Lịch GCS của khách hàng sau TBA công cộng

Lịch thu GCS công tơ và thu tiền điện - ĐL Cẩm Giàng

 

TT Tên TBA Ngày ghi chỉ số công tơ Ngày thu tiền TT Tên TBA

Ngày ghi

chỉ số công tơ

Ngày thu tiền
I Khối cơ quan     II Khối doanh nghiệp    
1 TBA Điện Lực Bình Giang 15 23 256 TBA CADISUN 01;10;15 08;17;25
2 TBA UBND huyện CG chuyên dùng 15 23 257 TBA CTY TUNGKUANG 01;10;15 08;17;25
3 TBA KCN Phúc điền 15 23 258 TBA CTY Ván sàn Việt nam 01;10;15 08;17;25
4 TBA Trường vật tư 15 23 259 TBA CTY TAYA 01;10;15 08;17;25
5 TBA Kho bạc 15 23 260 TBA Cty  Sợi Vĩ sơn (2máy) 01;10;15 08;17;25
6 TRường TRung cấp ăn uống 15 23 261 TBA Công ty Sợi Vĩ Sơn 01;10;15 08;17;25
7 TBA Máy kéo 15 23 262 TBA Cty Sợi Vỹ Sơn 01;10;15 08;17;25
8 TBA Bệnh viên ghẽ 15 23 263 TBA C.Ty Trường Phú 01;10;15 08;17;25
9 TBA Trường cấp III 15 23 264 TBA METAL ONE 01;10;15 08;17;25
10 TBA Văn miếu 15 23 265 TBA thép Dong bang 01;10;15 08;17;25
11 CHI CỤC THUẾ - CG 15 23 266 TBA CTy Đồng Tâm Miền Bắc 01;10;15 08;17;25
12 TBA CSáng Cầu LC 15 23 267 TBA Công ty TAE YANG 01;10;15 08;17;25
13 TBA Phố Ghẽ 15 23 268 TBA CTy CN Đinh Ốc Vít 01;10;15 08;17;25
14 TTGDTX Cgiàng 15 23 269 TBA Công ty CONTINUANCE việt nam 01;10;15 08;17;25
15 TBA Trường THPT CG II 15 23 270 TBA C.Ty TNHH Thiên Sư 01;10;15 08;17;25
16 PTVN3 10 17 271 CTy TNHH Điện Khí YOUTAI 01;10;15 08;17;25
II Khối doanh nghiệp      272 TBA CTy DURING VN 01;10;15 08;17;25
1 TBA Điện Lực Bình Giang 15 23 273 TBA Nam Thái Sơn PB (1000KVA) 01;10;15 08;17;25
2 TBA CSáng Cầu LC 15 23 274 TBA C.Ty Nam Thái Sơn PB 01;10;15 08;17;25
3 TBA CTY VENTURE 01;15 08;23 275 TBA CTy HULANE ELICTRONIC (VN) 01;10;15 08;17;25
4 TBA C.ty  Đông hoà 01;15 08;23 276 TBA CTy Mital 01;10;15 08;17;25
5 TBA C.ty DIAMOND 01;15 08;23 277 Cty CP Thắng Thanh 01;10;15 08;17;25
6 TBA Công ty Sankyu 01;15 08;23 278 TBA C.Ty CP Que Hàn Việt Đức 01;10;15 08;17;25
7 TBA C.TY Ngân Vượng 01;15 08;23 279 TBA Cty Wonderful (2000+500KVA) 01;10;15 08;17;25
8 TBA Vinasekyo 400KVA 01;15 08;23 280 TBA CTy TNHH Tong Wei VN 01;10;15 08;17;25
9 TBA DNTN Tiền thực 01;15 08;23 281 TBA Thôn TADLACK 01;10;15 08;17;25
10 TBA Công Ty PHI 01;15 08;23 282 TBA Cty TADLACK 01;10;15 08;17;25
11 TBA CTy TNHH Vinh Cường 01;15 08;23 283 TBA CONTINUACE 560KVA 01;10;15 08;17;25
12 TB CTy Nhà khung thép 01;15 08;23 284 XN Kho Vận xăng dầu K132 01;10;15 08;17;25
13 TBA CTy CPTM Bình Phát 01;15 08;23 285 XM Kho vận xăng dầu K132 01;10;15 08;17;25
