Lịch GCS của khách hàng sau TBA công cộng

Lịch GCS công tơ và thu tiền điện - ĐL Kinh Môn

1) Khách hàng chuyên dùng

Stt Tên khách hàng Ngày ghi chỉ số công tơ Ngày
thu tiền
1 X.N Vạn Chánh - CN cty TNHH MTV Duyên Hải 01,10,16 07,16,22
2 CT CỔ PHẦN XI MĂNG DUYÊN LINH 01,10,16 07,16,22
3 Công ty CP xi măng Trung Hải - HD 01,10,16 07,16,22
4 Công ty TNHH Cường Thịnh 01,10,16 07,16,22
5 Công Ty Minh Phúc 01,10,16 07,16,22
6 Công ty TNHH Thành Dũng 01,10,16 07,16,22
7 Công Ty TNHH Phú Tân 01,10,16 07,16,22
8 Nhà máy xi măng Thành Công II 01,10,16 07,16,22
9 Công ty xi măng Phúc Sơn 01,10,16 07,16,22
10 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 6&9 01,10,16 07,16,22
11 Công ty TNHH MTV thương mại Tuấn Tài 01,10,16 07,16,22
12 CTY KD Vật Tư Xi Măng Minh Tuấn 01,10,16 07,16,22
13 Công ty CP đầu tư & TM Phú Hưng 01,10,16 07,16,22
14 CTY Cổ Phần KTCB Đá K.Sản HD 01,10,16 07,16,22
15 CTY Cổ Phần KTCB  khoángSản HD 01,10,16 07,16,22
16 CTY Cổ Phần KTCB Khoáng Sản HD 01,10,16 07,16,22
17 CTY Cổ Phần  KTCB Khoáng Sản HD 01,10,16 07,16,22
18 Công ty cổ phần KTCB KS Hải Dương 01,10,16 07,16,22
19 C.ty TNHH khai thác, CB XNK khoáng sản VN 01,10,16 07,16,22
20 Doanh nghiệp thương mại Bình Minh (DNTN) 01,10,16 07,16,22
21 Công ty cổ phần sản xuất bao bì Khánh An 01,10,16 07,16,22
22 Công ty TNHH MTV SX&TM Quốc Anh 01,10,16 07,16,22
23 Công ty TNHH nhôm Tân Đông 01,10,16 07,16,22
24 Công ty CP đầu tư - xây dựng hạ tầng
và khai thác mỏ Tân Việt Bắc
01,10,16 07,16,22
25 Công ty TNHH VIETORY 01,10,16 07,16,22
26 Công ty TNHH Đức Dương 01,10,16 07,16,22
27 Công ty TNHH Đức Dương 01,10,16 07,16,22
28 Doanh nghiệp tư nhân Khánh Hiền HD 01,10,16 07,16,22
29 Công ty TNHH Một Thành Viên
 Xi măng Vicem Hoàng Thạch
01, 10, 20 7,16,26
30 Công ty Xi Măng Phúc Sơn 10, 20, 30  16,26,5
31 Công ty CP Tân Hà Kiều 10, 20, 30  16,26,5
32 CÔNG TY TNHH PHÚ TÂN 10, 20, 30  16,26,5
33 C.ty CP luyện kim Tân Nguyên HD,VN 10, 20, 30  16,26,5
34 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HOÀ PHÁT 10, 20, 30  16,26,5
35 UBND Huyện Kinh Môn 16 22
36 Viễn thông Hải Dương- TĐ Bưu chính Viễn thông 16 22
37 Bưu điện huyện Kinh Môn - BĐ tỉnh Hải Dương 16 22
38 CÔNG TY CP ĐÓNG TẦU HỒNG HÀ 16 22
39 C.ty CP đóng tàu vận tải Phương Nam 16 22
40 Công ty Cổ Phần Bến Triều 16 22
41 CN xăng dầu HD - CH XD số 22 Hiệp An 16 22
42 CTy CP dịch vụ TMại XNK Hồng Thắng 16 22
43 UBND Thị Trấn An Lưu 16 22
44 Công ty TNHH MTV
kinh doanh nước sạch Hải Dương
16 22
45 CTy TNHH Trường An 16 22
