Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH NGỪNG GIẢM CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 48 (Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023

Căn cứ kế hoạch sửa chữa lưới điện, thí nghiệm định kỳ các thiết bị và tiến độ các dự án Đầu tư xây dựng của Công ty Điện lực Hải Dương dự kiến thực hiện trong tuần 48/2023, Công ty Điện lực Hải Dương công bố kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và thông báo lịch ngừng giảm dự kiến tới các khách hàng sử dụng điện trong tuần 48/2023

từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023. Cụ thể theo File đính kèm và bảng dưới đây:

Mời Quý độc giả xem file đính kèm tại đây:

Kế hoạch bảo dưỡng sử chữa chi tiết xin mời xem tại đây:

STT

Thành phố, Huyện, Thị xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 28/11

 •  

Huyện Bình Giang

06h00

16h20

Công ty: Duy Thái Hưng,  Cầu CS Ô Xuyên, Cty CP điện Hồng Khê, Nguyễn Văn Tuyến, XNKTCTTL huyện Bình Giang, Cty Rượu Ẻatop, Cty Rượu Lamiliquaise, Cty Việt Cường.

Xã:

+ Xã Thái Học mất điện một phần xã Thái Học gồm Sồi Cầu, Phố Phủ 2, Phú Khê, Phú khê 2, Bơm Phủ;

+ Xã cổ Bì mất điện toàn bộ các TBA;
+ Xã Hồng Khê mất điện toàn bộ các TBA ( trừ TBA An Dật);
+ Xã Long Xuyên mất điện các TBA Long Xuyên D, Long Xuyên G;
+ Xã Tân Việt mất điện TBA Máy Kéo;

Công tác kế hoạch

Ngày 29/11

 •  

Huyện Tứ Kỳ

08h00

09h00

TBA 400kVA Quang Khải 2 lộ 376E8.7. Xã Quang Khải

Công tác theo kế hoạch

 •  

Huyện Tứ Kỳ

09h00

10h00

TBA 400kVA Quang Khải lộ 376E8.7. Xã Quang Khải

Công tác theo kế hoạch

 •  

Huyện Tứ Kỳ

10h00

11h00

TBA 320kVA Bơm Đò Đồn lộ 373E8.7. Xã Quang Khải

Công tác theo kế hoạch

 •  

Huyện Tứ Kỳ

13h30

14h30

TBA 250kVA Tân Quang lộ 373E8.13. Xã: Quang Khải

Công tác theo kế hoạch

 •  

Huyện Tứ Kỳ

14h30

15h30

TBA 560kVA Bơm Quang Khải lộ 376E8.7.

Xã: Quang Khải

Công tác theo kế hoạch

 •  

Huyện Tứ Kỳ

15h30

16h30

TBA 400kVA Minh Đức 2 lộ 376E8.7. Xã: Minh Đức

Công tác theo kế hoạch

 •  

Huyện Tứ Kỳ

16h30

17h30

TBA 400kVA Vũ Xá lộ 376E8.7. Xã Quang Khải

Công tác theo kế hoạch

Ngày 30/11

 •  

TX Kinh Môn

06h00

09h30

*Xã: Phường Phạm Thái (TBA TBA Phạm Mệnh D)

*Công ty: Nguyễn Thị Mỵ, Bình Minh, Phúc Ngọc, Vũ Anh Đức,  Tân Cương, Hà Thanh, Trung Nam, Hoàng Anh, Khoáng Sản TPA.

Công tác theo .kế hoạch

 •  

TX Kinh Môn

06h00

14h30

*Công ty: XNK Đà Nẵng, Đà Nẵng 2

Công tác theo kế hoạch

 •  

Huyện Tứ Kỳ

08h00

09h00

TBA 320kVA Ức Tải 2 lộ 376E8.7. Xã Minh Đức

Công tác theo kế hoạch

 •  

Huyện Tứ Kỳ

09h00

10h00

TBA 400kVA Ức Tải lộ 376E8.7. Xã Minh Đức

Công tác theo kế hoạch

 •  

Huyện Tứ Kỳ

10h00

11h00

TBA 250kVA Bơm Văn Tố lộ 373E8.19.

