Tin Hải Dương PC

PC Hải Dương thành lập đội xung kích số 2 hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Nam Định - Phố Nối

Với tinh thần 3 ca 4 kíp , vượt nắng thắng mưa, chỉ bàn làm không bàn lùi, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm đã là khẩu hiệu quyết tâm của tất cả các bán bộ công nhân viên Tập Đoàn Điện lực Việt Nam đối với dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối. Sáng ngày 02/6, Công ty MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) tiếp tục thành lập Đội xung kích số 2 gồm 11 cán bộ, kỹ sư và công nhân tới huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình để hỗ trợ thi công tại vị trí móng cột số 216 đoạn Nam Định - Phố Nối.

Ông Phạm Hoàng Phương - Phó Giám đốc Giao nhiệm vụ cho Đội xung kích số 2

Ông Phạm Văn Khen - Chủ tịch Công đoàn nõi chuyện với các thành viên đội trước khi đi làm nhiệm vụ

Đại diện Ban lãnh đạo Công ty tặng quà động viên Đội xung kích

 

Tiễn Đoàn đi làm nhiệm vụ

Gặp mặt, giao nhiệm vụ và tiễn đoàn có ông Phạm Hoàng Phương - Phó Giám đốc công ty, ông Phạm Văn Khen - Chủ tịch Công đoàn Công ty. Thay mặt ban Lãnh đạo Công ty đánh giá cao tinh thần không ngại khó, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi được giao của Đội xung kích, đồng chí nhắc nhở các thành viên trong đội nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật cao phát huy tinh thần của người công nhân ngành điện trong lao động sản xuất dù bất kỳ lĩnh vực nào, nơi đâu. Các thành viên trong đội phải luôn thực hiện đúng quy định an toàn vệ sinh lao động, giữ gìn sức khỏe trong quá trình thực hiện công việc, phát huy năng lực cùng các đơn vị bạn, nhà thầu để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 31/5 PC Hải Dương đã thành lập đội xung kích số 1 hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Nam Định - Phố Nối , vị trí cộ số 132 tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Anh Xuân – PC Hải Dương

Tác giả: ; xuất bản: 02/06/2024 09:54
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Các Tin khác

 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31