14 TBA Cty Hoàng Lâm 01;15 08;23 286 TBA CTy Tôn Mầu POSHACO 01;10;15 08;17;25
15 TBA CTy Đông Hải 01;15 08;23 287 Cty CP Khắc Mến 01;10;15 08;17;25
16 TBA Siêu việt 01;15 08;23 288 CTy TNHH HC và MT AUREOLE-MITANI 01;10;15 08;17;25
17 CTy TNHH KC Việt Nam 01;15 08;23 289 CTy TNHH ICS VN 01;10;15 08;17;25
18 TBA Nguyễn Văn Quyên 01;15 08;23 290 TBA CTy TNHH CHEMILENS VN 01;10;15 08;17;25
19 TBA CTy  Việt Nhật 01;15 08;23 291 CTy TNHH MTV Thuận Phát 01;10;15 08;17;25
20 TBA Cty Dệt HOPEX 01;15 08;23 292 TBA Cty TNHH MTV VLXD Hoa Sen 01;10;15 08;17;25
21 CTy TNHH UNIQUE SOUND VN 01;15 08;23 293 TBA Cty NAME VINA ELEC 01;10;15 08;17;25
22 TBA C.Ty CP Hợp thành 01;15 08;23 294 TBA Cty Masan Hải Dương 01;10;15 08;17;25
23 TBA Cty Á Châu 01;15 08;23 295 TBA CTY Hoá Chất 01;10;15 08;17;25
24 TBA CTy TM&DV Hiền Lê 01;15 08;23 296 TBA CTy TNHH MTVTBĐ Hoàng Dương 01;10;15 08;17;25
25 TBA Bao Bì Nhựa ViNa 01;15 08;23 297 TBA Cty CHANGHONG 01;10;15 08;17;25
26 TBA TTNC Gia Cầm Thụy Phương 01;15 08;23 298 TBA CTy TOMOKEN Việt Nam 01;10;15 08;17;25
27 TBA Nguyễn hữu Chung 01;15 08;23 299 TBA CTy TNHH KPF1 01;10;15 08;17;25
28 TBA CTy TNHH An Thắng 01;15 08;23 300 TBA CTy TNHH KPF2 01;10;15 08;17;25
29 TBA CTy CP Đầu Tư Tây Bắc (2) 01;15 08;23 301 TBA Cty TNHH Bình Sâm 01;10;15 08;17;25
30 TBA Công ty Minh Thanh 01;15 08;23 302 TBA CTy TNHH Thuận Phát HD 01;10;15 08;17;25
31 TBA CTy Tân Việt 01;15 08;23 303 TBA Công ty Vạn Lợi (Mới) 10;20;30 17;27;07 tháng sau
32 TBA MIJITSU TONGDA 01;15 08;23 304 TBA Chăn Nuôi CP HDVN 10;20;30 17;27;07 tháng sau
33 TBA ATARHIPRECISION 01;15 08;23 305 TBA CTY SUMIDENSO Máy 4 01;10;15 08;17;25
34 TBA C.Ty Hinsitsu Green 01;15 08;23 306 TBA CTY SUMIDENSO Máy3 01;10;15 08;17;25
35 TBA C.Ty Mantex 01;15 08;23 307 TBA Cty SUMIDENSO Máy2 01;10;15 08;17;25
36 TBA KatoSping 01;15 08;23 308 TBA CTy SUMIDENSO Máy 1 01;10;15 08;17;25
37 CTY TNHH TOKO MIMTECH NB 01;15 08;23 309 TBA C.Ty Brother 1 (3máy) 01;10;15 08;17;25
38 TBA Công ty IKK việt nam 01;15 08;23 310 TBA TOWADA (3 máy) 01;10;15 08;17;25
39 TBA Cty TNHH JEMMTEC VN 01;15 08;23 311 TBA KAGAKU 01;10;15 08;17;25
40 TBA Cty SD GLOBAL VN 06;15;25 15;23;02 tháng sau 312 TBA Cty TNHH AUREOLE BCD 01;10;15 08;17;25
41 TBA CTy TNHH SD Global VN 06;15;25 15;23;02 tháng sau 313 TBA C.ty Aureole BCD 01;10;15 08;17;25
42 CTy Brother 15 23 314 TBA Công ty Uniden Việt nam 01;10;15 08;17;25
