Lịch GCS của khách hàng sau TBA công cộng

Lịch GCS công tơ và thu tiền điện - ĐL Ninh Giang

1) Khách hàng chuyên dùng

STT Tên Trạm Ngày ghi Ngày thu tiền điện
 chỉ số
1 TBA 100kVA Nhà Máy Nước Quyết Thắng 15 20-22
2 TBA 320kVA Công Ty TNHH Quỳnh Anh 15 20-22
3 TBA 320kVA Bơm Ninh Thành 15 20-22
4 TBA 320kVA Bơm Ninh Thành 15 20-22
5 TBA 50kVA Nhà Máy Nước Tân Hương 15 20-22
6 TBA 180kVA Ninh Hải - (CC) 15 20-22
7 TBA 180kVA Vạn Phúc 3 - (CC) 15 20-22
8 TBA 180kVA Hồng Đức 2 - (CC) 15 20-22
9 TBA 400kVA Thi công cầu Cửu An 15 20-22
10 TBA Xây dựng cầu Cửu An 15 20-22
11 TBA 100kVA Y tế Đức Minh - (CC) 15 20-22
12 TBA 100kVA Lữ Đoàn 513 15 20-22
13 TBA 180kVA Ủy Ban Huyện 15 20-22
14 TBA 180kVA Ủy Ban Huyện 15 20-22
15 TBA 180kVA Ủy Ban Huyện 15 20-22
16 TBA 180kVA Ủy Ban Huyện 15 20-22
17 TBA 320kVA Máy Xay 15 20-22
18 TBA 250kVA Nhà Máy Nước - (CC) 15 20-22
19 TBA Bưu Điện Ninh Giang (CC) 15 20-22
20 TBA 250kVA Hiệp Lực (Lộ KD cá thể) 15 20-22
21 TBA 180kVA Trung Tâm HN Dạy Nghề 15 20-22
22 TBA 180kVA TT Y Tế Dự Phòng - (CC) 15 20-22
23 TBA 180kVA Chi Cục Thuế 15 20-22
24 TBA 320kVA Đồng Tâm - (CC) 15 20-22
25 TBA 180kVA Hùng Sơn 15 20-22
26 TBA 180kVA Hùng Sơn 15 20-22
27 TBA 160kVA Xóm Lập - (CC) 15 20-22
28 TBA 50kVA Kho Bạc 15 20-22
29 TBA 50kVA Bưu Điện Vành Đai 15 20-22
30 TBA 400kVA Xí Nghiệp tư doanh vận tải Hồng Lạc 15 20-22
31 TBA 50kVA Chiếu sáng cầu Tranh 15 20-22
32 TBA 250kVA Quang Rực 2 - (CC) 15 20-22
33 TBA 320kVA Hồng Thái 2 - (CC) 15 20-22
34 TBA 250kVA Hồng Phong 3 15 20-22
35 TBA 50kVA Bưu Điện Kiến Quốc 15 20-22
36 TBA 100kVA - Bơm Quán Ải 15 20-22
37 TBA 160kVA Bơm Hồng Phúc 15 20-22
38 TBA 50kVA VT Tân Quang - (Lộ Ngân Hàng) 15 20-22
39 TBA 50kVA VT Tân Quang - (Lộ Viễn Thông) 15 20-22
40 TBA 50kVA VT Tân Quang - (Lộ Ngân Hàng) 15 20-22
41 TBA 560kVA Bơm Cổ Ngựa 15 20-22
42 TBA 560kVA Bơm Cổ Ngựa 15 20-22
43 TBA 180kVA Trung Tâm HN Dạy Nghề 15 20-22
44 TBA 400kVA Ứng Mộ - (CC) 15 20-22
45 TBA 400kVA Ứng Mộ - (CC) 15 20-22
46 TBA 50kVA VT Tân Quang - (Lộ Ngân Hàng) 15 20-22
47 TBA 560Kva Phúc Hoàng 2 Kỳ 1: 11 16-18
Kỳ 2: 25 30-02
48 TBA 250kVA Phúc Hoàng 1 Kỳ 1: 11 16-18
Kỳ 2: 25 30-02
49 TBA 560kVA Sao Vàng T1 Kỳ 1: 11 16-18
Kỳ 2: 25 30-02
50 TBA 560kVA Sao Vàng T2 Kỳ 1: 11 16-18
Kỳ 2: 25 30-02
51 TBA 630kVA Công Ty Hồng Phong Kỳ 1: 11 16-18
Kỳ 2: 25 30-02
52 TBA 560kVA Gạch Hưng Long Kỳ 1: 11 16-18
Kỳ 2: 25 30-02
53 TBA 320kVA Máy Xay Kỳ 1: 11 16-18
