Lịch GCS của khách hàng sau TBA công cộng

Lịch GCS công tơ và thu tiền điện - ĐL Kim Thành

 

1) Khách hàng chuyên dùng

TT Tên TBA Ngày ghi chỉ số công tơ Ngày thu tiền TT Tên TBA Ngày ghi chỉ số công tơ Ngày thu tiền
A KHỐI CƠ QUAN
I Cộng Hòa     3 TBA Bình Dân C 16 22.23
1 TBA Lai Khê 2 5, 6 4 TBA Bình Dân D 16 22.23
II TT Phú Thái     5 TBA Bình Dân E 16 22.23
1 TBA An Thái 4 7,8,9,10 6 TBA Bình Dân F 16 22.23
2 TBA Văn Chúc 4 7,8,9,10 IX Thượng Quận    
3 TBA Phố Ga   4 7,8,9,10 1 TBA Bãi Mạc 15 19
4 TBA Phố Ga B 4 7,8,9,10 X Cẩm La    
5 TBA Tân Phú 4 7,8,9,10 1 TBA Cẩm La A 13 18.19
III Kim Đính     2 TBA Cẩm La B 13 18.19
1 TBA Kim Đính A 7 14,15,16 3 TBA Cẩm La C 13 18.19
2 TBA Kim Đính B 7 14,15,16 XI Liên Hòa    
3 TBA Kim Đính Qua bơm 7 14,15,16 1 TBA Liên Hòa A 10 19,20,21
4 TBA Kim Đính D 7 14,15,16 2 TBA Liên Hòa B 10 19,20,21
5 TBA Kim Đính E 7 14,15,16 3 TBA Liên Hòa C 10 19,20,21
6 TBA Kim Đính C Chuẩn thừng 7 14,15,16 4 TBA Liên Hòa D 10 19,20,21
IV Kim Lương     XII Tam Kỳ    
1 TBA Kim Lương A 7 14,15,16,17 1 TBA Tam Kỳ C 10 17
2 TBA Kim Lương B 7 14,15,16,17 2 TBA Tam Kỳ B 10 17
3 TBA Kim Lương C 7 14,15,16,17 3 TBA Tam Kỳ D 10 17
4 TBA Kim Lương D 7 14,15,16,17 XIII Ngũ Phúc    
V Kim Khê     1 TBA Ngũ Phúc A 10 20.21
1 TBA Kim Khê A 7 15,16,17 2 TBA Ngũ Phúc B 10 20.21
2 TBA Kim Khê B 7 15,16,17 3 TBA Ngũ Phúc C 10 20.21
VI Kim Anh     4 TBA Ngũ Phúc D 10 20.21
1 TBA Phan Chi 8 13 5 TBA Ngũ Phúc E 10 20.21
2 TBA Qua Bơm 8 13 6 TBA Ngũ Phúc F 10 20.21
3 TBA Đồng Mỹ 8 13 7 TBA Ngũ Phúc treo 10 20.21
4 TBA Kim Anh A 13 18.19 XIV Đại Đức    
5 TBA Kim Anh B 13 18.19 1 Đại Xuyên 15 21,22,23
6 TBA Kim Anh C 13 18.19 2 Văn Thọ 15 21,22,23
7 TBA Kim Anh D 13 18.19        
8 TBA Kim Anh E 13 18.19        
VII Việt Hưng            
1 TBA Việt Hưng A 15 20        
2 TBA Việt Hưng B 15 20        
3 TBA Việt Hưng C 15 20        
VIII Bình Dân            
1 TBA Bình Dân A 16 22.23        
2 TBA Bình Dân B 16 22.23        
1 Tram biến áp A     .      
2 Tram biến áp B     .      
3 Tram biến áp c     .      
B KHỐI DOANH NGHIỆP
1 TBA Ủy ban huyện 12 15-19 8 Cty TNHH MTV TM PHÚC AN (máy B) 1.15 3-9,18-23
2 TD 110 Lai Khê-100 15 18-23 9 Bùi Đình Tú 1.15 3-9,18-23