46 Huyện Uỷ Kinh Môn 16 22
47 BAN QUẢN LÝ DI TÍCH KINH MÔN 16 22
48 Hộ KD cá thể Lê Văn Minh 16 22
49 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỵ 16 22
50 Công ty TNHH Đức Mạnh 16 22
51 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT MỸ 16 22
52 Công ty Cổ phần Việt Mỹ 16 22
53 Nguyễn Văn Sách 16 22
54 Công ty TNHH một thành viên Hải Đăng HD 16 22
55 Cty TNHH MTVXD VÀ CƠ KHÍ VIỆT HÙNG 16 22
56 Công ty TNHH Minh Thắng 16 22
57 Kho KB91- Tiểu đoàn kho CB Bộ tham mưu QK3 16 22
58 C.TYTNHH MTV CƠ KHÍ
VT&TM MINH KHÁNH
16 22
59 Công ty CP TM và dịch vụ Minh Dung 666 16 22
60 Công ty TNHH MTV Thành Phát 16 22
61 CÔNGTY TNHH  CB NÔNG SẢN TÂN TIẾN 16 22
62 Công ty TNHH T.Mại & VT Minh Đức 16 22
63 Công ty TNHH XD TM dịch vụ Dinh Cơ 16 22
64 TRƯỜNG THPT  KINH MÔN 16 22
65 TRƯỜNG THPT TƯ THỤC QUANG THÀNH 16 22
66 Xí nghiệp thương mại Hải Huệ (DNTN) 16 22
67 Kho Bạc NN HD - Kho Bạc NN Kinh Môn 16 22
68 Công ty TNHH BOT đường 188 16 22
69 UBND XÃ HIỆP SƠN 16 22
70 Công ty TNHH Kỳ Anh 16 22
71 Công ty TNHH TM và DV Phúc Hưng 16 22
72 Viễn thông Hải Dương-TĐ Bưu chính viễn thông 16 22
73 TRƯỜNG THPT KINH MÔN II 16 22
74 Hộ KDCT Lê  Văn phong 16 22
75 Công ty TNHH đóng tàu Hà Hải 16 22
76 Công ty TNHH MTV nước sinh hoạt Long Hải 16 22
77 Hộ KDCT Nguyễn Quốc Biển 16 22
78 Công ty CP thép An Bình 16 22
79 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP AN BÌNH 16 22
80 Công ty TNHH Minh Thắng 16 22
81 Công ty CP đầu tư và thương mại Phú Hưng 16 22
82 Công ty CPTM Vũ Anh Đức 16 22
83 Công ty CP TM, XD và vận Tải QH 16 22
84 Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Kinh Môn 16 22
85 Công ty TNHH TM&VT Sơn Thái 16 22
86 Công ty CP nước sạch và VS NT tỉnh Hải Dương 16 22
87 Công ty CP Thương Mại Vũ Anh Đức 16 22
88 Công ty cổ phần Cường Sơn 16 22
89 Công ty CP Thương Mại và NXK Đại Cường 16 22
90 Công ty cổ phần LI LA MA 69-3 16 22
91 C.ty CP SX kinh doanh khoáng sản TPA 16 22
92 Nguyễn Văn Chúc 16 22
93 Chi cục thuế Huyện Kinh Môn 16 22
94 Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Ngọc Thắng 16 22
95 CN Ngân hàng NN và PTNT H. K.Môn 16 22
96 Công ty cổ phần Đức Tuấn 16 22
97 Công ty TNHH MTV Công nghệ mới KD 16 22
98 Hộ kinh doanh Tạ Thị Cất 16 22
99 Hộ kinh doanh Dương Đức Song 16 22
100 Hộ kinh doanh cá thể  Nguyễn Văn Chung 16 22
101 Trung Tâm B Dương Chính Trị 16 22
102 Hộ kinh doanh cá thể Lê Văn Kỳ 16 22
103 Hộ kinh doanh cá thể Đào Văn Phan 16 22
104 Hộ kinh doanh cá thể Lê Xuân Tá 16 22