Kỳ 2: 25 30-02
54 TBA 400kVA Trọng Minh Kỳ 1: 11 16-18
Kỳ 2: 25 30-02
55 TBA Hương Quỳnh Đăng Kỳ 1: 11 16-18
Kỳ 2: 25 30-02
56 TBA 630kVA Công Ty Hồng Phong Kỳ 1: 11 16-18
Kỳ 2: 25 30-02
57 TBA DNTN Kinh doanh và chế biến gỗ HD Kỳ 1: 11 16-18
Kỳ 2: 25 30-02
58 TBA KDSX Gia Bảo Kỳ 1: 11 16-18
Kỳ 2: 25 30-02
59 TBA 2000kVA SUMIDENSO Kỳ 1: 01 05-07
Kỳ 2: 10 15-17
Kỳ 3: 20 25-27
60 TBA 100kVA Bơm An Cư 30 120 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên
61 TBA 320kVA Bơm An Cư - Lộ Bơm 30 120 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên
62 TBA 320kVA Bơm Ninh Thành 30 120 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên
63 TBA 180kVA Bơm Xuyên Hử 30 120 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên
64 TBA 320kVA Bơm Xuyên Hử 30 120 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên
65 TBA 180kVA Bơm Đông Cao 30 120 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên
66 TBA 180kVA Bơm Dốc Bùng 1 30 120 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên
67 TBA 1000kVA - Bơm Dốc Bùng 2 30 120 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên
68 TBA 320kVA Hồng Đức 1 (Lộ Bơm) 30 120 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên
69 TBA 180kVA Ninh Hòa (Lộ Bơm) 30 120 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên
70 TBA 320kVA - Bơm Cống Lê 30 120 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên
71 TBA 1000kVA - Bơm Cống Lê 30 120 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên
72 TBA 560kVA Cống Sao 1 - (Lộ Bơm) 30 120 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên
73 TBA 1000kVA Bơm Hiệp Lễ 2 - T1 30 120 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên
74 TBA 1000kVA Bơm Hiệp lễ 2 - T2 30 120 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên
75 TBA 320kVA Bơm Hiệp Lễ T3 30 120 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên
76 TBA 100kVA Bơm Hiệp Lễ T4 30 120 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên
77 TBA 320kVA Bơm Sông Rùa 30 120 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên
78 TBA 560kVA Bơm Sông Rùa 30 120 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên
79 TBA 100kVA Bơm Cống Sao 2 30 120 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên
80 TBA 180kVA Hồng Thái 1 - (Lộ Bơm) 30 120 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên
81 TBA 630kVA Bơm Hào Khê 30 120 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên
82 TBA 320kVA Hưng Thái 1 (Lộ Bơm) 30 120 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên
83 TBA 160kVA Bơm Hồng Phúc 30 120 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên
84 TBA 560kVA Bơm Cổ Ngựa 30 120 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên
85 TBA 180kVA Đại Xuân 2 (Lộ Bơm) 15 20-22
86 TBA 180kVA Ninh Hải - (Lộ Bơm) 15 20-22
87 TBA 250kVA Bồng Lai 1 - (Lộ Bơm) 15 20-22
88 TBA 250kVA Nhân Lý - (Lộ Bơm) 15 20-22
89 TBA 320kVA Quang Hưng - (Lộ Bơm) 15 20-22
90 TBA 400kVA Bơm Bùi Hoà - (Lộ Bơm) 15 20-22
91 TBA 180kVA Phụ Rực- (Lộ Bơm) 15 20-22
92 TBA 180kVA Hưng Thái 2 (Lộ Bơm) 15 20-22
93 TBA 180kVA Trại Hào (Lộ Bơm) 15 20-22
94 TBA 180kVA Trại Hào (Lộ Bơm) 15 20-22
95 TBA 320kVA Hưng Long (Lộ Bơm) 15 20-22
96 TBA 100kVA - Bơm Quán Ải 15 20-22
97 TBA 320kVA Hưng Thái 1 (Lộ Bơm) 15 20-22
98 TBA 320kVA Hồng Phúc (Lộ Bơm) 15 20-22
99 TBA 180kVA Đào Lạng - (Lộ Bơm) 15 20-22
100 TBA 180kVA Bơm Văn Hội 30 120 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên
101 TBA 180kVA Bơm Tân Quang 30 120 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên
102 TBA 400kVA Bơm Bùi Hoà - (Lộ Bơm) 30 120 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên
103 TBA 250kVA Bơm An Đức - (Lộ Bơm) 30 120 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên

 

2) Khách hàng công cộng

STT Tên TBA Ngày GCS Ngày thu tiền tại quầy
I Thị trấn Ninh Giang    
Ninh Giang I 3 7-9
Ninh Giang 4 3 7-9
Cống Sao 3 7-9
Máy nước  3 7-9
Vành Đai 3 7-9
Bưu Điện Ninh Giang 3 7-9
Ninh Giang 5 3 7-9
Khu dân cư phía Bắc 12 17-19
Vườn Hoa 12 17-19
Sông Rùa 12 17-19
CQT Vườn Hoa 12 17-19
II Xã Hiệp lực    
TBA Đồng Sao  3 7-9
TBA Hiệp Lực - Lộ Thôn Mai 3 7-9
Thôn Trung  3 7-9
Thọ Đa 3 7-9
TBA Đại Đồng - (CC) 3 7-9
TBA Thôn Tiền 3 7-9
TBA Mai Xá 3 7-9
TBA Thọ Đa 2 3 7-9
TBA Thôn Mai 3 7-9
TBA CQT Đại Đồng - (CC) 3 7-9
III Xã Hồng Thái    
TBA Hồng Thái 1 - (CC) 7 14-16
TBA Hồng Thái 2 - (CC) 7 14-16
TBA Dậu Trì - Hồng Thái 3(CC) 7 14-16
TBA Thôn Tương - Hồng Thái 4 - (CC) 7 14-16
TBA Thôn An Rặc 7 14-16
TBA Thôn Tiêu 7 14-16
IV Xã Văn Giang    
TBA Trại Vàng- (CC) 7 14-16
TBA Văn Giang 1 - (CC) 7 14-16
TBA Văn Giang 2 - (CC) 7 14-16
TBA Văn Giang 3 - (CC) 7 14-16
TBA CQT Văn Giang  7 14-16
V Xã Vĩnh Hòa    
TBA Vĩnh Xuyên - (CC) 8 15-17
TBA Ngọc Hòa - (CC) 8 15-17
TBA Vĩnh Hòa - (CC) 8 15-17
TBA Xóm Lập - (CC) 8 15-17
TBA Ngọc Hoà 3 - (CC) 8 15-17
