Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH NGỪNG GIẢM CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 49 (Từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023

Căn cứ kế hoạch sửa chữa lưới điện, thí nghiệm định kỳ các thiết bị và tiến độ các dự án Đầu tư xây dựng của Công ty Điện lực Hải Dương dự kiến thực hiện trong tuần 49/2023, Công ty Điện lực Hải Dương công bố kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và thông báo lịch ngừng giảm dự kiến tới các khách hàng sử dụng điện trong tuần 49/2023

từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023. Cụ thể theo File đính kèm và bảng dưới đây:

Mời Quý độc giả xem file đính kèm tại đây:

Kế hoạch bảo dưỡng sử chữa chi tiết xin mời xem tại đây:

 

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

1

MBA T2E8.4 Phả Lại

Đội QLVH LĐCT Hải Dương

 

1500

Ngày 04/12

Khôi phục MBAT2 trạm E8.4 Phả Lại để cấp cho thanh cái C42E8.4 và giảm tải cho MBAT1E8.4

Lưu ý: Trực ca E8.4 kiểm tra không còn gắn tiếp địa di động và cố định nào, MBA đủ tiêu chuẩn vận hành và sẵn sàng nhận điện. Hệ thống Rơle bảo vệ sẵn sàng làm việc

- Kiểm tra MC432E8.4 cắt tốt, vị trí thí nghiệm

- Đóng tiếp địa 132-08E8.4

- Kiểm tra MC132E8.4 cắt tốt

- Đóng các DCL: 132-2, 132-3E8.4

- Đóng MC132E8.4

- Cắt tiếp địa 132-08E8.4

(Phiếu thao tác do Điều độ B8 lập và duyệt)

Không mất điện phụ tải

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

2

TBA Bá Đông - 320kVA ÎĐZ377E8.15

ĐL Bình Giang

ĐL Bình Giang

0800 ÷ 0900

Ngày 05/12

ĐL Bình Giang thí nghiệm định kỳ và CBM MBA Bá Đông - 320kVA

Cắt điện TBA Bá Đông - 320kVA ÎĐZ377E8.15

(Thao tác CDLĐ, SI, ATM tổng TBA)

ĐL Bình Giang

267 KH

3

TBA Bình Minh C - 180kVA ÎĐZ377E8.15

ĐL Bình Giang

ĐL Bình Giang

0900 ÷ 1000

Ngày 05/12

ĐL Bình Giang thí nghiệm định kỳ và CBM MBA Bình Minh C - 180kVA

Cắt điện TBA Bình Minh C - 180kVA ÎĐZ377E8.15

(Thao tác SI, ATM tổng TBA)

ĐL Bình Giang

125 KH

4

TBA Bệnh Viện đa khoa Bình Giang -560kVA ÎĐZ377E8.15

ĐL Bình Giang

ĐL Bình Giang

1000 ÷ 1100

Ngày 05/12

ĐL Bình Giang thí nghiệm định kỳ và CBM MBA Bệnh Viện đa khoa Bình Giang -560kVA

Cắt điện TBA Bệnh Viện đa khoa Bình Giang -560kVA ÎĐZ377E8.15

(Thao tác CDLĐ, SI, ATM tổng TBA)

ĐL Bình Giang

318 KH

5

TBA Bình Minh D - 320kVA ÎĐZ377E8.15

ĐL Bình Giang

ĐL Bình Giang

1100 ÷ 1200

Ngày 05/12

ĐL Bình Giang thí nghiệm định kỳ và CBM MBA Bình Minh D - 320kVA  

Cắt điện TBA Bình Minh D - 320kVAÎĐZ377E8.15

(Thao tác CDLĐ, SI, ATM tổng TBA)

ĐL Bình Giang

195 KH

6

TBA Mỹ Trạch -400kVA ÎĐZ377E8.15

ĐL Bình Giang

ĐL Bình Giang

1330 ÷ 1500

Ngày 05/12

ĐL Bình Giang thí nghiệm định kỳ và CBM MBA Mỹ Trạch - 400kVA

Cắt điện TBA Mỹ Trạch -400kVAÎĐZ377E8.15

(Thao tác SI, ATM tổng TBA)

ĐL Bình Giang

205 KH

7

TBA Bình An 2 -320kVA ÎĐZ377E8.15

ĐL Bình Giang

ĐL Bình Giang

1500 ÷ 1630

Ngày 05/12

ĐL Bình Giang thí nghiệm định kỳ và CBM MBA Bình An 2 - 320kVA  

Cắt điện TBA Bình An 2 -320kVAÎĐZ377E8.15

(Thao tác CDLĐ, SI, ATM tổng TBA)

ĐL Bình Giang

273 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

8

Tại cột 01 ÎĐZ486E8.1

ĐLTP Hải Dương

Đội thi công Hotline Hải Dương

0900 ÷ 1040

Ngày 05/12

Đội thi công Hotline Hải Dương công tác trên lưới 22kV đang mang điện tại vị trí cột 01ÎĐZ486E8.1 với các nội dung:

+ Phiên 1: Thay chốt chẻ pha dưới cùng bằng phương pháp hotline.

+ Phiên 2: Thay chốt chẻ pha giữa bằng phương pháp hotline.

+ Phiên 3: Thay chốt chẻ pha trên cùng bằng phương pháp hotline.

Thực hiện công việc hotline lưới 22kV

Không cắt điện ĐZ486E8.1

Khóa chức năng TĐL tại ngăn lộ MC486E8.1

Không mất điện phụ tải

9

Tại cột 02 ÎĐZ486E8.1

ĐLTP Hải Dương

Đội thi công Hotline Hải Dương

1045 ÷ 1245

Ngày 05/12

Đội thi công Hotline Hải Dương công tác trên lưới 22kV đang mang điện tại vị trí cột 02ÎĐZ486E8.1 với các nội dung:

+ Phiên 1: Thay chốt chẻ pha dưới cùng bằng phương pháp hotline.

+ Phiên 2: Thay chốt chẻ pha giữa bằng phương pháp hotline.

+ Phiên 3: Thay chốt chẻ pha trên cùng bằng phương pháp hotline.

Thực hiện công việc hotline lưới 22kV

Không cắt điện ĐZ486E8.1

Khóa chức năng TĐL tại ngăn lộ MC486E8.1

Không mất điện phụ tải

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

10

Tại cột 02 nhánh Đại ĐứcÎĐZ471E8.1

 

(Thay cho lịch công tác các ngày 29 và 30/11 theo đề nghị hoãn của khách hàng)

ĐLTP Hải Dương

Đội thi công Hotline Hải Dương

0700 ÷ 0830

Ngày 05/12

 

1400 ÷ 1700

Ngày 06/12

Đội thi công Hotline Hải Dương công tác trên lưới 22kV đang mang điện với các nội dung:

· Từ 0700 ÷ 0830 (Ngày 05/12): Tách lèo 03 pha đến CDLĐ của TBA Đại Đức-(400+560)kVA tại vị trí cột 02 nhánh Đại ĐứcÎĐZ471E8.1 bằng phương pháp Hotline. Tách ĐZ nhánh TBA Đại Đức từ 0700  (Ngày 05/12) ÷ 1700 (Ngày 06/12) phục vụ thi công tháo dỡ, thu hồi MBA(400+560)kVA cũ; Lắp đặt trạm đo đếm trung thế 24kV mới tại giàn TBA Đại Đức - 560kVA cũ và đấu nối MBA Đại Đức - 1.500kVA xây dựng mới tại giàn TBA Đại Đức - 400kVA cũ 

· Từ 1400 ÷ 1700 (Ngày 06/12): Đấu nối lèo 3 pha đến CDLĐ của trạm đo đếm trung thế 24kV xây dựng mới để cấp điện cho trạm đo đếm trung thế 24kV và TBA Đại Đức 1500kVA - 22/0,4kV xây dựng mới tại vị trí cột 02 nhánh Đại ĐứcÎĐZ471E8.1 bằng phương pháp Hotline.

