Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH NGỪNG GIẢM CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 52 (Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 31/12/2023

Căn cứ kế hoạch sửa chữa lưới điện, thí nghiệm định kỳ các thiết bị và tiến độ các dự án Đầu tư xây dựng của Công ty Điện lực Hải Dương dự kiến thực hiện trong tuần 52/2023, Công ty Điện lực Hải Dương công bố kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và thông báo lịch ngừng giảm dự kiến tới các khách hàng sử dụng điện trong tuần 52/2023

từ ngày 25/12/2023 đến ngày 31/12/2023. Cụ thể theo File đính kèm và bảng dưới đây:

Mời Quý độc giả xem file đính kèm tại đây:

Kế hoạch bảo dưỡng sử chữa chi tiết xin mời xem tại đây:

 

STT

TP, Huyện, Thị xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 25/12

 

 

 

 

 

 

Ngày 26/12

1

Huyện Bình Giang

08h00

14h00

Xã : Thôn Quàn, xã Bình Xuyên (TBA Quàn 320kVA)

Công tác theo kế hoạch

08h30

09h30

Xã: Thôn Châu Khê, xã Thúc Kháng (TBA Châu Khê 2 - 320kVA)

10h00

12h00

Xã: Thôn Cao Xá, xã Thái Hòa (TBA Cao Xá - 250kVA)

2

Huyện Nam Sách

08h00

12h00

+ Mất điện các khách hàng SH: TT Nam Sách

Công tác theo kế hoạch

08h00

12h00

+ Mất điện các khách hàng SH: Xã Phú Điền

Công tác theo kế hoạch

08h00

12h00

+ Mất điện các khách hàng SH: Xã Minh Tân

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Ninh Giang

08h00

11h00

Xã : Thôn 1 xã Tân Hương

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Cẩm Giàng

02h00

06h50

Cty: Đức Anh, Hồng Tâm, Đức Toàn, UP, CP tư vấn xây dựng và Thương mại Á Châu, Cơ sở Nguyễn Văn Quyên, Mạnh Cường, HTH, Cơ Khí công trình, Hanoi Green Foods, Hướng Dương, Đông Lập, Bao Bì Quyết Thắng, BAODI VN, Ngũ Kim Sơn, TADLACK & MITALL.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 27/12

1

Huyện Bình Giang

08h00

10h30

Xã: Thôn Phú Khê, xã Thái Học (TBA Phú Khê 250 kVA)

Công tác theo kế hoạch

10h00

13h30

Xã: Thôn Nhữ Thị, xã Thái Hòa (TBA Nhữ Thị 320 kVA)

08h00

10h00

Xã: Thôn Phú Thuận, xã Hồng Khê (TBA Phú Thuận 320 kVA)

10h30

12h00

Xã: Thôn Nhữ Thị, xã Thái Hòa (TBA Nhữ Thị 2- 320 kVA)

2

Huyện Nam Sách

07h30

07h50

Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Điện Quốc Tuấn, Điện bến thành, Điện Minh thắng, Huy hoàng,hưng luận Nhâm mạnh, Điện An Lâm,  Trường hải,  Thạch Dương, Tuấn Linh, Yến Thanh,  Hà Bình, CS Cầu bình,  Hồng Ngọc.

Chuyển phương thức KH

17h30

17h50

Chuyển phương thức KH

07h30

17h50

Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Minh Tín, Âu Châu, HTX Thành Công, Bơm Long Động.

Công tác theo kế hoạch

05h40

06h00

Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Gốm  Chu Đậu,Gốm sứ Chu Đậu hải Dương; Nước sạch Thái Tân, điện Thái Tân, Điện An Sơn, bê tông Thăng Long.

+ Mất điện các khách hàng SH:  xã Minh Tân.

Chuyển phương thức KH

22h20

22h40

Chuyển phương thức KH

3

Huyện Gia Lộc

06h30

12h00

Xã: Một phần xã Yết Kiêu

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Ninh Giang

13h30

15h30

Xã: Thôn Hào Khê xã Hưng Long

Công tác theo kế hoạch

5

TX Kinh Môn

07h30

12h00

*Xã: Phường An Lưu (TBA Vụ Sơn A)

Công tác theo kế hoạch

13h30

16h30

*Xã: Phường Thái Thịnh (TBA Thái Thịnh D)

Công tác theo kế hoạch

6

TP Hải Dương

06h30

06h50

Mất điện 1 phần khu vực Liên Hồng, Viện Cây.