43 TBA Cẩm đoài B 15 23 315 TBA JAGUAR 01;10;15 08;17;25
44 TBA Cẩm đông D 15 23 316 TBA SANYU SAIMITSU 01;10;15 08;17;25
45 TBA Cẩm Đông C 15 23 317 TBA Công ty IRISO Việt nam 01;10;15 08;17;25
46 TBA Cẩm Đông B 15 23 318 TBA Nissei 01;10;15 08;17;25
47 TBA Cẩm Đông E 15 23 319 TBA UMC 01;10;15 08;17;25
48 TBA CQT Cẩm Đông H 15 23 320 TBA CTy UMC 01;10;15 08;17;25
49 TBA Cẩm đông A 15 23 321 TBA Công ty LEO Việt Nam 01;10;15 08;17;25
50 TBA Cẩm Đông G 15 23 322 TBA Công Ty TAISHODO 01;10;15 08;17;25
51 TBA Kim giang C 15 23 323 TBA Cty Vĩnh Hàn(2000KVA) 01;10;15 08;17;25
52 TBA Kim giang A 15 23 324 TBA  Vĩnh hàn 01;10;15 08;17;25
53 TBA Kim giang B 15 23 325 TBA Công ty TNHH CN BROTHER 6 01;10;15 08;17;25
54 TBA Quán tiên 15 23 326 TBA Sansei 01;10;15 08;17;25
55 TBA Thôn Chằm 15 23 327 TBA Cty SUMIDEN 01;10;15 08;17;25
56 TBA Bơm ngọ 15 23 328 TBA Taisei 01;10;15 08;17;25
57 TBA Cầu dốc 15 23 329 TBA Công ty Hitachi cable 01;10;15 08;17;25
58 TBA Ngọc liên B 15 23 330 TBA Công ty Ge-Shen 01;10;15 08;17;25
59 TBA Cẩm hưng B 15 23 331 TBA Công ty kim thuỵ Phúc 01;10;15 08;17;25
60 TBA Cẩm hưng C 15 23 332 TBA Công ty KEFICO 01;10;15 08;17;25
61 TBA Điện Lực Bình Giang 15 23 333 TBA  cty NISHOKU 01;10;15 08;17;25
62 TBA Cẩm phúc C 15 23 334 TBA C.ty PEGASUS 01;10;15 08;17;25
63 TBA Phúc Cầu 15 23 335 TBA Công ty VALQUA 01;10;15 08;17;25
64 TBA Bơm Hưng thịnh 15 23 336 TBA CTy TBĐ Liên Đại 01;10;15 08;17;25
65 TBA Thôn Ngọc Mai, Hưng Thịnh 15 23 337 TBA MIZUHO 01;10;15 08;17;25
66 TBA Thượng Khuông 15 23 338 Công ty TNHH MaTex Việt Nam 01;10;15 08;17;25
67 TBa Cẩm Văn A 15 23 339 CTy TNHH Sanei 01;10;15 08;17;25
68 TBA Cẩm Văn D 15 23 340 TBA Công ty ARION ELECTRIC Việt Nam 01;10;15 08;17;25
69 TBA Phú lộc A 15 23 341 TBA CTy TNHH CN Nissei VN 01;10;15 08;17;25
70 TBA Phú lộc B 15 23 342 TBA CTy M Bro VN 01;10;15 08;17;25
71 TBA Thôn Cao An A 15 23 343 TBA Cty FUJI SEIKO 01;10;15 08;17;25
72 TBA cao An A 15 23 344 TBA Cty SANYU SEIMITSU 01;10;15 08;17;25
73 TBA Thôn Phú An 15 23 345 TBA CTy TNHH PCC Lục Xương VN 01;10;15 08;17;25
74 TBA Cao An B 15 23 346 TBA Nam Cường (2x1600) 15 23
75 TBA Cao Xá 180KVA - Cao An 15 23 347 TBA Nam Cường (1250) 15 23
76 TBA Phú An B 15 23 348 TDDC41 01 07
77 TBA Đức chính B 15 23        
78 TBA B Tiên kiều 15 23        
79 TBA Đức chính A 15 23        
80 TBA Đức Chính C 15 23        
81 TBA Đức Chính D 15 23        
82 TBA Hảo Hội  100KVA-  Đức Chính 15 23        