Thực hiện công việc hotline lưới 22kV

Không cắt điện ĐZ471E8.1

Khóa chức năng TĐL tại ngăn lộ MC471E8.1

Không mất điện phụ tải

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

11

· ĐZ174E8.1 Đồng Niên - 172E8.16 Tiền Trung


· Ngăn lộ 172E8.16 Tiền Trung

Đội QLVH LĐCT Hải Dương

Đội QLVH LĐCT Hải Dương

0600 ¸ 1200

Ngày 06/12

Đội QLVH LĐCT Hải Dương công tác các nội dung:

+ Xử lý phát nhiệt lèo 3 pha tại vị trí cột 42 của ĐZ 174E8.1 - 172E8.16

+ Xử lý tiếp xúc DCL172-7E8.16 Tiền Trung có dấu hiệu phát nhiệt

Cắt điện ĐZ174E8.1 Đồng Niên - 172E8.16 Tiền Trung

· Tại trạm E8.1 Đồng Niên:

- Cắt MC174E8.1

- Cắt các DCL: 174-7, 174-2E8.1

- Kiểm tra DCL174-1E8.1 cắt tốt

- Đóng tiếp địa 174-76E8.1

· Tại trạm E8.16 Tiền Trung:
- Cắt MC172E8.16
- Cắt các DCL: 172-7, 172-2E8.16
- Đóng các tiếp địa: 172-76,

172-75, 172-25E8.16

(Phiếu thao tác do Điều độ B8 lập và duyệt)

Lưu ý: Điều độ B8 đăng ký A1 đóng MC112E8.1 để cấp điện cho các MBAT2+T3E8.1 trước khi tách ĐZ174E8.1-172E8.16 để công tác

Không mất điện phụ tải

12

· Thanh cái C11E8.16

· Ngăn lộ 112E8.16 Tiền Trung

Đội QLVH LĐCT Hải Dương

Đội QLVH LĐCT Hải Dương

0600 ¸ 1200

Ngày 06/12

Đội QLVH LĐCT Hải Dương xử lý tiếp xúc DCL112-1E8.16 Tiền Trung có dấu hiệu phát nhiệt

Cắt các MC: 112, 173, 131E8.16
Cắt DCL: 112-1, 112-2, 173-1, 173-7, 131-1, 131-3E8.16
Đóng các tiếp địa: 112-14,

112-25, 112-15E8.16

(Phiếu thao tác do Điều độ B8 lập và duyệt)

Không mất điện phụ tải do MBAT1 E8.16 đang tách khỏi vận hành

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

13

Tại cột 03 ÎĐZ486E8.1

ĐLTP Hải Dương

Đội thi công Hotline Hải Dương

0800 ÷ 0945

Ngày 06/12

Đội thi công Hotline Hải Dương công tác trên lưới 22kV đang mang điện tại vị trí cột 03ÎĐZ486E8.1 với các nội dung:

+ Phiên 1: Thay chốt chẻ pha dưới cùng bằng phương pháp hotline.

+ Phiên 2: Thay chốt chẻ pha giữa bằng phương pháp hotline.

+ Phiên 3: Thay chốt chẻ pha trên cùng bằng phương pháp hotline.

Thực hiện công việc hotline lưới 22kV

Không cắt điện ĐZ486E8.1

Khóa chức năng TĐL tại ngăn lộ MC486E8.1

Không mất điện phụ tải

14

Tại cột 04 ÎĐZ486E8.1

ĐLTP Hải Dương

Đội thi công Hotline Hải Dương

0945 ÷ 1225

Ngày 06/12

Đội thi công Hotline Hải Dương công tác trên lưới 22kV đang mang điện tại vị trí cột 04ÎĐZ486E8.1 với các nội dung:

+ Phiên 1: Thay chốt chẻ pha dưới cùng bằng phương pháp hotline.

+ Phiên 2: Thay chốt chẻ pha giữa bằng phương pháp hotline.

+ Phiên 3: Thay chốt chẻ pha trên cùng bằng phương pháp hotline.

Thực hiện công việc hotline lưới 22kV

Không cắt điện ĐZ486E8.1

Khóa chức năng TĐL tại ngăn lộ MC486E8.1

Không mất điện phụ tải

15

Tại cột 05 ÎĐZ486E8.1

ĐLTP Hải Dương

Đội thi công Hotline Hải Dương

0800 ÷ 0945

Ngày 07/12

Đội thi công Hotline Hải Dương công tác trên lưới 22kV đang mang điện tại vị trí cột 05ÎĐZ486E8.1 với các nội dung:

+ Phiên 1: Thay chốt chẻ pha dưới cùng bằng phương pháp hotline.

+ Phiên 2: Thay chốt chẻ pha giữa bằng phương pháp hotline.

+ Phiên 3: Thay chốt chẻ pha trên cùng bằng phương pháp hotline.

Thực hiện công việc hotline lưới 22kV

Không cắt điện ĐZ486E8.1

Khóa chức năng TĐL tại ngăn lộ MC486E8.1

Không mất điện phụ tải

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

16

Tại cột 06 ÎĐZ486E8.1

ĐLTP Hải Dương

Đội thi công Hotline Hải Dương

0945 ÷ 1225

Ngày 07/12

Đội thi công Hotline Hải Dương công tác trên lưới 22kV đang mang điện tại vị trí cột 06ÎĐZ486E8.1 với các nội dung:

+ Phiên 1: Thay chốt chẻ pha dưới cùng bằng phương pháp hotline.

+ Phiên 2: Thay chốt chẻ pha giữa bằng phương pháp hotline.

+ Phiên 3: Thay chốt chẻ pha trên cùng bằng phương pháp hotline.

Thực hiện công việc hotline lưới 22kV

Không cắt điện ĐZ486E8.1

Khóa chức năng TĐL tại ngăn lộ MC486E8.1

Không mất điện phụ tải

17

ĐZ nhánh Bình LãngÎ373E8.13

ĐL Tứ Kỳ

ĐL Tứ Kỳ

0730 ÷ 1200

Ngày 07/12

ĐL Tứ Kỳ thực hiện các công việc:

+ Lắp đặt hệ thống kim thu sét tia tiên đạo tại cột 07 nhánh Bình Lãng lộ 373E8.13 với nội dung cụ thể: Thay thế xà hiện trạng bằng 01 bộ xà X2L-6Đ, tận dụng 03 quả sứ cách điện đứng + ty sứ hiện trạng và bổ sung 03 quả sứ cách điện đứng PI-45kV + ty để lắp đặt tại bộ xà X2L-6Đ; Lắp đặt hệ thống kim thu sét, lắp đặt 03 bộ côliê để đỡ hệ thống kim thu sét

+ Kiểm tra, bảo dưỡng ĐZ35kV và các TBA sau CD373-7/01 nhánh Bình Lãng đến hết ĐZ

Cắt điện ĐZ nhánh Bình LãngÎ373E8.13

(Thao tác CD372-7/01 nhánh Bình LãngÎĐZ373E8.13 có điện không tải)