3 TD 22-E86 (kVA) 15 18-23 10 Phú Thành 1.15 3-9,18-23
4 Tự Dùng 35 15 18-23 11 Cường Ngoan 1.15 3-9,18-23
5 Cty cọc ống kiến hoa Đất Việt 1.15 3-9,18-23 12 CTy TNHH du lịch TM Tân An 1.15 3-9,18-23
6 Huy Văn 1.15 3-9,18-23 13 Long Sơn 1.15 3-9,18-23
7 InJaeViNa 250 1.15 3-9,18-23 14 Thành Long A 560 1.15 3-9,18-23
15 Cty CP ĐTTM xuất khẩu Việt Pháp 1.15 3-9,18-23 54 Nam Ninh 320 1.15 3-9,18-23
16 CTy TNHH MTV công nghiệp Lai Vu 1.15 3-9,18-23 55 Chế Biến Nông Sản Tân PHú 15 18-23
17 560/10/35/0.4 Mạnh Ngân 1.15 3-9,18-23 56 Long Sơn 15 18-23
18 Bia Hải Thành 320 1.15 3-9,18-23 57 Cty CP Bê tông Vinaconex Phan Vũ 15 18-23
19 Thành Phát 560 1.15 3-9,18-23 58 Cty TNHH Bao Bì Toàn Cầu 250 15 18-23
20 kHO 76 (50) 15 18-23 59 C.ty TNHH TM Cường Phương (180 kVA) 15 18-23
21 Hồng Hưng 15 18-23 60 Trạm Trung Tâm Giáo dục Thường Xuyên 15 18-23
22 CTy TNHH Song Toàn 15 18-23 61 Thành Long A 560 15 18-23
23 CSQL5 Kim Lương 30 15 18-23 62 Thành Long D 15 18-23
24 Cty TNHH TM Đình Phú 15 18-23 63 Thành Long B 250 15 18-23
25 XD Lai Khê 50 15 18-23 64 Phúc Thành B 180 15 18-23
26 Cty TNHHMTV lắp máy& XD Vinashin số 4 (560kVA) 15 18-23 65 Bưu Điện Phú Thái 100 15 18-23
27 XD Phú Thái-50 15 18-23 66 CSQL5 Phú Thái 50 15 18-23
28 TĐ 295-Quân chủng PK không quân 15 18-23 67 Hưng Long A 180 15 18-23
29 CTy NHH TM Tuấn Tú 15 18-23 68 XD Trung Kiên B 30 15 18-23
30 HTX CP 3-2 15 18-23 69 Nam Ninh 320 15 18-23
31 Bùi Đình Tú 15 18-23 70 Hoàng Đại 400 15 18-23
32 CTy TNHH Mai Hương (180 kVA) 15 18-23 71 Cơ Khí Thắng Lợi 320 15 18-23
33 XD Kim Lương 25 15 18-23 72 Cty CP Phát triển Vững Mạnh KTĐ 15 18-23
34 Bưu Điện Đồng Gia 50 15 18-23 73 Cty TNHH MTV công nghiệp tàu thuỷ Lai Vu 15 18-23
35 Phú Thành 15 18-23 74 HTX TUẤN DƯƠNG 15 18-23
36 CTy TNHH du lịch TM Tân An 15 18-23 75 Cty cơ khí điện điện tử tàu thuỷ 15 18-23
37 CTY CP MT  APTSERAPHIN 15 18-23 76 CTY TNHH DỆT PACIFIC CRYSTAL 15 18-23
38 Bệnh viện đa khoa huyện KT 15 18-23 77 Xăng dầu Kim Anh 15 18-23
39 Bơm Kim Xuyên 560 15 18-23 78 XN giống cây trồng Kim Thành 15 18-23
40 Tuấn Hưng A 320 15 18-23 79 CTy TNHH MTV AD  Việt 15 18-23
41 CSQL5 Cổ Dũng 30 15 18-23 80 Bia Hải Thành 320 15 18-23