Chuyển phương thức KH

12h00

12h20

Chuyển phương thức KH

08h30

12h00

Mất điện 1 phần khu vực Ngô Quyền.

Công tác theo kế hoạch

05h40

06h00

Mất điện khu Thượng Đạt , An Châu.

Chuyển phương thức KH

22h20

22h40

7

Huyện Kim Thành

06h30

08h00

* Xã:  Đồng Cẩm, Tam Kỳ, Đại Đức

* Công ty: XD Hà Nội 1250,  Minh Trường Sơn 560, Thái Dương 1000, Nuôi Trồng TS 180, Vụ Hát Tường A+B+C,

Công tác theo kế hoạch

15h30

17h00

* Xã:  Đồng Cẩm, Tam Kỳ, Đại Đức

* Công ty: XD Hà Nội 1250,  Minh Trường Sơn 560, Thái Dương 1000, Nuôi Trồng TS 180, Vụ Hát Tường A+B+C,

Công tác theo kế hoạch

06h30

06h50

* Xã:  Kim Anh, Kim Liên, Kim Tân, Đồng Cẩm

* Công ty: Nam Tài U 750, Nam Tài H, Nam Tài V 2000, Bưu điện Đồng Gia 50,  Tân An 500,  Tuấn Tú 630, Tuấn Tú B 560, QC PKKQ 50

Chuyển phương thức KH

08h00

08h20

* Xã:  Kim Anh, Kim Liên, Kim Tân, Đồng Cẩm

* Công ty: Nam Tài U 750, Nam Tài H, Nam Tài V 2000, Bưu điện Đồng Gia 50,  Tân An 500,  Tuấn Tú 630, Tuấn Tú B 560, QC PKKQ 50

Chuyển phương thức KH

15h30

15h50

* Xã:  Kim Anh, Kim Liên, Kim Tân, Đồng Cẩm

* Công ty: Nam Tài U 750, Nam Tài H, Nam Tài V 2000, Bưu điện Đồng Gia 50,  Tân An 500,  Tuấn Tú 630, Tuấn Tú B 560, QC PKKQ 50

Chuyển phương thức KH

17h00

17h20

* Xã:  Kim Anh, Kim Liên, Kim Tân, Đồng Cẩm

* Công ty: Nam Tài U 750, Nam Tài H, Nam Tài V 2000, Bưu điện Đồng Gia 50,  Tân An 500,  Tuấn Tú 630, Tuấn Tú B 560, QC PKKQ 50

Chuyển phương thức KH

8

Huyện Cẩm Giàng

04h00

15h00

06h30

17h50

Xã: Định Sơn TBA Cẩm Định A, B, C, D, E, G, F, Phú Quân, Bằng Quân, Tân An, An Điềm, Thôn An Tân

Xã: Cẩm Vũ TBA Phú Lộc C

Xã: Cẩm Hoàng TBA Phí Xá

Công tác theo kế hoạch

04h00

17h50

Xã: Định Sơn TBA Cẩm Định C, G, F, Phú Quân, Bằng Quân, Tân An, An Điềm.

Công tác theo kế hoạch

04h00

06h30

15h00

17h30

04h15

06h45

15h15

17h45

Cty: Anh Kiệt, Nguyễn Huy Duy

Xã: Lương Điền Bơm Lương Điền, KDC Lương Điền, Bái Dương, Bối Tượng A, B, C, Lường Xá, An Thái

Xã: Cẩm Phúc TBA Lê Xá 2

Xã: Tân Trường TBA Trại Mai Trung, Thôn Mai Trung, Phiên Thành, Trại Chi Khê, Phiên Thành 2

Xã: Cẩm Giang TBA Kim Giang A, B, C, D, La B, E, Tràng Kênh

TT Cẩm Giàng: TBA Cẩm Giàng A, B, C

Xã: Thạch Lỗi TBA Thạch Lỗi A, B, C, D, F, Xóm Đình, Kinh Nguyên, NTTS Thạch Lỗi 1, 2