ĐL Tứ Kỳ

1.545 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

18

ĐZ474E8.5 từ sau CD474-7/51 KCN Cộng Hòa ÷ hết

ĐL Chí Linh

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng điện miền Bắc

0600 ÷ 1600

Ngày 07/12

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng điện miền Bắc thi công công trình SCL năm 2024: “Sửa chữa ĐZ476E8.5 từ cột 01 đến CD64 và ĐZ474E8.5 từ cột 58 đến TBA Nhà máy Thủy Tinh” với các nội dung:

+ Dựng cột 74 mới (LT14m) để thay thế cột 74 cũÎĐZ474E8.5

+ Lắp bổ xung 11 bộ chụp cột 03m tại các vị trí cột: 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75 đường trục 474E8.5

+ Lắp đặt xà, sứ, thay thế dây dẫn AC70 cũ từ cột 58 đến TBA Nhà máy Thủy Tinh lộ 474E8.5 bằng dây dẫn AC70/11 mới, dài 1.721m; Căng dây lấy độ võng, lắp đặt và đấu nối hoàn thiện ĐZ từ cột 58 đến TBA Nhà máy Thủy Tinh - lộ 474E8.5

Cắt điện ĐZ474E8.5 từ sau CD474-7/51 KCN Cộng Hòa ÷ hết

(Thao tác Rec474/51 + CD474-7/51 KCN Cộng Hòa ÎĐZ474E8.5 có điện không tải)

ĐL Chí Linh

1.276 KH

19

TBA Bơm Đồng Vì - 180kVA ÎĐZ375E8.22

ĐL Kim Thành

ĐL Kim Thành

0800 ÷ 1200

Ngày 07/12

ĐL Kim Thành thực hiện các công việc:

+ Thay thế MBA Bơm Đồng Vì - 180kVA không đảm bảo vận hành bằng MBA180kVA-35/0,4kV lấy tại kho Công ty.

+ Thí nghiệm MBA Bơm Đồng Vì - 180kVA sau khi lắp đặt vào bệ

Cắt điện TBA Bơm Đồng Vì - 180kVA ÎĐZ375E8.22

(Thao tác CDLĐ, ATM tổng TBA)

ĐL Kim Thành

88 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

20

ĐZ 176A80 NĐ Phả Lại -172E8.1 Đồng Niên

Đội QLVH LĐCT Hải Dương

Đội QLVH LĐCT Hải Dương

0600 ¸ 1200

Ngày 08/12

Đội QLVH LĐCT Hải Dương lắp đặt 01 bộ chụp cột 3m để nâng cao khoảng cách pha đất tại vị trí cột 125 ĐZ 176A80 -172E8.1

Cắt điện ĐZ176A80 NĐ Phả Lại - 172E8.1 Đồng Niên
Tại trạm E8.1 Đồng Niên:
Cắt MC172E8.1
Cắt các DCL: 172-7, 172-2,

172-1E8.1
Đóng tiếp địa: 172-76E8.1

(Phiếu thao tác do Điều độ A1 lập và duyệt)

Không mất điện phụ tải

21

ĐZ372E8.16 ÷ CD302-4, CD62 An Châu, CDPT377-7/24 Minh Tân (LL372E8.16-377E8.1)

ĐL Nam Sách

Đội QLVH LĐCT Hải Dương

 

ĐL Nam Sách

0600 ÷ 1500

Ngày 08/12

· Đội QLVH LĐCT Hải Dương thực hiện: Lắp chụp cột, nâng xà tại vị trí cột 125 của ĐZ176A80 NĐ Phả Lại - 172E8.1 Đồng Niên giao chéo bên trên khoảng cột 40 - 41 nhánh liên lạc 372E8.16-377E8.1ÎĐZ372E8.16

· ĐL Nam Sách thực hiện SCTX 2023 với nội dung: Dựng bổ sung cột LT10m giữa khoảng cột 40 - 41 nhánh liên lạc 372E8.16-377E8.1ÎĐZ372E8.16 để nâng cao khoảng cách pha - đất (đi giao chéo bên dưới khoảng cột 124-125 của ĐZ110kV lộ 176A80 NĐ Phả Lại - 172E8.1 Đồng Niên)  

Cắt điện ĐZ372E8.16 ÷ CD302-4, CD62 An Châu, CDPT377-7/24 Minh Tân

(Cắt MC372E8.16, Kéo MC372E8.16 ra vị trí thí nghiệm; Cắt CD62 An Châu không điện; Đóng tiếp địa 372-76E8.16)

Chuyển phương thức ĐZ372E8.16 từ sau CD62 An Châu ÷ CD372-7/02 nhánh Đò Hàn, CDPT372-7/24 nhánh Chu Đậu, CD93 Tăng Âm sang ĐZ371E8.1 cấp qua CD372-7/02 nhánh Đò Hàn lúc 06h00 và đến 15h00 sau khi công tác xong chuyển lại theo phương thức cũ (Cắt nháy MC371E8.1 để thao tác CD372-7/02 nhánh Đò Hàn không điện sau khi đã cắt CD62 An Châu)

ĐL Nam Sách

1.601 KH

 

ĐLTP Hải Dương

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

22

ĐZ473E8.14 ÷ CD476-7/04 (LL476-473E8.14), CD473-7/17 (LL473-476E8.14), CD473-7(A+B)/70

ĐL Thanh Miện

Công ty cổ phần sản xuất vận tải thương mại Tân Việt

 

ĐL Thanh Miện

0630 ÷ 1500

Ngày 08/12

· Công ty cổ phần sản xuất vận tải thương mại Tân Việt thi công hạng mục SCTX năm 2023 với nội dung:

Trồng bổ sung cột 01A nhánh Bơm Phí Xá (LT14m) tại giữa khoảng cột 01 - 02 nhánh Bơm Phí Xá ÎĐZ473E8.14

· ĐL Thanh Miện thi công hạng mục SCTX năm 2023 với các nội dung:

+ Lắp mới xà sứ tại cột 1A nhánh Bơm Phí Xá; Căng lại dây dẫn tại khoảng cột 01 - 02 nhánh Bơm Phí Xá

+ Thay thế dây dẫn khoảng cột 04 - 05 nhánh Quốc Tuấn

+ Thay thế SI giàn TBA Phương Quan

Cắt điện ĐZ473E8.14 ÷ CD476-7/04 (LL476-473E8.14), CD473-7/17 (LL473-476E8.14), CD473-7(A+B)/70

(Cắt MC473E8.14, Kéo MC473E8.14 ra vị trí thí nghiệm; Cắt CDPT473-7A/70 + CDCL473-7B/70; Đóng tiếp địa 473-76E8.14)

 

· Chuyển phương thức ĐZ473E8.14 từ sau CD473-7(A+B)/70 ÷ CD474-7(A+B)/80, CD474-7(A+B)/54 N. Chi Bắc, CD474-7(A+B)/06 N. Cống Tiêu Lâm sang ĐZ474E8.14 cấp qua CD474-7(A+B)/80 lúc 06h00 và đến 15h30 sau khi công tác xong chuyển lại theo phương thức cũ

(Thao tác CDPT473-7A/70 + CDCL473-7B/70Î473E8.14; Thao tác CDCL474-7B/80 + CDPT474-7A/80)