TBA Ngọc Hoà 4 - (CC) 8 15-17
TBA Ngọc Hoà 5 8 15-17
TBA Xóm Đê - (CC) 8 15-17
TBA Thôn Trượi - (CC) 8 15-17
VI Xã Ứng Hòe    
TBA Đại Xuân 1- (CC) 8 15-17
TBA Đại Xuân 2 - (CC) 8 15-17
TBA Đại Xuân 3 - (CC) 8 15-17
TBA Ứng Hoè - (CC) + 15-17
TBA Đồng Vạn - (CC) 8 15-17
TBA Bơm Ứng Hòe - (CC) 8 15-17
TBA CQT Đại Xuân 8 15-17
VII Xã Tân Quang    
TBA Hội Xá 1 - (CC) 8 15-17
TBA Đoàn Xá 1 - (CC) 8 15-17
TBA Đoàn Xá 2 - (CC) 8 15-17
TBA Hội Xá 3 - (CC) 8 15-17
TBA Hội Xá 2 - (CC) 8 15-17
VIII Xã Đồng Tâm    
TBA Tranh Xuyên 1 9 14-16
TBA Tranh Xuyên 2  9 14-16
TBA Chanh Xuyên 2 - Lộ Chiều Trái - (CC) 9 14-16
TBA Đồng Tâm - (CC) 9 14-16
TBA TT Y Tế Dự Phòng - (CC) 9 14-16
TBA Thôn Vé - (CC) 9 14-16
TBA Tranh Xuyên 3 9 14-16
TBA Chiều Trái - (CC) 9 14-16
TBA CQT Tranh Xuyên 9 14-16
TBA CQT Thôn Giâm 9 14-16
IX Xã Hồng Phúc    
TBA Hồng Phúc - (CC) 9 14-16
TBA Đà Phố -(CC) 9 14-16
TBA CQT Đà Phố 9 14-16
TBA Phụ Rực- (CC) 9 14-16
X Xã Tân Hương    
TBA Gương Mẫu-(CC) 9 17-19
TBA Tân Hương 1- (CC) 9 17-19
TBA Thôn 4 Tân Hương - (CC) 9 17-19
TBA Thôn Bắc - (CC) 9 17-19
TBA Thôn 6 Tân Hương - (CC) 9 17-19
TBA Thôn 7 Tân Hương - (CC) 9 17-19
TBA Thôn 5 Tân Hương  9 17-19
XI Xã  Hồng Dụ    
TBA Hồng Dụ 1 - (CC) 10 14-16
TBA Thượng Xá - (CC) 10 14-16
TBA Thượng Xá 2 10 14-16
TBA Thôn Cáp - (CC) 10 14-16
TBA Thôn Lang Viên - (CC) 10 14-16
XII Xã Ninh Thành    
TBA Ninh Thành - (CC) 10 17-19
TBA La Khê - (CC) 10 17-19
TBA Đông Tân - (CC) 10 17-19
TBA B. Ninh Thành - Lộ La Khê - (CC) 10 17-19
TBA Phú Mỹ - (CC) 10 17-19
XII Xã Ninh Hải    
TBA Nhân Lý - (CC) 10 17-19
TBA Bồng lai 1- (CC) 10 17-19
TBA Bồng Lai 2-  (CC) 10 17-19
TBA Ninh Hải - (CC) 10 17-19
TBA Bồng Lai 3 - (CC) 10 17-19
TBA Bồng lai 4 10 17-19
TBA B.Đông Cao -Lộ CĐ Đồng Hương 10 17-19
XIII Xã Đông Xuyên    
TBA Đông Cao - (CC) 10 14-16
TBA Thôn Bạt (CC) 10 14-16
TBA Xuyên Hử - (CC) 10 14-16
TBA Đông Cao 2- (CC) 10 14-16
TBA Thôn 7-2 Tân Hương - (CC) 10 14-16
TBA Đông Cao 3- (CC) 10 14-16
TBA Xuyên Hử 2 - (CC) 10 14-16
XIV Xã An Đức    
TBA An Đức -(CC) 10 17-19
TBA Kim Truế - (CC) 10 17-19
TBA Bơm An Đức - Lộ Tam Cường - (CC) 10 17-19
TBA Ứng Mộ - (CC) 10 17-19
TBA Ứng Mộ 2 - (CC) 10 17-19
XV Xã Nghĩa An    
San Tải Cầu Ràm 11 17-19
TBA Trịnh Xuyên 1- (CC) 11 17-19
TBA Trịnh Xuyên 2 - (CC) 11 17-19
TBA Bơm An Cư - (CC) 11 17-19
TBA Đại Xuyên - (CC) 11 17-19
TBA Đại Sơn - (CC) 11 17-19
TBA Xuân An - (CC) 11 17-19