42 CSQL5 Tuấn Hưng 30 15 18-23 81 Thành Phát 560 15 18-23
43 DNTN Hữu Hùng 15 18-23 82 Phú Minh 15 18-23
44 XD Trung Kiên A 50 15 18-23 83 Bơm Tuần Mây 320 30 120 ngày
45 Lắp Máy 69-3 180 15 18-23 84 BơmTN  Đại Đức 30 120 ngày
46 Hồng Hưng 15 18-23 85 Bom TN Kim Luong 30 120 ngày
47 Cty TNHH TM Đình Phú 15 18-23 86 Bơm Kim Lương 180 30 120 ngày
48 Lai Vu A 180 15 18-23 87 Bơm Kim Tân 100 30 120 ngày
49 Nam Thắng 100 15 18-23 88 Bơm Tam Kỳ 250 30 120 ngày
50 Hồng  Lạc 15 18-23 89 Bơm Đại Đức 750 30 120 ngày
51 Cty CP cơ khí chính xác Vinashin(số 6) (1250kVA) 15 18-23 90 Bơm Tuấn Hưng 180 30 120 ngày
52 CTy CP CK chính xác VINASHIN (560kVA) 15 18-23 91 Bơm Kim Xuyên 560 30 120 ngày
53 Cty CP Vụ Hát Tường 15 18-23 92 Bơm Việt Hưng 750 30 120 ngày
93 CTy TNHH Mai Hương (180 kVA) 15 18-23 124 Bơm Việt Hưng 315 30 120 ngày
94 Cường Ngoan 15 18-23 125 Bơm Đồng Vì-250 30 120 ngày
95 CTY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ 15 18-23 126 TRam Ngu Phuc ao 30 120 ngày
96 CTY CP MT  APTSERAPHIN 15 18-23 127 Bơm KIm Đính 30 120 ngày
97 Bơm Kim Xuyên 560 15 18-23 128 An Kim Hải-50 30 120 ngày
98 Tuấn Hưng A 320 15 18-23 129 Bơm Kim Đính B-250 30 120 ngày
99 DNTN Gà tươi Mạnh Hoạch 15 18-23 130 Gạch Kim Thanh 750 15 18-23
100 Cảnh My 15 18-23 131 Huy Văn 15 18-23
101 Mạnh Hoạch B 15 18-23 132 TRam tư nhân NAm Khương 15 18-23
102 TTVt Kim Thành(180KVA Tuấn Hưng) 15 18-23 133 CTy TNHH MTV AD  Việt 15 18-23
103 Cty Lắp máy Việt NAm 15 18-23 134 Cty May An Phát 15 18-23
104 DNTN Hữu Hùng 15 18-23 135 Cty TNHH Giầy Bình Dương 15 18-23
105 XD Trung Kiên A 50 15 18-23 136 Cty TNHH Nam Linh 15 18-23
106 Lắp Máy 69-3 180 15 18-23 137 Thành Phát 560 15 18-23
107 Chế Biến Nông Sản Tân PHú 15 18-23 138 Phú Minh 15 18-23
108 Quang Việt 15 18-23 139 Cty CPTM Hùng Ngọc 15 18-23
109 Cty CP Bê tông Vinaconex Phan Vũ 15 18-23 140 Công ty CP SXVT&TM Chiến Thắng - 400 1,10,15 3-9, 12-18, 18-23
110 Cty TNHH Bao Bì Toàn Cầu 250 15 18-23 141 Gạch Kim Thanh 750 1,10,15 3-9, 12-18, 18-23
111 C.ty TNHH TM Cường Phương (180 kVA) 15 18-23 142 Cty CPSXVT&TM Chiến Thắng 1,10,15 3-9, 12-18, 18-23
112 Trạm Trung Tâm Giáo dục Thường Xuyên 15 18-23 143 CTy CP Xi Măng Phúc Sơn 1,10,15 3-9, 12-18, 18-23