ĐL Thanh Miện

1.415 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

23

Tại vị trí cột 02 nhánh Okamoto ÎĐZ471E8.16

ĐL Nam Sách

Đội thi công Hotline Hải Dương

0830 ÷ 0930

Ngày 08/12

Đội thi công Hotline Hải Dương công tác trên lưới 22kV đang mang điện với các nội dung: Thay 01 quả sứ đứng pha giữa tại vị trí cột 02 nhánh OkamotoÎĐZ471E8.16 bằng phương pháp hotline

Thực hiện công việc hotline lưới 22kV

Không cắt điện ĐZ471E8.16

Khóa chức năng TĐL tại ngăn lộ MC471E8.16

Không mất điện phụ tải

24

Tại vị trí cột 04 nhánh Okamoto ÎĐZ471E8.16

ĐL Nam Sách

Đội thi công Hotline Hải Dương

0940 ÷ 1040

Ngày 08/12

Đội thi công Hotline Hải Dương công tác trên lưới 22kV đang mang điện với các nội dung: Thay 01 quả sứ đứng pha giữa tại vị trí cột 04 nhánh OkamotoÎĐZ471E8.16 bằng phương pháp hotline

Thực hiện công việc hotline lưới 22kV

Không cắt điện ĐZ471E8.16

Khóa chức năng TĐL tại ngăn lộ MC471E8.16

Không mất điện phụ tải

25

Tại cột 21 nhánh KCN Nam Sách ÎĐZ471E8.16

ĐL Nam Sách

Đội thi công Hotline Hải Dương

1045 ÷ 1230

Ngày 08/12

Đội thi công Hotline Hải Dương công tác trên lưới 22kV đang mang điện tại vị trí cột 21 nhánh KCN Nam Sách ÎĐZ471E8.16 với các nội dung:

+ Phiên 1: Thay chốt chẻ pha dưới gần đường bằng phương pháp hotline

+ Phiên 2: Thay chốt chẻ pha dưới xa đường bằng phương pháp hotline

+ Phiên 3: Thay chốt chẻ pha trên cùng bằng phương pháp hotline

Thực hiện công việc hotline lưới 22kV

Không cắt điện ĐZ471E8.16

Khóa chức năng TĐL tại ngăn lộ MC471E8.16

Không mất điện phụ tải

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

26

ĐZ375E8.5 ÷ CD375-7/48 Mật Sơn(LL375E8.5-371E8.4), CD375-7/63A Nam Tân

(Phương thức hiện đang cấp từ ĐZ371E8.4)

ĐL Chí Linh

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng điện miền Bắc

0500 ÷ 1630

Ngày 09/12

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng điện miền Bắc thi công công trình SCL năm 2024: “Sửa chữa ĐZ35kV các lộ 373, 375E8.5 - ĐL Chí Linh” với các nội dung:

· Từ 0500 ÷ 0630 Tháo lèo tại cột 54 ÎĐZ375E8.5. Tách ĐZ375E8.5 từ sau lèo cột 54 đến CD375-7/63A Nam Tân từ 05h00-16h30 để công tác:

+ Lắp bổ xung 10 bộ chụp cột 03m tại các vị trí cột 60, 61, 64, 65, 66, 67, 71, 72ÎĐZ375E8.5

+ Thay thế xà, sứ từ cột 55 đến cột 74 (cột 74 là cột sắt vượt sông bên phía Chí Linh) của ĐZ375E8.5

+ Thay thế 03 tạ chống rung tại cột 75 (cột sắt vượt sông bên phía Nam Sách) của ĐZ375E8.5

+ Thay thế dây dẫn AC95 cũ từ cột 55 đến cột 74ÎĐZ375E8.5 bằng dây dẫn AC95/19 mới, dài 2.013m

· Từ 1430 ÷ 1630  Căng dây dẫn mới từ cột 55 đến cột 54 và đấu nối lại lèo tại cột 54ÎĐZ375E8.5

Cắt điện ĐZ375E8.5 ÷ CD375-7/48 Mật Sơn (LL375E8.5-371E8.4), CD375-7/63A Nam Tân

· Lúc 05h00:

- Cắt nháy MC371E8.4 để cắt CD375-7/48 Mật Sơn (LL375E8.5-371E8.4) không điện

- Kiểm tra CD375-7E8.5 cắt tốt

- Đóng tiếp địa 375-76E8.5

· Đến 06h30:

Sau khi tháo xong lèo cột 54Î375E8.5, thực hiện:

- Cắt tiếp địa 375-76E8.5

- Kiểm tra MC375E8.5 cắt tốt; Đóng CD375-1, CD375-7E8.5; Đóng MC375E8.5 để ĐZ375E8.5 cấp đến CD375-7/48 Mật Sơn (LL375E8.5-371E8.4), lèo cột 54

· Lúc 14h30:

- Cắt điện MC375E8.5; Cắt CD375-7, CD375-1E8.5; Đóng tiếp địa 375-76E8.5 phục vụ căng dây dẫn mới từ cột 55 đến cột 54 và đấu lại lèo tại cột 54Î375E8.5

· Đến 16h30:

Sau khi công tác xong, thực hiện:

- Kiểm tra MC375E8.5 cắt tốt; Kiểm tra CD375-7E8.5 cắt tốt; Cắt tiếp địa 375-76E8.5

- Cắt nháy MC371E8.4 để đóng CD375-7/48 Mật Sơn (LL375E8.5-371E8.4) không điện cấp theo phương thức cũ

ĐL Chí Linh

1.965 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

27

ĐZ372E8.19 từ sau CD372-7/01 nhánh Cống Cầu Xe ÷ lèo cột 01, Lèo cột 21

ĐL Tứ Kỳ

ĐL Tứ Kỳ

0600 ÷ 1700

Ngày 09/12

ĐL Tứ Kỳ thi công phương án SCTX năm 2023, hạng mục “Thay thế cột điện, dây dẫn và xà sứ tại các vị trí 11, 18, 19 nhánh Cống Cầu Xe lộ 372E8.19” với các nội dung:

+ Thay thế cột 11(K11m) cũ bằng cột BTLT-12m mới; Thay mới 01 bộ xà X2-6Đ, 01 bộ xà X2L-6Đ; Lắp 12 quả sứ PI45kV+ty, bổ xung 18 ghíp nhôm A25-150 để đấu nối khóa dây dẫn

+ Thay thế cột 18(K11m) cũ kiểu cột II bằng cột 2BTLT-18 đúp dọc mặt bích; Lắp đặt 01 bộ xà X2-6N-1Đ, 06 bộ chuỗi sứ néo kép polimer, 01 quả sứ đứng PI45kV+ ty sứ, bố sung 18 ghíp nhôm A25-150 để bổ xung lèo phụ cùng các phụ kiện đi kèm

+ Thay thế cột 19 (LT12m) cũ bằng cột 2LT18m đúp dọc mặt bích; Lắp đặt phụ kiện mới, 01 bộ xà X2-6N-1Đ, 06 bộ chuỗi sứ néo kép polimer, 07 quả sứ đứng PI45kV + ty sứ, bố sung 18 ghíp nhôm A25-150 để bổ xung lèo phụ

+ Thay thế dây dẫn hiện trạng bằng dây ACSR-70/11 mới, dài 502m từ cột 17 hiện trạng đến cột 19 trồng mới

+ Kết hợp kiểm tra, bảo dưỡng ĐZ35kV và các TBA trên ĐZ 372E8.19 từ sau CD372-7/01 nhánh Cống Cầu Xe ÷ lèo cột 01, lèo cột 21