Xã: Văn Tố

Công tác theo kế hoạch

 •  

Huyện Tứ Kỳ

13h30

14h30

TBA 180kVA Phượng Kỳ 2 lộ 373E8.19.

Xã: Phượng Kỳ

Công tác theo kế hoạch

 •  

Huyện Tứ Kỳ

14h30

15h30

TBA 400kVA Bơm Phượng Kỳ lộ 376E8.7.

Xã: Phượng Kỳ

Công tác theo kế hoạch

 •  

Huyện Tứ Kỳ

15h30

16h30

TBA 180kVA Tứ Kỳ Hạ lộ 373E8.19. Xã: Phượng Kỳ

Công tác theo kế hoạch

 •  

Huyện Tứ Kỳ

16h30

17h30

TBA 180kVA Nhũ Tỉnh lộ 376E8.7. Xã: Quang Khải

Công tác theo kế hoạch

Ngày 01/12

 •  

Huyện Ninh Giang

07h30

11h30

 

 -Xã Tân Quang, xã Văn Hội.

 

 

 

Công tác theo kế hoạch

 •  

Huyện Ninh Giang

 

10h00

 

12h00

-Xã: Ứng Hoè

Công tác theo kế hoạch

 •  

Huyện Thanh Miện

 

06h00

 

 

18h00

 

- Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Bằng Bộ  xã Cao Thắng

- KH chuyên dùng gồm các TBA: Hoa Sen, Thành Vinh, Trần Minh Chuật, Nam Anh, Đại Dương

Công tác theo kế hoạch

Ngày 02/12

 •  

Huyện Thanh Hà

07h20

16h30

Một phần xã Hồng Lạc.

Công ty CBNSTP XKHD, Hà Hải, cáp Vina.

Công tác theo kế hoạch

 •  

Huyện Kim Thành

07h20

07h40

* ĐZ373 E8.6 từ sau XT - Hết

* Xã: Cộng Hòa, Lai Vu.

* Công ty: Nam Thắng, XD Lai Khê, TD ĐLKT, CKCX Vinasin, Vinasin A+B, NTTS Lai Vu, Hồng Lạc.

- Chuyển phương thức ĐZ373E8.6 từ sau CD373-7/25 nhánh Hồng Lạc ÷ CD373-7A/36 nhánh Hồng Lạc sang ĐZ375E8.23 cấp

 •  

Huyện Kim Thành

16h30

16h50

* ĐZ373 E8.6 từ sau XT - Hết

* Xã: Cộng Hòa, Lai Vu.

* Công ty: Nam Thắng, XD Lai Khê, TD ĐLKT, CKCX Vinasin, Vinasin A+B, NTTS Lai Vu, Hồng Lạc.

- Chuyển phương thức ĐZ373E8.6 từ sau CD373-7/25 nhánh Hồng Lạc ÷ CD373-7A/36 nhánh Hồng Lạc sang ĐZ375E8.23 cấp

Ngày 03/12

 •  

TP Hải Dương

07h00

12h00

Mất điện khu vực Đường Nguyễn Thị Duệ, một phần khu ĐTM Tuệ Tĩnh, Cụm CN Ngô Quyền và khu vực lân cận.

Công tác theo kế hoạch

 •  

TP Hải Dương

06h30

06h50

Mất điện một phần khu vực Phường Bình Hàn, Nguyễn Trãi, Quang Trung. Với các tuyến phố chính như Điện Biên Phủ, Chi Lăng, Nguyễn Thượng Mẫn, Hồng Quang, Quang Trung, An Ninh, Trần Hưng Đạo, Bắc Sơn…và khu vực lân cận

Chuyển phương thức

 •  

 

TP Hải Dương

12h15

12h35

 •  

Huyện Kim Thành

06h00

12h00

* ĐZ377E8.22 từ sau CD377-7B/12 nhánh Kim Liên 1 ÷ CD377-7/01 nhánh Kim Anh 1, CD377-7/31 nhánh Kim Liên 5, CD377-7/34 nhánh Kim Liên 1.

* Xã: Kim Liên, Thị trấn Phú Thái, Kim Anh.

* KH: Bơm Kim Lương, Nam Tài U+H+V.

- Thay thế TI, TU35kV tại trạm đo đếm ranh giới Kim Liên 1 lộ 377E8.22.  