113 CTY NƯỚC SẠCH VỆ SINH NÔNG THÔN 15 18-23 144 Cty CP cơ khí chính xác Vinashin số 2 (560kVA) 1,10,15 3-9, 12-18, 18-23
114 DN TN HỮU HÙNG 15 18-23 145 Cty TNHHMTV lắp máy& XD Vinashin số 4 (560kVA) 1,10,15 3-9, 12-18, 18-23
115 Hộ KD Nguyễn Quốc Tuấn 15 18-23 146 CTy CP CK chính xác VINASHIN (560kVA) 1,10,15 3-9, 12-18, 18-23
116 Thành Long D 15 18-23 147 Cty TNHH SX Giầy CHUNG JYE Việt Nam 1,10,15 3-9, 12-18, 18-23
117 Thành Long B 250 15 18-23 148 Cty Lắp máy Việt NAm 1,10,15 3-9, 12-18, 18-23
118 Hưng Long B 320 15 18-23 149 Quang Việt 1,10,15 3-9, 12-18, 18-23
119 Hoàng Đại 400 15 18-23 150 NAm Tài 1,10,15 3-9, 12-18, 18-23
120 Cơ Khí Thắng Lợi 320 15 18-23 151 Đông Tài 750 1,10,15 3-9, 12-18, 18-23
121 Lai Vu B 180 15 18-23 152 Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài ( Trạm F) 1,10,15 3-9, 12-18, 18-23
122 Cty TNHH MTV công nghiệp tàu thuỷ Lai Vu 15 18-23 153 Cty TNHH Quốc tế Nam Tài_1000kvA 1,10,15 3-9, 12-18, 18-23
123 HTX TUẤN DƯƠNG 15 18-23 154 CTy LD CONTAINER VINASHIN (400 kVA) 1,10,15 3-9, 12-18, 18-23
155 Cty CP XD Vinashin NM côngtenơ (250kVA) 15 18-23 194 CTY TNHH DỆT PACIFIC CRYSTAL 1,10,15 3-9, 12-18, 18-23
156 CTy CP VINASHIN số 3 (250) 15 18-23 195 Hải Âu 560 1,10,15 3-9, 12-18, 18-23
157 CTy LD CONTAINER VINASHIN (400 kVA) 15 18-23 196 Gạch TuyNen 560 1,10,15 3-9, 12-18, 18-23
158 Cty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Vinashin 750 15 18-23 197 Công ty TNHH vận tải Trường An 1,10,15 3-9, 12-18, 18-23
159 Cty Chất Lượng Hàng Đầu 15 18-23 198 TRUNG KIÊN 1500 1,10,15 3-9, 12-18, 18-23
160 Cty Cp thép Vân Thái Vinashin 15 18-23 199 XM Thành Công <2500kVA> 1,10,15 3-9, 12-18, 18-23
161 Vinashin 14 15 18-23 200 Cty TNHH Nam Lee International 1,10,15 3-9, 12-18, 18-23
162 Huy Văn 15 18-23 201 Cty Quốc tế TNHH Đông Tài Việt Nam 1,10,15 3-9, 12-18, 18-23
163 Gạch TuyNen 560 15 18-23 202 Cty TNHH may Tinh Lợi 1,10,15 3-9, 12-18, 18-23
164 HKD cá thể Đào Mạnh Dần 15 18-23 203 Cty CP đóng tầu Hoàng Gia 1,10,15 3-9, 12-18, 18-23
165 Cty Hoàng Giang 15 18-23 204 Thượng Vũ A 320 15 18-23
166 CTy CP Xi Măng Phúc Sơn 15 18-23 205 Lai Vu A 180 15 18-23
167 Cty TNHH TM Đình Phú 15 18-23 206 Thượng Vũ B-180 15 18-23
168 HTD TRƯƠNG QUỐC PHONG 15 18-23 207 Tuấn Hưng B-180 15 18-23
