch A 100, Bơm úng Quảng Đạt B, Viet Home 630, May Mặc NKD 630, , Trần Đình Trọng 400, Bùi Đình Tú 250, Huy Văn B 400, Bơm úng Quảng đạt A 560, , Trần Đình Trọng 2 400, Bùi Đình Tú 3 630

ĐL Kim Thành thực hiện hạng mục SCTX năm 2023

 1.  

Huyện Kim Thành

06h00

12h30

ĐZ371E8.6 từ XT đến CD ĐĐ 12

* Xã: Lai Vu, Thượng Vũ

* Công ty : Bơm Tuần Mây 320, Hồng Hưng 100, Kho K76 100, Gạch Kim Thanh 750, Chiến Thắng

ĐL Kim Thành thực hiện hạng mục SCTX năm 2023

 

Căn cứ kế hoạch sửa chữa lưới điện, thí nghiệm định kỳ các thiết bị và tiến độ các dự án Đầu tư xây dựng của Công ty Điện lực Hải Dương dự kiến thực hiện trong tuần 44/2023, Công ty Điện lực Hải Dương công bố kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và thông báo lịch ngừng giảm dự kiến tới các khách hàng sử dụng điện trong tuần 44/2023

từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023. Cụ thể theo File đính kèm và bảng dưới đây:

Mời Quý độc giả xem chi tiết tại đây:

Kế hoạch bảo dưỡng sử chữa chi tiết xin mời xem tại đây:

 

Tác giả: ; xuất bản: 27/10/2023 07:45
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31