Xã: Cẩm Sơn TBA Cẩm Sơn B, CQT Cẩm Sơn

Chuyển phương thức KH

04h00

15h00

06h30

17h30

Xã: Cẩm Hoàng TBA Cẩm Hoàng A, C, Ngọc Lâu, Quý Khê

Công tác theo kế hoạch

04h00

17h50

Xã: Cẩm Hoàng TBA Cẩm Hoàng (Kim Đôi), Cẩm Hoàng B

Công tác theo kế hoạch

08h30

11h30

TT Lai Cách: Thay MBA CQT Thôn Năm 320kVA lộ 370E8.15

Công tác theo kế hoạch

13h30

14h30

Xã: Cẩm Vũ Thay MBA Phú Lộc B 400kVA lộ 371E8.11

Công tác theo kế hoạch

15h00

16h00

Xã: Cẩm Đông Thay MBA Cẩm Đông C 320kVA lộ 370E8.15

Công tác theo kế hoạch

 

05h20

22h40

 

05h40

23h00

C.ty: Hùng Vang, Incera, Orisel, Quang Vinh, Hopex, K.R VN, MK, Tân Thịnh HD, You Tai, Minh Thanh, Nhà Máy Hoá chất, Đính Văn Sứ, Hà Hải, Kết cấu thép Cao An, Cty TNHH Khánh Ngọc, Mai Anh, Tự dùng trạm 220kV Đức Chính, Tam Thịnh Vượng, Hộ kinh doanh Trần Văn Đằng, Lilama 69-3, HTX Điện Cao An, Cty Than Hải Phòng, XD K132, Cty TNHH An Thắng, Thái Dương, Trường Thành , Anh Ánh, Minh Thanh, Hợp Thành, HTX Nông sản Đức Chính, Công ty Bình Minh An, Bơm Văn Thai, Phạm Thị Lý, DN Hà Thị Phương, CP Chế biến nông sản Tân Hương, BQL Đền Bia, HuyềnNguyễn Văn Tuấn, Công ty Taeil Vina, Việt Phú, Hưng Huy, Phạm Phùng Nên, Công ty HTC, Doanh nghiệp tư nhân Huân Liễu.

Xã: TT Lai Cách ( TBA CQT Trằm); Đức Chính (TBA Hảo Hội, An Lãng, Uyển Vũ, Địch Tràng, Đức Chính B, Lôi Xá, Làng chài, Đức chính A,D, Bơm Tiên Kiều); Cẩm Văn ( TBA Cẩm Văn C, Văn Thai 3, Cẩm Văn A, B, D, E, Văn Thai 1, 2, 4, Hoành Lộc, Đền Bia); Cẩm Vũ ( Phú Lộc A, B, C, D, E, Nghĩa Phú 1,2, 3, Hoang Gia 1, 2, 3); Định Sơn ( Cẩm Định A, B, C, D, E, F, G, An Tân, Tân An, bằng Quân, Cẩm Sơn, Cẩm Hoàng.

Chuyển phương thức KH

 

05h40

22h20

 

 

06h00

22h40

 

C.ty: Thái Dương, Bắc Trường Sơn, Tuyên Quang, NUTRI –VN, EDV, TONGWEI, Hopex, K.R VN, MK, Tân Thịnh HD, You Tai, Minh Thanh, Nhà Máy Hoá chất, Đính Văn Sứ, Hà Hải, Kết cấu thép Cao An, Cty TNHH Khánh Ngọc, Mai Anh, Tự dùng trạm 220kV Đức Chính, Tam Thịnh Vượng, Hộ kinh doanh Trần Văn Đằng, Lilama 69-3.

Xã: TT Lai Cách ( TBA Bơm Tiền, TT hóa chất, CQT Thôn Trằm.

Chuyển phương thức KH

05h40

22h20

06h00

22h40

C.ty: Kho XDK123, Hiền Lê, Á Châu, Itani, canada, Hoàng Thanh.

Chuyển phương thức KH

04h00

15h00

06h50

17h50

C.ty: Thái Dương, Bắc Trường Sơn, Tuyên Quang, NUTRI –VN, EDV, TONGWEI, Hopex, K.R VN, MK, Tân Thịnh HD, You Tai, Minh Thanh, Nhà Máy Hoá chất, Đính Văn Sứ, Hà Hải, Kết cấu thép Cao An, Cty TNHH Khánh Ngọc, Mai Anh, Tự dùng trạm 220kV Đức Chính, Tam Thịnh Vượng, Hộ kinh doanh Trần Văn Đằng, Lilama 69-3.

