Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH NGỪNG GIẢM CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 47 (Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 27/11/2023

Căn cứ kế hoạch sửa chữa lưới điện, thí nghiệm định kỳ các thiết bị và tiến độ các dự án Đầu tư xây dựng của Công ty Điện lực Hải Dương dự kiến thực hiện trong tuần 47/2023, Công ty Điện lực Hải Dương công bố kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và thông báo lịch ngừng giảm dự kiến tới các khách hàng sử dụng điện trong tuần 47/2023

từ ngày 20/11/2023 đến ngày 27/11/2023. Cụ thể theo File đính kèm và bảng dưới đây:

Mời Quý độc giả xem file đính kèm tại đây:

Kế hoạch bảo dưỡng sử chữa chi tiết xin mời xem tại đây:

STT

TP, Huyện, Thị xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 21/11

1

Huyện Kim Thành

07h00

09h00

* Xã: Kim Anh

Công tác theo kế hoạch

2

TX Kinh Môn

07h30

08h30

*Xã: Phường Phạm Thái (TBA Thái Sơn 1)

Công tác theo kế hoạch

08h30

10h00

*Xã: Phường Phạm Thái (TBA Bơm Quảng Trí)

Công tác theo kế hoạch

10h00

11h00

*Xã: Thất Hùng (TBA Thất Hùng E)

Công tác theo kế hoạch

11h00

12h00

*Xã: Lê Ninh (TBA Đảo Tân Lập)

Công tác theo kế hoạch

12h00

13h00

*Xã: Lê Ninh (TBA Bơm Lê Ninh)

Công tác theo kế hoạch

Ngày 22/11

1

TX Kinh Môn

07h30

08h30

*Xã: Phường Hiệp Sơn (TBA Hiệp Sơn H)

Công tác theo kế hoạch

08h30

09h30

*Xã: Phường Hiệp Sơn (TBA Hiệp Sơn C)

Công tác theo kế hoạch

09h30

10h45

*Xã:  Phường Hiệp Sơn (TBA Hiệp Sơn A)

Công tác theo kế hoạch

10h45

11h45

*Xã:  Phường Hiệp Sơn (TBA Hiệp Sơn B)

Công tác theo kế hoạch

13h00

14h00

*Xã:  Phường Hiệp Sơn (TBA Hiệp Sơn G)

Công tác theo kế hoạch

14h00

15h00

*Xã:  Phường Hiệp Sơn (TBA Hiệp Sơn 2)

Công tác theo kế hoạch

15h00

16h00

*Xã:  Phường Hiệp Sơn (TBA Hiệp Sơn F)

Công tác theo kế hoạch

16h00

17h00

*Xã:  Phường Hiệp Sơn (TBA Hiệp Sơn 1)

Công tác theo kế hoạch

07h45

09h45

*Xã:  Phường An Lưu (TBA An Trung A)

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Nam Sách

07h30

07h50

KH: Điện Quốc Tuấn, Điện bến thành, Điện Minh thắng, Trường Hải, Minh Tín, Thạch Dương, Tuấn Linh, Yến Thanh, Âu Châu, Hà Bình, CS Cầu Bình, HTX Thành Công, Bơm Long Động, Hồng Ngọc.

 Chuyển phương thức KH

10h30

10h50

KH: Điện Quốc Tuấn, Điện bến thành, Điện Minh thắng,Trường hải, Minh Tín, Thạch Dương, Tuấn Linh, Yến Thanh, âu châu, Hà Bình, CS Cầu bình, HTX Thành Công, Bơm Long Động, Hồng Ngọc.

 Chuyển phương thức KH

07h30

10h50

KH: Điện Minh Thắng, Huy Hoàng, Nhâm Mạnh, Điện An Lâm

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Cẩm Giàng

08h30

09h30

TBA Chung cư Đại An – 180kVA

Công tác theo kế hoạch

09h45

11h45

TBA KDC Đại An (Khu dân cư Đại An)

Công tác theo kế hoạch

12h00

13h00

- Xã: Cẩm Hoàng (TBA HTX 19/5)

Công tác theo kế hoạch

Ngày 23/11

1

Huyện Tứ Kỳ

07h30

14h00

Xã: Tái Sơn, Quang Phục, Tân Kỳ, Quang Khải

Công ty: Đức Mạnh Phát, Bùi Huy Hạnh, XN Giống TK

Công tác theo kế hoạch

2

TX Kinh Môn

07h30

08h30

*Xã: Tân Dân (TBA Tân Dân E)

Công tác theo kế hoạch

08h30

09h40

*Xã: Tân Dân (TBA Tân Dân D)

Công tác theo kế hoạch

09h40

10h40

*Xã: Tân Dân (TBA Tân Dân 1)

Công tác theo kế hoạch

10h40

11h45

*Xã: Tân Dân (TBA Tân Dân C)

Công tác theo kế hoạch

  13h00

14h00

*Xã: Tân Dân (TBA Tân Dân A)

Công tác theo kế hoạch

14h00

15h00

*Xã: Tân Dân (TBA Tân Dân B)

Công tác theo kế hoạch

15h10

16h10

*Xã: Tân Dân (TBA Tân Dân F)

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Nam Sách

06h30

10h25

+ KH: Gốm Chu Đậu,Gốm sứ Chu Đậu hải Dương; Nước sạch Thái Tân,.minh Hiệp, điện Thái Tân, Điện An Sơn,điện Hồng Phong bê tông Thăng Long

+ Xã: xã Minh Tân, Đồng Lạc.