Cắt điện ĐZ372E8.19 từ sau CD372-7/01 nhánh Cống Cầu Xe ÷ lèo cột 01, Lèo cột 21

(Cắt nháy MC372E8.19 để thao tác CD372-7/01 nhánh Cống Cầu Xe không điện)

ĐL Tứ Kỳ

1.185 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

28

ĐZ374E8.13 từ sau CD374-7/24 ÷ CD372-7/23 (LL372-374E8.13), CD372-7/01 nhánh Quyết Thắng A, CD372-7/60A

ĐL Thanh Hà

ĐLTP Hải Dương

0730 ÷ 1000

Ngày 09/12

Điện lực TP Hải Dương thực hiện công việc: Thay thế SI-35kV tại giàn các TBA Tiền Tiến B, Tiền Tiến C bị mọt, han rỉ không đảm bảo vận hành bằng SI- 35kV mới

Cắt điện ĐZ374E8.13 từ sau CD374-7/24 ÷ CD372-7/23 (LL372-374E8.13), CD372-7/01 nhánh Quyết Thắng A, CD372-7/60A

(Cắt nháy MC374E8.13 để thao tác CD374-7/24 không điện)

 

Chuyển phương thức ĐZ374E8.13 từ sau CD372-7/01 nhánh Quyết Thắng A ÷ CD372-7/01 Đông Lĩnh - Ngọc Lộ sang ĐZ375E8.23 cấp lúc 07h10 và đến 10h30 sau khi khôi phục ĐZ374E8.13 sẽ chuyển lại theo phương thức cũ

(Cắt nháy Rec372/5A nhánh Quyết Thắng AÎ374E8.13 để thao tác CD372-7/01 nhánh Quyết Thắng A có điện không tải; Cắt nháy Rec375/110 Liên MạcÎ375E8.23 để thao tác CD372-7/01 Đông Lĩnh-Ngọc Lộ không điện)

ĐL Thanh Hà

01 KH

 

ĐLTP Hải Dương

1.848KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

29

ĐZ nhánh Hiệp CátÎ375E8.5

(Phương thức hiện đang cấp từ ĐZ371E8.24)

ĐL Nam Sách

ĐL Nam Sách

0730 ÷ 1100

Ngày 09/12

ĐL Nam Sách thực hiện SCTX 2023 với các nội dung:

+ Lắp chụp cột nâng cao khoảng cách pha đất tại khoảng cột từ cột 16 nhánh Nam Chính đến giàn TBA Nam Chính Trung tâm - 100kVA

+ Lắp 02 chụp cột, nâng xà tại cột 16 nhánh Nam Chính (cột II) và 02 chụp cột tại giàn TBA Nam Chính Trung tâm - 100kVA

Cắt điện ĐZ nhánh Hiệp CátÎ375E8.5

(Thao tác Rec375/02 + CD375-7/02 nhánh Hiệp Cát có điện không tải)

ĐL Nam Sách

4.809 KH

30

· ĐZ171E8.12 Hòa Phát -171E8.10 Nhị Chiểu


· ĐZ176E5.9 Tràng Bạch - 172E8.12 Hòa Phát

Đội QLVH LĐCT Hải Dương

Đội QLVH LĐCT Hải Dương

0600 ¸ 1400

Ngày 10/12

Đội QLVH LĐCT Hải Dương xử lý khắc phục sự cố mất truyền dẫn so lệch ĐZ171E8.12 Hòa Phát - 171E8.10 Nhị Chiểu tại khoảng cột 18 - 19

Cắt điện ĐZ171E8.12 Hòa Phát -171E8.10 Nhị Chiểu và ĐZ176E5.9 Tràng Bạch - 172E8.12 Hòa Phát
Tại trạm E8.10 Nhị Chiểu:
Cắt MC171E8.10
Cắt các DCL: 171-7, 171-1E8.10
Đóng tiếp địa: 171-76E8.10

(Phiếu thao tác do Điều độ A1 lập và duyệt)

Lưu ý: Điều độ B8 đề nghị A1 đóng MC112E8.10 trước khi tách 171E8.12-171E8.10 để công tác

Không mất điện phụ tải

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

31

Thanh cái C11E8.5 Chí Linh

Đội QLVH LĐCT Hải Dương

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0600 ¸ 1600

Ngày 10/12

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương sửa chữa khắc phục khiếm khuyết TUC11 và xử lý phát nhiệt đầu cực DCL131-1 tại trạm E8.5 Chí Linh

Cắt các MC: 112, 171, 131E8.5
Cắt các DCL: 112-1, 112-2,

171-1, 171-7, 131-1, 131-3E8.5
Đóng các tiếp địa: 171-14,

131-15E8.5

(Phiếu thao tác do Điều độ B8 lập và duyệt)

Chuyển phương thức theo lịch cụ thể phần dưới

ĐL Chí Linh

32

ĐZ373E8.6 từ sau CD38 ÷ CD28  Lý Văn, CD81 Nam Đồng, CD nhánh Nghĩa  Mỹ, CDPT373-7/09 nhánh Hồng Lạc, lèo cột 05 nhánh liên lạc Cấp Tứ

ĐL Nam Sách

ĐL Nam Sách

0730 ÷ 1100

Ngày 10/12

ĐL Nam Sách thực hiện SCTX 2023 với các nội dung:

+ Lắp chụp cột tại cột 78 (02LT) và cột 79ÎĐZ373E8.6 để nâng cao khoảng cách pha đất tại khoảng cột từ cột 78 - 79 đường trục 373E8.6

+ Tháo lèo nhánh liên lạc 373-377E8.6 tại cột 01 nhánh liên lạc Cấp TứÎĐZ373E8.6 để loại khỏi vận hành do không có phụ tải

+ Căng lại dây dẫn, và táp dây dẫn bị tưa (pha trên cùng) không đảm bảo vận hành tại khoảng cột 45 - 46 đường trục 373E8.6 (khoảng dây từ cột 45 đến 46 giao chéo phía dưới khoảng cột 05 - 06 nhánh liên lạc Cấp Tứ 373E8.6-377E8.6 khi thời tiết có giông gió không đảm bảo khoảng cách pha-pha)

Cắt điện ĐZ373E8.6 từ sau CD38 ÷ CD28  Lý Văn, CD81 Nam Đồng, CD nhánh Nghĩa  Mỹ, CDPT373-7/09 nhánh Hồng Lạc, lèo cột 05 nhánh liên lạc Cấp Tứ

(Cắt nháy MC373E8.6 để thao tác  CD38 (CD659 cũ) và CDPT373-7/09 nhánh Hồng Lạc không điện)

Chuyển phương thức ĐZ373E8.6 từ sau CDPT373-7/09 nhánh Hồng Lạc ÷ CD373-7A/36 nhánh Hồng Lạc sang ĐZ375E8.23 cấp lúc 07h30 và đến 11h00 sau khi công tác xong chuyển lại theo phương thức cũ (Cắt nháy Rec375/110 Liên MạcÎ375E8.23 để thao tác CD373-7A/36 nhánh Hồng Lạc không điện sau khi đã cắt CDPT373-7/09 nhánh Hồng LạcÎ373E8.6)

ĐL Nam Sách

3.091 KH

 

ĐL Kim Thành

 

ĐL Thanh Hà

 

ĐLTP Hải Dương

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

33

ĐZ375E8.14 ÷ CD305-3, CD301-5, CDPT 45 Bằng Bộ

ĐL Thanh Miện

Công ty cổ phần XLĐ & ĐTXD Hoàng Ngân

 