Xã: TT Lai Cách ( TBA Bơm Tiền, TT hóa chất, CQT Thôn Trằm.

 

07h00

08h30

Xã: Cẩm Vũ Thay MBA Hoàng Gia 2 250kVA lộ 371E8.11

Công tác theo kế hoạch

09h00

10h30

Xã: Thạch Lỗi Thay MBA Thạch Lỗi E 320kVA lộ 371E8.11

Công tác theo kế hoạch

11h00

12h30

Xã: Cẩm Điền Thay MBA Mậu Tài 480kVA lộ 371E8.15

Công tác theo kế hoạch

Ngày 28/12

1

Huyện Thanh Miện

06h30

17h00

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần Thị Trấn Thanh Miện.

- KH chuyên dùng gồm các TBA: Trường THCS Nguyễn Lương Bằng, Tiến Thương.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Tứ Kỳ

00h15

06h30

00h30

06h45

Xã: Dân chủ, Ngọc Kỳ, Quảng Nghiệp

Công tác theo kế hoạch

08h30

10h00

Xã: Thôn Mỗ Đoạn xã Đại Sơn

10h00

11h30

Xã: Thôn Nghi Khê Xã tân Kỳ

13h30

15h00

Xã: Thôn Hiền Sĩ xã Chí Minh

08h00

10h00

Xã: Thôn An Hộ xã Quang Trung

3

Huyện Bình Giang

08h00

10h00

Xã: Thôn Hòa Loan, xã Nhân Quyền (TBA Hòa Loan 320 kVA)

Công tác theo kế hoạch

10h00

12h30

Xã: Thôn Gòi, xã Bình Xuyên (TBA Gòi 320 kVA)

4

Huyện Nam Sách

06h00

06h20

Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Điện Quốc Tuấn, Điện bến thành, Điện Minh thắng,Trường hải, Thạch Dương, Tuấn Linh, Yến Thanh, Hà Bình, CS Cầu bình,  Hồng Ngọc

Chuyển phương thức KH

12h00

12h20

Chuyển phương thức KH

06h00

12h20

Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Minh Tín, âu châu, HTX Thành Công, Bơm Long Động

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Gia Lộc

00h15

06h30

TBA: Nước Khoáng Thạch Khôi

Công tác theo kế hoạch

6

Huyện Ninh Giang

08h00

11h00

Xã : Thôn Đào Lạng, xã Văn Hội

Công tác theo kế hoạch

7

TX Kinh Môn

07h30

12h00

*Xã: Phường Hiệp An ( TBA Hiệp An C)

Công tác theo kế hoạch

8

TP Hải Dương

08h00

11h00

Mất điện khu vực Thôn Bảo Thái.

Công tác theo kế hoạch

08h00

08h20

Mất điện khu vực Bá Liễu Hải Tân và TT Cảng Cống Câu.

Chuyển phương thức KH

11h00

11h20

Chuyển phương thức KH

9

Huyện Kim Thành

07h00

12h00

* Xã: Kim Liên 

Công tác theo kế hoạch

10

TP Chí Linh

07h00

16h00

Mất điện một phần khu vực Phường Văn Đức

Công tác theo kế hoạch

Ngày 29/12

1

Huyện Thanh Miện

 

05h30

16h45

 

06h00

17h15

- Mất điện KH sinh hoạt: Một phần xã Ngũ Hùng, Tứ Cường, Thanh Giang và Toàn bộ xã Chi Lăng Nam, Chi Lăng Bắc.

- KH chuyên dùng gồm TBA: Hà Ninh, Tài Phát 2, Ngô Văn Thiều.

Công tác theo kế hoạch

 

06h00

 

 

16h30

 

- Mất điện KH sinh hoạt : Thôn Mơ Trì, Cụ Trì, Nại Trì, La Ngoại, Cống Giác xã Ngũ Hùng. Thôn An Nghiệp, An Khoái.