TBA Bơm Nghĩa An - (CC) 11 17-19
TBA Trịnh Xuyên 3-(CC) 11 17-19
TBA Trịnh Xuyên 4-(CC) 11 17-19
TBA CQT Cầu Ràm 11 17-19
TBA CQT Đại Xuyên 11 17-19
XVI Xã Vạn Phúc    
TBA Vạn Phúc 2- (CC) 12 15-17
TBA Vạn Phúc 1- (CC) 12 15-17
TBA Vạn Phúc 3 - (CC) 12 15-17
XVII Xã  Quyết Thắng    
TBA Quyết Thắng 1 - (CC) 12 17-19
TBA Quyết Thắng 2 - (CC) 12 17-19
TBA Cẩm Bối - (CC) 12 17-19
TBA Quyết Thắng 4 - (CC) 12 17-19
XVIII Xã Tân Phong    
TBA Hữu Trung - (CC) 14 19-21
TBA Tiền Liệt - (CC) 14 19-21
TBA Tân Thành - (CC) 14 19-21
TBA Tân Hoa- (CC) 14 19-21
TBA Tân Vinh- (CC) 14 19-21
TBA Trại Chuông - (CC) 14 19-21
TBA Tiền Liệt 2- (CC) 14 19-21
TBA Bơm Cống Lê - (CC) 14 19-21
TBA Tiền Liệt 3 - (CC) 14 19-21
XIX Xã Hồng Phong    
TBA Hồng Phong - Lộ Động Trạch - (CC) 14 19-21
TBA CQT  Động Trạch  14 19-21
TBA Quang Rực - (CC) 14 19-21
TBA Bồ Dương - (CC) 14 19-21
TBA Xóm Đáy - (CC) 14 19-21
TBA Đồng Hội - (CC) 14 19-21
TBA Quang Rực 2 - (CC) 14 19-21
XX Xã Hưng Thái    
TBA Hưng Thái 1- (CC) 14 19-21
TBA Hưng Thái 2 - (CC) 14 19-21
TBA Văn Diệm - (CC) 14 19-21
TBA Văn Diệm 2 14 19-21
TBA An Lý - Hưng Thái 4- (CC) 14 19-21
XXI Xã Văn Hội    
TBA Đào Lạng - (CC) 15 19-21
TBA Văn Hội - Lộ Đào Lạng - (CC) 15 19-21
TBA Văn Hội - Lộ Văn Hội - (CC) 15 19-21
TBA Văn Hội 3 - (CC) 15 19-21
TBA Văn Hội - (CC) 15 19-21
XXII Xã Ninh Hòa    
TBA Ninh Hoà - (CC) 15 19-21
TBA Đồng Hy - (CC) 15 19-21
XXIII Xã Hồng Đức    
TBA Hồng Đức 1 - (CC) 15 19-21
TBA Hồng Đức 2 - (CC) 15 19-21
TBA Hồng Đức 6 15 19-21
TBA Kim Húc - (CC) 15 19-21
TBA Mai Động - (CC) 15 19-21
TBA Đồng Lạc - (CC) 15 19-21
XXIV Xã Quang Hưng    
TBA Văn Minh - (CC) 15 19-21
TBA Văn Minh 2 15 19-21
TBA Bơm Cống Lê - (CC) 15 19-21
TBA Quang Hưng - (CC) 15 19-21
XXV Xã Hưng Long    
TBA Trại Hào - (CC) 15 19-21
TBA Hưng Long - (CC) 15 19-21
TBA Hán Lý - (CC) 15 19-21
TBA Hưng Long 2 15 19-21
TBA Hào khê - (CC) 15 19-21
XXVI Xã Hoàng Hanh    
TBA Xuân Trì - (CC) 14 20-22
TBA Bơm Bùi Hoà - (CC) 14 20-22
TBA Y tế Đức Minh - (CC) 14 20-22
TBA Tam Cửu - (CC) 14 20-22
TBA CQT Bùi Hòa 14 20-22
XXVII Xã Kiến Quốc    
TBA Kiến Quốc- Lộ 320(CC) 15 20-22
TBA Kiến Quốc- Lộ 180 (CC) 15 20-22
TBA An Cúc - (CC) 15 20-22
TBA Cúc Bồ - (CC) 15 20-22
TBA Lũng Quý - (CC) 15 20-22
TBA Cúc Bồ 2- (CC) 15 20-22

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 10/07/2015 03:14
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31