83 TBA  An  Lãng 100KVA - Đức Chính 15 23        
84 TBA Địch Tràng 15 23        
85 TBA Làng Chài - Đức Chính 15 23        
86 TBA Hoàng Gia 15 23        
87 TBA Phí xá 15 23        
88 TBA Cẩm hoàng B 15 23        
89 TBA HTX 19/5 15 23        
90 TBA Phượng hoàng 15 23        
91 TBA Quý khê 15 23        
92 TBA Ngọc lâu 15 23        
93 TBA Cẩm hoàng (kim đôi) 15 23        
94 TBA Phí ( C.Hoàng) 15 23        
95 TBA Phượng Hoàng 1 15 23        
96 TBA Phượng Hoàng 2 - Cẩm Hoàng 15 23        
97 TBA Nghĩa phú 15 23        
98 TBA CTy Việt Trung 11; 25 18; 02 tháng sau        
99 TBA C.Ty TNHH Việt Trung 11; 25 18; 02 tháng sau        
100 TBA Cty Hùng Hằng 06;15;25 15;23;02 tháng sau        
101 TBA Cty Giầy Ngọc Hưng 06;15;25 15;23;02 tháng sau        
102 TBA Công ty CP Liên Hòa 06;15;25 15;23;02 tháng sau        
103 TBA Cty Traccing 06;15;25 15;23;02 tháng sau        
104 Cty TNHH LEONG HUP 06;15;25 15;23;02 tháng sau        
105 TBA Cty KOYO 06;15;25 15;23;02 tháng sau        
106 TBA CTy TNHH MASCOT VN 06;15;25 15;23;02 tháng sau        
107 TBA Công ty MASCOT 06;15;25 15;23;02 tháng sau        
108 TBA CTY ANT máy 2000 06;15;25 15;23;02 tháng sau        
109 TBA bơm Cẩm phúc A (XNTN) 30 Trong vòng 120 ngày        
110 TBA An hoá Chuyên dùng (XNTN) 30 Trong vòng 120 ngày        
111 TBA Bơm Ghẽ Máy 560(XNTN) 30 Trong vòng 120 ngày        
112 TBA Thạch lỗi A(XNTN) 30 Trong vòng 120 ngày        
113 TBA B Cẩm điền(XNTN) 30 Trong vòng 120 ngày        
114 TBA B Lương điền(XNTN) 30 Trong vòng 120 ngày        
115 TBA Bình Phiên(XNTN) 30 Trong vòng 120 ngày        
116 TBA Ngọc liên A(XNTN) 30 Trong vòng 120 ngày        
117 TBA Cẩm hưng A(XNTN) 30 Trong vòng 120 ngày        
118 TBA Cẩm Đoài A(XNTN) 30 Trong vòng 120 ngày        
119 TBA Bối tượng A(XNTN) 30 Trong vòng 120 ngày        
120 TBA TD Văn Thai(XNTN) 30 Trong vòng 120 ngày        
121 TBA Bơm Lê vũ(XNTN) 30 Trong vòng 120 ngày        
122 TBA Bơm Văn thai máy1(XNTN) 30 Trong vòng 120 ngày        
123 TBA Bơm Văn Thai Máy 2(XNTN) 30 Trong vòng 120 ngày        
124 TBA Bơm Tiền(XNTN) 30 Trong vòng 120 ngày        
125 TBA Bưu điện 15 23        
126 TBA NHà Máy Nước 15 23        
127 TBA KCN Phúc điền 15 23        
128 TBA CTy VSM Nhật Bản 15 23        
129 TBA Đền bia 15 23        
130 TBA HOPEX 15 23        
131 CTy Hà Hải 15 23        
132 TBA  Cty Nam  Khánh 15 23        
133 TBA Cty GCT Kiên Giang 15 23        