ĐL Thanh Miện

0630 ÷ 1630

Ngày 10/12

1.1· Công ty cổ phần XLĐ & ĐTXD Hoàng Ngân thi công công trình SCL năm 2024 hạng mục sửa chữa ĐZ nhánh Bằng Bộ, Tiểu Đoàn 3 lộ 376E8.3 với các nội dung:

+ Tại ĐZ nhánh Bằng Bộ: Thay thế dây dẫn cũ  từ cột 48 đường trục 376E8.3 đến cột giàn TBA Bằng Bộ bằng dây dẫn AC50 mới, dài 210m; Thay thế sứ cách điện tại các cột 01, 02, 03 nhánh Bằng Bộ, cột giàn TBA Bằng Bộ; Lắp bổ sung nắp chụp đầu cực SI tại TBA Bằng Bộ

+ Tại ĐZ nhánh Tiểu Đoàn 3: Thay thế dây dẫn cũ cột từ cột 74 đường trục 376E8.3 đến cột giàn TBA Tiểu Đoàn 3 bằng dây dẫn AC50 mới, dài 108m; Thay thế sứ tại các cột 01, 02 nhánh Tiểu Đoàn 3

· ĐL Thanh Miện thực hiện các công việc:

+ Thi công sửa chữa, bảo dưỡng ĐZ nhánh Phú Nguyên.

+ Thay thế CDLĐ, cầu chì SI, chống sét van, 25 quả sứ tại giàn TBA Phú Nguyên

Cắt điện ĐZ375E8.14 ÷ CD305-3, CD301-5, CDPT45 Bằng Bộ

(Cắt MC375E8.14, Kéo MC375E8.14 ra vị trí thí nghiệm; Đóng tiếp địa 375-76E8.14)

ĐL Thanh Miện

4.808 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

34

· ĐZ475E8.15 ÷ CD475-7(B+C)/01 (LL474-475E8.15), CD475-7(A+B)/32

 

· ĐZ475E8.15 từ sau CD475-7(A+B)/32 ÷ CD475-7(A+B)/44, CD475-7/43 (LL476-475E8.15)

(Phương thức hiện đang cấp từ ĐZ471E8.11)

 

· ĐZ476E8.15 ÷ CD473-7(A+B)/13, CD475-7/43 (LL476-475E8.15), CD476-7(A+B)/43

ĐL Cẩm Giàng

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

 

Công ty TNHH Vật liệu điện và xây lắp Thanh Xuân

 

Công ty TNHH MTV Trường Ngân HD

 

Tổng công ty cổ phần XD điện Việt Nam

0600 ¸ 1200

Ngày 10/12

· Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện: Xác định thứ tự pha các lộ 475E8.15 và 476E8.15, phục vụ đấu nối xuất tuyến các lộ 470 và 472 sau TBA110kV Tân Trường

· Công ty TNHH Vật liệu điện và xây lắp Thanh Xuân thi công công trình ĐTXD xây dựng các xuất tuyến trung áp sau TBA110kV Tân Trường với các nội dung:

+ Lắp đặt xà sứ CDLĐ, CSV và các phụ kiện đi kèm tại cột 32 lộ 475E8.15 (Đi chung cột 31 lộ 476E8.15); Đấu nối cáp ngầm lộ 472 xuất tuyến sau TBA 110kV Tân Trường xây dựng mới

+ Lắp đặt xà sứ CDLĐ, CSV và các phụ kiện đi kèm tại cột 32 lộ 476E8.15 (Đi chung cột 33 lộ 475E8.15); Đấu nối cáp ngầm lộ 470 xuất tuyến sau TBA 110kV Tân Trường xây dựng mới

→ (Tiếp nội dung trang sau)

· Cắt điện ĐZ475E8.15 ÷ CD475-7(B+C)/01 (LL474-475E8.15), CD475-7(A+B)/32 và ĐZ475E8.15 từ sau CD475-7(A+B)/32 ÷ CD475-7(A+B)/44, CD475-7/43 (LL476-475E8.15) hiện đang cấp từ ĐZ471E8.11

 

Cắt MC475E8.15; Kéo MC475E8.15 ra vị trí thí nghiệm; Cắt CD475-7(B+C)/01 (LL474-475E8.15); Cắt CDPT475-7B/44 + CDCL475-7A/44; Kiểm tra CDPT475-7A/32 + CDCL475-7B/32Î475E8.15 cắt tốt; Đóng tiếp địa 475-76E8.15

 

Chuyển phương thức ĐZ474E8.15 hiện đang cấp từ ĐZ475E8.15 về ngăn lộ MC474E8.15 cấp lúc 05h30 và đến 12h30 sau khi khôi phục ĐZ475E8.15 thì chuyển lại theo phương thức cũ (Thao tác CDPT475-7C/01 + CDCL475-7B/01 LL475-474E8.15; Kiểm tra CDPT474-7A01 + CDCL474-7B/01Î474E8.15 đóng tốt; Kiểm tra MC474E8.15 cắt vị trí thí nghiệm; Đưa MC474E8.15 vào vị trí vận hành; Đóng MC474E8.15

→ (Tiếp nội dung phương thức trang sau)

ĐL Cẩm Giàng

ĐZ475E8.15 mất

205 KH

 

ĐZ476E8.15 mất

283 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

34

· ĐZ475E8.15 ÷ CD475-7(B+C)/01 (LL474-475E8.15), CD475-7(A+B)/32

 

· ĐZ475E8.15 từ sau CD475-7(A+B)/32 ÷ CD475-7(A+B)/44, CD475-7/43 (LL476-475E8.15)

(Phương thức hiện đang cấp từ ĐZ471E8.11)

 

· ĐZ476E8.15 ÷ CD473-7(A+B)/13, CD475-7/43 (LL476-475E8.15), CD476-7(A+B)/43

ĐL Cẩm Giàng

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

 

Công ty TNHH Vật liệu điện và xây lắp Thanh Xuân

 

Công ty TNHH MTV Trường Ngân HD

 

Tổng công ty cổ phần XD điện Việt Nam

0600 ¸ 1200

Ngày 10/12

· Công ty TNHH MTV Trường Ngân HD công tác: Lắp đặt xà, sứ, CDLĐ, CSV và phụ kiện đi kèm tại cột 33ÎĐZ475E8.15 (đi chung cột với cột 32 lộ 476E8.15); Đấu nối hạ ngầm tuyến cáp đi nhánh Fujiseiko Innovatior từ cột 33Î475E8.15 đến cột 03 nhánh Fujiseiko Innovatior (Sử dụng cáp ngầm loại Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVCW 3x70mm2, dài 250m.