169 CTy CPTM Qtế RICO 15 18-23 208 TBA Thiện Đáp A 15 18-23
170 CN ngân hàng_100 15 18-23 209 Phúc Thành A-180 15 18-23
171 Đồng Gia B 180 15 18-23 210 HTX Điện Đồng Gia (Phí Gia) 15 18-23
172 DNTN Nam Thành 15 18-23 211 Bơm Kim Anh 15 18-23
173 Cty CP Vụ Hát Tường 15 18-23 212 HTX Điện Đồng Gia (Đại Đồng) 15 18-23
174 TTVt Kim Thành(320KvA Kim Tân) 15 18-23 213 Kim Tân A 180 15 18-23
175 CTy NHH TM Tuấn Tú 15 18-23 214 Tram Đoàn Kết Kim Xuyên 15 18-23
176 Cty Minh TRường Sơn 15 18-23 215 Kim Tân B 320 15 18-23
177 Bưu Điện Đồng Gia 50 15 18-23 216 Kim Tân 15 18-23
178 Cty TNHH MTV CKCX & TM Nhật Nam 15 18-23 217 Đồng Gia B 180 15 18-23
179 Chi cục thuế huyện Kim Thành 15 18-23 218 Đồng Gia A 320 15 18-23
180 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Nam 15 18-23 219 Tam Kỳ A 180 15 18-23
181 Hộ kinh doanh Trần Công Quynh 15 18-23 220 Kiến Đức 320 15 18-23
182 DNTN Hữu Hùng 15 18-23 221 TBA Đình Giọng 15 18-23
183 Nguyễn Danh Lĩnh 15 18-23 222 Trạm Kiến Đức Thôn Lộng Khê 15 18-23
184 C.ty bưu chính viễn thông (50 kVA) 15 18-23 223 Cty Nuôi Trồng Thuỷ Sản 15 18-23
185 Nhà máy nước B 180 15 18-23 224 Cấp nước Kim Tân 15 18-23
186 Nhà máy nước A 180 15 18-23 225 Cộng Hoà-320 15 18-23
187 Bưu Điện Phú Thái 100 15 18-23 226 Công ty CP điện Cổ Dũng D(250) 15 18-23
188 Nam Ninh 320 15 18-23 227 Cổ Dũng A 320 15 18-23
189 InJaeViNa 250 15 18-23 228 Cổ Dũng B 180 15 18-23
190 Cty CP Phát triển Vững Mạnh KTĐ 15 18-23 229 Bơm Tuấn Hưng 180 15 18-23
191 CTy CB KD Than Việt Phát 15 18-23 230 Bơm Việt Hưng 15 18-23
192 Cty TNHH MTV khu CN Lai Vu-10000 15 18-23 231 Phương Duệ 180 15 18-23
193 Bơm Đồng Vì-250 15 18-23 232 Tuấn Hưng C 15 18-23
233 XN giống cây trồng Kim Thành 15 18-23 244 Tuấn Hưng A 320 15 18-23
234 TTVT Kim Thành(180KVA B. Ngũ Phúc) 15 18-23 245 Tuấn Hưng D 15 18-23
235 Bơm nước Kim Xuyên 180 15 18-23 246 Phúc Thành B 180 15 18-23
236 Tuấn Hưng E 15 18-23 247 Trạm Lai vu C 180 kVA 15 18-23
237 Quỳnh Khê 180 15 18-23 248 Lai Vu B 180 15 18-23
238 Phương Duệ B 15 18-23 249 Liên Hoà-320 15 18-23
239 Thiên Đáp B 15 18-23 250 Bơm Bình Dân 15 18-23
240 Quỳnh Khê B 15 18-23 251 Kim Tân C-180 15 18-23