134 Hộ KDCT Phạm Thị Lý 15 23        
135 TBA Cẩm Văn C 15 23        
136 TBA NSTP Tân Hương 15 23        
137 TBA KDCT Hà Thị Phương 15 23        
138 TBA Thạch lỗi C 15 23        
139 TBA Thạch Lỗi D 15 23        
140 TBA CTY Hải vinh 15 23        
141 TBA Xăng dầu Lai cách 15 23        
142 TBA đèn đường LCách 15 23        
143 TBA Chiếu sáng QL5 15 23        
144 TBA CTY Bảo long 15 23        
145 TBA CTY XD và KD thiết bị 15 23        
146 TBA CTY Hùng Vang 15 23        
147 TBA CANAĐA 15 23        
148 TBA CTY INCERA 15 23        
149 TBA ORISEL 15 23        
150 TBA Cty PTHT KCN DaiAn 15 23        
151 TBA Khu CN Đại An 15 23        
152 TBA Cty  Sợi Vĩ sơn  15 23        
153 TBA Xử lý giống LC 15 23        
154 TBA CTy Cựu CB Thành Đông 15 23        
155 TBA CTY Quang Lan 15 23        
156 TBA CTy Kiên Cường 15 23        
157 TBA Cty Hùng Dũng 15 23        
158 TBA CTY Song hạ 15 23        
159 TBA XN Lúa Quý Dương 15 23        
160 TBA CTy Việt tiên sơn 15 23        
161 TBA Xăng dầu Quý Dương 15 23        
162 TBA DNTN Tân Phúc 15 23        
163 TBA Cty Vạn Đắc Phúc 15 23        
164 TBA Nhà hàng Tiến đạt 15 23        
165 TBA Đèn Đường Ghẽ 15 23        
166 TBA CTy Đại Nam 15 23        
167 TBA HTX Tiến đạt 15 23        
168 TBA Đèn đường Cẩm Điền 15 23        
169 TBA Cty Thần Châu Ngọc Việt 15 23        
170 TBA XD Lê Xá 15 23        
171 TBA Lê hồng Quang 15 23        
172 TBA Cty HL Cảng Việt 15 23        
173 TBA Xăng dầu Quán Gỏi 15 23        
174 TBA CTY OMIC 15 23        
175 TBA CTY Toàn Phát 15 23        
176 TBA Cty Dương Linh 15 23        
177 TBA CTY Kết cấu Thép 15 23        
178 TBA Đèn đường Quán gỏi 15 23        
179 Cty CP ống thép Vạn Xuân 15 23        
180 TBA Hoàng anh 15 23        
181 TBA Cty Việt Phát 15 23        
182 TBA DA Nước G1 15 23        
183 TBA Cty Cache 15 23        
184 TBA Công ty SEIKO 15 23        
185 TBA Pringceton 15 23        
186 TBA SSK 15 23        
187 TBA Công ty FuJi 15 23        
188 TBA Công ty TNHH HONWU Việt Nam 15 23        
189 TBA CTy TNHH FIT 15 23        
190 TBA XN Xăng Dầu K132 VP 15 23        
191 TBA Công ty Quang Vinh 15 23        
192 TBA Fal con 15 23        
193 TBA C.Ty TNHH Quyết Thắng 15 23        
194 TBA  Hoàng Hải Nam 15 23        
195 TBA DN Thu Khánh 15 23        
196 Cty Việt Đức 15 23        
197 Cty CP Xây lắp 801 374 15 23        
198 CTy TNHH NUTRI - VINA 15 23        
199 TBA Cty Việt Cường 15 23        