· Tổng công ty cổ phần XD điện Việt Nam công tác: Làm giàn giáo và bọc cách điện đường dây trung thế từ cột 32 đến cột 33ÎĐZ476E8.15 (Từ cột 33 đến cột 34 ÎĐZ475E8.15) phục vụ thi công ĐZ220kV giao chéo vượt trên

· Cắt điện ĐZ476E8.15 ÷ CD473-7(A+B)/13, CD475-7/43 (LL476-475E8.15), CD476-7(A+B)/43

(Cắt MC476E8.15; Kéo MC476E8.15 ra vị trí thí nghiệm; Cắt CDPT476-7B/43 + CDCL476-7A/43; Đóng tiếp địa 476-76E8.15)

 

Chuyển phương thức ĐZ476E8.15 từ sau CD476-7(A+B)/43 ÷ CD476-7(A+B)/44, MC476A/RMU14 nhánh XN6 sang ĐZ480E8.11 cấp lúc 05h30 và đến 12h30 sau khi khôi phục ĐZ476E8.15 thì chuyển lại theo phương thức cũ (Thao tác CDPT476-7B/43 + CDCL476-7A/43; Đóng MC476A/RMU14 nhánh XN6

ĐL Cẩm Giàng

ĐZ475E8.15 mất

205 KH

 

ĐZ476E8.15 mất

283 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

35

ĐZ373E8.11 từ sau CD370-7/01 nhánh Cẩm Đông ÷ CD370-7/01 nhánh Hùng Thắng

ĐL Cẩm Giàng

Công ty TNHH Vật liệu điện và xây lắp Thanh Xuân

0600 ¸ 1500

Ngày 10/12

Công ty TNHH Vật liệu điện và xây lắp Thanh Xuân thi công công trình ĐTXD xây dựng các xuất tuyến trung áp sau TBA110kV Tân Trường với nội dung: Lắp đặt xà sứ CDLĐ, CSV và các phụ kiện đi kèm tại cột 21 nhánh Cẩm Đông; Đấu nối ĐZ cáp ngầm xuất tuyến lộ 375 sau TBA110kV Tân Trường xây dựng mới

Cắt điện ĐZ373E8.11 từ sau CD370-7/01 nhánh Cẩm Đông ÷ CD370-7/01 nhánh Hùng Thắng

(Cắt nháy MC373E8.11 để thao tác CD370-7/01 nhánh Cẩm Đông và CD370-7/01 nhánh Hùng Thắng không điện)

 

· Chuyển phương thức ĐZ373E8.11 từ sau CD370-7/01 nhánh Hùng Thắng ÷ CD377-7/01 nhánh Bằng Giã sang ĐZ373E8.14 cấp lúc 06h00 và đến 15h00 sau khi công tác xong chuyển lại theo phương thức cũ (Cắt nháy Rec377/02 nhánh Hồng KhêÎ373E8.14 để thao tác CD377-7/01 nhánh Bằng Giã không điện sau khi đã cắt CD370-7/01 nhánh Hùng Thắng Î373E8.11)

ĐL Cẩm Giàng

2.793 KH

 

ĐL Bình Giang

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

36

ĐZ474E8.11 ÷ CDCL07 + CDPT07 KCN Đại An, CDPT476-7A/ RMU02 nhánh XN6 tại tủ RMU02 nhánh XN6Î474E8.11

ĐL Cẩm Giàng

ĐL Cẩm Giàng

 

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0600 ¸ 1700

Ngày 10/12

· ĐL Cẩm Giàng: Kiểm tra, xử lý rò khí SF6 tại tủ RMU01 nhánh XN6 lộ 474E8.11

· Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thí nghiệm tủ RMU01 nhánh XN6 lộ 474E8.11 sau khi ĐL Cẩm Giàng xử lý rò khí

Cắt điện ĐZ474E8.11 ÷ CDCL07 + CDPT07 KCN Đại An, CDPT476-7A/ RMU02 nhánh XN6 tại tủ RMU02 nhánh XN6Î474E8.11

(Cắt MC474E8.11; Kéo MC474E8.11 ra vị trí thí nghiệm; Cắt CDPT476-7A/ RMU02 nhánh XN6 tại tủ RMU02 nhánh XN6Î474E8.11; Đóng tiếp địa 474-76E8.11)

Chuyển phương thức ĐZ474E8.11 từ sau CDPT476-7A/ RMU02 nhánh XN6 tại tủ RMU02 nhánh XN6Î474E8.11 ÷ CDPT476-7B/RMU06 nhánh XN6 sang ĐZ480E8.11 cấp lúc 05h00 và đến 17h30 sau khi khôi phục ĐZ474E8.11 thì chuyển lại theo phương thức cũ (Thao tác CDPT476-7A/ RMU02 nhánh XN6 tại tủ RMU02 nhánh XN6Î474E8.11 có điện có tải; Thao tác CDPT476-7B/RMU06 nhánh XN6 có điện có tải)

ĐL Cẩm Giàng

01 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

37

ĐZ476E8.5 từ sau CD476-7/14 ÷ CD476-7/04 nhánh Chu Văn An ÷ CD476-7/64 Chí Minh (LL476E8.5-475E8.4)

ĐL Chí Linh

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng điện miền Bắc

0500 ÷ 1630

Ngày 10/12

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng điện miền Bắc thi công công trình SCL năm 2024: “Sửa chữa ĐZ476E8.5 từ cột 01 đến CD64 và ĐZ474E8.5 từ cột 58 đến TBA Nhà máy Thủy Tinh” với các nội dung:

· Từ 0500 ÷ 0630 Tháo lèo tại cột 32 ÎĐZ476E8.5, hạ dây dẫn từ cột 32 đến cột 33. Tách ĐZ476E8.5 từ sau lèo cột 32 đến CD476-7/64 Chí Minh từ 05h00-16h30 để công tác:

+ Thay thế xà, sứ từ cột 33 đến cột 63 đường trục lộ 476E8.5

+ Thay thế dây dẫn AC95 cũ từ cột 33 đến cột 63ÎĐZ476E8.5 bằng dây dẫn AC95/19 mới, dài 2.575m.

· Từ 1430 ÷ 1630 (Sau khi đã cắt điện ĐZ475E8.4 từ sau CD475-7/63 Văn An ÷CD476-7/64 Chí Minh) thực hiện:

+ Căng dây dẫn từ cột 33 đến cột 32 và đấu lại lèo tại cột 32ÎĐZ476E8.5

+ Thay thế dây dẫn AC95 cũ từ cột 63 đến cột CD476-7/64 Chí Minh LL476E8.5-475E8.4 bằng dây AC95/19 mới, dài khoảng 52m. Đấu nối hoàn thiện vào CD476-7/64 Chí Minh

· Lúc 05h00:

- Cắt nháy CDPT476-7B/RMU13 ÎĐZ476E8.5 có điện có tải để cắt CD476-7/14 không điện phục vụ công tác và tháo lèo, hạ dây tại cột 32ÎĐZ476E8.5

· Đến 06h30:

Sau khi tháo lèo, hạ dây tại cột 32 ÎĐZ476E8.5 xong sẽ cắt nháy CDPT476-7B/RMU13 ÎĐZ476E8.5 có điện có tải để đóng CD476-7/14 không điện để ĐZ476E8.5 cấp đến lèo cột 32

· Lúc 14h30:

- Cắt nháy CDPT476-7B/RMU13 ÎĐZ476E8.5 có điện có tải để cắt CD476-7/14 không điện phục vụ đấu lại lèo và căng dây tại cột 32ÎĐZ476E8.5

- Cắt điện ĐZ475E8.4 từ sau CD475-7/63 Văn An ÷ CD476-7/64 Chí Minh (LL476E8.5- 475E8.4) phục vụ thay dây từ cột 63Î476E8.5 đến cột CD476-7/64 Chí Minh

· Đến 16h30:

Sau khi công tác theo kế hoạch xong, thực hiện:

- Kiểm tra CD476-7/64 Chí Minh (LL476E8.5- 475E8.4) cắt tốt

- Cắt nháy CDPT476-7B/RMU13 ÎĐZ476E8.5 có điện có tải để đóng CD476-7/14 không điện cấp theo phương thức cũ và kiểm tra thứ tự pha của ĐZ476E8.5