- Dựng cột 17 mới.  

- Dựng cột 33 mới.

-  Lắp đặt xà sứ và đấu nối hoàn trả cấp điện.

 •  

Huyện Kim Thành

07h00

12h30

* ĐZ373E8.22 từ sau CDPT373-7/05 nhánh Kim Liên 2 ÷ CD373-7/17 nhánh Kim Liên 2.

* Xã: 

* KH:  Hùng Ngọc, Công ty 1-6.

+ Từ 07h00 ÷ 09h30: Thay thế TI tại vị trí lắp đặt TI đo đếm Kim Liên 2.

+ Từ 09h30 ÷ 12h30: Thay thế TU tại vị trí lắp đặt TU đo đếm Kim Liên 2 lộ 373E8.22

 •  

Huyện Kim Thành

07h00

11h00

*  ĐZ nhánh Nhôm Tân ÁÎ471E8.6.

* Xã: 

* KH:  Nhôm Tân Á.

Thao tác Rec + CD nhánh Nhôm Tân ÁÎĐZ471E8.6.

 •  

Huyện Kim Thành

14h00

17h30

* ĐZ nhánh Tuấn Hưng AÎ375E8.6.

* Xã: Tuấn Việt.

* KH:   

- Thao tác CD nhánh Tuấn Hưng AÎĐZ375E8.6 có điện không tải.

- Thay thế dây dẫn và sứ cách điện từ cột số 02 nhánh Tuấn Hưng A đến SI của giàn TBA.

 •  

Huyện Kim Thành

06h00

06h30

ĐZ373 E8.22 từ Xt đến CD92

* Xã:. Kim Liên, TT phú Thái, Phúc Thành.

* KH: CS Cầu Thái 100, Nam Tài I 1500, Nam Tài T 1500, Nam Tài K 2000, Nam Tài M 1500, Kiến Hoa Đất Việt 2500+1000, Song Toàn 400, Phúc An A 400, 560, Huy Văn E 630, Huy Văn D 630, Huy Văn C 630, Phúc Sơn 1500, Hoàng Giang 400, Đình Phú 180, Nam Linh 630, Đóng Tàu Hoàng Gia 630, Giầy Bình Dương 560, Hùng Ngọc 750, Cty 01-6 180, Ngân Hàng 100, Chi Cục Thuế 100, Huy Văn F, Sơn Globalite 320, Hướng dẫn viên du lịch 180, , XD Kim Lương 25, Yvone 800, Huy Hoàng 800, Phúc An B 560,  BCH 700, Đóng tàu Hoàng Gia A 1250, Hoàng Giang B 750, Hanogo 750, cọc ống Kiến Hoa Đất Việt 1250, Hoàng Trường 630,  Vận Tải Trường An 1500, Nam Tài P 1500, Nam Tài O 1500, Nam Tài L 1500, Nam Tài S 1500, Nam Tài R 1500, Nam Tài Q 1500, Cơ khí Thắng Lợi 320, Nam Tài G 1000, Nam Tài E 1500, Nam Tài X 2000+1000, Nam Tài F 1000. InJaViNa 630+400, Nam Tài C 1000, May Đông Tài 1500, Nam Tài B 1000, Nam Ninh 560, XD Trung Kiên B 30, CS QL5 Phú Thái 50, BĐ Phú Thái 100, Nhà Máy NC Phú Thái 180 A, Nhà Máy NC Phú Thái 180 B, Viễn Thông KT 50, Phúc Thành C 400, Phúc Thành B 180, Nam Tài A 500, Hưng Long B 320, Nam Tài Y 1000, Nam Tài D 2000, Vinh Phát 1600, Vìnfat.

- Cắt nháy MC373E8.22 để thao tác CD373-7/02 nhánh An Thái 1 không điện sau khi đã cắt CD377-7/01 nhánh Kim Anh 1.

 •  

Huyện Kim Thành

12h00

12h30

ĐZ373 E8.22 từ Xt đến CD92

* Xã:. Kim Liên, TT phú Thái, Phúc Thành.