200 CTCP TBTH Linh Anh 15 23        
201 TBA Chung cư Đại an 15 23        
202 TBA Silkroad 15 23        
203 TBA CS đô thị đường gom 15 23        
204 TBA Cty An Hải 15 23        
205 TBA Quý Dương B 15 23        
206 TT Giống gia súc HD 15 23        
207 TBA KCN Tân Trường (VP) 15 23        
208 TBA Cty CP Nam Quang (Trạm CSCC) 15 23        
209 TBA Nam quang 2 (Trạm trộn) 15 23        
210 TBA Công ty YAS 15 23        
211 TBA PT Hạ Tầng Nam Quang (xử lý nước thải) 15 23        
212 TBA CTy AJINOMOTO VN 15 23        
213 CTy TNHH CHIHUA 15 23        
214 TBA Cty CPĐT và PTHT Nam Quang 15 23        
215 TBA Công ty Citicom 15 23        
216 TBA Công ty thiết kế tàu thuỷ HD 15 23        
217 TBA Bơm Cẩm Điền 15 23        
218 TBA Mậu Tài 15 23        
219 TBA C.Ty Lâm long 15 23        
220 TBA Hoà Tô 100KVA- Cẩm Điền 15 23        
221 TBA CTy CP Nước Sạch Và VSNT HD 15 23        
222 CTy CP Xây lắp 801 15 23        
223 TBA Tung yang 15 23        
224 TBA Chi Khê 15 23        
225 TBA CS Nguyễn Huy Duy 180KVA 15 23        
226 TBA Cờ đỏ 15 23        
227 TBA Công ty Vận tải Việt Nhật 15 23        
228 TBA Cty Công trình VN 15 23        
229 TBA Thiết bị nâng 15 23        
230 TBA Cty SX và TM Hưng Thịnh 15 23        
231 TBA CTY Tiến Hưng - Thành Phát 15 23        
232 TBA Cty Hồng Hải 15 23        
233 TBA C.Ty Minh phát 15 23        
234 TBA Cty Ga Thái Bình Dương 15 23        
235 TBA Cty TNHH Toàn Mỹ 15 23        
236 TBA Công ty TM Minh anh 15 23        
237 TBA Công ty An phát 15 23        
238 TBA Ngọc Liên E 15 23        
239 TBA Huân liễu (35KV) 15 23        
240 TBA Vinh Cường 15 23        
241 TBA CTY CHINGHUA 15 23        
242 CN CTy CP Toàn Vượng HD 15 23        
243 TBA Cty TNHH SHOWA VALVE VN 15 23        
244 TBA Nguyễn Văn Thành 15 23        
245 TBA Cty Trường Giang 15 23        
246 TBA Công ty SIAM STEEL 15 23        
247 TBA CTy CP Đầu Tư Tây Bắc (1) 15 23        
248 TBA Cty CP XD và ĐT Phú Sĩ 15 23        
249 TBA Cty TNHH ENPRAT E&C 15 23        
250 TBA DA Nước G2 15 23        
251 TBA Cty VN HARAJUKU ELECTRICAL APPLIANCE 15 23        
252 TBA CTy TNHH MTV MaSan HD 01;10;18 08;17;25        
253 tba Cty CP Đại An 1000kVA 01;10;18 08;17;25        
254 TBA CTy NAMYANG DELTA 01;10;18 08;17;25        
255 TBA Cty CP Đại An 500kVA 18 25        

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 22/11/2017 08:45
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31