ĐL Chí Linh

3.101 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

38

ĐZ475E8.4 từ sau CD475-7/63 Văn An ÷ CD476-7/64 Chí Minh (LL476E8.5- 475E8.4)

ĐL Chí Linh

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng điện miền Bắc

1430 ÷ 1630

Ngày 10/12

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng điện miền Bắc thi công công trình SCL năm 2024: “Sửa chữa ĐZ476E8.5 từ cột 01 đến CD64 và ĐZ474E8.5 từ cột 58 đến TBA Nhà máy Thủy Tinh” với nội dung: Thay thế dây dẫn AC95 cũ từ cột 63ÎĐZ476E8.5 đến cột CD476-7/64 Chí Minh LL476E8.5-475E8.4 bằng dây AC95/19 mới, dài khoảng 52m. Đấu nối hoàn thiện vào CD476-7/64 Chí Minh

Cắt điện ĐZ475E8.4 từ sau CD475-7/63 Văn An ÷ CD476-7/64 Chí Minh (LL476E8.5- 475E8.4)

(Cắt nháy MC475E8.4 để thao tác CD475-7/63 Văn An không điện)

ĐL Chí Linh

1.666 KH

39

ĐZ485E8.1 từ sau CD483-7/TBA Chiếu sáng Cầu Phú Tảo đi nhánh 36 Tây Nam Cường ÷ CD483-7(A+B)/45 đi nhánh Bình Lâu 2

ĐLTP Hải Dương

ĐLTP Hải Dương

 

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0715 ÷ 1215

Ngày 10/12

· Điện lực TP Hải Dương thực hiện:

Kiểm tra, bảo dưỡng CDCL giàn TBA tại các TBA: Khu TĐC, Bình Lâu 2, Bình Lâu 4, CDCL483-7/01 nhánh Bình Lâu 3 đi nhánh khu TĐC.

· Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện các công việc:

+ Xử lý rỉ dầu van xả, bình dầu phụ của MBA Bình Lâu 3 - 560kVA

+ Thí nghiệm CBM các đoạn cáp ngầm trung thế 22kV: Cáp ngầm từ CDCL483-7/02 nhánh Bình Lâu 2 đi cột 03; Cáp ngầm từ cột 10 nhánh Bình Lâu 2 đi TBA Bình Lâu 4; Cáp ngầm từ CDCL483-7/01 nhánh Bình Lâu 3 đi TBA Khu TĐC đường 52m

Cắt điện ĐZ485E8.1 từ sau CD483-7/TBA Chiếu sáng Cầu Phú Tảo đi nhánh 36 Tây Nam Cường ÷ CD483-7(A+B)/45 đi nhánh Bình Lâu 2

(Cắt nháy Rec485/42 Ngô Quyền ÎĐZ485E8.1 để thao tác CD483-7/TBA Chiếu sáng Cầu Phú Tảo đi nhánh 36 Tây Nam Cường không điện)

ĐLTP Hải Dương

1.671 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

40

ĐZ475E8.13 từ sau CD483-7(A+B)/47 ÷ CD483-7(A+B)/45 đi nhánh Bình Lâu 2, CD483-7(A+B)/43, CDCL483-7B/TBA Thống Nhất

(Phương thức hiện đang cấp từ ĐZ485E8.1)

ĐLTP Hải Dương

ĐLTP Hải Dương

 

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0700 ÷ 1200

Ngày 10/12

· Điện lực TP Hải Dương thực hiện các công việc:

+ Thay thanh đồng từ SI đến MBA tại các TBA Bình Lâu 1 và Bình Lâu 1A

+ Thay 02 pha SI tại TBA Bình Lâu 1B đang bị buộc 2 pha bằng SI mới đảm bảo vận hành

+ Bảo dưỡng các vị trí cầu dao: CDCL483-7B/TBA Bình Lâu 1A; CDCL483-7B/TBA Bình Lâu 1B; CDCL483-7B/44; CDCL483-7/44 nhánh Bình Lâu 1

· Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện CBM các đoạn cáp ngầm trung thế 22kV: Cáp ngầm từ CDPT483-7A/43 đi cột 44 đường trục lộ 483E8.1; Cáp ngầm từ CDPT483-7A/TBA Bình Lâu 1B đi CDPT483-7A/47

Cắt điện ĐZ475E8.13 từ sau CD483-7(A+B)/47 ÷ CD483-7(A+B)/45 đi nhánh Bình Lâu 2, CD483-7(A+B)/43, CDCL483-7B/TBA Thống Nhất

(Thao tác CDPT483-7A/47 + CDCL483-7B/47)

 

Chuyển phương thức ĐZ485E8.1 từ sau CDCL483-7B/TBA Thống Nhất ÷ CD06 Bùi Thị Xuân sang ĐZ477E8.1 cấp qua CD06 Bùi Thị Xuân lúc 06h30 và đến 12h30 sau khi công tác xong chuyển lại theo phương thức cũ

(Cắt nháy CDPT483-7A/TBA Thống Nhất, sa thải TBA Thống Nhất để thao tác CDCL483-7B/TBA Thống Nhất có điện không tải; Thao tác CDCL+CDPT06 Bùi Thị Xuân)

(Phiếu thao tác do ĐLTP Hải Dương lập và duyệt)

ĐLTP Hải Dương

980 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

41

Tại vị trí cột 04 nhánh KCN Lai Vu 4ÎĐZ471E8.6

ĐL Kim Thành

Đội thi công Hotline Hải Dương

0800 ÷ 1040

Ngày 11/12

Đội thi công Hotline Hải Dương công tác trên lưới 22kV đang mang điện tại vị trí cột 04 nhánh KCN Lai Vu 4ÎĐZ471E8.6 với các nội dung:

+ Phiên 1 từ 08h00 - 09h30: Thay sứ đứng pha cạnh gần bằng phương pháp hotline

+ Phiên 2 từ 09h40 - 10h40: Thay sứ đứng pha giữa bằng phương pháp hotline

Thực hiện công việc hotline lưới 22kV

Không cắt điện ĐZ471E8.6

Khóa chức năng TĐL tại ngăn lộ MC471E8.6

Không mất điện phụ tải

42

Tại vị trí cột 18 nhánh KCN Lai Vu 2 ÎĐZ476E8.6

(Đi song song chung cột với nhánh KCN Lai Vu 1 ÎĐZ471E8.6)

ĐL Kim Thành

Đội thi công Hotline Hải Dương

1045 ÷ 1230

Ngày 11/12

Đội thi công Hotline Hải Dương công tác trên lưới 22kV đang mang điện tại vị trí cột 18 nhánh KCN Lai Vu 2ÎĐZ476E8.6 (Đi song song chung cột với nhánh KCN Lai Vu 1 ÎĐZ471E8.6) với các nội dung:

+ Phiên 1 từ 10h45 - 11h15: Thay chốt chẻ pha dưới cùng bằng phương pháp hotline

+ Phiên 2 từ 11h20 - 11h50: Thay chốt chẻ pha giữa bằng phương pháp hotline

+ Phiên 3 từ 11h55 - 12h30: Thay chốt chẻ pha trên cùng bằng phương pháp hotline

Thực hiện công việc hotline lưới 22kV

Không cắt điện các ĐZ471+476E8.6

Khóa chức năng TĐL tại các ngăn lộ MC471+476E8.6

Không mất điện phụ tải

 

Tác giả: ; xuất bản: 01/12/2023 03:52
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31