Công tác theo kế hoạch

06h30

06h50

+ KH: TT Y Tế huyện Nam Sách, TTGDTX Nam Sách, Hồng Ngọc, Thuận Thịnh, điện An Lâm, Điện Nam Hồng, Điện An Sơn, Minh Hương, K98, Nước Sạch Thanh Sơn, Tiểu Đoàn 214, Thi công cầu Hàn, Đông Hòa, Bliting, Đông Bắc, Rong ga, Trọng Anh, sữa Melilai, nhựa Đoxin, Nguyễn Văn Công, F&G.

+ Xã: TT Nam Sách, xã Đồng Lạc

 Chuyển phương thức KH

10h15

10h25

 Chuyển phương thức KH

4

Huyện Cẩm Giàng

08h30

09h30

- Xã: Lương Điền (Thôn Bối Tượng)

Công tác theo kế hoạch

10h00

12h00

- Xã: Cẩm Điền (Thôn Hoàng Xá)

Công tác theo kế hoạch

5

TP Hải Dương

06h30

10h15

Mất điện khu vực thôn chùa thượng .

Công tác KH

06h30

06h50

Mất điện khu vực Thôn Thượng Đạt, An Tiến, An Châu và Thôn Tiền

Chuyển PT

10h15

10h35

Mất điện khu vực Thôn Thượng Đạt, An Tiến, An Châu và Thôn Tiền

Chuyển PT

Ngày 24/11

5

TX Kinh Môn

07h30

08h30

*Xã: Duy Tân (TBA Duy Tân D)

Công tác theo kế hoạch

08h30

09h30

*Xã: Hoành Sơn (TBA Hoành Sơn B)

Công tác theo kế hoạch

09h40

10h40

*Xã: Hoành Sơn (TBA Hoành Sơn C)

Công tác theo kế hoạch

10h40

11h45

*Xã: Hoành Sơn (TBA Hoành Sơn E)

Công tác theo kế hoạch

13h00

14h00

*Xã: Hoành Sơn (TBA Hoành Sơn A)

Công tác theo kế hoạch

14h00

15h00

*Xã: Hoành Sơn (TBA Hoành Sơn D)

Công tác theo kế hoạch

6

Huyện Cẩm Giàng

08h30

11h30

Xã: Tân Trường (Thôn Tràng Kỹ)

Công tác theo kế hoạch

7

Huyện Bình Giang

06h00

14h20

Cty:  Trần Văn Thành 400+560 kVA.

Xã: 

+) Xã Tân Việt mất điện toàn bộ (trừ TBA Bình An, Bình An 2 cấp cho thôn Bình An).

+) Xã Long Xuyên mất điện thôn Cậy, Cánh Khăm (mất điện TBA Cánh Khăm 500 kVA, Cậy 2-560 kVA, Long Xuyên E 400 kVA, Tây Long Xuyên 560 kVA).

+) Xã Hùng Thắng mất điện Khu Thuần Lương (mất điện TBA Thuần Lương 1- 320 kVA, Thuần Lương 2- 180 kVA).

+) Xã Hồng Khê mất điện thôn An Dật (mất điện TBA An Dật 180 kVA).

Công tác theo kế hoạch

06h00

07h30

12h30

14h00

06h20

07h50

12h50

14h20

Cty: XN KTCTTL huyện Bình Giang (Bơm Hùng Thắng 320+100 kVA).

Xã : xã Hùng Thắng.

Chuyển phương thức KH

06h00

12h30

07h50

14h20

Xã : 

+) xã Long Xuyên mất điện Cậy, Bá Thủy, Bá Đoạt, Xóm Chiều  mất điện TBA Cậy 320 kVA, Long Xuyên C 630 kVA, Long Xuyên A 400 kVA, Long Xuyên F 560 kVA, Xóm Chiều 400 kVA, Bá Thủy 400 kVA, Long Xuyên B 250 kVA).

+) xã Hùng Thắng mất điện Khu Lương Phúc ( mất điện TBA Lương Phúc 180 kVA).

Chuyển phương thức KH

8

Thành Phố Chí Linh

07h00

15h00

- Mất điện một phần khu vực Phường Hoàng Tiến

Công tác theo kế hoạch

Ngày 25/11

1

Huyện Kim Thành

07h00

13h30

* Xã: Đại Đức

Công tác theo kế hoạch

07h00

11h30

* Xã:. Tam Kỳ.