241 Cộng Hoà B 15 18-23 252 Công ty cổ phần B.C.H 10,20,30 13-17, 23-27, 02-07
242 Cộng Hoà C 15 18-23 253 Tuabin VN 10,20,30 13-17, 23-27, 02-07
243 HTX điện Phúc Thành C 180 15 18-23 254 Trạm BCH 700 10,20,30 13-17, 23-27, 02-07

 

2) Khách hàng công cộng

TT Tên địa điểm Ngày ghi chỉ số công tơ Ngày thu tiền TT Tên địa điểm Ngày ghi chỉ số công tơ ngày thu tiền
I Cộng Hòa     3 TBA Bình Dân C 16 22.23
1 TBA Lai Khê 2 5, 6 4 TBA Bình Dân D 16 22.23
II TT Phú Thái     5 TBA Bình Dân E 16 22.23
1 TBA An Thái 4 7,8,9,10 6 TBA Bình Dân F 16 22.23
2 TBA Văn Chúc 4 7,8,9,10 IX Thượng Quận    
3 TBA Phố Ga   4 7,8,9,10 1 TBA Bãi Mạc 15 19
4 TBA Phố Ga B 4 7,8,9,10 X Cẩm La    
5 TBA Tân Phú 4 7,8,9,10 1 TBA Cẩm La A 13 18.19
III Kim Đính     2 TBA Cẩm La B 13 18.19
1 TBA Kim Đính A 7 14,15,16 3 TBA Cẩm La C 13 18.19
2 TBA Kim Đính B 7 14,15,16 XI Liên Hòa    
3 TBA Kim Đính Qua bơm 7 14,15,16 1 TBA Liên Hòa A 10 19,20,21
4 TBA Kim Đính D 7 14,15,16 2 TBA Liên Hòa B 10 19,20,21
5 TBA Kim Đính E 7 14,15,16 3 TBA Liên Hòa C 10 19,20,21
6 TBA Kim Đính C Chuẩn thừng 7 14,15,16 4 TBA Liên Hòa D 10 19,20,21
IV Kim Lương     XII Tam Kỳ    
1 TBA Kim Lương A 7 14,15,16,17 1 TBA Tam Kỳ C 10 17
2 TBA Kim Lương B 7 14,15,16,17 2 TBA Tam Kỳ B 10 17
3 TBA Kim Lương C 7 14,15,16,17 3 TBA Tam Kỳ D 10 17
4 TBA Kim Lương D 7 14,15,16,17 XIII Ngũ Phúc    
V Kim Khê     1 TBA Ngũ Phúc A 10 20.21
1 TBA Kim Khê A 7 15,16,17 2 TBA Ngũ Phúc B 10 20.21
2 TBA Kim Khê B 7 15,16,17 3 TBA Ngũ Phúc c 10 20.21
VI Kim Anh     4 TBA Ngũ Phúc D 10 20.21
1 TBA Phan Chi 8 13 5 TBA Ngũ Phúc E 10 20.21
2 TBA Qua Bơm 8 13 6 TBA Ngũ Phúc F 10 20.21
3 TBA Đồng Mỹ 8 13 7 TBA Ngũ Phúc treo 10 20.21
4 TBA Kim Anh A 13 18.19 XIV Đại Đức    
5 TBA Kim Anh B 13 18.19 1 Đại Xuyên 15 21,22,23
6 TBA Kim Anh C 13 18.19 2 Văn Thọ 15 21,22,23
7 TBA Kim Anh D 13 18.19        
8 TBA Kim Anh E 13 18.19        
VII Việt Hưng            
1 TBA Việt Hưng A 15 20        
2 TBA Việt Hưng B 15 20        
3 TBA Việt Hưng C 15 20        
VIII Bình Dân            
1 TBA Bình Dân A 16 22.23        
2 TBA Bình Dân B 16 22.23        

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 22/11/2017 02:41
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31