- KH chuyên dùng gồm TBA : Phòng Không Không Quân, Bơm Tăng Áp Nhà Máy nước.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Tứ Kỳ

08h30

10h00

Xã: Thôn Mạc Xá, xã Quang Phục

Công tác theo kế hoạch

10h00

11h30

Xã: Thôn Đông Lâm, xã Văn Tố

14h00

15h30

Xã: Thôn Tân Quang, xã quang Khải

14h00

15h30

Xã: Thôn Lạc Dục, xã Hưng Đạo

15h00

16h30

Xã: Thôn xầu Xe, xã Quang Trung

3

Huyện Nam Sách

05h00

17h20

Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Gốm  Chu Đậu,Gốm sứ Chu Đậu hải Dương; Nước sạch Thái Tân, điện Thái Tân, Điện An Sơn, bê tông Thăng Long

+ Mất điện các khách hàng SH:  xã Minh Tân.

Chuyển phương thức KH

06h30

06h50

Mất điện các khách hàng chuyên dùng:  TT Y Tế huyện Nam Sách, TTGDTX Nam Sách, Hồng Ngọc, Thuận Thịnh, điện An Lâm, Điện Nam Hồng, Điện An Sơn, , Minh Hương, K98, Nước Sạch Thanh Sơn, Tiểu Đoàn 214, Thi công cầu Hàn, Đông Hòa, Bliting, Đông Bắc, Rong ga, Trọng Anh, sữa Melilai, nhựa Đoxin,  Nguyễn Văn Công, F&G.

+ Mất điện các khách hàng SH: TT Nam Sách

Chuyển phương thức KH

10h30

10h50

Mất điện các khách hàng chuyên dùng:  TT Y Tế huyện Nam Sách, TTGDTX Nam Sách, Hồng Ngọc, Thuận Thịnh, điện An Lâm, Điện Nam Hồng, Điện An Sơn, , Minh Hương, K98, Nước Sạch Thanh Sơn, Tiểu Đoàn 214, Thi công cầu Hàn, Đông Hòa, Bliting, Đông Bắc, Rong ga, Trọng Anh, sữa Melilai, nhựa Đoxin,  Nguyễn Văn Công, F&G.

+ Mất điện các khách hàng SH: TT nam Sách

Chuyển phương thức KH

06h30

10h50

+ Mất điện các khách hàng SH: xã Đồng Lạc.

Công tác theo kế hoạch

06h00

06h20

Mất điện các khách hàng chuyên dùng:  Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, Amafarm, Hải Tân, XNK Hưng Thịnh, Long Thuận, Minh Du, Đông Dương, Thành Đại, Nguyễn Văn Huy, Sơn Trang, Nông Sản Đông Hưng, Trường Độ, Minh Hiệp, Tuấn Phát, Kho Bạc Nam Sách, Điện Nam Cường, Điện Hợp Tiến, Điện Quốc Tuấn, Điện Bến Thành, Điện Minh Thắng, Huy Hoàng, Nhâm Mạnh, Điện An Lâm,  Trường Hải, Minh Tín, Thạch Dương, Tuấn Linh, Yến Thanh, Âu Châu, Hà Bình, CS Cầu Bình, HTX Thành Công, Bơm Long Động, Hồng Ngọc., BD Tăng Âm, Kho Bạc, Nông Sản Đông Hưng,

+ Mất Điện Các Khách Hàng SH:  Nam Hưng, Nam Chính, Hiệp Cát,  TT Nam Sách, Nam Hưng.

Chuyển phương thức KH

11h00

11h20

Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Điện Quốc Tuấn, Điện bến thành, Trường hải, Thạch Dương, Tuấn Linh, Yến Thanh, Hà Bình, CS Cầu bình,  Hồng Ngọc.

Chuyển phương thức KH

06h00

12h20

Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Điện Minh Thắng,Huy Hoàng, Hưng Luận, Unitedtex, Điện Quốc Tuấn, Điện Thanh Quang, Tùng Lộc, Điện An Lâm.

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Gia Lộc

08h00

11h30 

Xã: Đức Xương (TBA An Vệ).

Công tác theo kế hoạch

10h00

16h00 

Xã: Hoàng Diệu (TBA Lai Hà).

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Ninh Giang

08h00

10h30

Xã: Thôn Hào Khê xã Hưng Long.