* KH: CS Cầu Thái 100, Nam Tài I 1500, Nam Tài T 1500, Nam Tài K 2000, Nam Tài M 1500, Kiến Hoa Đất Việt 2500+1000, Song Toàn 400, Phúc An A 400, 560, Huy Văn E 630, Huy Văn D 630, Huy Văn C 630, Phúc Sơn 1500, Hoàng Giang 400, Đình Phú 180, Nam Linh 630, Đóng Tàu Hoàng Gia 630, Giầy Bình Dương 560, Hùng Ngọc 750, Cty 01-6 180, Ngân Hàng 100, Chi Cục Thuế 100, Huy Văn F, Sơn Globalite 320, Hướng dẫn viên du lịch 180, , XD Kim Lương 25, Yvone 800, Huy Hoàng 800, Phúc An B 560,  BCH 700, Đóng tàu Hoàng Gia A 1250, Hoàng Giang B 750, Hanogo 750, cọc ống Kiến Hoa Đất Việt 1250, Hoàng Trường 630,  Vận Tải Trường An 1500, Nam Tài P 1500, Nam Tài O 1500, Nam Tài L 1500, Nam Tài S 1500, Nam Tài R 1500, Nam Tài Q 1500, Cơ khí Thắng Lợi 320, Nam Tài G 1000, Nam Tài E 1500, Nam Tài X 2000+1000, Nam Tài F 1000. InJaViNa 630+400, Nam Tài C 1000, May Đông Tài 1500, Nam Tài B 1000, Nam Ninh 560, XD Trung Kiên B 30, CS QL5 Phú Thái 50, BĐ Phú Thái 100, Nhà Máy NC Phú Thái 180 A, Nhà Máy NC Phú Thái 180 B, Viễn Thông KT 50, Phúc Thành C 400, Phúc Thành B 180, Nam Tài A 500, Hưng Long B 320, Nam Tài Y 1000, Nam Tài D 2000, Vinh Phát 1600, Vìnfat.

- Cắt nháy MC373E8.22 để thao tác CD373-7/02 nhánh An Thái 1 không điện sau khi đã cắt CD377-7/01 nhánh Kim Anh 1.

 •  

Huyện Tứ Kỳ

06h30

06h50

Xã: Đai Sơn, Hưng Đạo, Quang Phục, Bình Lãng, Tân Kỳ, Đại Hợp, TT Tứ Kỳ, Chí Minh, Văn Tố, An Thanh, Quang Trung

Chuyển phương thức

 •  

Huyện Tứ Kỳ

12h00

12h20

Xã: Đai Sơn, Hưng Đạo, Quang Phục, Bình Lãng, Tân Kỳ, Đại Hợp, TT Tứ Kỳ, Chí Minh, Văn Tố, An Thanh, Quang Trung

Chuyển phương thức

 •  

Huyện Tứ Kỳ

07h30

07h50

Xã: Hà Thanh, Tiên Động, Hà Kỳ, Nguyên Giáp

Công ty: Bơm Nước thô Nguyên Giáp, NS Tiên Động, THPT Cầu Xe, NMN Minh Đức, Nguyễn Thị Mến, Nguyễn Văn Chiến, Đỗ Hữu Vang, Đỗ Hữu Vang 2, Việt Thanh

Chuyển phương thức

 •  

Huyện Tứ Kỳ

14h00

14h20

Xã: Hà Thanh, Tiên Động, Hà Kỳ, Nguyên Giáp

Công ty: Bơm Nước thô Nguyên Giáp, NS Tiên Động, THPT Cầu Xe, NMN Minh Đức, Nguyễn Thị Mến, Nguyễn Văn Chiến, Đỗ Hữu Vang, Đỗ Hữu Vang 2, Việt Thanh

Chuyển phương thức

 •  

Huyện Tứ Kỳ

07h30

14h00

Xã: Nguyên Giáp

Công ty: Mạnh Toàn 1, Mạnh Toàn 2, Mạnh Toàn 3, Zhingxing VN

Công tác kế hoạch

 •  

Huyện Tứ Kỳ

07h30

14h00

Xã: Quang Trung, Nguyên Giáp

Công ty: BaiHong, TC Cơ Khí Mạnh Toàn, Cty Hasky, Cty SX Keo, Cty May Tinh Lợi, NTT Bình, CP Quý Cao

Công tác kế hoạch

 

 

Tác giả: ; xuất bản: 23/11/2023 09:20
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31