Tin Hải Dương PC

PC Hải Dương tổ chức Thi sát hạch nghề năm 2024

PC Hải Dương tổ chức Thi sát hạch nghề năm 2024 cho 293 CNCNV từ các đơn vị trực thuộc, nội dung thi theo nhóm các chức danh công việc như: Quản lý, kinh doanh điện năng; QLVH lưới điện trung, hạ thế; nghề QLVH, sửa chữa đường dây & TBA  và nhóm nghề Trực vận hành cấp Điện lực ngoài ra còn thi nghề Sửa chữa thiết bị và Vận chuyển nội bộ Công ty. Thời gian tổ chức thi trong 3 ngày từ ngày 18 đến 20/6, hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến qua phần mềm thi nâng bậc của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Những công việc thực hiện hàng ngày đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối được thể hiện trong các phần thi với kết quả cao nhất

Việc đào tạo và kiểm tra nghề theo chức danh sẽ giúp xây dựng đội ngũ nhân sự phù hợp với các yêu cầu và nhiệm vụ mới, cung cấp kiến thức hiện đại và áp dụng vào thực tế. Điều này cũng là cơ sở để đánh giá và xét lương cho nhân viên, đảm bảo quyền lợi cho lao động theo quy định của pháp luật. Đồng thời, khuyến khích CBCNV không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao kỹ năng, đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh của PC Hải Dương.

Anh Xuân - PC Hải Dương

Tác giả: ; xuất bản: 20/06/2024 04:12
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31