105 Công ty cổ phần chế biến nông sản Hải Dương 16 22
106 Hộ kinh doanh cá thể Trương Văn Huy 16 22
107 Hộ kinh doanh cá thể Trương Văn Dân 16 22
108 Công ty TNHH thép ống Đức Việt 16 22
109 Truyền tải điện Đông Bắc 2 16 22
110 Bệnh Viện Đa khoa Huyện Kinh Môn 16 22
111 Hộ kinh doanh Lê Văn Minh 16 22
112 Công ty TNHH một thành viên Thuỷ Quân HD 16 22
113 Công ty TNHH Long Thịnh 16 22
114 CÔNG TY CP TM VÀ XNK PHÚ SƠN 16 22
115 Công ty cổ phần thương mại và vận tải Thái Hà 16 22
116 CTY LDCT Hữu Nghị 16 22
117 Chi nhánh công ty cổ  phần vận tải thuỷ số 4
- xí nghiệp sửa chữa tàu 200
16 22
118 Ngân hàng TM CP công thương Việt Nam
-Chi nhánh Nhị Chiểu
16 22
119 Chi nhánh số 2 công ty cổ phần vận tải thuỷ I
 tại Hải Dương-xí nghiệp Thượng Trà
16 22
120 Hợp tác xã Phú Thịnh 16 22
121 Công ty An Phú - TNHH 16 22
122 Công ty cổ phần cơ khí thuỷ Phạm Tân 16 22
123 Phạm Văn Cử(Đại diện xóm Đống chài) 16 22
124 Hộ KDCT Lê Văn Sướng 16 22
125 Công ty CPPT Vững Mạnh KTĐ 16 22
126 Công ty TNHH đóng tàu Duy Tân 16 22
127 Công ty cổ phần đóng tàu Hải Hưng 16 22
128 NGUYỄN VĂN QUÂN 16 22
129 Công ty An Phú - TNHH 16 22
130 TRẠI GIAM HOÀNG TIẾN 16 22
131 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÀI NAM 16 22
132 BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NHỊ CHIỂU 16 22
133 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THỊNH 16 22
134 Công ty CP TM, vận tải, dịch vụ Hoành Sơn 16 22
135 HỘ K.DOANH CÁ THỂ LÊ VĂN SƯỚNG 16 22
136 Công ty CPSX và thương mại Trường Anh 16 22
137 Viễn thông Hải Dương-TĐ Bưu chính Viễn thông 16 22
138 CÔNG TY TNHH B.O.T ĐƯỜNG 188 16 22
139 Chi nhánh xăng dầu Hải Dương 16 22
140 Công ty trách nhiệm hữu hạn Khánh Linh 16 22
141 Trường THPT Nhị Chiểu Huyện Kinh Môn 16 22
142 Công ty TNHH OLYMPUS 16 22
143 Công ty CP cơ khí và thương mại Trường Thành 16 22
144 Công ty TNHH MTV KD nước sạch HD 16 22
145 Doanh nghiệp tư nhân Luyên Bình 16 22
146 Công ty cổ phần Hoài Phát 16 22
147 Công ty TNHH MTV thương mại Trường Khánh 16 22
148 Công ty TNHH một thành viên Phú Thuận 16 22
149 Công ty cổ phần XNK Thành Đạt 16 22
150 Công ty TNHH MTV KD nước sạch Hải Dương 16 22
151 Ngân hàng TMCP ĐT&PTVN - CN Hải Dương 16 22
152 Hộ kinh doanh Hoàng Thị Thoa 16 22
153 Công ty cổ phần Phú Thịnh 16 22
154 Công ty TNHH Phúc Cường An 16 22
155 Công ty CP phát triển CN tài nguyên môi trường 16 22
156 Công ty TNHH MTV thương mại Nhật Minh 16 22
157 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Sơn Nga 16 22