Công tác theo kế hoạch

11h00

12h30

Xã: Thôn Mai Động xã Hồng Đức.

Công tác theo kế hoạch

6

TP Hải Dương

06h30

10h30

Mất điện khu vực Chùa Thượng 1+2.

Công tác theo kế hoạch

06h30

06h50

Mất điện khu vực Thượng Đạt, An Châu.

Chuyển phương thức KH

10h30

10h50

Chuyển phương thức KH

7

Huyện Cẩm Giàng

06h00

17h00

C.ty: Đài Bảo(TBA Việt Cường), Falcol, VP XD K132- 250kVA), Khách sạn Nam Cường HD (2x1600kVA), Bất động sản Nam Cường (1250kVA)

Công tác theo kế hoạch

07h00

08h30

TT Lai Cách (TBA CQT Thôn Lẻ 320kVA)

Công tác theo kế hoạch

09h00

10h30

TT Lai Cách (TBA CQT Lai Cách 400kVA)

Công tác theo kế hoạch

11h00

12h30

TT Lai Cách (TBA CQT Thôn Ghạch 320kVA)

Công tác theo kế hoạch

13h00

14h30

TT Lai Cách (TBA Chung Cư Đại An 180kVA)

Công tác theo kế hoạch

8

TP Chí Linh

07h00

16h00

Mất điện một phần khu vực xã Nhân Huệ

Công tác theo kế hoạch

06h00

12h00

Mất điện một phần khu vực Phường Sao Đỏ

Công tác theo kế hoạch

06h00

14h00

Mất điện một phần khu vực Phường An Lạc, Chí Minh, Tân Dân

Công tác theo kế hoạch

Ngày 30/12

1

Huyện Thanh Miện

07h00

11h00

- Mất điện KH sinh hoạt: xã Chi Lăng Nam, Chi Lăng Bắc, một phần xã Tứ Cường, Cao Thắng.

- KH chuyên dùng gồm TBA: Hà Ninh, Tài Phát 2, Ngô Văn Thiều.

Công tác theo kế hoạch

13h00

17h00

- Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Ngọc Lập xã Tân Trào.

Công tác theo kế hoạch

10h30

13h30

- Mất điện KH sinh hoạt: Một phần Thị Trấn Thanh Miện.

Công tác theo kế hoạch

2

TX Kinh Môn

07h30

16h00

*Xã: Phường An Lưu  (TBA Cộng Hòa)

Công tác theo kế hoạch

08h00

10h30

*Xã:  Phường An Sinh (TBA Bơm An Sinh)

Công tác theo kế hoạch

10h00

13h30

*Xã: Bạch Đằng (TBA Bơm Trạm Lộ)

Công tác theo kế hoạch

3

TP Hải Dương

07h00

17h00

Mất điện Cty Mỹ Thuật .

Công tác theo kế hoạch

07h00

10h30

Mất điện khu vực Phố Nhật Tân, và Thôn Hoàng Đường.                                                                       Mất điện TBA chuyên dùng: Đại Dương, Thành Công, Giầy Cẩm Bình.

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Cẩm Giàng

08h00

11h00

TT Lai Cách (TBA Bơm Tiền 400kVA)

Công tác theo kế hoạch

Ngày 31/12

1

Huyện Nam Sách

08h00

10h20

Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Điện Thái Tân

Công tác theo kế hoạch

09h00

12h20

Mất điện các khách hàng SH: Xã Hiệp Cát

Công tác theo kế hoạch

2

TX Kinh Môn

08h30

10h30

*Xã: Hiệp Hòa (TBA Hiệp Hòa D)

Công tác theo kế hoạch

15h30

18h00

*Xã: Quang Thành (TBA Quang Ttrung A)

Công tác theo kế hoạch

13h00

17h30

*Xã:  Hoành Sơn (TBA Hoành Sơn D)

Công tác theo kế hoạch

12h30

16h00

*Xã: Phường Minh Hòa (TBA Minh Hòa 2)

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Kim Thành

13h30

17h00

* Xã: Kim Liên

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Cẩm Giàng

08h00

17h30

Cty Towada 3x100kVA lộ 473E8.15

Công tác theo kế hoạch

Tác giả: ; xuất bản: 25/12/2023 02:22
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31