* KH: Nuôi trồng thủy sản 160, Minh Trường Sơn 560, VLXD Thái Dương 1000, Vụ Hát Tường A630.

 

2

Huyện Tứ Kỳ

07h30

14h00

Xã: Nguyên Giáp.

Công ty: ZhiXing VN, Mạnh Toàn 1+2+3.

Công tác theo kế hoạch

07h30

14h00

07h50

14h20

Xã: Tiên Động, Nguyên Giáp, Hà Thanh, Hà Kỳ, Minh Đức.

Công ty: Bơm nước thô Nguyên Giáp, Việt Thanh, Đỗ Hữu Vang 1+2 Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Thị Mến, NMN Minh Đức.

 Chuyển phương thức KH

07h30

14h00

Xã: Nguyên Giáp, Quang Trung.

Công ty: CP Quý Cao, N.T Thanh Bình, May Tinh Lợi, SX Keo, Hasky, TC Cơ Khí Mạnh Toàn, Baihong.

Công tác theo kế hoạch

3

Thành Phố Chí Linh

06h00

16h30

- Mất điện một phần khu vực Phường Thái Học

Công tác theo kế hoạch

4

Thành Phố Chí Linh

14h30

16h30

- Mất điện một phần khu vực Phường An Lạc

Công tác theo kế hoạch

5

Thành Phố Chí Linh

07h00

14h00

- Mất điện một phần khu vực Phường Phả Lại, Văn An

Công tác theo kế hoạch

Ngày 26/11

1

Huyện Ninh Giang

07h30

15h30

- Xã Nghĩa An; Tân Hương; Vĩnh Hoà; Đồng Tâm; Hồng Dụ.

- Công ty: Công ty Aquilstar; công nghệ cao Phương Nam; CP Rich Land; Hùng Sơn; Sejin Vina; Vạn Sơn; Hộ KD Nguyễn Học; Nhà Máy Nước Tân Hương; Hộ KD Hà Thị Thuỷ.

Công tác theo kế hoạch

07h30

07h40

- Xã: Hiệp Lực; Hồng Phong; Kiến Quốc; Hồng Phúc; TT Ninh Giang.

- Cty: May Top VN; Phúc Hoàng; Kho Bạc; TT VHTT; Máy Xay; Lữ Đoàn 513; Sao Vàng; Nhà Máy Nước NG; Hương Quỳnh Đăng; XNKTCTTL Ninh Giang; Trường cấp 3 Ninh Giang.

 Chuyển phương thức KH

2

Huyện Kim Thành

08h30

08h50

* KH: Tuấn Dương A 1000, Tuấn Dương B 560, CK Bình Dương 320, Container 400, Pacyfic B 750, CS KCN Lai Vu 30, Tinh Lợi 2000+3000+2500+2500, XD Lai Vu 75, TT Điều hành Vinashin 1000, Ống Thép xoắn 750, Tinh Lợi 3000+2500, Nhôm Tân Á 2000, IBest Việt Nam 1000.

 Chuyển phương thức KH

13h30

13h50

 Chuyển phương thức KH

3

TX Kinh Môn

06h00

11h30

*Xã: Phường Phú Thứ (TBA Phú Thứ A, D, F, H)

 *Công ty: XM Vạn Chánh, BV Nhị Chiểu, Than Cao Xanh.

 Chuyển phương thức KH

4

Huyện Nam Sách

08h30

08h50

+ KH: Cty Kem Tràng Tiền, Nước Thải nam Quang, May Tinh Lợi, Môi Trường xanh, OKAMOTO, Baifar, Everglory 400, Toyodenso, Hồng Gia, LFV metal, Dusco Vina.

+ Xã: Đồng Lạc, Phú Điền, Cộng Hòa.

 Chuyển phương thức KH

13h30

13h50

 Chuyển phương thức KH

5

 

 

 

 

TP Hải Dương

07h00

11h00

Mất điện toàn bộ khu vực Phố Nhi Châu, Trương Hán Siêu, Đinh Văn Tả .

Mất điện TBA chuyên dùng : Thùy Dương , Đại Thành , Hữu THành , Phương Dũng, Việt PHát, Petec, Phương Anh, Sáng Tạo Mốt, Pretil, Quê Hương .

 

 

 

Công tác KH

08h30

 

08h50

 

Mất điện TBA Cty Vũ An.

 

Chuyển PT

13h30

13h50

Mất điện TBA Cty Vũ An.

Chuyển PT

Ngày 27/11

1

Huyện Ninh Giang

05h30

05h40

- Xã: Hiệp Lực; Hồng Phong; Kiến Quốc; Hồng Phúc; TT Ninh Giang.

- Cty: May Top VN; Phúc Hoàng; Kho Bạc; TT VHTT; Máy Xay; Lữ Đoàn 513; Sao Vàng; Nhà Máy Nước NG; Hương Quỳnh Đăng; XNKTCTTL Ninh Giang; Trường cấp 3 Ninh Giang.

 Chuyển phương thức KH

Tác giả: ; xuất bản: 17/11/2023 09:26
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31