158 Công ty cổ phần điện Phú Thứ 16 22
159 Công ty CP điện nước Duy Tân 16 22
160 Công ty cổ phần điện Thăng Long 16 22
161 Công ty cổ phần điện Lạc Long 16 22
162 XN khai thác công trình thủy lợi Kinh Môn 31 6
163 Công ty TNHH Một Thành Viên
 Xi măng Vicem Hoàng Thạch
11,25 17,2
164 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
 SẢN XUẤT KINH DOANH THANH QUYẾT
11,25 17,2
165 CÔNG TY CP XD CHỊU LỬA BURWITZ 11,25 17,2
166 Công ty cổ phần Tân Hà Kiều 06,15,25 12,21,31
167 Công ty TNHH Tiến Trung 06,15,25 12,21,31
168 Công Ty Cổ Phần Phú Sơn 06,15,25 12,21,31
169 Công ty TNHH Đức Phúc              06,15,25 12,21,31
170 Công ty CP KD chế biến hàng XNK Đà Nẵng 06,15,25 12,21,31
171 CTY CP SX VẬT LIỆU XD THÀNH CÔNG III 06,15,25 12,21,31

 

2) Khách hàng công cộng

Stt Tên địa điểm Ngày ghi chỉ số công tơ Ngày thu tiền
1 Thôn Bờ Nông -Việt Hưng -H. Kim Thành    
1.1 Thôn Bờ Nông 1 5;6
2 Khu Hạ Chiểu - TT Minh Tân    
2.1 Hạ Chiểu A 3 7;8;9
2.2 Hạ Chiểu B 3 7;8;9
2.3 Hạ Chiểu C 3 7;8;9
2.4 Hạ Chiểu D 3 7;8;9
2.5 Hạ Chiểu E 3 7;8;9
3 Xã Hiệp Hòa    
3.1 Hiệp Hoà A 4 9;10;11
3.2 Hiệp Hoà B 4 9;10;11
3.3 Hiệp Hoà C 4 9;10;11
3.4 Hiệp Hoà D 4 9;10;11
3.5 Hiệp Hoà E 4 9;10;11
4 Khu Bích Nhôi - TT Minh Tân    
4.1 Bích Nhôi A 5 11;12;13
4.2 Bích Nhôi B 5 11;12;13
4.3 Bích Nhôi C 5 11;12;13
4.4 Đức Dương 2 5 11;12;13
4.5 Đức Dương 3 5 11;12;13
4.6 Đức Dương 5 5 11;12;13
4.7 Đức Dương 13 5 11;12;13
5 Xã Hiệp Sơn    
5.1 Hiệp Sơn A 5 10,11,12
5.2 Hiệp sơn B 5 10,11,12
5.3 Hiệp sơn C 5 10,11,12
5.4 Hiệp Sơn D 5 10,11,12
5.5 Hiệp Sơn E 5 10,11,12
5.6 Hiệp Sơn F 5 10,11,12
6 Xã Phạm Mệnh    
6.1 Phạm Mệnh A 5 10;11;12
6.2 Phạm Mệnh B 5 10;11;12
6.3 Phạm Mệnh C 5 10;11;12
6.4 Phạm Mệnh D 5 10;11;12
7 Khu Tử Lạc- TT Minh Tân    
7.1 Tử Lạc A 6 11;12;13
7.2 Tử Lạc B 6 11;12;13
8 TT An Lưu      
8.1 Lưu Hạ 8 13;14;15;16;17
8.2 CQT Phúc Lâm 7,8,9 13;14;15;16;17;18
8.3 Vụ Sơn  7,8,9 13;14;15;16;17;18
8.4 Kinh Hạ  7,8,9 13;14;15;16;17;18
8.5 An Trung  7,8,9 13;14;15;16;17;18
8.6 Phụ Sơn B 7,8,9 13;14;15;16;17;18
8.7 CQT P. Cộng hoà 7,8,9 13;14;15;16;17;18
8.8 UBND Huyện 7,8,9 13;14;15;16;17;18
8.9 KĐT Phía Nam  7,8,9 13;14;15;16;17;18
9 Xã Bạch Đằng    
9.1 Bạch Đằng A 9 14;15;16
9.2 Bạch  Đằng B 9 14;15;16
9.3 Bạch Đằng C 9 14;15;16
9.4 Bạch Đằng D  9 14;15;16
9.5 Bạch Đằng
 (bơm trạm lộ)
9 14;15;16
9.6 Bạch Đằng E 9 14;15;16
9.7 Bạch đằng F 9 14;15;16
10 Xã Thượng Quận    
10.1 Thượng Quận A 9 16;17;18
10.2 Thượng Quận B 9 16;17;18
10.3 Thượng Quận C 9 16;17;18
