Tin Hải Dương PC

PC Hải Dương đảm bảo cung cấp điện phục vụ bơm nước đổ ải vụ Đông Xuân 2023-2024

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc đảm bảo điện phục vụ bơm nước gieo cấy vụ Đông Xuân khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ. Để đảm bảo điện cho các trạm bơm phục vụ bơm nước đổ ải vụ Đông Xuân 2023-2024 khu vực tỉnh Hải Dương. Ngay từ giữa tháng 11/2023, PC Hải Dương đã lập phương án cấp điện chỉ đạo các Điện lực trực thuộc nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục 24/24 giờ cho tất cả các trạm bơm cung cấp đủ nước cho gieo cấy lúa vụ Đông Xuân năm 2023-2024.

Công ty này đã chủ động làm việc với ngành nông nghiệp và địa phương, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Hải Dương nhằm thống nhất phương án cấp điện hợp lý, ưu tiên đảm bảo nguồn điện ổn định cho các trạm bơm tưới hiện có tại các huyện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các đơn vị trên địa bàn có trạm bơm phối hợp với Xí nghiệp Thủy nông các huyện đã chủ động kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa lưới điện cấp cho các trạm bơm nước, nắm rõ lịch làm việc của các trạm bơm, lịch thời vụ của địa phương. Đồng thời đảm bảo ứng trực vận hành hệ thống điện 24/24h nhằm đảm bảo cấp điện cho các trạm bơm khi vận hành...

CG960

Công nhân Điện lực Cẩm Giàng kiểm tra kỹ thuật tại Trạm bơm Thạch Lỗi

Tại huyện Cẩm Giàng có 18 trạm bơm phân bố rải rác trên địa bàn huyện, trong đó có 2 trạm bơm chính là Văn Thai và Tiên Kiều. Mỗi trạm có 8 tổ máy bơm, công suất mỗi máy là 8000kVA, đang phục vụ cho hơn 3000 ha đất canh tác và nhiều lưu vực từ các khu dân cư của các xã Cẩm Văn, Cẩm Vũ, Đức Chính, Cao An, Cẩm Hoàng, Định Sơn, Thạch Lỗi và một phần xã Tân Trường. Điện lực Cẩm Giàng đã chủ động rà soát, kiểm tra và chuẩn bị sẵn sàng để cung cấp điện ổn định, liên tục cho các trạm bơm trên địa bàn.

H2720

Đội quản lý vân hành Điện lực Cẩm Giàng kiểm tra trạm biến áp cấp điện cho trạm bơm Văn Thai

Bám sát sự chỉ đạo của Công ty Điện lực Hải Dương và nhiệm vụ chính trị của huyện Bình Giang, Điện lực đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực, phương tiện và vật tư đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ công tác lấy nước đổ ải vụ đông xuân cho 15 trạm bơm và phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân các dịp lễ, Tết năm 2024. Điện lực Bình Giang đã phân công cán bộ phòng KH-KT, công nhân quản lý tuyến phụ trách các địa bàn, tiến hành kiểm tra toàn bộ đường dây, TBA để phát hiện các khiếm khuyết, kịp thời khắc phục sửa chữa.

H1960

Đội quản lý vân hành Điện lực Bình Giang kiểm tra bảo dưỡng MBA của trạm bơm Cầu Sộp

Tỉnh Hải Dương hiện có 223 trạm bơm chiến lược phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân năm 2023-2024. PC Hải Dương đã chỉ đạo các Điện lực trực thuộc tăng cường công tác quản lý vận hành; kiểm tra, củng cố lưới điện, theo dõi tình hình mang tải, tình trạng làm việc của các thiết bị điện, kịp thời thay thế khắc phục các khiếm khuyết có thể gây ra sự cố. Đồng thời, phối hợp với chính quyền để thống nhất phương án cấp điện hợp lý đảm bảo cấp điện an toàn ổn định cho các phụ tải, trong đó ưu tiên cấp điện đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ cho các trạm bơm nông nghiệp. 

Được biết 02 đợt xả nước vụ Đông Xuân năm 2023-2024 là đợt 1 từ 0 giờ ngày 23/1 đến 24 giờ ngày 30/1/2024 (8 ngày), đợt 2 từ 0 giờ ngày 18/2 đến 24 giờ ngày 21/2/2024 (4 ngày). Hết đợt 1, PC Hải Dương đã đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho bơm nước đổ ải 42.035 ha trong toàn tỉnh, đạt 78,4% kế hoạch.

Anh Xuân – PC Hải Dương

Tác giả: ; xuất bản: 06/02/2024 02:15
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Các Tin khác

 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31