10.4 Thượng Quận D 9 16;17;18
11 Xã Hoành Sơn    
11.1 Hoành Sơn A 10 16;17;18
11.2 Hoành Sơn B 10 16;17;18
11.3 Hoành Sơn C 10 16;17;18
12 Xã Lê Ninh    
12.1 Lê Ninh A (đèn) 12 15;16;17
12.2 Lê Ninh B 12 15;16;17
12.3 Lê Ninh C 12 15;16;17
12.4 Lê Ninh D 12 15;16;17
12.5 Lê Ninh E 12 15;16;17
13 Xã An Sinh    
13.1 An sinh A   12 17;18;19;20
13.2 An sinh B  12 17;18;19;20
13.3 An sinh C  12 17;18;19;20
13.4 Bơm An sinh 12 17;18;19;20
14 Thôn Tân Lập-Kênh Giang- Chí Linh    
14.1 Tân Lập 12 15;16;17
15 Xã Thái Thịnh    
15.1 Thái Thịnh A 12 16;17;18
15.2 Thái Thịnh B 12 16;17;18
15.3 Thái Thịnh C 12 16;17;18
15.4 Thái Thịnh D 12 16;17;18
16 Xã Hiệp An    
16.1 Hiệp an A 12 18;19;20
16.2 Hiệp An B 12 18;19;20
16.3 Hiệp An C 12 18;19;20
16.4 Hiệp An D 12 18;19;20
17 Xã Phúc Thành    
17.1 Phúc Thành A 12 18;19;20
17.2 Phúc Thành B 12 18;19;20
17.3 Phúc Thành C 12 18;19;20
18 Xã Thất Hùng    
18.1 Thất Hùng A 14 18;19;20
18.2 Thất Hùng B 14 18;19;20
18.3 Thất Hùng C 14 18;19;20
18.4 Thất Hùng D 14 18;19;20
18.5 Thất Hùng E 14 18;19;20
19 Xã Minh Hòa    
19.1 Minh Hòa A 14 20;21;22
19.2 Minh Hoà B 14 20;21;22
19.3 Minh Hoà C 14 20;21;22
19.4 Minh Hoà D 14 20;21;22
19.5 Minh Hòa E 14 20;21;22
19.6 Bãi giá 14 20;21;22
19.7 Bãi thoi 14 20;21;22
20 Xã Hiến Thành    
20.1 Hiến Thành A 15 18;19;20
20.2 Hiến Thành B 15 18;19;20
20.3 Hiến Thành C 15 18;19;20
20.4 Hiến Thành D 15 18;19;20
20.5 Hiến Thành E 15 18;19;20
21 Xã Long Xuyên    
21.1 Long Xuyên A 15 18;19;20
21.2 Long Xuyên B 15 18;19;20
21.3 Long xuyên C 15 18;19;20
21.4 Móc lèo Công cộng 15 18;19;20
22 Xã An Phụ    
22.1 Huề Trì A 15 20;21;22
22.2 Huề Trì B 15 20;21;22
22.3 Huề Trì C 15 20;21;22
22.4 Huề Trì D 15 20;21;22
22.5 Cổ Tân A 15 20;21;22
22.6 An Lăng A 15 20;21;22
22.7 An Lăng B 15 20;21;22
23 Xã Thái Sơn    
23.1 Thái Sơn A (CC) 17 18;19;20
23.2 Thái Sơn B (CC) 17 18;19;20
23.3 Thái Sơn C 17 18;19;20
23.4 Thái Sơn D 17 18;19;20
23.5 Bơm Quảng Trí  17 18;19;20
24 Xã Tân Dân    
24.1 Tân Dân A 19 21;22;23
24.2 Tân Dân B 19 21;22;23
24.3 Tân Dân C 19 21;22;23
24.5 Tân Dân D 19 21;22;23
24.6 Tân Dân E 19 21;22;23
25 Xã Quang Trung    
25.1 Quang Trung A 20 23;24;25
25.2 Quang Trung B 20 23;24;25
25.3 Quang Trung C 20 23;24;25
25.4 Quang Trung D 20 23;24;25
25.5 Quang Trung E 20 23;24;25
25.6 Quang Trung F 20 23;24;25
25.7 Quang Trung G 20 23;24;25

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 22/11/2017 02:51
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31